Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Skype for Business s klávesnicou a Moderátorom, vstavanou čítačkou obrazovky vo Windowse, môžete použiť na uskutočnenie a prijatie hlasových hovorov. Skype for Business automaticky zisťuje zariadenia, ako napríklad náhlavnú súpravu, mikrofón a reproduktory. Skôr než uskutočníte hovor, skontrolujte, či máte zvukové zariadenie pripojené k počítaču. Tiež je vhodné skontrolovať, či zvukové zariadenie funguje správne, aby ste sa uistili, či je všetko v poriadku.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti Klávesové skratky v Skype for Business.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Udržiavanie konštantnej úrovne hlasitosti počas používania Moderátora

Keď je spustený Moderátor, v predvolenom nastavení zníži hlasitosť ostatných zdrojov zvuku. To spôsobí, že môže byť ťažké počuť hovory a schôdze Skype for Business.

 1. Stlačte kláves s logom systému Windows. Ozve sa: „Okno Štart. Úprava vyhľadávacieho poľa.“ Do vyhľadávacieho poľa zadajte „moderátor“. Otvorí sa zoznam výsledkov vyhľadávania.

 2. V zozname výsledkov vyhľadávania stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Zmena nastavenia moderátora“ a stlačte kláves Enter. Ozve sa „Okno nastavenia, zapnuté, prepínač moderátora“.

 3. V nastavení moderátora stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Zapnuté, zníženie hlasitosti ostatných aplikácií, keď je spustený moderátor, prepínač“.

 4. Stlačte medzerník. Ozve sa: „Vypnuté, zníženie hlasitosti ostatných aplikácií, keď je spustený moderátor“.

Uskutočnenie hlasového hovoru

 1. Ak sa chcete presunúť na kartu Kontakty stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 1. Ozve sa: „Vstup vyhľadávania, úprava, nájsť osobu alebo miestnosť“. Stlačte kláves so šípkou nadol a presuňte sa na zoznam výsledkov vyhľadávania a prechádzajte zoznamom, kým sa neozve správne meno kontaktu.

 2. Ak chcete vidieť viac možností pre tento kontakt, stlačte kláves Enter. Otvorí sa ponuka s možnosťami.

 3. V ponuke s možnosťami stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Volať <meno kontaktu>“. Následne stlačte medzerník.

 4. Keď sa ozve „hovor Skype“, stlačte kláves Enter. Otvorí sa okno Skype for Business a budete počuť zvuk zvonenia.

 5. Po nadviazaní hovoru:

  • Ak chcete stlmiť alebo zrušiť stlmenie mikrofónu, stláčajte kombináciu klávesov s logom systému Windows + F4, kým sa neozve „tlačidlo Mikrofón“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete podržať hovor, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + H. Ozve sa: „Hovor podržaný“. Ak chcete obnoviť hovor, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + H alebo stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve „Tlačidlo Obnoviť hovor“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete presmerovať hovor, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + T. Týmto sa otvorí výber kontaktov počas hovoru medzi dvomi účastníkmi.

   Poznámka : Funkcia presmerovania hovorov nie je k dispozícii so základným samostatným plánom Skype for Business ani so všetkými predplatnými Office 365.

  • Ak chcete zobraziť klávesnicu na vytáčanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + D.

  • Ak chcete vybrať ďalšie ovládacie prvky hovoru (Zariadenia alebo Hlasitosť reproduktora), stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Ovládacie prvky hovoru“, potom stlačte kláves Enter. Pomocou klávesu Tab sa presuňte na možnosť a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete k hovoru pridať video, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Enter alebo kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Video“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete k hovoru pridať odosielanie okamžitých správ, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Panel okamžitých správ“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete pozvať ďalšie kontakty na pripojenie k hovoru, stláčajte kombináciu klávesov Alt + V, kým s neozve „Tlačidlo Pozvať viac ľudí“, potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa nové okno s vybratým poľom úprav. Zadajte meno alebo pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte meno v zozname. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo OK“, potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete ukončiť hovor, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Zavesiť“, stlačte kláves Enter alebo stlačte kombináciu klávesov Alt + Q (funguje len pri hovoroch medzi dvomi účastníkmi, nie v konferenčných hovoroch).

