Výber konkrétnych buniek a rozsahov

Pole názvov môžete použiť na rýchle vyhľadanie a výber konkrétnych buniek alebo rozsahov, a to tak, že zadáte ich názvy alebo ich odkazy na bunky, pričom nezáleží na tom, či ste v hárku pomenované bunky alebo rozsahy definovali.

Pole názvov

Pole názvov sa nachádza naľavo od riadka vzorcov.

Pomocou príkazu Prejsť na môžete tiež vybrať pomenované alebo nepomenované bunky alebo rozsahy.

Dôležité : Ak chcete vybrať pomenované bunky a rozsahy, najprv musíte definovať ich názvy v hárku. Informácie o spôsobe pomenovania buniek alebo rozsahov nájdete v téme Definovanie a používanie názvov vo vzorcoch.

Čo vás zaujíma?

Výber pomenovaných alebo nepomenovaných buniek alebo rozsahov pomocou poľa názvov

Výber pomenovaných alebo nepomenovaných buniek alebo rozsahov pomocou príkazu Prejsť na

Výber pomenovaných alebo nepomenovaných buniek alebo rozsahov pomocou poľa názvov

V poli Názov naľavo od riadok vzorcov vykonajte nasledujúce kroky:

 • Ak chcete vybrať pomenovanú bunku alebo rozsah, zadajte jej názov a stlačte kláves ENTER.

  Tip : Taktiež môžete kliknúť na šípku vedľa poľa Názov a zobraziť zoznam pomenovaných buniek alebo rozsahov, a potom kliknúť na požadovaný názov.

 • Ak chcete vybrať viac pomenovaných odkazov na bunky alebo pomenovaných rozsahov, kliknite na šípku vedľa poľa názvov a potom kliknite na názov prvého požadovaného odkazu na bunku alebo rozsah. Potom podržte stlačený kláves CTRL a v poli názvov kliknite na názvy ostatných buniek alebo rozsahov.

  Poznámka : Aktuálne vybratá bunka alebo rozsah ostane vybratý spolu s bunkami alebo rozsahmi, ktoré ste vybrali v poli názvov.

 • Ak chcete vybrať odkaz na nepomenovanú bunku alebo rozsah, zadajte odkaz na požadovanú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačte kláves ENTER.

  Tip : Zadajte napríklad označenie B3, ak chcete vybrať príslušnú bunku, alebo B1:B3, ak chcete vybrať rozsah troch buniek.

Poznámka : V poli názvov nie je možné odstraňovať ani meniť názvy definované pre bunky alebo rozsahy. Názvy môžete odstraňovať alebo meniť len v dialógovom okne Správca názvov (karta Vzorce, skupina Definované názvy). Ďalšie informácie nájdete v téme Definovanie a používanie názvov vo vzorcoch.

Na začiatok stránky

Výber pomenovaných alebo nepomenovaných buniek alebo rozsahov pomocou príkazu Prejsť na

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Úpravy na možnosť Nájsť a vybrať a potom kliknite na položku Prejsť na.

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  Klávesová skratka  Môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + G.

 2. V zozname Prejsť na kliknite na názov požadovanej bunky alebo rozsahu, alebo zadajte odkaz na bunku do poľa Odkaz.

  Napríklad v poli Odkaz zadajte hodnotu B3 a vyberte danú bunku alebo zadajte hodnotu B1:B3 a vyberte rozsah troch buniek. Vybrať môžete aj viacero buniek alebo rozsahov, a to ich zadaním do poľa Odkaz, pričom je potrebné oddeliť ich čiarkou.

  Poznámka : V zozname Prejsť na si môžete prezrieť zoznam všetkých pomenovaných aj nepomenovaných buniek a rozsahov, ktoré boli vybraté použitím príkazu Prejsť na. Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu výberu, dvakrát kliknite na názov odkazu na bunku v zozname Prejsť na.

Tip : Ak chcete rýchlo vyhľadať a vybrať všetky bunky obsahujúce špecifické typy údajov (napríklad vzorce) alebo iba tie bunky, ktoré spĺňajú špecifické kritériá, (napríklad len viditeľné bunky alebo poslednú bunku v hárku, ktorá obsahuje údaje alebo informácie), kliknite v dialógovom okne Prejsť na na položku Špeciálne a potom v dialógovom okne Prejsť na špeciálne kliknite na požadovanú možnosť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×