V Skype for Business aktivity zostavy

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nové tabule (dashboard) služby Office 365 správy zobrazuje prehľad činností v službách Office 365 vo vašej organizácii. Umožňuje prejsť na jednotlivé úrovne správy, ktoré vám podrobnejšie prehľad o aktivitách v rámci jednotlivých produktov. Napríklad, môžete použiť v Skype for Business aktivity zostavy zistiť, koľko používateľov pomocou peer-to-peer, usporiadané a zúčastnili konferencie relácie. Pozrite si Prehľad zostáv.

Táto správa spolu s ostatnými používateľmi Skypu for Business správy uveďte podrobnosti o aktivite v celej organizácii. Tieto informácie sú veľmi užitočné, keď sa vyšetrovaní, plánovanie a iné obchodné rozhodnutia pre vašu organizáciu.

Poznámka : Zobrazte všetky Skypu for Business správy pri ďalšom prihlásení ako správca do centra spravovania služieb Office 365.

Ako sa dostať na Skype for Business aktivity zostavy

 1. Prejdite na položky Centrum spravovania služieb Office 365 > Zostavy

 2. Vyberte zostáv v ľavej ponuke alebo kliknite na položku zostavy miniaplikácii.

 3. Kliknite na položku Skype for Business aktivity miniaplikácie na tabuli a potom vyberte v Skype for Business aktivity alebo ho vyberte zo zoznamu vyberte zostavu v zostavách Používanie stránky.

  Skype for Business miniaplikácie tabule (dashboard).

  Dôležité : V závislosti od predplatného na Office 365 máte môžu vidieť všetky produkty a zostáv, ktoré sú znázornené nižšie.

Výklad cez Skype for Business aktivity zostavy

Zobrazenie môžete dostať do daného používateľa v Skype for Business aktivity pomocou v grafoch aktivity a používateľov.

Skype for Business Online aktivity zostavy

1

Skype for Business aktivity zostavy sa dá zobraziť trendy za posledných 7 dní, 30 dní, 90 dní alebo 180 dní.

2

Každá zostava obsahuje dátum signalizujúci, kedy bola vytvorená. Zostava zvyčajne odráža časové oneskorenie v dĺžke 24 alebo 48 hodín od času aktivity.

3

Pomocou interaktívneho grafu údajov v grafe aktivity porozumieť trendov používania a zistiť počet konferencie aktivity, ktoré organizujú vo vašej organizácii. Zobrazí sa celkový počet a typy relácií "Peer peer", organizovaný a účasť v konferenčných relácií v celej organizácii.

4

Pomocou interaktívneho grafu údajov v grafe používateľom porozumieť trendov používania a zistiť počet jedinečných používateľov, ktoré sa práve zúčastňujete konferenčného aktivity, ktoré organizujú vo vašej organizácii. Zobrazí sa celkový počet používateľov spolu s typmi - partnermi relácie, organizovaný a účasť v konferenčných relácií.

5

Môžete filtrovať rad, ktorý sa zobrazí v grafe kliknutím na položky v legende. Napríklad na aktivity graf, kliknite alebo ťuknite, - partnermi relácie, organizovaný alebo účasť zobrazíte iba informácie týkajúce sa každej z nich. Zmena tento výber nespôsobí zmenu informácií o mriežky tabuľky.

6

Každý graf obsahuje X (vodorovne) a "Y" (zvislá os) osi.

 • V činnosti grafu s osou Y je celkový počet peer-to-peer, usporiadané a zúčastnili konferencie relácie, ktoré sa uskutočňujú.

 • V používateľov aktivity grafu s osou Y je počet jedinečných používateľov účasť v každom type peer-to-peer, usporiadané a na konferencii...

 • V oboch grafoch sa os X používa na označenie vybratého rozsahu dátumov danej zostavy.

7

Tabuľka zobrazuje prehľad všetkých aktivít konferencie jednotlivých používateľov. Týmto krokom sa zobrazí všetkých používateľov, ktorí majú Skype for Business priradené do nich a ich aktivít konferencie. Môžete pridať ďalšie stĺpce do tabuľky.

 • Meno používateľa je meno používateľa.

 • Odstránené označuje, či bol odstránený používateľskú licenciu.

  Poznámka : V zostave sa zobrazuje aktivita odstráneného používateľa v prípade, že daný používateľ mal určitý čas v priebehu vybratého časového obdobia licenciu. Podľa stĺpca Odstránené viete zistiť, že daný používateľ prispel do údajov zostavy, hoci už možno nie je aktívny.

 • Odstránené je dátum, kedy bola odstránená licencie používateľa.

 • Dátum poslednej aktivity (UTC) je najneskorší používateľ zapojené do relácie prostredníctvom technológie peer to peer alebo konferenciu alebo na konferencii.

 • Partnermi relácie zobrazuje celkový počet relácií prostredníctvom technológie peer-to-peer konferencie, ktorý používateľ používa.

 • Organizácia konferencií zobrazuje celkový počet konferencií, ktoré boli usporiadané podľa daného používateľa.

 • Účasť na konferenciách sa zobrazuje celkový počet konferencie, na ktorých sa zúčastnili tohto používateľa.

 • Priradený produkt označuje produkty služby Office 365, ktoré má tento používateľ priradené.

Ak politika vašej organizácie neumožňuje zobraziť zostavy, v ktorých sa nachádzajú informácie umožňujúce identifikovať používateľa, môžete zmeniť nastavenie ochrany osobných údajov pre všetky tieto zostavy. Pozrite si časť Skryť podrobnosti o používateľovi v zostavách, ktorá sa nachádza v téme Výkaz aktivít v centre spravovania služieb Office 365.

8

Kliknite alebo ťuknite na položku stĺpce na pridanie alebo odstránenie stĺpcov zo zostavy.

Tlačidlo Správa Skype for Business Online správ.

9

Môžete tiež exportovať údaje zostavy do súboru .csv Excel kliknutím alebo ťuknutím na položku Exportovať.

Skype for Business Reporting tlačidlo Exportovať.

Tým sa exportuje údaje všetkých používateľov a umožňuje urobiť jednoduché zoraďovanie a filtrovanie na ďalšiu analýzu. Ak máte menej ako 2 000 používateľov, môžete zoraďovať a filtrovať v rámci tabuľky v samotnej správe. Ak máte viac než 2 000 používateľov, aby bolo možné filtrovať a zoradiť, bude potrebné exportovať údaje.

Chcete zobraziť ostatnými používateľmi Skypu for Business správy?

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Výkazy aktivít v Centre spravovania služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×