Výber nastavení spôsobu zobrazovania a uloženia údajov v databáze

Pomocou možností v kategórii Všeobecné v dialógovom okne Access – možnosti môžete nastaviť všeobecné možnosti pre všetky budúce databázy programu Access. Všeobecné možnosti môžete použiť napríklad na nastavenie zobrazovania niektorých prvkov používateľského rozhrania, na nastavenie predvoleného formátu súboru alebo na určenie umiestnenia databázových priečinkov v počítači používateľa databázy.

Poznámka : Nastavenie zmien vykonaných prostredníctvom kategórie Všeobecné sa nemusí vzťahovať iba na program Microsoft Access 2010, ale aj na iné programy balíka Microsoft Office 2010, ktoré môžete mať nainštalované.

dialógové okno možností programu Access zobrazujúce kategóriu Všeobecné pre možnosti globálnych nastavení.

Čo chcete urobiť?

Nastavenie možností zobrazenia

Nasatvenie predvoleného formátu a umiestnenia pre nové daabázové súbory

Prispôsobenie osobnej kópie balíka Microsoft Office

Nastavenie možností zobrazenia

Kliknite na položku Možnosti v časti Access a potom vykonajte zmeny možností zobrazenia.

 • Ak je vybratá možnosť Povoliť živú ukážku, pri umiestnení ukazovateľa myši na rôzne možnosti sa zobrazí ukážka toho, ako funkcia ovplyvní dokument.

 • Možnosť Vždy používať ClearType ponechajte vybratú, ak chcete, aby sa zobrazovalo čitateľnejšie písmo. Ak túto možnosť zrušíte, musíte reštartovať program Access 2010, aby sa táto zmena prejavila.

  Poznámka : Nastavenie zobrazenia ClearType sa použije aj na iné programy balíka Office, ktoré môžete mať nainštalované.

Po ukázaní na príkaz alebo možnosť na páse s nástrojmi sa zobrazí obrazovkový komentár, ktorý informuje o funkciách tlačidla a všetkých dostupných klávesových skratkách pre danú možnosť. Ak chcete skryť obrazovkové komentáre, z možností Štýl obrazovkového komentára vyberte schému obrazovkového komentára, ktorá najlepšie zodpovedá vašim potrebám:

 • Ak vyberiete možnosť Zobraziť popis funkcií v obrazovkových komentároch, pri umiestnení ukazovateľa myši na vybratú položku na páse s nástroji sa zobrazí popis tlačidla alebo možnosti.

 • Ak vyberiete možnosť Nezobrazovať popis funkcií v obrazovkových komentároch, bude sa zobrazovať názov možnosti alebo funkcie, ale nie ich popis.

 • Ak vyberiete možnosť Nezobrazovať obrazovkové komentáre, nebude sa pri umiestnení ukazovateľa myši na tlačidlo alebo možnosť na páse s nástrojmi zobrazovať názov ani popis vybratého tlačidla alebo možnosti.

 • V zozname Farebná schéma môžete vybrať modrú, striebornú alebo čiernu farebnú schému pre databázy programu Access.

Na začiatok stránky

Nastavenie predvoleného formátu a umiestnenia pre nové databázové súbory

Po nastavení nasledujúcich možností bude každá novo vytvorená databáza používať predvolené možnosti. Vyberte verziu programu Access pre nové databázy, konkrétne umiestnenie na pevnom disku pre priečinky nových databáz a vlastný spôsob zoraďovania.

 • Pomocou možnosti Predvolený formát súboru môžete nastaviť alebo zmeniť formát súboru, ktorý program Access používa pri vytváraní všetkých nových databáz. Ak databázu zdieľajú viacerí používatelia, zvážte použitie verzie programu Access, ktorá je k dispozícii v počítačoch ostatných používateľov, aby mali prístup ku všetkým funkciám v databáze.

  Poznámka : Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

 • Ak chcete nastaviť alebo zmeniť predvolený priečinok na ukladanie nových databáz a súborov, v textovom poli Predvolený priečinok databázy zadajte názov priečinka alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať na vyhľadanie priečinka.

 • Vyberte možnosť Spôsob zoradenia novej databázy na zmenu predvoleného abecedného spôsobu zoradenia. Hodnota Všeobecné je nastavená ako predvolená. Na zmenu spôsobu zoradenia existujúcej databázy vyberte jazyk, ktorý chcete používať, a spustite zhutnenie databázy. Označená voľba sa prejaví až po zatvorení a opätovnom otvorení aktuálnej databázy.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie osobnej kópie balíka Microsoft Office

 • Zadajte svoje meno alebo meno iného používateľa do textového poľa Meno používateľa.

 • Zadajte svoje iniciálky alebo iniciálky iného používateľa do textového poľa Iniciálky.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×