Výber správnej funkcie dátumu

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Access má vstavané funkcie, ktoré môžete použiť vo výrazoch na formátovanie, vytváranie, analýzu a výpočet dátumov a časov. Vyberte si tabuľku popisujúcu požadovanú operáciu.

Požadovaná operácia…

Zobrazenie dátumu alebo času v konkrétnom formáte

Rozdelenie dátumu alebo času na časti

Zmena čísel a textu na dátumy a časy

Pripočítanie alebo odpočítanie dátumov

Vloženie dnešného dátumu alebo aktuálneho času

Zobrazenie dátumu alebo času v konkrétnom formáte

Dátumy sa zobrazia v požadovanom formáte. V stĺpci Výsledok sa predpokladá, že pole [PočiatočnýDátum] obsahuje hodnotu dátumu a času 11. január 2012 17:30:15.

Funkcia

Využitie

Príklad

Výsledok

Formát*

Univerzálna funkcia formátovania, ktorá sa používa na vytváranie vlastných formátov dátumu a času.

Format([PočiatočnýDátum];”yyyy-mm-dd”)

11.01.12

FormatDateTime*

Na hodnotu sa použije jeden z 5 vstavaných formátov dátumu a času.

FormatDateTime([PočiatočnýDátum];vbLongDate)

11. január 2012

MonthName*

Číslo sa skonvertuje na názov mesiaca. Pri zadaní čísla mimo rozsahu 1 – 12 vráti chybu.

MonthName(12)

December

WeekdayName*

Číslo sa skonvertuje na názov dňa v týždni. Pri zadaní čísla mimo rozsahu 1 – 7 vráti chybu.

WeekdayName(2)

pondelok

* Nie je k dispozícii v accessových aplikáciách.

Získajte ďalšie informácie o formátovaní dátumov v počítačových databázach a accessových aplikáciách.

Na začiatok stránky

Rozdelenie dátumu alebo času na časti

Niekedy potrebujete zistiť len jednu časť hodnoty Dátum a čas, napríklad rok alebo minútu. Všetky tieto funkcie vrátia celé čísla, ktoré zodpovedajú hľadanému intervalu. V stĺpci Výsledok sa predpokladá, že pole [PočiatočnýDátum] obsahuje hodnotu dátumu a času 11. január 2012 17:30:15.

Funkcia

Využitie

Príklad

Výsledok

Rok

Vráti rok z hodnoty dátumu a času.

Year([PočiatočnýDátum])

2012

Mesiac

Vráti mesiac z hodnoty dátumu a času (1 až 12).

Month([PočiatočnýDátum])

1

Deň

Vráti deň z hodnoty dátumu a času (1 až 31).

Day([PočiatočnýDátum])

11

WEEKDAY*

Vráti číslo dňa v týždni (1 až 7). Podľa predvoleného nastavenia sa za prvý deň v týždni považuje nedeľa, môžete však za prvý deň určiť aj iný deň.

Weekday([PočiatočnýDátum])

4

Hour*

Vráti hodinu z hodnoty dátumu a času (0 až 23).

Hour([PočiatočnýDátum])

17

Minúta*

Vráti minútu z hodnoty dátumu a času (0 až 59).

Minute([PočiatočnýDátum])

30

Druhý*

Vráti sekundu z hodnoty dátumu a času (0 až 59).

Second([PočiatočnýDátum])

15

DatePart

Konfigurovateľná verzia vyššie uvedených funkcií, kde môžete určiť požadovanú časť hodnoty Dátum a čas.

DatePart(“yyyy”;[PočiatočnýDátum])

2012

* Nie je k dispozícii v accessových aplikáciách.

Na začiatok stránky

Zmena čísel a textu na dátumy a časy

Access ukladá dátumy ako čísla s pohyblivou desatinnou čiarkou a dvojitou presnosťou. Napríklad 11. január 2012 17:30 sa uloží ako 40919,72917. Celé číslo naľavo od desatinnej čiarky predstavuje dátum. Desatinná časť napravo od desatinnej čiarky predstavuje čas. Tieto funkcie umožňujú vytvárať toto číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou z iných hodnôt, napríklad celých čísel alebo textu.

Funkcia

Využitie

Príklad

Výsledok (spôsob uloženia v Accesse)

DateSerial

Poznámka:  V accessovej aplikácii sa používajú funkcie DateFromParts alebo DátumAČasZČastí.

Vytvorí hodnotu dátumu z celých čísel roka, mesiaca a dňa.

DateSerial(2012;11;1)

40919,0

CDate*

Skonvertuje text na hodnotu Dátum a čas. Spracuje časť čísla, ktorá predstavuje dátum, aj časť čísla, ktorá predstavuje čas.

Tip: Použitie boolovský výrazfunkcia IsDate zistiť, ak textového reťazca je možné previesť na hodnoty dátumu a času. Napríklad IsDate("1/11/2012") vráti hodnotu True.

CDate(“11/01/2012 17:30”)

40919,72917

Funkcia DateValue*

Skonvertuje text na hodnotu Dátum a čas, ale neskonvertuje informáciu o čase.

DateValue(“11/01/2012 17:30”)

40919,0

TimeValue*

Skonvertuje text na hodnotu Dátum a čas, ale neskonvertuje informáciu o dátume.

TimeValue(“11/01/2012 17:30”)

0,72917

TimeSerial

Poznámka:  V accessovej aplikácii sa používajú funkcie TimeFromParts alebo DátumAČasZČastí.

Vytvorí hodnotu času z celých čísel hodiny, minúty a sekundy.

TimeSerial(17;30;15)

0,72934

* Nie je k dispozícii v accessových aplikáciách.

Na začiatok stránky

Pripočítanie alebo odpočítanie dátumov

Tieto funkcie umožňujú pripočítanie intervalov k dátumom alebo odpočítanie intervalov od dátumov, ako aj výpočet rozdielu medzi dvoma hodnotami typu Dátum a čas.

Funkcia

Využitie

Príklad

Výsledok

DateAdd

Pripočíta konkrétny interval (napríklad 2 mesiace alebo 3 hodiny) k hodnote Dátum a čas. Pri odpočítaní sa ako druhý argument používa záporné číslo.

DateAdd("m"; 1; "11/1/2012")

11. 02. 2012

DateDiff

Určí počet časových intervalov (napríklad dní alebo minút) medzi dvoma hodnotami typu Dátum a čas.

Poznámka:  Nezabudnite, že môžete tiež odpočítať jednu hodnotu dátumu od druhej a vypočítať počet dní medzi nimi, napríklad #15/2/2012# - #1/2/2012# = 14.

DateDiff(“d”;”11/1/2012”;”15/4/2012”)

95

Zistite, ako môžete vypočítať počet dní medzi dvoma dátumami.

Na začiatok stránky

Vloženie dnešného dátumu alebo aktuálneho času

Tieto funkcie sa používajú na určenie aktuálneho dátumu a času. V stĺpci Výsledok sa predpokladá, že aktuálny systémový dátum a čas je 11. január 2012 17:30:15.

Funkcia

Využitie

Príklad

Výsledok

Teraz

Vráti aktuálny systémový dátum a čas.

Now()

11.01.2012 17:30:15

Dátum

Poznámka:  V accessovej aplikácii sa používa funkcia Today.

Vráti aktuálny systémový dátum.

Date()

11.01.2012

Time*

Vráti aktuálny systémový čas.

Time()

17:30:15

Časovač*

Vráti počet sekúnd, ktoré uplynuli od polnoci.

Timer()

63015

* Nie je k dispozícii v accessových aplikáciách.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×