Visio v mobile alebo dotykovom zariadení

Vytvárajte, čítajte a komentujte dokumenty Visia v dotykových zariadeniach len s použitím prstov.

Pridanie tvarov z okna Tvary

  • Presuňte tvar z okna Tvary na stranu kresby.

  • Ťuknite na tvar v okne Tvary. Visio pridá jeden tvar do stredu strany.

  • V okne Tvary chyťte a podržte tvar a kým ho držíte, ťuknite na stranu kresby iným prstom. Vždy, keď sa dotknete strany kresby, sa na stranu pridá jeden tvar, ktorého sa dotýkate.

Výber tvarov na strane

Prvé ťuknutie na tvar

Ak chcete vybrať tvar a zobraziť šípky automatického pripojenia, ak ich tvar alebo diagram používa, ťuknite na tvar.

Druhé ťuknutie na tvar

Ťuknite na tvar, ktorý je už vybratý, ak chcete zobraziť plávajúci panel s nástrojmi.

Tretie ťuknutie na tvar

Ťuknite na tvar, ktorý zobrazuje plávajúci panel s nástrojmi, ak chcete prejsť do režimu úpravy textu.

Výber viacerých tvarov

Chyťte a podržte prvý tvar, ktorý chcete vybrať, a kým ho držíte, použite iný prst na ťuknutie na ostatné tvary, ktoré chcete vybrať.

Keď uvoľníte prvý tvar, ťuknite na ľubovoľný z vybratých tvarov na zobrazenie plávajúceho panelu s nástrojmi pre celý výber.

Použitie kontextovej ponuky (ponuka po kliknutí pravým tlačidlom myši)

Zobrazte plávajúci panel s nástrojmi a kliknutím na šípku nadol na konci otvorte kontextovú ponuku (ponuku po kliknutí pravým tlačidlom myši).

Pripojenie tvarov pomocou Automatického pripojenia

Ťuknutím objekt vyberte a zobrazte šípky automatického pripojenia, ak objekt a diagram používajú automatické pripojenie. Kým je objekt vybraný, môžete sa dotýkať okna Tvary a pásu s nástrojmi bez toho, aby ste skryli šípky automatického pripojenia.

Chyťte, podržte a uvoľnite šípku automatického pripojenia, ak chcete zobraziť minipanel s nástrojmi automatického pripojenia.

Presunutie kresby

Jedným prstom sa dotknite strany kresby a ťahaním stranu premiestnite.

Stiahnite dva prsty k sebe, ak sa chcete kresbu vzdialiť (kresba vyzerá menšia), a oddeľte dva prsty, ak chcete kresbu priblížiť.

Výber podtvarov zoskupeného tvaru

Výber podtvarov v zoskupených tvaroch funguje rovnako ako s myšou a klávesnicou. Ťuknutím na zoskupený tvar vyberte celú skupinu a potom ťuknutím na podtvar zmeňte výber na podtvar (iba ak nie je chránený alebo sa z iného dôvodu nedá vybrať).

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×