Prijatie hlasového hovoru

Keď vám zavolá kontakt, otvorí sa okno s upozornením Skype for Business a ozve sa zvuk zvonenia a „Upozornenie: prichádzajúci hovor Skype for business od <meno kontaktu>. Stlačením kombinácie klávesov Windows + Shift + O prijmete hovor a stlačením kombinácie klávesov Windows + Esc odmietnete hovor.“

 • Ak chcete prijať hovor, stlačte kombináciu klávesov Windows + Shift + O.

 • Ak nechcete prijať hovor, prejdite na tlačidlo Odmietnuť a stlačte kombináciu klávesov Windows + Esc. Týmto sa zruší hovor a presmeruje sa do hlasovej schránky, ak je k dispozícii.

Pozrite tiež

Kontrola hlasovej schránky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Začíname používať čítačku obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Dôležité : Na tejto sekcii sa pracuje. Časť obsahu môže byť momentálne neúplná alebo nepresná. Vráťte sa sem neskôr a zistite, či je už článok dokončený. Ďakujeme.

Skype for Business funguje na počítači Mac so vstavanou čítačkou obrazovky VoiceOver. V Skype for Business môžete uskutočňovať a prijímať hlasové hovory pomocou čítačky obrazovky a klávesových skratiek. Skype for Business automaticky zisťuje zariadenia, ako napríklad náhlavnú súpravu, mikrofón a reproduktory. Skôr než uskutočníte hovor, skontrolujte, či máte zvukové zariadenie pripojené k počítaču. Tiež je vhodné skontrolovať, či zvukové zariadenie funguje správne, aby ste sa uistili, či je všetko v poriadku.

Poznámka : Táto téma predpokladá, že používate čítačku obrazovky VoiceOver zabudovanú v systéme Mac OS. Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní funkcie VoiceOver, prejdite na tému Príručka Začíname s funkciou VoiceOver

Obsah tohto článku

Uskutočnenie hlasového hovoru

 1. Spustite Skype for Business a v prípade potreby sa prihláste. Otvorí sa okno Skype for Business v zobrazení Kontakty. Ak chcete vybrať pole Vyhľadávanie kontaktov, opakovane stlačte kláves Tab.

 2. Do poľa Vyhľadávanie kontaktov zadajte meno, adresu okamžitých správ alebo telefónne číslo. Pri písaní sa zobrazujú výsledky vyhľadávania.

 3. Stlačením klávesu so šípkou nadol a následne stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol vyberte zoznam kontaktov. Stláčajte kláves so šípkou nahor alebo nadol, kým sa neozve meno osoby, ktorej chcete zavolať.

 4. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol vyberte kontakt.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte kartu kontaktu. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Tlačidlo Hovor“ a následne stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník otvorte ponuku Hovor Skype for Business.

 6. Stlačením klávesu so šípkou nadol vyberte Hovor Skype for Business a stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník uskutočnite hovor.

 7. Ak chcete ukončiť hovor, opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Tlačidlo Zavesiť“. Stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Prijatie zvukového hovoru

Ak vám niekto volá, ozve sa „Prichádzajúci hovor“. Opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Tlačidlo Prijať hovor“. Tlačidlo vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

Stlmenie mikrofónu

Ak chcete stlmiť mikrofón počas hovoru, ktorý ste uskutočnili alebo prijali, opakovane stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „Tlačidlo Stlmiť“. Tlačidlo vyberiete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania Skypu for Business pre používateľov s postihnutím

Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business

Klávesové skratky zjednodušenia ovládania pre počítač Mac

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×