Vlastnosť AllowAdditions

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vzťahuje sa na

Objekt Form

Vlastnosť AllowAdditions sa používa na zadanie toho, či používateľ môže pridávať záznamy pri používaní formulár. Hodnota typu Boolean na čítanie aj na zápis.

výraz.AllowAdditions

výraz Povinné. Výraz, ktorý vráti jeden z objektov v zozname Vzťahuje sa na.

Nastavenie

Vlastnosť AllowAdditions používa nasledujúce nastavenia.

Nastavenie

Visual Basic

Popis

Áno

True

(Predvolená hodnota) Používateľ môže pridávať nové záznamy.

Nie

False

Používateľ nemôže pridávať nové záznamy.


Vlastnosť AllowAdditions môžete nastaviť pomocou formulára hárok vlastností, makro alebo Visual Basic for Applications (VBA) kód.

Poznámky

Vlastnosť AllowAdditions nastavte na hodnotu Nie, ak chcete, aby používatelia mohli zobrazovať alebo upravovať existujúce záznamy a nemohli pridávať nové záznamy.

Ak chcete zabrániť zmenám existujúcich záznamov (nastaviť formulár iba na čítanie), nastavte vlastnosti AllowAdditions, AllowDeletions a AllowEdits na hodnotu Nie. Záznamy môžete nastaviť ako záznamy iba na čítanie aj nastavením vlastnosti RecordsetType na hodnotu Snapshot.

Ak chcete, aby sa formulár otváral len pre zadávanie údajov, nastavte vlastnosť formulára DataEntry na hodnotu Áno.

Keď je vlastnosť AllowAdditions nastavená na hodnotu Nie, príkaz Nový záznam v časti Záznamy na karte Údaje nie je k dispozícii.

Poznámka : Keď sa pre akciu OtvoriťFormulár použije argument Režim údajov, v programe Microsoft Office Access 2007 sa prepíšu viaceré nastavenia vlastností formulára. Ak je argument Režim údajov akcie OtvoriťFormulár nastavený na hodnotu Upraviť, v programe Access sa otvorí formulár s nasledujúcimi nastaveniami vlastností:

  • AllowEdits – Yes

  • AllowDeletions – Yes

  • AllowAdditions – Yes

  • DataEntry – No

Ak nechcete, aby akcia Otvoriť formulár prepisovala existujúce nastavenia vlastností, vynechajte nastavenie argumentu Režim údajov, aby sa v programe Access používali nastavenia vlastností definované formulárom.

Príklad

V nasledujúcom príklade sa vyhodnotí vlastnosť ControlType pre všetky ovládacie prvky formulára. Procedúra prepne vlastnosť SpecialEffect pre všetky ovládacie prvky popisu a textového poľa. Keď je vlastnosť SpecialEffect ovládacích prvkov popisu nastavená na hodnotu Shadowed, vlastnosť SpecialEffect ovládacích prvkov textového poľa je nastavená na hodnotu Normal a vlastnosti AllowAdditions, AllowDeletions a AllowEdits sú všetky nastavené na hodnotu True, premenná intCanEdit sa prepne, aby umožnila úpravy základných údajov.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×