Výber 32-bitovej alebo 64-bitovej verzie balíka Microsoft Office

Na inštaláciu sú k dispozícii dve verzie balíka Office: 32-bitová a 64-bitová. To, ktorá verzia je pre vás vhodná, závisí od toho, ako budete Office používať.

64-bitová verzia balíka Office má určité obmedzenia, ale je správnou voľbou v týchto prípadoch:

 • Ak pracujete s mimoriadne veľkými množinami údajov, ako sú napríklad podnikové excelové zošity so zložitými výpočtami, mnohými kontingenčnými tabuľkami, pripojeniami k externým databázam a doplnkami PowerPivot, PowerMap alebo PowerView. Vtedy môže byť 64-bitová verzia balíka Office pre vás vhodnejšia.

 • Ak pracujete s mimoriadne veľkými obrázkami, videami alebo animáciami v PowerPointe. 64-bitová verzia balíka Office môže byť na spracovanie týchto komplexných balíkov snímok vhodnejšia.

 • Ak pracujete s mimoriadne veľkými wordovými dokumentmi. 64-bitová verzia balíka Office môže byť vhodnejšia na spracovanie wordových dokumentov s veľkými tabuľkami, grafikou alebo inými objektmi.

 • Ak pracujete v Projecte 2013 so súbormi väčšími ako 2 GB, najmä ak má projekt veľa vedľajších projektov.

 • Ak si chcete ponechať 64-bitovú verziu balíka Office, ktorú už používate. 32-bitové a 64-bitové verzie programov balíka Office nie sú kompatibilné a preto nemožno obe nainštalovať do toho istého počítača.

 • Ak vyvíjate interné riešenia pre Office, napríklad doplnky alebo prispôsobenia na úrovni dokumentov.

 • Ak vaša organizácia vyžaduje pre aplikácie balíka Office hardvérové zabránenie spusteniu údajov. Zabránenie spusteniu údajov je skupina hardvérových a softvérových technológií, ktoré niektoré organizácie používajú na zvýšenie zabezpečenia.

Ak sa na vás nevzťahuje žiadna z týchto situácií, 32-bitová verzia balíka Office je pre vás pravdepodobne tou správnou voľbou.

Poznámka   32-bitová verzia balíka Office je vhodná pre 32-bitové aj 64-bitové verzie Windowsu. Ak inštalujete 64-bitovú verziu balíka Office, potrebujete aj 64-bitovú verziu Windowsu. Ak inštalujete inde ako vo Windowse, nemusíte si robiť starosti s 32-bitovou alebo 64-bitovou možnosťou. Ktorú verziu Windowsu používam?

Ste pripravení na inštaláciu?

Inštalácia 32-bitovej verzie balíka Office:

 • Ak používate verziu pre domácnosti, prihláste sa na stránke konta a vyberte položku Inštalovať alebo vložte inštalačný disk. Office automaticky nainštaluje 32-bitovú verziu, pokiaľ už v počítači nemáte nainštalovanú 64-bitovú verziu balíka Office.

 • Ak používate verziu pre podniky, prihláste sa na Office 365 portal a vyberte položku Inštalovať.

Inštalácia 64-bitovej verzie balíka Office:

 • Ak používate verziu pre domácnosti, prihláste sa na stránke konta a vyberte položky Jazykové nastavenia a možnosti inštalácie > Ďalšie možnosti inštalácie > Office (64-bitová verzia) > Inštalovať. Prípadne pri inštalácii z disku prejdite do priečinka x64 a dvakrát kliknite na položku Setup.exe.

 • Ak používate verziu pre podniky, prihláste sa na Office 365 portal. Vyberte položky Rozšírené > 64-bitová verzia > Inštalovať.

Poznámka   Ak sa rozhodnete prejsť z 32-bitovej verzie balíka Office na 64-bitovú verziu balíka Office, treba najprv odinštalovať 32-bitovú verziu a až potom môžete nainštalovať 64-bitovú verziu.

Obmedzenia 64-bitovej verzie balíka Office

64-bitová verzia balíka Office môže byť v niektorých prípadoch vhodnejšia, má však určité obmedzenia:

 • nefungujú riešenia používajúce knižnice ovládacích prvkov ActiveX a ovládacie prvky ComCtl,

 • nefungujú ovládacie prvky ActiveX a doplnky od iných výrobcov,

 • Visual Basic for Applications (VBA) s príkazom Declare funguje v 64-bitovej verzii balíka Office až po aktualizácii,

 • nefungujú kompilované accessové databázy, napríklad súbory .MDE a .ACCDE, pokiaľ nie sú napísané konkrétne pre 64-bitovú verziu balíka Office,

 • v SharePointe nie je k dispozícii zobrazenie zoznamu.

Ak máte konkrétne doplnky, ktoré používate v 32-bitovej verzii balíka Office, v 64-bitovej verzii nemusia fungovať (a naopak). Ak máte obavy, skontrolujte pred inštaláciou novej verzie balíka Office aktuálnu verziu. Zvážte otestovanie doplnku so 64-bitovou verziou balíka Office alebo zistite, či vývojár neponúka aj 64-bitovú verziu daného doplnku.

Ak ste správcom, ktorý nasadzuje Office, ďalšie technické podrobnosti nájdete na lokalite TechNet.

Ktorú verziu balíka Office používam?

Určenie verzie balíka Office:

 • Otvorte ľubovoľný program balíka Office 2013, vyberte položky Súbor > Konto a potom vyberte položku Čo je [názov programu] (napríklad Čo je Word). V hornej časti je uvedený úplný názov verzie.

  Číslo verzie balíka Office

 • Otvorte ľubovoľný program balíka Office 2010 a vyberte položky Súbor > Pomocník. Úplný názov verzie je uvedený v časti Čo je Microsoft [názov programu] (napríklad Čo je Microsoft Word):

  Číslo verzie balíka Office

Platí pre: , Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End User, Office 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk