Výsledky diagnostických testov balíka Microsoft Office

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Diagnostické nástroje balíka Office Na tejto stránke sú vysvetlené Výsledky diagnostických testov balíka Office, ktoré ste práve spustili. Tiež môže zobrazovať návrhy o tom, ako zlepšiť fungovanie počítača a inštaláciu balíka systém Microsoft Office 2007. Obsah tohto článku sa vzťahuje len na výsledky, ktoré sa zobrazia po spustení diagnostické nástroje balíka Microsoft Office. Ak ste zatiaľ nespustili diagnostické nástroje balíka Microsoft Office, postupujte podľa pokynov uvedených v diagnostika a oprava nefunguje programov balíka Office pomocou diagnostických nástrojov balíka Office. Ak sa problém nevyriešil pomocou nasledujúcich krokov uvedených nižšie, nájdete v časti Ďalšie zdroje na konci tohto článku na uviesť na iné zdroje, ktoré vám môžu pomôcť.

Poznámka: Túto stránku je vhodné vytlačiť alebo označiť záložkou na použitie v budúcnosti.

Výsledky diagnostiky

Diagnostické testy balíka Microsoft Office nezistili žiadne problémy.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika inštalácie – poškodenie alebo zmena súboru

Diagnostický test inštalácie opravil problémy s inštaláciou balíka Microsoft Office. Programy balíka Microsoft Office by už mali pracovať správne.

Ak programy balíka Microsoft Office stále zlyhávajú, problém môže byť v zlyhaní hardvéru alebo v konfigurácii hardvéru. Skontrolujte výsledky diagnostického testu disku a pamäte, aby ste zistili, či zlyhanie hardvéru ovplyvňuje inštaláciu balíka Office, verzia 2007.

Ďalšie prostriedky

Diagnostika inštalácie – absencia média

Diagnostický test inštalácie nebol dokončený, lebo nebol zistený platný zdroj. Chýba lokálny zdroj inštalácie alebo pôvodný zdroj, ktorý bol použitý na inštaláciu balíka Microsoft Office nie je k dispozícii na opravu procesu. Musíte poskytnúť pôvodný zdroj na úspešné spustenie diagnostického testu. Platné zdroje pre balík Office, verzia 2007 zahŕňajú nasledovné:

 • Office, verzia 2007 Inštalačný disk CD

 • Inštalačný disk alebo opravný disk CD, ktorý dodal dodávateľ spolu s počítačom

 • Pripojenie na sieťovú inštaláciu balíka Office, verzia 2007

Po získaní prístupu na platný zdroj spustite diagnostiku balíka Office opäť.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika disku – predpovedanie zlyhania pevného disku

Funkcia SMART (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) pevného disku zistila chyby, ktoré pravdepodobne spôsobia zlyhanie pevného disku. Niektorí výrobcovia diskových jednotiek poskytujú funkciu SMART, čím vopred upozorňujú používateľov na možné zlyhanie pevného disku. Nestabilita programov balíka Microsoft Office môže byť spôsobená týmito chybami jednotky pevného disku.

Poznámka: Tieto výsledky môžu indikovať vážne problémy, ale niektoré pevné disky nemusia presne hlásiť výsledky.

Odporúča sa použiť nasledovný postup:

 1. Okamžite zálohujte dôležité údaje.

 2. Skontrolujte výsledky ďalších diagnostických testov a postupujte podľa pokynov na riešenie všetkých problémov, ktoré hlásili ďalšie diagnostické testy. Po vyriešení problémov znova spustite diagnostické testy balíka Microsoft Office na kontrolu vyriešenia problému diagnostického testu tohto disku.

 3. Ak stále získavate tieto výsledky, obráťte sa na dodávateľa počítača alebo pevného disku.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika disku – chyby v denníku systémových udalostí

Diagnostické testy disku zistili chyby hardvéru. Nestabilita programov balíka Microsoft Office môže byť výsledkom chýb hardvéru.

Tento výsledok sa zobrazí, ak sa v nedávnej minulosti vyskytli nasledovné udalosti:

 • Funkcia SMART pevného disku zistila chyby. SMART je funkcia, ktorou niektorí výrobcovia diskových jednotiek upozorňujú používateľov na možné zlyhanie pevného disku.

 • Diagnostika balíka Microsoft Office zistila chybné sektory na pevnom disku.

 • Balík Microsoft Office mal problémy získať prístup k systémovým súborom, ktoré sú na pevnom disku. Tieto súbory sú potrebné na správne fungovanie balíka.

Odporúča sa použiť nasledovný postup:

 1. Skontrolujte výsledky ďalších diagnostických testov a postupujte podľa pokynov na riešenie všetkých problémov, ktoré diagnostické testy hlásili. Po vyriešení týchto problémov znova spustite diagnostické testy balíka Microsoft Office na kontrolu vyriešenia problému diagnostického testu tohto disku.

 2. Ak stále získavate tieto výsledky, obráťte sa na dodávateľa počítača alebo pevného disku.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika pamäte – zlyhanie pamäte RAM

Diagnostický test pamäte zistil zlyhanie v pamäti RAM (Random Access Memory).

