Office
Prihlásenie

Video: Vytvorenie menoviek s adresami v programe Access

Nová úloha

V tomto videu sa vysvetľuje postup vytvorenia zostavy menoviek s adresami v programe Access pomocou sprievodcu popismi. Ako zdroj záznamov použijeme tabuľku. Rovnako však možno použiť údaje z dotazu, formuláru alebo zostavy. Tento postup nie je obmedzený iba na menovky s adresami – sprievodca popismi obsahuje rozmery pre najrozličnejšie typy štítkov.

Ak chcete vytvoriť menovky, postupujte nasledovne:

 1. Na navigačnej table vyberte objekt obsahujúci údaje, ktoré má menovka obsahovať.

 2. Na karte Vytvoriť v skupine Zostavy kliknite na položku Popisy.

Poznámka:  V prípade webovej databázy sa príkaz Popisy nachádza v rámci príkazu Zostavy klienta.


 1. Ak sa v programe Access zobrazí bezpečnostné oznámenie, kliknite na položku Otvoriť.
  V programe Access sa spustí nástroj Sprievodca popismi.

 2. Na prvej stránke sprievodcu vyberte číslo produktu a výrobcu štítkov, ktoré používate.
  Nepoznám (alebo neviem nájsť) výrobcu svojich štítkov.

  Ak sa vám v sprievodcovi nepodarilo nájsť výrobcu štítkov, prípadne nemáte informácie o produkte, pomocou nasledujúceho postupu môžete vytvoriť vlastný popis:

  1. Kliknite na položku Prispôsobiť.

  2. Vyberte mernú jednotku a typ popisu a potom kliknite na tlačidlo Nový.

  3. V dialógovom okne Nový popis nastavte mernú jednotku, typ popisu a orientáciu, ako aj počet štítkov na stranu.

  4. Odmerajte štítky, ktoré používate, a ich presné rozmery zadajte do modelu štítka.

  5. Kliknite na tlačidlo OK a potom zatvorte dialógové okno Veľkosť nového popisu.

   Po zadaní vlastného popisu sa sprievodca zmení a začnú sa v ňom zobrazovať iba vlastné popisy. Ak chcete sprievodcu prepnúť späť do pôvodného zobrazenia komerčných značiek popisov, zrušte začiarknutie políčka Zobraziť veľkosti vlastných popisov.

 3. Na ďalšej stránke sprievodcu vyberte požadované formátovanie pre popisy.

 4. Na nasledujúcej stránke sprievodcu pridajte požadované polia pre každý riadok popisu, a to nasledovne:

  1. Vo vzorovom popise kliknite na riadok, kam chcete pridať polia.

  2. V zozname Dostupné polia dvakrát kliknite na každé údajové pole, ktoré chcete do daného riadka pridať.

  3. Kliknite na vzorový popis a zadajte všetky medzery a interpunkčné znamienka, ktoré sa majú v popise zobraziť – napríklad čiarka a medzera za poľom Mesto.

   Tip:  Ak nechtiac pridáte určité pole, môžete ho opäť odstrániť tak, že dané pole vyberiete a stlačíte kláves DELETE.

 5. Na nasledujúcej stránke vyberte spôsob, akým sa majú popisy zoraďovať. Tento krok je voliteľný.

 6. Na ďalšej stránke zadajte názov zostavy a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

V programe Access sa vytvoria popisy a v prípade problémov sa zobrazí hlásenie. V prípade niektorých veľkostí popisov sa v programe Access môže zobraziť správa s informáciou, že neexistuje dostatok vodorovného priestoru, aby sa do popisu zmestili všetky polia. Ak sa daná správa zobrazí, kliknutím na tlačidlo OK ju vymažte. Popisy sa v programe Access otvoria v zobrazení ukážky pred tlačou.

 1. Ak popisy v ukážke pred tlačou vyzerajú dobre, vytlačte skúšobný hárok na čistý papier. Ten potom priložte k hárku so štítkami a skontrolujte, či riadky s textom zodpovedajú veľkosti štítkov. Ak áno, môžete popisy vytlačiť priamo na štítky.

Ako je to so správou o nedostatku vodorovného priestoru?

Zobrazenie tejto správy je vedľajším efektom použitia popisov určitých rozmerov. Správa sa obyčajne zobrazí v prípade, že popisy sa nachádzajú príliš blízko k ľavému a pravému okraju hárka so štítkami. Po zistení, že niektoré rozmery sa nachádzajú mimo normálneho rozsahu tlače, sa pri pokuse o zobrazenie ukážky alebo o tlač popisov v sprievodcovi následne zobrazí daná správa.

Ak ste so zarovnaním textu popisov spokojní a nechcete, aby pri tlači každá druhá strana zostala prázdna, odporúčame ponechať návrh zostavy bez zmeny a zakaždým len kliknúť na tlačidlo OK v správe. Môžete sa pokúsiť o úpravu zarovnania a nastavení strany v návrhovom zobrazení, výsledkom však pravdepodobne bude zrušenie zarovnania.

Poznámka:  Rozloženie stĺpcov v popise je možné zobraziť len pomocou ukážky pred tlačou. Ak zostavu otvoríte v zobrazení zostavy alebo v zobrazení rozloženia, v programe Access sa všetky údaje zobrazia v jednom stĺpci.

Na začiatok stránky

.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×