Výpočet priemernej hodnoty v skupine čísel

Výpočet priemernej hodnoty v skupine čísel

Povedzme, že chcete zistiť priemerný počet dní na dokončenie závislých operácií v projekte, alebo priemernú teplotu v príslušných dňoch v 10-ročnom časovom rozpätí. Existuje niekoľko spôsobov vypočítania priemeru skupiny čísel.

Funkcia AVERAGE vyjadruje strednú hodnotu, ktorou je poloha v strede zoskupenia čísiel v štatistickom rozdelení. Tri najpoužívanejšie ukazovatele strednej hodnoty sú:

 • Priemer     je aritmetickým priemerom a vypočíta sa súčtom skupiny čísel a vydelením ich počtom. Napríklad, priemer čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 (súčet) delené 6 (počet), tj. výsledkom je 5.

 • Medián     je strednou hodnotou skupiny čísel, čo znamená, že polovica čísiel má hodnotu menšiu ako medián a polovica čísiel má hodnotu väčšiu ako medián. Napríklad medián čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Modus     je najčastejšie sa vyskytujúcou hodnotou v skupine čísiel. Napríklad modus čísiel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

Pri symetrickom rozdelení skupiny čísel sa tieto tri ukazovatele strednej hodnoty rovnajú. Pri asymetrickom rozdelení skupiny čísel sa môžu líšiť.

Výpočet priemernej hodnoty čísel v jednom riadku alebo stĺpci

 1. Kliknite na bunku pod číslami alebo vpravo od čísel, ktorých priemernú hodnotu chcete zistiť.

 2. Na karte Domov v skupine Úpravy kliknite na šípku vedľa položky Vzhľad tlačidla Automatický súčet, kliknite na možnosť Priemer a potom stlačte kláves ENTER.

Výpočet priemernej hodnoty čísel vo viacerých riadkoch alebo stĺpcoch

Na vykonanie tejto úlohy sa používa funkcia AVERAGE.

Príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho pracovného hárka.

Postup pri kopírovaní príkladu

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.

 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

  Poznámka: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  Výber príkladu z Pomocníka

  Výber príkladu z Pomocníka

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+C.

 4. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.

 5. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk) alebo na karte Vzorce kliknite v skupine Kontrola vzorca na tlačidlo Zobraziť vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

A

Údaje

10

7

9

27

0

4

Vzorec

Popis (výsledok)

=AVERAGE(A2:A7)

Vypočíta priemernú hodnotu zo všetkých čísel v zozname (9,5)

=AVERAGE(A2:A4;A7)

Vypočíta priemernú hodnotu z prvých troch a z posledného čísla v zozname (7,5)

=AVERAGEIF(A2:A7; "<>0")

Vypočíta priemernú hodnotu zo všetkých čísel v zozname, okrem nulových hodnôt, napríklad v bunke A6 (11,4)

Výpočet váženého priemeru

Túto úlohu vykonajte pomocou funkcií SUMPRODUCT a SUM.

Príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho pracovného hárka.

Postup pri kopírovaní príkladu

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.

 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

  Poznámka: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  Výber príkladu z Pomocníka

  Výber príkladu z Pomocníka

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+C.

 4. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.

 5. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk) alebo na karte Vzorce kliknite v skupine Kontrola vzorca na tlačidlo Zobraziť vzorce.

V tomto príklade sa počíta priemerná cena za jednotku v troch nákupoch, pričom každý z nákupov sa líši počtom jednotiek a cenou za jednotku.

1

2

3

4

A

B

Cena za jednotku

Počet jednotiek

20

500

25

750

35

200

Vzorec

Popis (výsledok)

=SUMPRODUCT(A2:A4,B2:B4)/SUM(B2:B4)

Vypočíta podiel celkových nákladov na všetky tri objednávky a celkového počtu objednaných jednotiek  (24,66)

Výpočet priemernej hodnoty čísel vynechaním nulových hodnôt

Túto úlohu vykonajte pomocou funkcií AVERAGE a IF.

Príklad

Príklad bude zrozumiteľnejší po skopírovaní do prázdneho pracovného hárka.

Postup pri kopírovaní príkladu

 1. Vytvorte prázdny zošit alebo pracovný hárok.

 2. Vyberte príklad v téme Pomocníka.

  Poznámka: Nevyberajte hlavičky riadkov ani stĺpcov.

  Výber príkladu z Pomocníka

  Výber príkladu z Pomocníka

 3. Stlačte kombináciu klávesov CTRL+C.

 4. V pracovnom hárku vyberte bunku A1 a stlačte klávesy CTRL+V.

 5. Ak chcete prepínať medzi zobrazením výsledkov a zobrazením vzorcov vracajúcich výsledky, stlačte klávesy CTRL+` (prízvuk) alebo na karte Vzorce kliknite v skupine Kontrola vzorca na tlačidlo Zobraziť vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

A

Údaje

10

7

9

27

0

4

Vzorec

Popis (výsledok)

=AVERAGEIF(A2:A7; "<>0")

Vypočíta priemernú hodnotu zo všetkých čísel v zozname, okrem nulových hodnôt, napríklad v bunke A6 (11,4)

Pozrite tiež

AVERAGE

AVERAGEIF

SUM

SUMPRODUCT

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×