Odporúča sa použiť nasledovný postup:

 1. Skontrolujte výsledky ďalších diagnostických testov a postupujte podľa pokynov na riešenie všetkých problémov, ktoré diagnostické testy hlásili. Po vyriešení týchto problémov znova spustite diagnostické testy balíka Microsoft Office na kontrolu vyriešenia problému diagnostického testu tohto disku.

 2. Ak tento výsledok aj naďalej, spustite Microsoft Windows pamäte diagnostiky. Ďalšie informácie nájdete v článku Microsoft TechNet, Spustiť diagnostiku kontrola systému pre problémy s pamäťou. Alebo sa obráťte na inú osobu, ako je napríklad dodávateľ počítača alebo pamäť RAM.

Ďalšie prostriedky

Diagnostika pamäte – Používateľ nie je správcom

Diagnostický test pamäte sa nepodarilo spustiť, pretože pre tento počítač nemáte oprávnenia správcu. Ak chcete úspešne spustiť diagnostický test pamäte, na počítač sa musí prihlásiť niekto s oprávneniami správcu a spustiť diagnostické testy balíka Microsoft Office znova.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika inovácie – inštalácia je zastaraná.

Aktualizácia diagnostiky zistí, že inštalácie balíka Microsoft Office nemá najnovšie service pack. Inštalácia týchto balíkov zlepší stability. Odporúčame, aby ste navštívili získať najnovšie aktualizácie pre Office 2007.

Ďalšie prostriedky

Diagnostika kompatibility – zistenie konfliktných verzií programu Outlook

Diagnostický test kompatibility zistil kolidujúce verzie programu Microsoft Office Outlook. Ak chcete odstrániť nežiaducu verziu programu Outlook z počítača, použite nasledovný postup:

 • Microsoft Windows Vista   

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

  2. Kliknite na položku Odinštalovať program.

   Poznámka: V klasickom zobrazení dvakrát kliknite na položku Programy a funkcie.

  3. Vyberte nežiaducu verziu programu Outlook a potom kliknite na položku Odinštalovať.

 • Systém Microsoft Windows XP   

  1. Kliknite na tlačidlo Štart, potom na položku Ovládací panel.

  2. Dvakrát kliknite na ikonu Pridanie alebo odstránenie programov.

  3. Vyberte nežiaducu verziu programu Outlook a potom kliknite na položku Odstrániť.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika inštalácie – zrušenie testu

Diagnostický test inštalácie sa zrušil pred jeho úspešným spustením. Ak chcete spustiť tento test, znova spustite diagnostické testy balíka Microsoft Office.

Poznámka: Za istých okolností môže diagnostický test inštalácie trvať až 15 minút alebo viac.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika inštalácie – bez zistenia problémov

Diagnostický test inštalácie nezistil žiadne chyby inštalácie balíka Microsoft Office.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika disku – bez zistenia problémov

Diagnostický test disku nezistil žiadne chyby pevného disku.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika disku – zrušenie testu

Diagnostický test disku sa zrušil pred jeho úspešným spustením. Ak chcete spustiť tento test, spustite diagnostické testy balíka Microsoft Office znova.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika disku – zakázanie správcom systému

Správca systému zakázal diagnostický test disku. Ďalšie informácie poskytne správca systému.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika inštalácie – zakázanie správcom systému

Správca systému zakázal diagnostický test inštalácie. Ďalšie informácie poskytne správca systému.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika pamäte – bez zistenia problémov

Diagnostický test pamäte nezistil žiadne problémy systémovej pamäte RAM.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostický test pamäte — príliš veľa spustených programov

Diagnostický test pamäte sa nepodarilo spustiť, pretože príliš veľa ďalších programov používalo systémové prostriedky, ktoré vyžaduje diagnostický test na úspešné spustenie. Zavrite všetky ďalšie programy a potom sa pokúste znova spustiť diagnostické testy balíka Microsoft Office.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika pamäte – zakázanie na serverových systémoch

Z bezpečnostných dôvodov je podľa predvoleného nastavenia spustenie diagnostického testu pamäte na serverových verziách systémov Microsoft Windows zakázané. Ďalšie informácie získate nasledovne:

Ďalšie prostriedky

Diagnostika pamäte – zrušenie testu

Diagnostický test pamäte sa zrušil pred jeho úspešným spustením. Ak chcete spustiť tento test, znova spustite diagnostické testy balíka Microsoft Office.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika pamäte – zakázanie správcom systému

Správca systému zakázal diagnostický test pamäte. Ďalšie informácie poskytne správca systému.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika inovácie – bez zistenia problémov

Diagnostický test aktualizácií zistil, že systém má nainštalované všetky najnovšie aktualizácie balíka Microsoft Office.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika inovácie – zrušenie testu

Diagnostický test aktualizácií sa zrušil pred jeho úspešným spustením. Ak chcete spustiť tento test, znova spustite diagnostické testy balíka Microsoft Office.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika inovácie – zakázanie správcom systému

Správca systému zakázal diagnostický test aktualizácií. Ďalšie informácie poskytne správca systému.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostický test aktualizácií — prístup k požadovanému súboru nie je možný

Diagnostický test aktualizácií sa nemohol spustiť, pretože vyžaduje súbor, ktorý ste neprevzali. Ak chcete balíku Microsoft Office povoliť prevziať tento súbor, použite jeden z nasledovných postupov v jednom z týchto programov balíka Office, verzia 2007:

 • Access, Excel, PowerPoint alebo Word

  1. Kliknite na Tlačidlo Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access, Excel – možnosti, Možnosti programu PowerPoint alebo Word – možnosti.

