Vitajte v službe Outlook.com

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka : Na prihlásenie do služby Outlook.com môžete použiť ľubovoľné konto Microsoft vrátane e-mailových kont s koncovkou @outlook.com, @live.com, @hotmail.com a @msn.com, ako aj pracovných a školských kont služieb Office 365. Potrebujete pomoc na získanie prístupu ku kontu? Pozrite si tému Problémy s prihlásením do konta Outlook.com.

Službu Outlook.com môžete používať na prístup k e-mailom, kontaktom, kalendárom a úlohám z ľubovoľného miesta. Stačí vám prístup na internet.

Čo sa nachádza v časti Pošta

Outlook

Po prihlásení do služby Outlook.com prejdete priamo do priečinka Doručená pošta.

Hlavné súčasti pošty

Blok

Popis

Akcia (Akcie)

1

Správa

Vyberte položku Tlačidlo Nové a šípka nadol a vytvorte novú správu.

2

Zoznam priečinkov

Zoznam obsahuje priečinky v poštovej schránke. Môže obsahovať aj ďalšie priečinky, ako napríklad Obľúbené položky a Archív.

Tipy : 

 • Výberom položky Rozbaliť Rozbaliť zobrazíte zoznam Priečinky, výberom položky Zbaliť Zbaliť ho skryjete.

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na existujúci priečinok a vyberte položku Vytvoriť nový podpriečinok.

Ak sa o dostupných priečinkoch chcete dozvedieť viac, pozrite si tému Práca s priečinkami so správami v službe Outlook na webe pre podniky.

3

Vyhľadávacie pole

Do poľa Hľadať v Pošte a Ľuďoch zadajte, koho (meno osoby) alebo čo (predmet) chcete vyhľadať, a potom vyberte Vyhľadávanie .

4

Zoznam správ

Zobrazí sa zoznam správ v aktuálnom priečinku. Môže obsahovať vizuálne upozornenie, že daná správa je neprečítaná, má prílohu alebo je označená príznakom.

V hornej časti zoznamu správ môžete nastaviť spôsob zobrazovania zoznamu. Kliknite na šípku nadol Všetko a potom vyberte niektorú z možností v časti Filter, Zoradiť podľa alebo Zobraziť ako.

Každá správa má aj miniatúrny panel s nástrojmi Označenie správy ako odstránenej alebo neprečítanej, označenie správy príznakom, pripnutie správy na začiatok zoznamu . Vybratú správu môžete odstrániť, označiť ako neprečítanú, označiť príznakom alebo pripnúť, aby sa zobrazovala v hornej časti priečinka.

5

Tabla na čítanie

Vybratá správa alebo konverzácia sa zobrazí na table na čítanie. Pomocou panela príkazov nad tablou na čítanie môžete vykonávať bežné akcie, ako je napríklad odstránenie, archivácia, usporiadanie alebo premiestnenie e-mailov.

Panel príkazov služby Outlook.com, ktorý sa zobrazí po vybratí správy

Okrem toho môžete vybrať položku Ďalšie Ikona Viac , čím získate prístup k ďalším akciám – môžete napríklad priradiť správu do kategórie, prípadne ju môžete vytlačiť. Informácie o tlači správ nájdete v téme Tlač e-mailov a kalendárov v službe Outlook.com.

Čo sa nachádza v časti Kalendár

Kalendár

Sledujte plánované činnosti, schôdze alebo akékoľvek iné udalosti z ľubovoľného miesta – stačí, ak máte prístup na internet. Udalosti môžete pridať, upraviť alebo odstrániť s použitím denného, týždenného alebo mesačného zobrazenia. Ďalšie informácie o práci s kalendármi v službe Outlook.com nájdete v téme Používanie kalendára v službe Outlook na webe.

Pomocou kalendára môžete spravovať schôdze a iné udalosti.

