Výber 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie balíka Microsoft Office

V predvolenom nastavení balíka Microsoft Office 2010 sa nainštaluje 32-bitová verzia balíka Office 2010, a to aj v prípade, ak sa v počítači používa 64-bitové vydanie systému Windows.

   Pre väčšinu používateľov sa odporúča 32-bitová verzia balíka Office 2010, pretože bráni potenciálnym problémom týkajúcich sa kompatibility s inými 32-bitovými aplikáciami, najmä s doplnkami od iných výrobcov, ktoré sú dostupné len pre 32-bitové operačné systémy.

Balík Office 2010 poskytuje podporu pre 32-bitové verzie programov balíka Office 2010, ktoré sú spustené v 64-bitových operačných systémoch, s použitím prostredia kompatibility WOW64. Toto prostredie je poskytované operačným systémom a umožňuje spustenie 32-bitových aplikácií v 64-bitovom operačnom systéme Windows. Používanie 32-bitovej verzie balíka Office 2010 umožní používateľom naďalej pracovať s existujúcimi 32-bitovými doplnkami pre balík Office od iných výrobcov.

Poznámka    Ak už máte v počítači so 64-bitovým operačným systémom nainštalovanú 64-bitovú verziu balíka Office, predvolenou inštaláciou je 64-bitová verzia balíka Office.

Ďalšie informácie o 64-bitovej verzii balíka Office

Čo z 32-bitovej verzie balíka Office nie je zahrnuté v 64-bitovej verzii balíka Office?

Kompatibilita s existujúcimi súbormi a riešeniami balíka Office

Operačné systémy potrebné na spustenie 64-bitovej verzie balíka Office

Inštalácia 64-bitovej verzie balíka Office

Čo z 32-bitovej verzie balíka Office nie je zahrnuté v 64-bitovej verzii balíka Office?

  • Knižnica ovládacích prvkov ActiveX, ComCtl    Táto knižnica obsahuje ovládacie prvky ActiveX, ktoré sa používajú na zostavovanie riešení. Najčastejšie sa používajú v nasledujúcich programoch balíka Microsoft Office: Access, Excel a Word.

  • Ovládací prvok zoznamu služby SharePoint    Zobrazenie zoznamov služby SharePoint nie je dostupné pre používateľov 64-bitovej verzie balíka Office.

Na začiatok stránky

Kompatibilita s existujúcimi súbormi a riešeniami balíka Office

Poznámka    64-bitová verzia balíka Office 2010 nie je kompatibilná so žiadnou inou 32-bitovou verziou programov balíka Office. Preto je pred inštaláciou 64-bitovej verzie balíka Office potrebné odinštalovať všetky 32-bitové verzie programov balíka Office. Disk balíka Office 2010 obsahuje 32-bitovú aj 64-bitovú verziu balíka Office 2010. Ak chcete nainštalovať 64-bitovú verziu balíka Office 2010, je potrebné spustiť súbor Setup.exe, ktorý sa nachádza v priečinku x64. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia 64-bitovej verzie balíka Office.

  • Knižnica ovládacích prvkov ActiveX, ComCtl    Nefungujú žiadne riešenia, ktoré využívajú tieto ovládacie prvky. Pre niektoré z týchto ovládacích prvkov nie sú dostupné žiadne vhodné alternatívy.

  • Ovládacie prvky ActiveX a doplnky od iných výrobcov    V 64-bitovej verzii balíka Office nefungujú žiadne z týchto ovládacích prvkov a doplnkov.

Poznámka   64-bitová verzia jazyka Visual Basic 6 neexistuje, a preto je potrebné mnohé z týchto objektov portovať a prepisovať.

  • Visual Basic for Applications    Jediným spôsobom, ako môže jazyk Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) obsahujúci príkaz Declare fungovať v 64-bitovej verzii balíka Office, je manuálna aktualizácia kódu.

  • Kompilované databázy programu Access    Súbory .MDE a .ACCDE, ktoré predstavujú bežný spôsob, akým vývojári aplikácií programu Access distribuujú riešenia a chránia svoje duševné vlastníctvo, nefungujú v 64-bitovej verzii balíka Office. Kontaktujte dodávateľa aplikácie a požiadajte ho, aby znova skompiloval, otestoval a dodal riešenie v 64-bitovej verzii.

  • Integrácia s programom Communicator    Po inštalácii 64-bitovej verzie balíka Office prídete o niektoré funkcie programu Microsoft Office Communicator 2007, ktoré sa týkajú integrácie s programom Outlook. Nie je napríklad možné použiť kliknutie pravým tlačidlom myši na kontakt v programe Communicator na naplánovanie schôdze, odoslanie e-mailu alebo vyhľadanie predchádzajúcej konverzácie. Program Office Communicator R2 je 32-bitový a hovory cez rozhranie MAPI nedokážu prekonať hranicu medzi 32-bitovou a 64-bitovou verziou.

Okrem toho v programe Communicator R2 nie sú k dispozícii niektoré funkcie programu Microsoft Outlook 2010. Ďalšie informácie o týchto funkciách programu Outlook a príslušných rýchlych opravách nájdete v nasledujúcom článku vedomostnej databázy:

Po spustení programu Communicator 2007 R2 RTM alebo jeho staršej verzie sa nezobrazujú funkcie balíka Office 2010

Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon programu Communicator R2, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Navštívte stránku na prevzatie programu Communicator na stránke na prevzatie skúšobnej verzie programu Microsoft Office Communicator 2007 R2.

Na začiatok stránky

Operačné systémy potrebné na spustenie 64-bitovej verzie balíka Office

V počítači musí byť nainštalované minimálne 64-bitové vydanie operačného systému Windows 7, 64-bitové vydanie operačného systému Windows Vista alebo 64-bitové vydanie operačného systému Windows Server 2008.

Na začiatok stránky

Inštalácia 64-bitovej verzie balíka Office

Používatelia, ktorí chcú inštalovať programy 64-bitovej verzie balíka Office 2010 v počítači so 64-bitovým vydaním operačného systému Windows 7, Windows Vista alebo Windows Server 2008, by mali postupovať podľa nasledujúcich pokynov.

Všetky doplnky, ktoré chcete použiť v balíku Office, musia byť tiež v 64-bitovom vydaní.

   Ak už máte v počítači so 64-bitovým operačným systémom nainštalovanú 64-bitovú verziu balíka Office, spustením inštalácie z koreňového priečinka sa nainštaluje 64-bitová verzia balíka Office.

  1. Ak ste spustili inštaláciu balíka Office 2010 z koreňového priečinka a klikli ste na položku Prispôsobiť, kliknite na položku Zavrieť a ukončite inštaláciu.

  2. Po zobrazení výzvy kliknite na tlačidlo Áno, čím zrušíte inštaláciu. Potom kliknite na tlačidlo Zavrieť Obrázok tlačidla.

  3. Prejdite do priečinka x64 na disku balíka Office 2010 a dvakrát kliknite na súbor Setup.exe, čím sa spustí 64-bitová verzia inštalátora.

Na začiatok stránky

Platí pre: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Office 365 End User, Visio Premium 2010, Excel 2010, Word 2010, SharePoint Designer 2010, Office 365 Admin, Office 365 operated by 21Vianet - End User, Access 2010, Visio 2010, Outlook 2010, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Publisher 2010, Office 365 Small Business Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Visio Standard 2010, Project Standard 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk