Bezproblémová spolupráca

Spolupracovanie na prezentácii

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Predpokladajme, že pracujete na prezentácii, ktorú ste zdieľali so svojím tímom, a máte rýchly dotaz na niektorého z vašich spoluhráčov. Pomocou Office 365 môžete spoločne upravovať prezentáciu v PowerPoint a súčasne chatovať s online spoluhráčmi pomocou Skype for Business. Pozrite si video a zistite, ako to funguje v počítači so systémom Windows, a posuňte sa nadol a zistite, čo je možné v iných zariadeniach.

Nasledujúci postup popisuje, ako vykonať túto úlohu v počítači s Windowsom, ktorý je preferovaným scenárom na súbežné úpravy a konverzáciu súčasne. Pokyny pre iné zariadenia nájdete v téme konkrétne pokyny pre vaše zariadenie.

Dôležité: Skôr než začnete, skontrolujte, či je prezentácia uložená do OneDrive for Business a či súbor zdieľate s inými používateľmi. Ak chcete použiť našu ukážkovú prezentáciu, Stiahnite si ju tu: http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=723572. Skontrolujte tiež, či ste prihlásení do služby Skype for Business a či je spoluhráč, s ktorým zdieľate svoj súbor online.

Spolupráca na prezentácii pomocou PowerPointu 2016 a Skypu for Business v počítači alebo tablete s Windowsom

 1. Začnite s PowerPoint ou prezentáciou otvorenou na úpravy v počítači.

 2. V pravom hornom rohu vyberte položku zdieľať. V ponuke zdieľať sa zobrazí zoznam ľudí, s ktorými zdieľate súbor. Zobrazí sa tiež, kto v súčasnosti upravuje súbor s indikátorom prítomnosti.

 3. Ak chcete chatovať s spoluhráč počas úprav prezentácie:

  1. Vyhľadajte tímu, ktorý sa zdá byť k dispozícii (indikátor prítomnosti tejto osoby bude zelený).

  2. Pomocou ukazovateľa ukážte na meno svojho tímu a potom vyberte tlačidlo chatu. Začína sa Skype for Business relácia konverzácie.

  3. Zadajte správu do svojho tímu a stlačte kláves ENTER.

  4. Usporiadajte svoje okno konverzácie, aby ste spolu s prezentáciou PowerPoint.

  5. Ak chcete, aby váš spoluhráč mohol v priebehu úprav súboru konverzovať s nimi, zadajte otázky alebo komentáre.

 4. Pokračujte v úpravách prezentácie. Vaši spoluhráči môžu upravovať prezentáciu aj pomocou PowerPoint vo svojich zariadeniach alebo PowerPoint na webe (v okne prehliadača).

 5. Ak sa v dolnej časti okna PowerPoint zobrazujú aktualizácie , kliknite (alebo ťuknite), aby sa zobrazili zmeny všetkých používateľov.

 6. Po dokončení úprav Skontrolujte, či ste súbor uložili a zatvorili.

Konkrétne pokyny pre zariadenie

Spolupráca na prezentácii pomocou PowerPointu 2016 a Skypu for Business v počítači alebo tablete s Windowsom

 1. Začnite s PowerPoint ou prezentáciou otvorenou na úpravy v počítači.

 2. V pravom hornom rohu vyberte položku zdieľať. V ponuke zdieľať sa zobrazí zoznam ľudí, s ktorými zdieľate súbor. Zobrazí sa tiež, kto v súčasnosti upravuje súbor s indikátorom prítomnosti.

 3. Ak chcete chatovať s spoluhráč počas úprav prezentácie:

  1. Vyhľadajte tímu, ktorý sa zdá byť k dispozícii (indikátor prítomnosti tejto osoby bude zelený).

  2. Pomocou ukazovateľa ukážte na meno svojho tímu a potom vyberte tlačidlo chatu. Začína sa Skype for Business relácia konverzácie.

  3. Zadajte správu do svojho tímu a stlačte kláves ENTER.

  4. Usporiadajte svoje okno konverzácie, aby ste spolu s prezentáciou PowerPoint.

  5. Ak chcete, aby váš spoluhráč mohol v priebehu úprav súboru konverzovať s nimi, zadajte otázky alebo komentáre.

 4. Pokračujte v úpravách prezentácie. Vaši spoluhráči môžu upravovať prezentáciu aj pomocou PowerPoint vo svojich zariadeniach alebo PowerPoint na webe (v okne prehliadača).

