V Skype for Business prostredníctvom technológie peer-to-peer aktivity zostavy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nové tabule (dashboard) služby Office 365 správy zobrazuje prehľad činností v službách Office 365 vo vašej organizácii. Umožňuje prejsť na jednotlivé úrovne správy, ktoré vám podrobnejšie prehľad o aktivitách v rámci jednotlivých produktov. Napríklad, môžete použiť v Skype for Business prostredníctvom technológie peer-to-peer aktivita zostavy zistiť, koľko používateľov pomocou okamžitých správ, audiokonferencie, videokonferencie, zdieľanie aplikácií a prenos súborov. Pozrite si Prehľad zostáv

Táto správa spolu s ostatnými používateľmi Skypu for Business správy uveďte podrobnosti o aktivite v celej organizácii. Tieto informácie sú veľmi užitočné, keď sa vyšetrovaní, plánovanie a iné obchodné rozhodnutia pre vašu organizáciu.

Poznámka : Zobrazte všetky Skypu for Business správy pri ďalšom prihlásení ako správca do centra spravovania služieb Office 365.

Ako sa dostať na Skype for Business prostredníctvom technológie peer-to-peer aktivity zostavy

 1. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Zostavy

 2. Vyberte zostáv v ľavej ponuke alebo kliknite na položku zostavy miniaplikácii.

 3. Kliknite na položku Skype for Business aktivity miniaplikácie na tabuli a potom vyberte v Skype for Business prostredníctvom technológie peer-to-peer aktivita alebo ho vyberte zo zoznamu vyberte zostavu v zostavách Používanie stránky.

  Skype prostredníctvom technológie peer to peer ponuka

  Dôležité : V závislosti od predplatného na Office 365 máte sa môže zobraziť nie všetky produkty a správy o činnosti znázornené nižšie.

Výklad cez Skype for Business prostredníctvom technológie peer-to-peer aktivity zostavy

Zobrazenie môžete dostať do Skype for Business prostredníctvom technológie peer-to-peer aktivity sa pozrieme aktivity, používateľov a minút grafy.

Skype prostredníctvom technológie peer to peer zostavy s bublinami.

1

Skype for Business prostredníctvom technológie peer-to-peer aktivita zostavy môžete zobraziť trendy za posledných 7 dní, 30 dní, 90 dní alebo 180 dní.

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

3

Pomocou interaktívneho grafu údajov v grafe aktivity porozumieť trendov používania a zobrazí celkový počet relácií na jedného typ relácie sa uskutočňujú vo vašej organizácii. Zobrazí sa celkový počet a typy relácie okamžitých správ, zvuku, videa, zdieľanie aplikácií a prenos súborov v celej organizácii.

4

Pomocou interaktívneho grafu údajov v grafe používateľom porozumieť trendov používania a zistiť počet jedinečných používateľov, ktorí sa zúčastnia prostredníctvom technológie peer-to-peer aktivít, ktoré organizujú vo vašej organizácii. Zobrazí sa celkový počet používateľov spolu s typmi okamžitých správ, zvuku, videa, zdieľanie aplikácií a prenos súborov prostredníctvom technológie peer-to-peer relácie.

5

Pomocou interaktívneho grafu údajov v grafe minút porozumieť trendov používania a zistiť počet minút, ktoré používajú používatelia robiť prostredníctvom technológie peer-to-peer aktivity pomocou zvuku a videa. Zobrazí sa celkový počet minút zvuk a Video, v ktorom sa používa v peer-to-peer relácie.

6

Každý graf obsahuje X (vodorovne) a "Y" (zvislá os) osi.

 • V činnosti aktivity grafu s osou Y je celkový počet okamžitých správ, audiokonferencie, videokonferencie, zdieľanie aplikácií a prenos súborov relácie, ktorý používatelia vo vašej organizácii.

 • V používateľov aktivity grafu s osou Y je celkový počet používateľov, okamžité správy, ktoré sa nachádzajú zvuku, videa, zdieľanie aplikácií a prenos súborov relácie.

 • V minútach aktivity grafu s osou Y je celkový počet minút, ktoré používatelia vo vašej organizácii stráviť pomocou relácie zvuku a videa prostredníctvom technológie peer-to-peer.

 • V oboch grafoch sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

7

Môžete filtrovať rad, ktorý sa zobrazí v grafe kliknutím na položky v legende. Napríklad na aktivity graf, kliknite alebo ťuknite okamžitých správ, zvuku, videa, zdieľanie aplikácií a prenos súborov zobrazíte iba informácie týkajúce sa každej z nich. Zmena tento výber nespôsobí zmenu informácií o mriežky tabuľky.

8

Tabuľka zobrazuje prehľad prostredníctvom technológie peer-to-peer aktivít každého používateľa. Týmto krokom sa zobrazí všetkých používateľov, ktorí majú Skype for Business priradené do nich a ich aktivít prostredníctvom technológie peer-to-peer. Môžete pridať ďalšie stĺpce do tabuľky.

 • Meno používateľa je meno používateľa.

 • Odstránené označuje, či bol odstránený používateľskú licenciu.

  Poznámka : V zostave sa zobrazuje aktivita odstráneného používateľa v prípade, že daný používateľ mal určitý čas v priebehu vybratého časového obdobia licenciu. Podľa stĺpca Odstránené viete zistiť, že daný používateľ prispel do údajov zostavy, hoci už možno nie je aktívny.

 • Odstránené je dátum, kedy bola odstránená licencie používateľa.

 • Dátum poslednej aktivity (UTC) je posledný dátum aktivity (UTC) pre daného používateľa.

 • Odosielanie okamžitých správ sa zobrazuje celkový počet relácií prostredníctvom technológie peer-to-peer, ktorý používateľ používa.

 • Zvukové zobrazuje celkový počet prostredníctvom technológie peer-to-peer relácie, ktoré používajú zvuku.

 • Video sa zobrazuje celkový počet prostredníctvom technológie peer-to-peer relácie, ktoré používajú videa.

 • Zdieľanie aplikácie zobrazuje celkový počet prostredníctvom technológie peer-to-peer aplikácie zdieľanie relácie.

 • Prenos súborov sa zobrazuje celkový počet prostredníctvom technológie peer-to-peer súbor prenos relácie.

 • Minúty zvuku zobrazuje celkový počet zvukové minút, ktoré boli použité v celej organizácii.

 • Video minút zobrazuje celkový počet minúty videa, ktoré boli použité v celej organizácii.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si časť Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v téme Výkaz aktivít v centre spravovania služieb Office 365.

9

Môžete tiež exportovať údaje zostavy do súboru .csv Excel kliknutím alebo ťuknutím na položku Exportovať.

Skype for Business Reporting tlačidlo Exportovať.

Tým sa exportuje údaje všetkých používateľov a umožňuje urobiť jednoduché zoraďovanie a filtrovanie na ďalšiu analýzu. Ak máte menej ako 2 000 používateľov, môžete zoraďovať a filtrovať v rámci tabuľky v samotnej správe. Ak máte viac než 2 000 používateľov, aby bolo možné filtrovať a zoradiť, bude potrebné exportovať údaje.

10

Tlačidlo Správa Skype for Business Online správ.

Kliknite alebo ťuknite na položku stĺpce na pridanie alebo odstránenie stĺpcov zo zostavy.

Chcete zobraziť ostatnými používateľmi Skypu for Business správy?

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Výkazy aktivít v Centre spravovania služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×