Výber 64-bitovej alebo 32-bitovej verzie balíka Office 2016

Podľa predvoleného nastavenia sa nainštaluje 32-bitová verzia balíka Office 2016. Keďže však veľa nových osobných počítačov používa 64-bitovú verziu Windowsu, treba sa rozhodnúť, či sa má nainštalovať 64-bitová verzia balíka Office alebo budete aj naďalej používať 32-bitovú. To, ktorá verzia je pre vás vhodná, závisí od toho, ako budete Office používať.

Ak už viete, akú verziu, chcete nainštalovať, pozrite si postup v časti Ste pripravení na inštaláciu?

Prečo si vybrať 64-bitovú verziu

Počítače so 64-bitovou verziou Windowsu sú obyčajne výkonnejšie, majú napríklad vyšší výpočtový výkon a väčšiu pamäť, než ich 32-bitoví predchodcovia. 64-bitové aplikácie majú navyše k dispozícii viac pamäte než 32-bitové aplikácie (až 18,4 miliónov petabajtov). Ak teda pracujete s veľkými súbormi alebo veľkými množinami údajov a máte počítač so 64-bitovou verziou Windowsu, 64-bitová verzia je správna voľba v týchto prípadoch:

 • Ak pracujete s veľkými množinami údajov, ako sú napríklad podnikové excelové zošity so zložitými výpočtami, mnohými kontingenčnými tabuľkami, pripojeniami údajov k externým databázam a doplnkami PowerPivot, 3D mapa, PowerView alebo Získať a transformovať. V týchto prípadoch môže byť 64-bitová verzia balíka Office pre vás vhodnejšia. Pozrite si témy Vlastnosti a obmedzenia v Exceli, Špecifikácie a obmedzenia modelu údajov a Využitie pamäte v 32-bitovom vydaní Excelu.

 • Ak pracujete s mimoriadne veľkými obrázkami, videami alebo animáciami v PowerPointe. 64-bitová verzia balíka Office môže byť na spracovanie týchto komplexných balíkov snímok vhodnejšia.

 • Ak pracujete v Projecte so súbormi väčšími ako 2 GB, najmä ak má projekt veľa podprojektov.

 • Ak vaša organizácia vyžaduje pre aplikácie balíka Office hardvérové zabránenie spusteniu údajov. Zabránenie spusteniu údajov je skupina hardvérových a softvérových technológií, ktoré niektoré organizácie používajú na zvýšenie zabezpečenia. Pri inštalácii 64-bitovej verzie sa vždy vynúti zabránenie spusteniu údajov, zatiaľ čo pri inštalácii 32-bitovej verzie bude zabránenie spusteniu údajov potrebné nakonfigurovať použitím skupinovej politiky.

 • Ak vyvíjate interné riešenia pre Office, napríklad doplnky alebo prispôsobenia na úrovni dokumentov. 64-bitová verzia balíka Office vám umožní vytvoriť 64-bitovú aj 32-bitovú verziu týchto riešení. Interní vývojári riešení balíka Office by mali mať prístup k 64-bitovej verzii balíka Office 2016, ktorá im umožní testovať a aktualizovať tieto riešenia.

Prečo si vybrať 32-bitovú verziu

Ak máte počítač s 32-bitovou verziou Windowsu, musíte nainštalovať 32-bitovú verziu balíka Office.

Tip : Okrem toho, že podporuje 32-bitové verzie Windowsu, má 32-bitová verzia balíka Office podporu aj v počítačoch so 64-bitovou verziou Windowsu.

IT odborníci a najmä vývojári by si mali pozrieť aj nasledovné situácie, v ktorých je 32-bitová verzia balíka Office pre vás alebo vašu organizáciu aj naďalej tým najlepším riešením.

 • Máte 32-bitové verzie doplnkov architektúry COM bez 64-bitovej alternatívy. 32-bitové verzie doplnkov architektúry COM môžete aj naďalej používať v 32-bitovej verzii balíka Office v 64-bitovej verzii Windowsu. Môžete sa tiež obrátiť na dodávateľa doplnkov architektúry COM a požiadať o 64-bitovú verziu.