 5. Ak sa v dolnej časti okna PowerPoint zobrazujú aktualizácie , kliknite (alebo ťuknite), aby sa zobrazili zmeny všetkých používateľov.

 6. Po dokončení úprav Skontrolujte, či ste súbor uložili a zatvorili.

Dôležité: Momentálne nie je k dispozícii žiadna aplikácia Skype for Business pre Mac OS. Môžete však použiť Lync pre Mac 2011. Ponuka zdieľať v PowerPoint 2016 pre Mac vyzerá trochu inak než to, čo sa zobrazuje v PowerPoint 2016 pre Windows.

Spolupráca na prezentácii pomocou PowerPointu 2016 a Lyncu v Macu

 1. Začnite s prezentáciou otvorenou na úpravy v PowerPoint 2016 pre Mac.

 2. Ak chcete chatovať s spoluhráč počas úprav prezentácie:

  1. Otvorte Lync pre Mac 2011.

  2. Vyhľadajte tímu, ktorý sa zdá byť k dispozícii (indikátor prítomnosti danej osoby bude zelený), a odošlite im správu.

  3. Usporiadajte svoje okno konverzácie, aby ste spolu s prezentáciou PowerPoint.

  4. Ak chcete, aby váš spoluhráč mohol v priebehu úprav súboru konverzovať s nimi, zadajte otázky alebo komentáre.

 3. Pokračujte v úpravách prezentácie. Vaši spoluhráči môžu upravovať prezentáciu aj pomocou PowerPoint vo svojich zariadeniach aleboPowerPoint na webe (v okne prehliadača).

 4. Ak sa v dolnej časti okna PowerPoint zobrazujú aktualizácie , kliknite (alebo ťuknite), aby sa zobrazili zmeny všetkých používateľov.

 5. Po dokončení úprav Skontrolujte, či ste súbor uložili a zatvorili.

Dôležité: V telefóne alebo tablete s Androidom môžete pomocou PowerPoint spoločne upravovať prezentáciu. Aplikáciu Skype for Business môžete použiť na chatovanie s online spoluhráčmi. Ak však chcete spoločne upravovať súbor a chatovať súčasne, odporúčame vám vykonať túto úlohu v počítači alebo tablete s Windowsom namiesto zariadenia s Androidom.

Spoločne upravovať prezentáciu pomocou PowerPointu pre telefóny alebo tablety s Androidom

 1. Začnite s prezentáciou otvorenou na úpravy.

 2. Ak chcete pridať textové pole na snímku, na karte Vložiť vyberte položku textové pole.

 3. Ak chcete upraviť text, dvakrát ťuknite na textové pole, vyberte položku Upraviť texta potom zadajte text.

 4. Ak chcete pridať snímku, na karte Vložiť vyberte položku Nová snímkaa potom vyberte rozloženie snímky.

 5. Ak chcete pridať poznámky na snímku, v pravom dolnom rohu ťuknite na položku poznámky. V poli poznámky dvakrát ťuknite a zadajte svoj text.

 6. Ak chcete zmeniť motív kolekcie snímok, na karte návrh vyberte položku motívya potom vyberte nový motív.

 7. Uložte súbor a zatvorte ho.

Konverzácia s spoluhráčmi pomocou Skypu for Business v telefóne alebo tablete s Androidom

 1. Otvorte Skype for Business v zariadení.

 2. Vyhľadajte tímu, ktorý sa zdá byť k dispozícii (indikátor prítomnosti danej osoby bude zelený), a odošlite im správu.

Dôležité: V iPade alebo iPhone môžete použiť PowerPoint pre iPad na spoluprácu pri úprave prezentácie. Aplikáciu Skype for Business môžete použiť na chatovanie s online spoluhráčmi. Ak však chcete spoločne upravovať súbor a chatovať súčasne, odporúčame vám vykonať túto úlohu v počítači alebo tablete s Windowsom namiesto zariadenia so systémom iOS.

Ak chcete spoločne upravovať prezentáciu pomocou PowerPointu v iPade alebo iPhone

 1. Začnite s prezentáciou otvorenou na úpravy.

 2. Ak chcete pridať textové pole na snímku, na karte Vložiť vyberte položku textové pole.

 3. Ak chcete upraviť text, dvakrát ťuknite na textové pole, vyberte položku Upraviť texta potom zadajte text.

 4. Ak chcete pridať snímku, na karte Vložiť vyberte položku Nová snímkaa potom vyberte rozloženie snímky.

 5. Ak chcete pridať poznámky na snímku, v pravom dolnom rohu ťuknite na položku poznámky. V poli poznámky dvakrát ťuknite a zadajte svoj text.

