Office
Prihlásenie

Video: Úvodné informácie o rozloženiach formulárov a zostáv

Nová úloha

Rozloženia sú sprievodcami, ktorí pomáhajú pri zarovnávaní a zmenách veľkostí ovládacích prvkov vo formulároch a zostavách. V programe Access 2010 sa rozloženia požadujú pre formuláre a zostavy, ktoré sa publikujú na webe. Rozloženia sa však dajú využiť, aj keď nepublikujete. Umožňujú napríklad vytvorenie čistej, profesionálnej aplikácie. V tomto videu sa nachádzajú informácie o vykonávaní základných úloh s rozložením.

Obsah videa

Pridanie ovládacích prvkov do rozloženia

Zmena veľkosti riadka alebo stĺpca

Odstránenie ovládacieho prvku zo stránky

Odstránenie riadka a alebo stĺpca z rozloženia

Premiestnenie ovládacieho prvku v rozložení

Zlúčenie buniek

Rozdelenie buniek

Pridanie ovládacích prvkov do rozloženia

Podľa predvoleného nastavenia sa v programe Access ovládacie prvky umiestňujú automaticky pri vytváraní alebo úprave formulára alebo zostavy vrátane nasledujúcich prípadov:

 • pri vytváraní nového formulára alebo zostavy pomocou niektorého príkazu na karte Vytvoriť,

 • pri vytváraní prázdneho formulára alebo prázdnej zostavy, pri pridaní polí z pracovnej tably Zoznam polí alebo pri pridaní ovládacích prvkov z karty Návrh.

Ak však máte k dispozícii formulár alebo zostavu, ktoré boli vytvorené pomocou predchádzajúcich verzií programu Access (alebo ak ste z rozloženia odstránili ovládacie prvky), pomocou tohto postupu môžete vytvoriť rozloženie a pridať doň ovládacie prvky.

 1. Na navigačnej table kliknite pravým tlačidlom myši na formulár alebo zostavu, do ktorých chcete pridať rozloženie, a potom kliknite na položku Zobrazenie rozloženia.

 2. Vyberte ovládacie prvky, ktoré chcete pridať do rozloženia. Ak chcete pridať viac ovládacích prvkov, podržte stlačený kláves SHIFT alebo CTRL.

 3. Na karte Usporiadať kliknite v skupine Tabuľka na položku Skladané (často používanú v prípade formulárov) alebo Tabuľkové (často používanú v prípade zostáv).

V programe Access sa vytvorí rozloženie a pridajú sa do neho ovládacie prvky. Ďalšie úpravy rozloženia vykonajte pomocou príkazov na karte Usporiadať.

Zmena veľkosti riadka alebo stĺpca

 1. Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci, ktorého veľkosť chcete zmeniť. Ak meníte veľkosť viacerých riadkov alebo stĺpcov, podržte stlačený kláves SHIFT a vyberte bunku v každom riadku alebo stĺpci.

 2. Ukazovateľ umiestnite na okraj niektorej vybratej bunky, potom naň kliknite a jeho presunutím nastavte požadovanú veľkosť bunky.

Odstránenie ovládacieho prvku zo stránky

 • Vyberte ovládací prvok, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte kláves DELETE.

V programe Access sa daný ovládací prvok odstráni. Ak bolo s ovládacím prvkom spojené označenie, v programe Access sa odstráni aj označenie.

Poznámka: Ak odstránite z rozloženia ovládací prvok, riadky a stĺpce v tomto rozložení sa neodstránia.

Odstránenie riadka a alebo stĺpca z rozloženia

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na riadok alebo stĺpec, ktorý chcete odstrániť, a potom v kontextovej ponuke kliknite na možnosť Odstrániť riadok alebo Odstrániť stĺpec.

V programe Access sa odstráni riadok alebo stĺpec vrátane všetkých ovládacích prvkov, ktoré riadok alebo stĺpec obsahoval.

Premiestnenie ovládacieho prvku v rozložení

 • Ak chcete premiestniť ovládací prvok, stačí ho v rozložení presunúť na nové umiestnenie. V programe Access sa automaticky pridajú nové riadky alebo stĺpce podľa toho, kde ste presunuli ovládací prvok.

 • Ak chcete premiestniť viaceré ovládacie prvky, pri výbere ovládacích prvkov podržte stlačený kláves SHIFT alebo CTRL a potom ich presuňte na nové umiestnenie.

Poznámka: Ak premiestňujete ovládací prvok bez toho, aby ste premiestňovali aj súvisiace označenie (alebo naopak), ovládací prvok a označenie už nebudú spolu súvisieť.

Zlúčenie buniek

Ak chcete pre ovládací prvok vytvoriť väčší priestor, môžete zlúčiť ľubovoľný počet susediacich prázdnych buniek. Môžete tiež zlúčiť bunku, ktorá obsahuje ovládací prvok, s ďalšími susediacimi prázdnymi bunkami. Nemôžete však zlúčiť bunky, ktoré už ovládacie prvky obsahujú.

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete zlúčiť, pomocou podržania klávesu SHIFT alebo CTRL a súčasného kliknutia na každú bunku.

 2. Na karte Usporiadať kliknite v skupine Zlúčiť alebo rozdeliť na položku Zlúčiť.

Rozdelenie buniek

Každá bunka, ktorá sa nachádza v rozložení, sa dá rozdeliť zvislo alebo vodorovne do dvoch menších buniek. Ak rozdeľovaná bunka obsahuje ovládací prvok, tento prvok sa presunie v rámci výsledných buniek do ľavej bunky (ak sa rozdeľuje vodorovne) alebo do hornej bunky (ak sa rozdeľuje zvislo).

 1. Vyberte bunku, ktorú chcete rozdeliť. Naraz môžete rozdeliť len jednu bunku.

 2. Na karte Usporiadať kliknite v skupine Zlúčiť alebo rozdeliť na položku Rozdeliť zvislo alebo Rozdeliť vodorovne.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×