Uskutočňovanie a prijímanie telefonických konferenčných hovorov

Telefonický konferenčný hovor možno začať zo zoznamu kontaktov programu Office Communicator 2007 R2 výberom viacerých kontaktov alebo skupiny. Konferenciu možno začať aj počas telefonického hovoru alebo videokonverzácie medzi dvomi účastníkmi, a to pozvaním tretej osoby na konverzáciu.

Čo chcete robiť?

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Pozvanie ostatných účastníkov na konferenčný hovor

Odoslanie okamžitej správy počas konferenčného hovoru

Pridanie videa ku konferenčnému hovoru

Pridanie zdieľania pracovnej plochy ku konferenčnému hovoru

Pripojenie ku konferenčnému hovoru

Odmietnutie konferenčného hovoru

Dočasné nastavenie stavu telefónu na možnosť Nerušiť z pozvania na konferenčný hovor

Uskutočnenie konferenčného hovoru

 1. V zozname kontaktov programu Communicator vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete vybrať viacero kontaktov, stlačte a podržte kláves CTRL a súčasne kliknutím označte kontakty, ktoré chcete pozvať na konferenciu. Kliknite pravým tlačidlom myši na posledný kontakt a ukážte na položku Začať konferenčný hovor.

  • Alebo môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na skupinu a potom ukázať na položku Začať konferenčný hovor.

 2. Kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

  • Začať konferenciu pomocou     Kliknutím na položku Communicator začnite konferenciu z predvoleného telefonického zariadenia USB alebo počítača (ak máte náhlavnú súpravu alebo reproduktory a mikrofón) a nadviažte hovor VoIP s osobami pozvanými na konferenciu.

  • Začať konferenciu zavolaním mi na     Kliknite na telefónne číslo, na ktoré program Communicator zavolá. Keď zdvihnete telefón, pripojí vás ku konferencii. Program Communicator nadviaže hovor aj s osobami pozvanými na konferenciu. Môžete tiež zadať nové telefónne číslo, z ktorého sa pripojíte ku konferencii.

V okne Konverzácia programu Office Communicator sa po zavolaní kontaktu a jeho pozvaní na konferenciu pri každom kontakte zobrazí stav Odosiela sa pozvanie. Ak kontakt prijme hovor a pripojí sa ku konferencii, napravo od mena kontaktu sa zobrazí indikátor telefónu.

Na začiatok stránky

Pozvanie ostatných účastníkov na konferenčný hovor

Na prebiehajúci konferenčný hovor možno jednoducho pozvať ďalších účastníkov. Môžete pozvať kontakt zo zoznamu kontaktov programu Communicator alebo zavolať na telefónne číslo mimo organizácie.

Pozvanie ostatných účastníkov na konferenčný hovor

 • Ak chcete pozvať kontakt, kliknite na tlačidlo Pozvať a potom vyberte kontakt v zozname.

 • Ak chcete kontaktu zavolať pomocou programu Communicator alebo niektorého zverejneného telefónneho čísla, kliknite na tlačidlo Pozvať, potom na šípku vedľa tlačidla kontaktu Zavolať a napokon vyberte položku Hovor programu Communicator alebo príslušné telefónne číslo.

 • Ak chcete zavolať osobe v rámci alebo mimo vašej organizácie, kliknite na šípku vedľa tlačidla Pozvať a potom kliknite na položku Pozvať telefonicky. V poli Pozvať používateľa telefonicky zadajte telefónne číslo tejto osoby a kliknite na tlačidlo Zavolať.

 • Ak chcete e-mailom pozvať osobu mimo vašej organizácie, kliknite na šípku vedľa tlačidla Pozvať a potom kliknite na položku Pozvať e-mailom. V programe Microsoft Outlook sa otvorí e-mailová správa. (Ak nemáte program Outlook, môžete text pozvánky skopírovať do e-mailového programu podľa svojho výberu.) Email odošlite pozvanej osobe, ktorá sa môže pripojiť ku konverzácii kliknutím na niektoré z týchto prepojení v e-maile:

  • Pripojiť sa pomocou programu Communicator     Ak má pozvaná osoba nainštalovaný program Communicator, program sa otvorí a pripojí ku konferenčnému hovoru.

  • Pripojiť sa pomocou webového prehľadávača     Táto možnosť umožňuje otvoriť konverzáciu vo webovom prehľadávači. V okne konverzácie môže pozvaná osoba kliknúť na tlačidlo Miesto pripojenia a v poli Prijať hovor zavolaním mi na zadať telefónne číslo.