  2. Kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti, kliknite na položku Nastavenie centra dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Možnosti ochrany osobných údajov.

  3. Začiarknite políčko Pravidelne prevziať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy.

  4. Počkajte asi týždeň na prevzatie súboru a diagnostiku balíka Microsoft Office spustite znova.

 • Program Visio, Outlook, Publisher alebo InfoPath

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Centrum dôveryhodnosti a potom kliknite na položku Možnosti ochrany osobných údajov.

  2. Začiarknite políčko Pravidelne prevziať súbor, pomocou ktorého možno určiť systémové problémy.

  3. Počkajte asi týždeň na prevzatie súboru a diagnostiku balíka Microsoft Office spustite znova.

Ďalšie prostriedky

Diagnostika inovácie – balík Microsoft Office je inovovaný

Diagnostický test aktualizácií zistil, že inštalácia balíka Office, verzia 2007 bola nedávno úspešne aktualizovaná najnovším balíkom Service Pack. Inštalácia balíka Office, verzia 2007 je teraz aktualizovaná.

Ďalšie prostriedky

Diagnostika kompatibility – bez zistenia problémov

Diagnostický test kompatibility nezistil žiadne problémy kompatibility.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika kompatibility – zakázanie správcom systému

Správca systému zakázal diagnostický test kompatibility. Ďalšie informácie poskytne správca systému.

Ďalšie zdroje informácií

Skontrolovanie známych riešení – zrušenie testu

Diagnostický test skontrolovania riešení bol zrušený pred jeho úspešným spustením. Ak chcete spustiť tento test, znova spustite diagnostické testy balíka Microsoft Office.

Ďalšie zdroje informácií

Skontrolovanie známych riešení – zakázanie správcom systému

Správca systému zakázal diagnostický test skontrolovania riešení. Ďalšie informácie poskytne správca systému.

Ďalšie zdroje informácií

Skontrolovanie známych riešení – zlyhanie pripojenia na server

Diagnostickému testu skontrolovania riešení sa nepodarilo pripojiť na požadovaný server s riešeniami.

Ďalšie zdroje informácií

Skontrolovanie známych riešení – neboli nájdené žiadne riešenia

Diagnostický test skontrolovania riešení skontroloval, či sa v systéme nevyskytujú problémy a zisťoval známe riešenia. Nenašli sa žiadne riešenia, ktoré vyžadujú vašu pozornosť.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostika inovácie – inštalácia verzie Beta je zastaraná

Diagnostika inovácie zistila, že inštalácie balíka Office, verzia 2007 (verzia Beta) nie je najnovšou verziou. Odporúča sa získať najnovšiu verziu.

Ďalšie prostriedky

Diagnostický test inštalácie – blokovaný ďalšími programami

Diagnostický test inštalácie sa nepodarilo spustiť, pretože iný program už používal inštalátor balíka Microsoft Office. Ak chcete úspešne spustiť diagnostický test inštalácie, vyskúšajte nasledovný postup:

 1. Zavrite všetky ostatné programy a pokúste sa spustiť diagnostické testy balíka Microsoft Office znova.

 2. Ak sa test stále nespúšťa, reštartujte systém Windows a znova spustite diagnostické testy balíka Office.

Ďalšie zdroje informácií

Diagnostický test inštalácie — používateľ nie je správca

Diagnostický test inštalácie sa nepodarilo spustiť, pretože pre tento počítač nemáte oprávnenia správcu. Ak chcete úspešne spustiť diagnostický test inštalácie, na počítač sa musí prihlásiť niekto s oprávneniami správcu a spustiť diagnostické testy balíka Microsoft Office.

Ďalšie prostriedky

Ďalšie prostriedky

Ak sa nezistili žiadne problémy, alebo ak problémy nevyriešilo žiadne z vyššie uvedených riešení, skúste použiť nasledovné prostriedky.

Diagnostické nástroje balíka Microsoft Office

Ďalšie informácie o diagnostických nástrojoch balíka Microsoft Office nájdete v článku Diagnostikovanie a oprava zlyhávajúcich programov balíka Office pomocou diagnostických nástrojov balíka Office.

Zabezpečenie a bezpečnosť

Systémy môžete poruche, ak boli napadnuté vírusom, spyware a iným škodlivým softvérom (nazývaný aj malvér). Informácie a nástroje, ktoré môžete použiť na ochranu počítača nájdete na lokalite Microsoft zabezpečený .

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×