Výpočtové operátory a priorita v Exceli

Operátory určujú, aký typ výpočtu sa má vykonať s prvkami vo vzorci (napríklad sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie). Výpočty sa vykonávajú podľa predvoleného postupu. Tento postup je možné zmeniť použitím zátvoriek.

Existujú štyri rôzne typy výpočtových operátorov: aritmetické, porovnávacie, textové reťazce a odkazové.

Aritmetické operátory

Ak potrebujete vykonávať základné matematické operácie ako sčítanie, odčítanie alebo násobenie, kombinovať čísla a získavať číselné výsledky, použite nasledujúce aritmetické operátory.

Aritmetický operátor

Význam

Príklad

+ (znamienko plus)

Sčítanie

3+3

- (mínus)

Odčítanie
Zápor

3-1
-1

* (hviezdička)

Násobenie

3*3

/ (lomka)

Delenie

3/3

% (znamienko percento)

Percent

20%

^ (vsuvka)

Umocňovanie

3^2

Operátory porovnávania

Pomocou nasledujúcich operátorov môžete porovnať dve hodnoty. Ak sú dve hodnoty porovnávané pomocou týchto operátorov, výsledkom je logická hodnota – TRUE alebo FALSE.

Operátor porovnania

Význam

Príklad

= (znamienko „rovná sa“)

Rovná sa

A1=B1

> (znamienko „väčšie než“)

Väčší ako

A1>B1

< (znamienko „menšie než“)

Menší ako

A1<B1

>= (znamienko „väčšie alebo rovné“)

Väčšie alebo rovné

A1>=B1

<= (znamienko „menšie alebo rovné“)

Menšie alebo rovné

A1<=B1

<> (znamienko „nerovná sa“)

Nerovná sa

A1<>B1

Operátor reťazenia textu

Pomocou znaku & môžete zlučovať (alebo spájať) viaceré textové reťazce do jedného bloku textu.

Textový operátor

Význam

Príklad

Znak „&“

Pripája alebo spája dve hodnoty a vytvára jednu súvislú textovú hodnotu

"Severný"&"vietor"

Odkazové operátory

Použitím nasledujúcich operátorov pre výpočty je možné spájať rozsahy buniek.

Odkazový operátor

Význam

Príklad

: (dvojbodka)

Operátor rozsahu, ktorý vytvára odkaz na všetky bunky medzi dvoma odkazmi vrátane týchto dvoch odkazov.

B5:B15

; (bodkočiarka)

Operátor zjednotenia, ktorý spája viac odkazov do jedného odkazu

SUM(B5:B15;D5:D15)

  (medzera)

Operátor prieniku, ktorý vytvára jeden odkaz na spoločné bunky dvoch odkazov.

B7:D7 C6:C8

V niektorých prípadoch môže poradie vykonaného výpočtu ovplyvniť vrátenú hodnotu vzorca. Ak chcete získať požadované výsledky, je dôležité vedieť spôsob určenia poradia a ako ho možno zmeniť.

Poradie výpočtu

Vzorce počítajú hodnoty v určitom poradí. Vzorec programu Excel vždy začína znakom rovnosti (=). Znak rovnosti oznamuje programu Excel, že nasledujúce znaky vytvárajú vzorec. Za znakom rovnosti nasledujú členy vzorca (operandy) oddelené výpočtovými operátormi. Program Excel počíta vzorec zľava doprava. Zachováva pritom určité poradie operátorov vzorca.

Priorita operátora

Ak v jednom vzorci skombinujete niekoľko operátorov, program Excel vykoná operácie v poradí zobrazenom v nasledujúcej tabuľke. Ak vzorec obsahuje operátory s rovnakou prioritou, napríklad operátor násobenia spolu s operátorom delenia, tieto operácie sa vykonajú zľava doprava.

Operátor

Popis

: (dvojbodka)

  (jednoduchá medzera)

; (bodkočiarka)

Odkazové operátory

Negácia (napríklad –1)

%

Percento

^

Umocňovanie

* a /

Násobenie a delenie

+ a –

Sčítanie a odčítanie

&

Spája dva textové reťazce (reťazenie)

=
< >
<=
>=
<>

Porovnávanie

Použitie zátvoriek

Ak chcete zmeniť poradie operácií, vložte časť vzorca, ktorá sa má vypočítať ako prvá, do zátvoriek. Napríklad nasledovný vzorec dáva výsledok 11, pretože program Excel vypočíta násobenie pred sčítaním. Vzorec vynásobí číslo 2 číslom 3 a potom k výsledku pripočíta číslo 5.

=5+2*3

Ak však zmeníte syntax použitím zátvoriek, program Excel najskôr sčíta čísla 5 a 2 a potom vynásobí výsledok číslom 3, čo dáva výslednú hodnotu 21.

=(5+2)*3

Zátvorky v prvej časti vzorca v nasledovnom príklade zabezpečujú, že sa najprv vypočíta súčet B4+25 a výsledok sa potom delí súčtom hodnôt v bunkách D5, E5 a F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Ďalšie informácie môžete nájsť v tomto videu o poradí operátorov v Exceli.

Keď zadáte vzorec, Excel očakáva pre jednotlivé operátory určité druhy hodnôt. Ak zadáte iný typ hodnoty, ako sa očakáva, Excel môže niekedy hodnotu kovertovať.

Vzorec

Vypočíta

Vysvetlenie

= "1"+"2"

3

Ak použijete znamienko plus (+), Excel očakáva vo vzorci čísla. Aj keď úvodzovky naznačujú, že hodnoty "1" a "2" sú textové hodnoty, Excel automaticky skonvertuje tieto textové hodnoty na čísla.

= 1+"$4.00"

5

Keď sa vo vzorci očakáva číslo, Excel skonvertuje text, ktorý je vo formáte, aký by sa zvyčajne použil na číslo.

= "1/6/2001"-"1/5/2001"

31

Excel vníma tento text ako dátum vo formáte dd/mm/rrrr. Skonvertuje dátumy na poradové čísla a vypočíta rozdiel medzi nimi.

=SQRT ("8+1")

#HODNOTA!

Excel nemôže skonvertovať text na číslo, pretože text "8+1" sa nedá skonvertovať na číslo. Ak chcete, aby skonvertoval text na číslo a vrátil výsledok 3, použite namiesto hodnoty "8+1" hodnotu "9" alebo "8"+"1".

= "A"&TRUE

ATRUE

Keď sa očakáva text, Excel skonvertuje čísla a logické hodnoty, ako napríklad TRUE a FALSE, na text.

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Pozrite tiež

Základné matematické operácie v Exceli

Používanie programu Excel ako kalkulačky

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch

Klávesové skratky a funkčné klávesy v Exceli

Zoznam funkcií v Exceli (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×