Určenie verzie servera Microsoft Exchange, ku ktorému sa pripája konto

Niektoré funkcie kont programu Microsoft Exchange závisia od verzie programu Exchange, ku ktorej sa konto pripája. Ako príklad je možné uviesť funkciu Outlook Anywhere, ktorá vyžaduje program Exchange Server, verziu 2003 alebo novšiu.

Ak chcete určiť verziu servera Exchange, ku ktorej sa pripája konto, urobte nasledovné:

  1. Keď je spustený program Microsoft Outlook , stlačte a podržte kláves CTRL a zároveň pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu programu Outlook v oblasti oznámení vpravo na paneli úloh.

    Ikona programu Outlook v oblasti oznámení

  2. Kliknite na položku Stav pripojenia.

  3. Premiestnite horizontálny posúvač celkom doprava.

    Poznámka : Všimnite si číslo, ktoré sa nachádza v záhlaví stĺpca Verzia.

  4. Porovnajte čísla s číslami v nižšie uvedenej tabuľke.

Verzia servera Microsoft Exchange

Verzia

Microsoft Exchange Server 2000

verzia 6.0.4417 alebo novšia verzia

Microsoft Exchange Server 2000 SP1

verzia 6.0.4712 alebo novšia verzia

Microsoft Exchange Server 2000 SP2

verzia 6.0.5762 alebo novšia verzia

Microsoft Exchange Server 2000 SP3

verzia 6.0.6249 alebo novšia verzia

Microsoft Exchange Server 2003

verzia 6.5.6944 alebo novšia verzia

Microsoft Exchange Server 2003 SP1

verzia 6.5.7226 alebo novšia verzia

Microsoft Exchange Server 2003 SP2

verzia 6.5.7638 alebo novšia

Microsoft Exchange Server 2007

verzia 8.0.685.24 alebo novšia verzia

Poznámka :  Program Microsoft Office Outlook 2007 je možné používať s programom Exchange Server, verziou 2000 alebo novšou.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×