 • Máte 32-bitové verzie ovládacích prvkov bez 64-bitovej alternatívy. 32-bitové verzie ovládacích prvkov, ako sú napríklad bežné ovládacie prvky systému Microsoft Windows (Mscomctl.ocx, comctl.ocx) alebo akékoľvek 32-bitové verzie ovládacích prvkov tretích strán, môžete aj naďalej používať v 32-bitovej verzii balíka Office.

 • Kód VBA používa príkaz Declare Väčšinu kódov VBA netreba pri používaní v 64-bitovej ani 32-bitovej verzii meniť, pokiaľ príkaz Declare nepoužívate na volanie rozhrania API Windowsu pomocou 32-bitových údajových typov, ako je Long, v prípade ukazovateľov a popisovačov. Vo väčšine prípadov možno dosiahnuť kompatibilitu s 32-bitovou aj 64-bitovou verziou tak, že do príkazu Declare doplníte kľúčové slovo PtrSafe a údajový typ Long nahradíte údajovým typom LongPtr, no v zriedkavých prípadoch, kde k príkazu Declare neexistuje 64-bitová verzia rozhrania API, to nemusí byť možné. Ďalšie informácie o tom, aké zmeny VBA sú potrebné na to, aby sa mohol jazyk VBA používať v 64-bitovej verzii balíka Office, nájdete v téme Prehľad 64-bitovej verzie Visual Basic for Applications.

 • Máte 32-bitové verzie aplikácií s rozhraním MAPI pre Outlook. Vzhľadom na narastajúci počet zákazníkov so 64-bitovou verziou Outlooku sa odporúča prestavať aplikácie, doplnky alebo makrá s 32-bitovou verziou rozhrania MAPI na 64-bitovú verziu Outlooku, v prípade potreby ich však môžete aj naďalej používať len v 32-bitovej verzii Outlooku. Informácie o príprave aplikácií Outlooku na 32-bitovú a 64-bitovú platformu nájdete v témach Budovanie aplikácií s rozhraním MAPI na 32-bitovej a 64-bitovej platforme a Referenčná príručka rozhrania MAPI pre Outlook.

 • Aktivujete 32-bitovú verziu servera alebo objektu OLE. 32-bitovú verziu aplikácie servera OLE môžete aj naďalej používať s nainštalovanou 32-bitovou verziou balíka Office.

 • Používate SharePoint Server 2010 a potrebujete zobrazenie Upraviť v údajovom hárku. Na SharePoint Serveri 2010 s 32-bitovou verziou klienta Office môžete aj naďalej používať zobrazenie Upraviť v údajovom hárku.

 • Potrebujete 32-bitovú verziu databázových súborov .mde, .ade a .accde programu Microsoft Access. Hoci je možné prekompilovať 32-bitovú verziu súborov .mde, .ade a .accde tak, aby bola kompatibilná so 64-bitovou verziou, môžete 32-bitové verzie súborov .mde, .ade a .accde aj naďalej používať v 32-bitovej verzii Accessu.

 • Vo Worde vyžadujete staršiu verziu editora rovníc alebo súbory .wll (knižnice doplnkov Wordu). V 32-bitovej verzii Wordu môžete aj naďalej používať staršiu wordovú verziu editora rovníc a spúšťať súbory .wll.

 • V powerpointovej prezentácii máte vložený starý mediálny súbor, ku ktorému nie je k dispozícii 64-bitová verzia kodeku.

Ste pripravení na inštaláciu?

Dôležité informácie pred vykonaním inštalácie

64-bitovú verziu balíka Office nie je možné nainštalovať tam, kde je nainštalovaná 32-bitová verzia balíka Office alebo 32-bitové verzie samostatných aplikácií balíka Office, ako napríklad 32-bitová verzia Visia alebo Projectu. Podobne nie je možné nainštalovať 32-bitovú verziu tam, kde je nainštalovaná 64-bitová verzia.

