Uskutočňovanie a prijímanie zvukových hovorov

Táto časť opisuje, ako pomocou programu Microsoft Office Communicator 2007 R2 uskutočňovať a prijímať zvukové hovory.

Čo chcete robiť?Uskutočnenie hovoru

Uskutočnenie zvukového hovoru jediným kliknutím

Volanie na ďalšie číslo kontaktu

Uskutočnenie hovoru zadaním nového čísla

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Pridanie príznaku vysokej dôležitosti alebo predmetu hovoru

Priame pripojenie k hlasovej schránke kontaktu

Prijatie hovoru

Presmerovanie na iné číslo alebo do hlasovej schránky

Odpovedanie formou okamžitej správy

Nastavenie stavu na možnosť Nerušiť po prijatí hovoru

Odmietnutie hovoru

Uskutočnenie zvukového hovoru jediným kliknutím

Každý kontakt v zozname kontaktov má predvolené číslo, na ktoré môžete zavolať kliknutím na tlačidlo Zavolať napravo od kontaktu. Predvolené číslo kontaktu sa určí jedným z týchto dvoch spôsobov:

 • Ak ste volali kontaktu už predtým, predvolené číslo je číslo, ktoré ste použili naposledy.

 • Ak ste kontaktu ešte nevolali, predvolené číslo určí konfigurácia telefónnych služieb vašej organizácie. Predvoleným číslom je zvyčajne číslo kontaktu do práce alebo číslo hovoru programu Communicator (cez protokol VoIP).

Uskutočnenie zvukového hovoru jediným kliknutím

 • V zozname kontaktov kliknite na tlačidlo Zavolať napravo od kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ak chcete pred vytočením určiť príslušné číslo, ukážte na tlačidlo Zavolať a krátko počkajte, kým sa nezobrazí názov tlačidla.

Na začiatok stránky

Volanie na ďalšie číslo kontaktu

Používatelia programu Communicator môžu zverejniť voliteľné telefónne čísla a udeliť ostatným povolenie na prezeranie týchto čísel na úrovni prístupu Tím alebo Osobné.

Zavolanie na ďalšie číslo alebo ďalšiemu zariadeniu

 1. V zozname kontaktov kliknite na šípku tlačidla Zavolať napravo od kontaktu, ktorému chcete zavolať.

 2. Kliknite na požadované meno alebo číslo, prípadne zadajte nové číslo.

Na začiatok stránky

Uskutočnenie hovoru zadaním nového čísla

Hovor možno uskutočniť nielen pomocou funkcie jediného kliknutia alebo šípky tlačidla Zavolať, ale aj zadaním čísla, na ktoré chcete zavolať, v poli Hľadať.

Zavolanie na nové číslo

 1. V hlavnom okne programu Office Communicator zadajte v poli Hľadať telefónne číslo, na ktoré chcete zavolať. Pokyny týkajúce sa formátu nového zadávaného čísla nájdete v časti Úprava telefónneho čísla.

 2. Na table Výsledky hľadania kliknite na tlačidlo Zavolať napravo od telefónneho čísla, ktoré ste zadali.

Na začiatok stránky

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Prostredníctvom programu Communicator možno uskutočňovať konferenčné hovory bez poskytovateľa služby telefónnej konferencie.

 1. V zozname kontaktov podržte kláves CTRL a vyberte kontakty, ktoré chcete pozvať na zvukový hovor.

 2. Keď sa dostanete k poslednému kontaktu, ktorý chcete pozvať na hovor, kliknite naň pravým tlačidlom myši, kliknite na položku Začať konferenčný hovor a vyberte telefónne číslo, s ktorým chcete začať konferenčný hovor. Po výbere čísla alebo zariadenia a začatí konferencie sa iniciuje hovor a účastníci sa pozvú na konverzáciu. Otvorí sa okno Konverzácia, uvedie vás ako vedúceho účastníka konferencie a zobrazí stav každého účastníka konferencie.

Na začiatok stránky

Pridanie príznaku vysokej dôležitosti alebo predmetu hovoru

Pridanie predmetu alebo príznaku vysokej dôležitosti pred uskutočnením hovoru

 1. V zozname kontaktov kliknite na šípku tlačidla Zavolať napravo od kontaktu, ktorému chcete zavolať.

 2. V poli Predmet konverzácie napíšte požadovaný predmet.

 3. Ak chcete hovor označiť ako dôležitý, kliknite na tlačidlo Vysoká dôležitosť napravo od predmetu konverzácie.

Pridanie predmetu alebo príznaku vysokej dôležitosti počas hovoru

 • V okne Konverzácia napravo od tlačidla Odoslať súbor kliknite na šípku tlačidla Zobraziť ďalšie možnosti a potom na požadovanú položku Zmeniť predmet konverzácie alebo Vysoká dôležitosť.

Priame pripojenie k hlasovej schránke kontaktu

V programe Communicator 2007 R2 sa môžete priamo pripojiť k hlasovej schránke kontaktu bez toho, aby ste mu najprv zavolali. Vy aj kontakt musíte mať nainštalovaný program Communicator 2007 R2.

Pripojenie k hlasovej schránke kontaktu

 1. V zozname kontaktov kliknite na šípku tlačidla Zavolať napravo od kontaktu, ktorému chcete zavolať.

 2. Kliknite na položku Hlasová schránka.

Na začiatok stránky

Prijatie hovoru

 • Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, kliknite na meno kontaktu v upozornení na hovor, ktoré sa zobrazí v pravom dolnom rohu obrazovky.

Na začiatok stránky

Presmerovanie na iné číslo alebo do hlasovej schránky

 • Ak chcete presmerovať hovor, v upozornení na hovor kliknite na šípku tlačidla Presmerovať a vyberte iné číslo alebo položku Hlasová schránka.

Na začiatok stránky

Odpovedanie formou okamžitej správy

V niektorých prípadoch nemusí byť vhodné prijať zvukový hovor, hoci s volajúcim chcete hovoriť. Môže sa to stať, ak máte napríklad neplánovanú schôdzu alebo dôležitý rozhovor s kolegom. V takom prípade môžete na hovor odpovedať formou okamžitej správy a informovať volajúceho, že zavoláte naspäť alebo že budete dostupní neskôr.

 • Ak chcete na hovor odpovedať okamžitou správou, kliknite na šípku tlačidla Presmerovať, potom na položku Odpovedať cez okamžitú správu, napíšte správu a kliknite na tlačidlo Odoslať alebo stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Nastavenie stavu na možnosť Nerušiť po prijatí hovoru

Existujú situácie, keď máte zobrazený stav Dostupný, ale nachádzate sa práve na neplánovanej schôdzi alebo máte dôležitú konverzáciu so spolupracovníkom. Ak v takomto prípade nechcete byť rušení, môžete po prijatí upozornenia na hovor nastaviť stav na možnosť Nerušiť.

 • V upozornení na hovor kliknite na šípku tlačidla Presmerovať a potom na položku Nastaviť stav na možnosť Nerušiť. Nový stav prítomnosti pretrvá do začiatku ďalšej hodiny.

Na začiatok stránky

Odmietnutie hovoru

 • Ak chcete odmietnuť hovor, v upozornení na hovor kliknite na tlačidlo Zavrieť. Ak je zapnutá hlasová schránka, hovor sa presmeruje do nej.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×