Blok

Popis

Akcia (Akcie)

1

Vyhľadávanie v kalendári

Ak chcete vyhľadať schôdzu alebo plánovanú činnosť obsahujúcu konkrétny kontakt alebo názov udalosti, začnite písať meno osoby alebo názov udalosti a potom vyberte položku Vyhľadávanie .

2

Nová udalosť

Novú udalosť vytvoríte kliknutím na šípku nadol Tlačidlo Nové a šípka nadol a následným výberom položky Udalosti v kalendári. Vo formulári Podrobnosti vyplňte informácie o udalosti.

3

Moje kalendáre

V časti Môj kalendár je predvolene vybratá funkcia Kalendár. Kalendár sa pritom zobrazuje v zobrazení mesiaca. Mesiacmi v kalendári môžete prechádzať smerom dopredu Presun smerom dopredu (šípka doprava) alebo dozadu Presunúť dozadu (šípka doľava) .

V zobrazení mesiaca je vždy zvýraznený aktuálny dátum – tmavé podfarbenie. Ak však v tomto zobrazení vyberiete iný dátum, bude aj tento dátum zvýraznený a jemne tieňovaný.

Kalendár môžete pridať v časti Môj kalendár. Kliknite pravým tlačidlom myši na položky Môj kalendár > Nový kalendár a vytvorte nový kalendár, ktorý chcete použiť, napríklad kalendár pre konkrétny projekt alebo na sledovanie osobných plánovaných činností. Ak sa rozhodnete, že kalendár, ktorý ste vytvorili, nechcete, vyberte ho, kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte položky Odstrániť > Áno.

Prípadne môžete na paneli príkazov kliknúť na šípku nadol Pridať kalendár a potom vybrať položku Kalendár narodenín, Kalendár sviatkov alebo iný druh kalendára. Keď pridáte napríklad kalendár narodenín, môžete zapnúť a vypnúť jeho zobrazenie. Stačí, keď vyberiete položku Moje kalendáre, kliknete pravým tlačidlom myši a vyberte požadovanú možnosť.

4

Ďalšie kalendáre

Môžete zobraziť aj viac kalendárov súčasne. Môžete tiež pridať kalendáre iných používateľov a vybrať si ten kalendár, ktorý chcete zobraziť. Okrem toho môžete vytvárať nové kalendáre alebo nové skupiny kalendárov.

5

Možnosti zobrazenia

Vyberte požadované zobrazenie kalendára: Deň, Pracovný týždeň, Týždeň, Mesiac alebo Dnes.

6

Tabla Kalendár

Vyberte konkrétny deň v kalendári a ľubovoľná plánovaná činnosť alebo udalosť pre daný deň sa zobrazí v tejto oblasti. Prípadne môžete dvakrát kliknúť na deň alebo časový úsek a vytvoriť novú plánovanú činnosť alebo udalosť.

Zdieľanie alebo tlač kalendára

Služba Outlook.com umožňuje zdieľať alebo vytlačiť kalendár. Začnite výberom požadovanej akcie na paneli príkazov.

Panel príkazov kalendára v službe Outlook.com

Zdieľanie kalendára

 1. Vyberte položku Zdieľať, do poľa Zdieľať s zadajte meno osoby, s ktorou chcete zdieľať kalendár, a potom vyberte položku Zdieľať.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa meno osoby automaticky priradí osobe v zozname kontaktov, zobrazí sa e-mailová adresa tejto osoby a vy ju môžete vybrať.

  • Ak sa osoba, ktorej meno ste zadali, nenachádza v zozname kontaktov, zadajte e-mailovú adresu tejto osoby a potom vyberte položku Zdieľať.

 3. Po dokončení identifikácie všetkých osôb, s ktorými chcete zdieľať kalendár, vyberte položku Hotovo.

Každý používateľ, s ktorým chcete zdieľať kalendár, dostane e-mailovú pozvánku. Príjemca môže použiť prepojenie Pridať tento kalendár na zobrazenie predmetu, miesta, dostupnosti a poznámok, čím získa prístup do kalendára, ktorý chcete zdieľať.