Ak máte napríklad nainštalovanú 32-bitovú verziu balíka Office 2013 a chcete nainštalovať 64-bitovú verziu balíka Office 2016, musíte najprv odinštalovať 32-bitovú verziu. Postup nájdete v téme Odinštalovanie balíka Office 2016, Office 2013 alebo služieb Office 365 z počítača.

Pri pokuse o inštaláciu dvoch rôznych verzií sa vyskytne táto chyba: 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu balíka Office sa nepodarilo nainštalovať.

Výber verzie, ktorú chcete nainštalovať

Podľa predvoleného nastavenia sa nainštaluje 32-bitová verzia balíka Office. Ak chcete nainštalovať túto verziu, postupujte podľa krokov v téme Inštalovať Office do počítača alebo Macu.

Spôsob inštalácie balíka Office závisí od toho, či je produkt balíka Office súčasťou plánu Office pre domácnosti alebo Office pre podniky. Zoznam produktov v jednotlivých plánoch nájdete v téme Plány Office pre domácnosti a  Office pre podniky.

Z uvedeného rozbaľovacieho zoznamu vyberte svoj plán a pozrite si podrobný postup inštalácie 64-bitovej verzie pre svoj produkt balíka Office.

Ak ide o novú kópiu balíka Office a ešte ste neuplatnili svoj kód Product Key (ak bol dodaný s vaším produktom) a nepriradili k nemu konto Microsoft, pozrite si pred vykonaním uvedených krokov časť Uplatnenie kódu Product Key a priradenie konta Microsoft k balíku Office.

Začiatok inštalácie balíka Office
 1. Prejdite na lokalitu www.office.com/myaccount. Ak ešte nie ste prihlásení pomocou konta Microsoft priradeného k vašej kópii balíka Office, urobte tak teraz. Ak ste prihlásení pomocou iného konta, odhláste sa a potom na prihlásenie použite správne konto Microsoft.

  Prihlásenie do balíka Office pomocou e-mailovej adresy a hesla konta Microsoft

  Tip : Ak vaše prihlásenie nebolo úspešné, skúste sa prihlásiť znova pomocou správneho konta alebo si pozrite tému Pri pokuse o prihlásenie do môjho konta sa zobrazí hlásenie: Tu je to pravé miesto na inštaláciu a opätovnú inštaláciu balíkov Office, kde nájdete zoznam možností vrátane informácií o tom, čo skúsiť v prípade, že si neviete spomenúť na svoje konto Microsoft.

 2. Poznámka : Ak máte predplatné na Office 365 a vaša obrazovka vyzerá ako obrazovka na obrázku nižšie, vyberte najprv možnosť Inštalovať >.

  V prípade plánov Office 365 vyberte na domovskej stránke Moje konto Office položku Inštalovať >

  Vyberte položku Jazykové nastavenia a možnosti inštalácie. (V prípade inštalácie balíka Office 2013 vyberte možnosť Ďalšie možnosti inštalácie a potom prejdite na krok 4).

  Jazykové nastavenia a možnosti inštalácie pre Office 365
 3. Na stránke Jazykové nastavenia a možnosti inštalácie vyberte položku Ďalšie možnosti inštalácie.

  Na stránke Jazykové nastavenia a možnosti inštalácie vyberte položku Ďalšie možnosti inštalácie
 4. V časti Ďalšie verzie balíka Office vyberte z rozbaľovacieho zoznamu položku Office – 64-bitová verzia a potom vyberte položku Inštalovať.

  Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte položku Office – 64-bitová verzia

  Poznámka : Ak sa vám zobrazí správa s textom Stop, s inštaláciou balíka Office 2016 by ste mali počkať, znamená to, že Office zistil problém s kompatibilitou s inou aplikáciou nainštalovanou v počítači. Vyberte prepojenie Dôvod v chybovom hlásení alebo si nižšie pozrite časť Riešenie problémov.