Na začiatok stránky

Odoslanie okamžitej správy počas konferenčného hovoru

Počas konferenčného hovoru môžete odoslať okamžitú správu všetkým alebo jednotlivým účastníkom hovoru.

Odoslanie okamžitej správy počas konferenčného hovoru

 • Vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete odoslať okamžitú správu všetkým účastníkom hovoru, kliknite na tlačidlo Zobraziť oblasť okamžitej správy, v oblasti zadávania správ napíšte správu a stlačte kláves ENTER.

  • Ak chcete odoslať okamžitú správu jednému účastníkovi hovoru, v zozname účastníkov kliknite pravým tlačidlom myši na meno účastníka, kliknite na položku Odoslať okamžitú správu, v oblasti zadávania správ napíšte správu a stlačte kláves ENTER.

Na začiatok stránky

Pridanie videa ku konferenčnému hovoru

Ak máte k počítaču pripojenú webovú kameru, môžete ku konferenčnému hovoru pridať video. Po pridaní videa sa účastníkom hovoru v okne Konverzácia programu Communicator zobrazí upozornenie Pripojiť sa k videokonferencii. Po kliknutí na upozornenie sa okno Konverzácia rozbalí a zobrazí sa videonahrávka.

Pridanie videa ku konferenčnému hovoru

 • V okne konverzácie programu Communicator kliknite na tlačidlo Spustiť video konferenčný hovor.

Na začiatok stránky

Pridanie zdieľania pracovnej plochy ku konferenčnému hovoru

Ak sa účastníci pripojili ku konferencii pomocou programu Communicator alebo webového prehľadávača, môžete s nimi počas konferencie zdieľať zobrazenie svojej pracovnej plochy. S účastníkmi môžete tiež zdieľať ovládanie klávesnice a myši.

Začatie zdieľania pracovnej plochy

 • Kliknite na tlačidlo Zdieľanie a potom na príkaz Zdieľať pracovnú plochu. Ostatní účastníci uvidia správu Kliknutím prijmete pozvanie na reláciu zdieľania.

Zdieľanie ovládania s iným účastníkom

 • Kliknite na tlačidlo so šípkou nadol vedľa položky Ovládanie: <vaše meno> a potom v časti Zdieľať ovládanie kliknite na meno účastníka.

Povolenie, aby o ovládanie mohol požiadať ľubovoľný účastník

 • Kliknite na položku Zdieľať ovládanie so všetkými účastníkmi. Ktorýkoľvek účastník môže kliknutím na položku Požiadať o ovládanie začať ovládať vašu klávesnicu a myš.

Na začiatok stránky

Pripojenie ku konferenčnému hovoru

Po nadviazaní konferenčného hovoru sa príjemcom hovoru zobrazí upozornenie na pozvanie na konferenčný hovor.

Pripojenie ku konferenčnému hovoru

 • Kliknite na ľavú tablu upozornenia na pozvanie na konferenciu.

Ku konferenčnému hovoru sa môžete pripojiť aj z ďalšieho telefónu. Napríklad sa budete ku konferencii chcieť pripojiť radšej z mobilného telefónu než z počítača alebo z pevnej linky.

Pripojenie ku konferencii z ďalšieho telefónu

 • V upozornení na pozvanie na konferenčný hovor kliknite na položku Miesto pripojenia a vyberte telefón, z ktorého sa chcete pripojiť ku konferencii. Program Communicator zavolá na toto telefónne číslo a pripojí vás ku konferencii s týmto číslom.

Na začiatok stránky

Odmietnutie konferenčného hovoru

Keď odmietnete konferenčný hovor, iniciátorovi hovoru sa v okne konverzácie programu Communicator zobrazí váš stav Nedostupný.

Odmietnutie konferenčného hovoru

 • Kliknite na ľavú tablu upozornenia na pozvanie na konferenciu.

Na začiatok stránky

Dočasné nastavenie stavu telefónu na možnosť Nerušiť z pozvania na konferenčný hovor

Po prijatí upozornenia na pozvanie na konferenčný hovor môžete kliknúť na tlačidlo Nerušiť a dočasne tak zmeniť svoj stav na možnosť Nerušiť.

Dočasné nastavenie stavu telefónu na možnosť Nerušiť z pozvania na konferenčný hovor

 • V upozornení na pozvanie na konferenčný hovor kliknite na tlačidlo Presmerovať a potom na položku Nastaviť stav na možnosť Nerušiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×