Tlač kalendára

 1. Vyberte položku Tlačiť.

  Poznámka : Zobrazí sa ukážka zobrazenia kalendára bez ohľadu na druh zobrazenia na obrazovke.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa ukážka kalendára zhoduje s tým, čo chcete vytlačiť, vyberte položku Tlačiť.

  • Ak chcete vytlačiť iný kalendár, v rozbaľovacom zozname Zobrazenie vyberte nové zobrazenie kalendára a potom vyberte položku Tlačiť.

Možnosti v dialógovom okne Tlačiť, napríklad formát tlače, sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného zobrazenia kalendára.

Čo sa nachádza v časti Ľudia

Ľudia

Ukladajte a spravujte všetky svoje kontakty na jednom mieste. Vytvárajte nové kontakty alebo vyhľadávajte a upravujte existujúce kontakty. Ďalšie informácie o správe kontaktov v službe Outlook.com nájdete v téme Používanie kontaktov v službe Outlook na webe.

Na spravovanie kontaktov používajte stránku Ľudia.

Blok

Popis

Akcia (Akcie)

1

Vyhľadávanie ľudí

Začnite písať meno osoby, ktorú hľadáte, a potom vyberte položku Vyhľadávanie . Ak sa zadané meno osoby automaticky priradí osobe, ktorá sa už nachádza vo vašom zozname kontaktov, zobrazí sa e-mailová adresa tejto osoby a vy ju môžete vybrať.

2

Vytváranie, úprava a odstraňovanie kontaktov

Pomocou panela príkazov získate prístup ku konkrétnym akciám, ktoré môžete vykonať.

Panel príkazov pre ľudí

 • Ak chcete vytvoriť nový kontakt, na paneli príkazov vyberte položky Nové > Kontakt. Vo formulári Pridať kontakt zadajte podrobnosti o novom kontakte.

  Nový kontakt

 • Ak chcete obnoviť odstránené kontakty, vyčistiť duplicitné kontakty, spojiť sa s kontaktmi na sociálnych sieťach, importovať kontakty z iných e-mailových služieb alebo exportovať kontakty do zoznamu kontaktov, kliknite na šípku nadol Spravovať.

  Spravovanie, úprava alebo odstránenie kontaktov na paneli príkazov služby Outllook.com

 • Ak chcete upraviť alebo odstrániť kontakt, vyberte daný kontakt v zozname a potom vyberte položku Upraviť alebo Odstrániť.

3

Moje kontakty

Zobrazuje priečinky, ktoré môžete použiť na spravovanie kontaktov. Môžete vytvoriť nové priečinky kontaktov alebo premenovať či premiestniť existujúce priečinky.

 • Ak chcete pridať priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši na položky Moje kontakty > Nový priečinok.

 • Ak chcete priečinok premenovať, premiestniť alebo odstrániť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a vyberte položku Premenovať, Odstrániť alebo Premiestniť do.

4

Zoznam kontaktov

Zobrazuje kontakty vo vybratom priečinku v časti Moje kontakty. Spôsob zobrazenia kontaktov závisí od vášho výberu. Predvolene je položka Zobrazenie nastavená na možnosť Všetky, položka Poradie zobrazenia na Meno Priezvisko a položka Poradie triedenia na Krstné meno. Kliknite na šípku nadol vedľa aktuálneho výberu a zmeňte požadované možnosti. K dispozícii máte aj možnosť Ďalšie.

Výberom kontaktu zobrazte podrobnosti na table s podrobnosťami o kontakte.

5

Karta kontaktu

Zobrazuje informácie o kontakte vybratom v zozname kontaktov. Podrobnosti zahŕňajú všetky pridané informácie o kontakte vrátane telefónnych čísel, adresy a informácií o spoločnosti.

Pomocou služby Outlook.com sa môžete pripojiť k sociálnej sieti. Po vytvorení spojenia sa možno budete môcť prepojiť na zoznamy kontaktov z prepojených sociálnych služieb.