 5. V závislosti od svojho prehliadača prejdite na kontextovú položku inštalácie, ktorá sa zobrazí v dolnej časti stránky, a kliknite na položku Spustiť (v Internet Exploreri), Nastavenie (v Chrome) alebo Uložiť súbor (vo Firefoxe).

  Tip : Ak používate Edge, najskôr kliknite na položku Uložiť a potom na položku Spustiť.

  Možnosti prehliadača: v Internet Exploreri kliknite na položku Spustiť, v Chrome kliknite na položku Nastavenia a vo Firefoxe kliknite na položku Uložiť súbor

  Ak sa zobrazí výzva kontroly používateľských kont so znením Chcete tejto aplikácii povoliť vykonávanie zmien vo svojom zariadení?, kliknite na tlačidlo Áno.

  Inštalácia začína.

  Okno zobrazujúce priebeh inštalácie balíka Office
 6. Inštalácia bude dokončená, keď sa vám zobrazí správa Všetko máte nastavené! Office je nainštalovaný a prehrá sa animácia so zobrazením, kde máte hľadať aplikácie balíka Office vo svojom počítači. Postupujte podľa pokynov v okne, napríklad Kliknite na tlačidlo Štart > Všetky aplikácie, ak chcete zobraziť, kde sú vaše aplikácie, a vyberte položku Zavrieť.

  Teraz je balík Office nainštalovaný. Vyberte položku Zavrieť
 7. Začnite používať aplikáciu balíka Office ihneď po otvorení ktorejkoľvek aplikácie, napríklad Wordu alebo Excelu. Vo väčšine prípadov sa Office aktivuje po tom, ako spustíte aplikáciu a kliknutím na tlačidlo Prijať odsúhlasíte licenčné podmienky.

  Podmienky licenčnej zmluvy prijmete kliknutím na tlačidlo Prijať
 8. Office môže aktivovať automaticky. Ak sa zobrazí Sprievodca aktiváciou balíka Microsoft Office, postupujte podľa pokynov na aktiváciu balíka Office. Ak potrebujete pomoc, pozrite si tému Aktivácia služieb Office 365, balíka Office 2016 alebo Office 2013.

  Zobrazuje sa Sprievodca aktiváciou balíka Microsoft Office

Tip : Boli tieto kroky užitočné? Pošlite nám komentár.

Riešenie problémov

Ak sa zdá, že inštalácia balíka Office trvá veľmi dlho, možno máte problém s internetovým pripojením. Možné riešenia nájdete v téme Prečo trvá inštalácia balíka Office tak dlho? Office možno budete chcieť skúsiť nainštalovať aj pomocou offline inštalátora balíka Office 2016.

Zobrazilo sa chybové hlásenie: Ak sa pri pokuse o inštaláciu balíka Office zobrazilo chybové hlásenie, v ktorom je prepojenie Ďalšie informácie, vyberte toto prepojenie a pozrite si informácie o riešení tohto problému. Ak sa v hlásení toto prepojenie nenachádza, pozrite si tému Riešenie problémov s inštaláciou balíka Office a služieb Office 365.

Ak je tlačidlo Inštalovať neaktívne, pozrite si tému Tlačidlo Inštalovať nenainštaluje Office.

Ak sa vám zobrazí správa s textom Stop, s inštaláciou balíka Office 2016 by ste mali počkať, znamená to, že Office zistil problém s kompatibilitou s niečím ďalším, čo ste nainštalovali. Ďalšie informácie nájdete v týchto článkoch Pomocníka:

Odošlite nám komentár

Boli tieto kroky užitočné? Ak áno, dajte nám o tom vedieť v dolnej časti tejto témy. Ak vám nepomohli a problém s inštaláciou balíka Office pretrváva, povedzte nám, čo ste sa pokúšali urobiť a kde ste mali problémy, aby sme mohli vaše pripomienky použiť na overenie našich krokov a poskytnúť ďalšie informácie.