 6. Ak chcete zmeniť motív kolekcie snímok, na karte návrh vyberte položku motívya potom vyberte nový motív.

 7. Uložte súbor a zatvorte ho.

Konverzácia s spoluhráčmi pomocou Skypu for Business v iPade alebo iPhone

 1. Otvorte Skype for Business v zariadení.

 2. Vyhľadajte tímu, ktorý sa zdá byť k dispozícii (indikátor prítomnosti danej osoby bude zelený), a odošlite im správu.

Dôležité: Vo Windows Phone môžete pomocou PowerPoint spoločne upravovať prezentáciu, aj keď sú podporované len obmedzené možnosti úprav. Aplikáciu Skype for Business môžete použiť na chatovanie s online spoluhráčmi. Ak však chcete spoločne upravovať súbor a chatovať súčasne, odporúčame vám vykonať túto úlohu v počítači alebo tablete s Windowsom namiesto telefónu s Windowsom.

Spoločne upravovať prezentáciu pomocou PowerPointu vo Windows Phone

 1. Otvorte centrum Office vo Windows Phone.

 2. V časti Naposledy použitéidentifikujte PowerPoint prezentáciu, na ktorej ste naposledy pracovali.

 3. Ťuknutím na prezentáciu ju otvorte.

 4. Ak chcete pridať poznámky na snímku, podržte telefón v režime na výšku a potom ťuknite na časť poznámky pod snímkou. Zadajte poznámky a potom ťuknite na znak začiarknutia.

 5. Ak chcete upraviť text na snímke, postupujte takto:

  1. Ťuknite na tri bodky (...) a potom ťuknite na položku Upraviť.

  2. Dvakrát ťuknite na textové pole na snímke, upravte text a potom ťuknite na znak začiarknutia.

 6. Po dokončení úprav prezentácie ťuknite na tlačidlo späť. Ak sa zobrazí výzva na uloženie zmien, ťuknite na položku Áno.

Konverzácia s spoluhráčmi pomocou Skypu for Business vo Windows Phone

 1. Otvorte Skype for Business v zariadení.

 2. Vyhľadajte tímu, ktorý sa zdá byť k dispozícii (indikátor prítomnosti danej osoby bude zelený), a odošlite im správu.

Dôležité: Prezentáciu môžete spoločne upravovať pomocouPowerPoint na webe. Ak však chcete konverzovať s členmi tímu, musíte mať v počítači nainštalovaný Skype for Business. Túto úlohu odporúčame vykonať v počítači alebo tablete s Windowsom, a to pomocou PowerPoint 2016 a Skype for Business namiesto lokality Office Online.

Spoločne upravovať prezentáciu pomocou PowerPoint na webe

 1. Začnite s prezentáciou otvorenou v prehliadači vo vašom zariadení.

 2. Vyberte položku Upraviť prezentáciuPowerPoint na webeUpraviť v PowerPoint na webe.

 3. Ak chcete pridať textové pole na snímku, na karte Vložiť vyberte položku textové pole. Potom presuňte a zmeňte veľkosť poľa.

 4. Ak chcete upraviť text, vyberte textové pole a potom zadajte svoj text.

 5. Ak chcete pridať snímku, na karte Vložiť vyberte položku Nová snímka, vyberte rozloženie snímky a potom vyberte položku pridať snímku.

 6. Ak chcete pridať poznámky na snímku, v pravom dolnom rohu vyberte položku poznámkya potom zadajte text.

 7. Ak chcete zmeniť motív snímky, na karte návrh v ponuke motívy vyberte nový motív.

 8. Po dokončení úprav zatvorte súbor.

Chcete sa dozvedieť viac?

Spolupráca na PowerPointových prezentáciách pomocou spolutvorby v reálnom čase

Predtým sme dnes zdieľali prezentáciu s mojimi spoluhráčmi.

Môžem vidieť, že Katie začala pracovať na tomto.

Mám niekoľko otázok pre Katie, takže uvidíme, či je online taky.

Vyzerá to, že je online teraz, a tak budem IM ju. Tam ona je.

Spýtam sa Katie o snímke 4.

Vyzerá to ako Katie premýšľal o tom, aj keď je to naozaj obsadené.

V tejto sade sa zobrazuje niekoľko aktualizácií.

A tu sú zmeny Katie. Budeme mať tento zabalený v žiadnom okamihu.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×