Čo sa nachádza v časti Úlohy

Úlohy

Sledujte úlohy, ktoré potrebujete urobiť, alebo zobrazte a sledujte správy s príznakom v e-maile, ktoré sú priradené k položke akcie. Ďalšie informácie o spravovaní úloh v službe Outlook.com nájdete v téme Používanie úloh v službe Outlook na webe.

Spravujte úlohy.

Blok

Popis

Akcia (Akcie)

1

Spravovanie úloh

Panel príkazov pre úlohy v službe Outlook.com

Môžete použiť tlačidlá príkazov, ktoré vám pomôžu vykonať akcie na spravovanie úloh. Môžete vytvoriť novú úlohu alebo odstrániť existujúcu úlohu, pridať úlohu do kategórie, priradiť úlohe vlastnú ikonu alebo označiť úlohu ako dokončenú.

Ak chcete vytvoriť novú úlohu, vyberte položku Vytvorenie novej úlohy a potom vo formulári úlohy podľa potreby vyplňte podrobné údaje.

Formulár s podrobnými informáciami o úlohe v službe Outlook.com

2

Moje úlohy

Po prvom rozbalení predvoleného priečinka Moje úlohy nájdete dva vstavané priečinky:

 • Označené položky a úlohy
  Zobrazí sa zoznam úloh, ktoré ste vytvorili a označili príznakom. V zozname sa zobrazí aj každá e-mailová správa, ktorú ste v priečinku Doručená pošta označili príznakom.

  Poznámky : 

  • Okrem iných akcií môžete Odpovedať na e-mail označený príznakom v zozname Označené položky a úlohy. Vyberte e-mail a zvoľte akciu na paneli príkazov alebo kliknite na šípku nadol vedľa položky Odpovedať všetkým a vyberte niektorú z možností v zozname.

  • Panel príkazov služby Outlook.com pre označené e-maily v zozname Označené položky a úlohy

 • Úlohy
  Zobrazí úlohy, ktoré vytvárate výberom.

Môžete vytvoriť nové priečinky. Kliknite pravým tlačidlom myši na položky Moje úlohy > Vytvoriť nový priečinok a potom zadajte názov nového priečinka. Nový priečinok sa zobrazí pod priečinkom Úloha.

Premenovať alebo odstrániť môžete ktorýkoľvek z vytvorených priečinkov. Kliknite pravým tlačidlom myši a vykonajte niektorú z akcií.

3

Zoznam Úlohy

Zobrazí sa zoznam úloh, ktoré ste vytvorili.

Ak chcete určiť spôsob zobrazenia úloh v zozname Úlohy, môžete použiť filter Všetky, Aktívne, Po termíne alebo Dokončené. Kliknite na šípku nadol vedľa aktuálneho filtra – Všetky, Aktívne, Po termíne alebo Dokončené. Ak si to želáte, vyberte iný filter a potom vyberte možnosti Zoradiť podľaPoradie.

Výber spôsobu filtrovania, zoradenia a usporiadania úloh v zozname Úlohy v službe Outlook.com

Ak sa blíži dátum, ktorý ste nastavili ako dátum dokončenia úlohy, vedľa úlohy sa zobrazí malý symbol hodín. Ak úlohu nestihnete dokončiť do nastaveného dátumu, bude označená príznakom Po termíne.

4

Podrobnosti o úlohe

V časti Úlohy vyberte úlohu, ktorú ste vytvorili, a zobrazte podrobnosti o tejto úlohe. Na table s podrobnosťami vyberte položku Úpravy a zmeňte požadovaný údaj o úlohe. Nezabudnite uložiť vykonané zmeny.

Ak kliknete na šípku nadol vedľa položky Upraviť, môžete úlohu odstrániť alebo kategorizovať, môžete pridať vlastnú ikonu alebo môžete úlohu jednoducho otvoriť v samostatnom okne.

Ďalšie informácie

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×