Poznámka : Ak sa nemôžete prihlásiť podľa pokynov uvedených nižšie, príčinou môže byť, že sa prihlasujete do nesprávnych služieb Office 365. Pozrite si tému Kde sa môžem prihlásiť do služieb Office 365.

 1. Na prihlásenie použite svoje pracovné alebo školské konto na lokalite http://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx.

  Ak sa Office v zozname nenachádza, váš plán pravdepodobne nezahŕňa aplikácie balíka Office. Ak viete, že váš plán Office zahŕňa, pravdepodobne nemáte priradenú licenciu. Pozrite si tému Aký produkt alebo licenciu služieb Office 365 máte? Ak sa Office v zozname nenachádza, požiadajte svojho správcu služieb Office 365 o priradenie licencie.

 2. Na stránke Office prejdite na verziu balíka Office, ktorú chcete nainštalovať. Správca vám napríklad mohol dať povolenie nainštalovať Office 2016 alebo Office 2013.

  Ak máte na výber, vyberte, ktorú verziu balíka Office chcete nainštalovať, vyberte jazyk, a potom vyberte položku Inštalovať.

  Dôležité : Proces, ktorý nainštaluje balík Office 2016, zároveň odinštaluje všetky produkty balíka Office 2013. Pozrite si tému Chyba Stop, s inštaláciou balíka Office 2016 by ste mali počkať alebo Ako po inovácii na Office 2016 preinštalujem balík Office 2013?.

 3. Vyberte jazyk a potom pred výberom položky Inštalovať vyberte položky Rozšírené > 64-bitová verzia.

  Vyberte jazyk a potom položku Rozšírené V rozbaľovacom zozname verzií vyberte 64-bitovú verziu
 4. V závislosti od vášho prehliadača prejdite na kontextovú položku inštalácie, ktorá sa zobrazí, a kliknite na položku Spustiť (v Internet Exploreri), Nastavenie (v Chrome) alebo Uložiť súbor (vo Firefoxe).

  Tip : Ak používate Edge, najskôr kliknite na položku Uložiť a potom na položku Spustiť.

  Možnosti prehliadača: v Internet Exploreri kliknite na položku Spustiť, v Chrome kliknite na položku Nastavenia a vo Firefoxe kliknite na položku Uložiť súbor

  Ak sa zobrazí výzva kontroly používateľských kont so znením Chcete tejto aplikácii povoliť vykonávanie zmien vo svojom zariadení?, kliknite na tlačidlo Áno.

 5. Inštalácia začína.

  Okno zobrazujúce priebeh inštalácie balíka Office
 6. Inštalácia balíka Office 2016 je dokončená, keď sa vám zobrazí správa Všetko máte nastavené! Office je nainštalovaný a prehrá sa animácia popisujúca, kde máte vo svojom počítači hľadať aplikácie balíka Office. Postupujte podľa pokynov v okne. Napríklad Kliknite na tlačidlo štart > Všetky aplikácie (zobrazí sa umiestnenie vašich aplikácií) a potom vyberte položku Zavrieť.

  Teraz je balík Office nainštalovaný. Vyberte položku Zavrieť
 7. Začnite používať aplikáciu balíka Office ihneď po otvorení ktorejkoľvek aplikácie, napríklad Wordu alebo Excelu. Vo väčšine prípadov sa Office aktivuje po tom, ako spustíte aplikáciu a kliknutím na tlačidlo Prijať odsúhlasíte licenčné podmienky.

  Podmienky licenčnej zmluvy prijmete kliknutím na tlačidlo Prijať

Odošlite nám komentár

Boli tieto kroky užitočné? Ak áno, dajte nám o tom vedieť v dolnej časti tejto témy. Ak vám nepomohli a problém s inštaláciou balíka Office pretrváva, povedzte nám, čo ste sa pokúšali urobiť a kde ste mali problémy, aby sme mohli vaše pripomienky použiť na overenie našich krokov a poskytnúť ďalšie informácie.

Pozrite tiež

Ktorú verziu operačného systému Windows používam?

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×