Určenie programu na vytvorenie organizačnej schémy

Obsah tohto článku

Prehľad

Obrázky SmartArt

Visio

Organizačná schéma

Porovnávacia tabuľka

Prehľad

Organizačné schémy zobrazujú funkčné vzťahy medzi jednotlivcami a skupinami v organizácii. Keďže sú organizačné schémy obľúbené a ich používanie je rozšírené, môžete ich v balíku Office vytvárať pomocou nasledujúcich možností:

 • Funkcia Obrázky SmartArt v programoch Excel, Outlook, PowerPoint a Word.

 • Visio

 •  Doplnok s organizačnou schémou pre programy balíka Microsoft® Office

Po popise týchto troch možností nasleduje tabuľka, ktorá ich porovnáva.

Na začiatok stránky

Obrázky SmartArt

Organizačné schémy sú súčasťou množstva rôznych obrázkov SmartArt dostupných pri vložení obrázka SmartArt v programoch Excel, Outlook, PowerPoint a Word. Pomocou funkcie Obrázky SmartArt je možné vytvoriť obrázky na úrovni dizajnérskej kvality a rýchlo a jednoducho ich pridať do dokumentov alebo prezentácií.

Funkciu Obrázky SmartArt používajte, ak chcete:

 • Vytvoriť organizačnú schému s maximálne 30 tvarmi.

 • Dosiahnuť, aby organizačná schéma obsahovala aj obrázky.

 • Pridávať do organizačnej schémy efekty, napríklad žiarenie, hladké okraje alebo iné priestorové efekty.

 • Využívať nové motív balíka Office vrátane možnosti vybrať zmenu farieb pri kopírovaní a prilepovaní obrázkov SmartArt z jedného programu do druhého.

 • Používať v organizačnej schéme animácie.

 • Rýchlo vytvoriť organizačnú schému zadaním alebo prilepením textu, ktorý sa automaticky umiestni a usporiada.

Vytvorte organizačnú schému pomocou funkcie Obrázky SmartArt.

Na začiatok stránky

Visio

Program Visio sa predáva samostatne. Umožňuje vytvárať náročné diagramy, poskytuje veľký počet nástrojov a tú najvyššiu flexibilitu na vytváranie organizačných schém.

Program Visio používajte, ak chcete:

 • Vytvárať malé alebo veľké organizačné schémy (maximálne 1 000 tvarov).

 • Generovať organizačné schémy z existujúcich údajov o osobách, ktoré sú uložené na serveri Microsoft Exchange Server, alebo z údajových súborov programu Excel. Program Visio obsahuje Sprievodcu na vykonávanie týchto úloh.

 • Mať absolútnu kontrolu nad rozložením schémy.

 • Pridávať do tvarov prispôsobiteľný text alebo číselné polia a polia ukladať ako údaje prispôsobených vlastností.

 • Používať podmienené formátovanie. Podmienené formátovanie umožňuje rýchle a jednoduché farebné kódovanie informácií na základe používateľom nastavených parametrov.

 • Synchronizovať tvary na rôznych stránkach na lepšie riadenie veľkých organizácií.

 • Zobrazovať údaje na kresbe pomocou vizuálnych rozšírení, akými sú napríklad príznaky, ukazovatele priebehu alebo ikony.

 • Porovnať jednotlivé verzie organizačných schém a vytvoriť zostavu zobrazujúcu rozdiely.

Vytvorte organizačnú schému pomocou programu Visio.

Na začiatok stránky

Organizačná schéma

Doplnok Organizačná schéma, predtým nazývaný Microsoft Organization Chart 2.0, je doplnkom pre programy balíka Office, ktorý je možné po nainštalovaní pridať do dokumentu alebo prezentácie v dialógovom okne Vloženie objektu. Doplnok Organizačná schéma je k dispozícii od verzie programu Microsoft PowerPoint 95. Od prvej verzie v programe nenastali žiadne dôležité zmeny a ani v budúcnosti sa neplánuje pridanie významnej funkčnosti.

Doplnok Organizačná schéma používajte v nasledujúcich prípadoch:

 • V doplnku Organizačná schéma nie je možné obnoviť existujúci diagram ani pomocou funkcie Obrázky SmartArt, ani pomocou programu Visio.

 • Potrebujete použiť jedno z nasledujúcich troch rozložení, ktoré nie sú k dispozícii ani pomocou funkcie Obrázky SmartArt, ani v programe Visio: Co-Manager, Vertical a Multiple Managers.

Ak chcete vytvoriť organizačnú schému pomocou doplnku Organizačná schéma, najprv je potrebné nainštalovať doplnok Organizačná schéma a potom postupovať podľa pokynov v Pomocníkovi online.

Na začiatok stránky

Porovnávacia tabuľka

Tabuľka porovnáva funkcie nasledovných 3 možností:

Funkcia

Obrázok SmartArt

Visio

Organizačná schéma

Prvá verzia, ktorá obsahovala funkciu organizačnej schémy.

2007

2000

PowerPoint 95

Zadávanie údajov.

Rýchle zadávanie údajov pomocou textovej tably alebo konvertovaním zoznamu s odrážkami na snímke programu PowerPoint, verzie 2007 alebo novšej.

Manuálne zadávanie alebo import zo servera Microsoft Exchange Server, programu Excel, verzie 2007 alebo novšej, alebo z textových súborov.

Možnosť aktualizovať organizačné schémy pomocou zmenených údajov a databázové informácie pomocou organizačnej schémy.

Manuálne zadávanie údajov.

Priestorové efekty, Rýchle štýly a motív.

Využíva nové a vylepšené priestorové efekty, rýchle priradenie štýlov a motívy.

Používa témy a tradičné možnosti formátovania.

Žiadne.

Možnosť zmeniť rozloženie vetiev.

Áno.

Áno.

Áno.

Vloženie spolupracovníkov, podriadených, vedúcich pracovníkov a asistentov.

Áno.

Áno.

Áno.

Výber tvarov na základe typu (vedúci, spolupracovníci atď.).

Nie.

Nie.

Áno.

Možnosť myšou presunúť tvar priamo na iný tvar a vytvoriť tak funkčný vzťah.

Nie.

Áno.

Áno.

Možnosť zmeny priestoru medzi tvarmi.

Iba manuálne.

Automaticky aj manuálne.

Iba manuálne.

Možnosť zmeny typu pozície tvaru (napríklad z asistenta na vedúceho).

Nie.

Áno.

Nie.

Možnosť definovania polí v tvaroch.

Nie.

Áno.

Preddefinované.

Prispôsobenie stránke.

Vykonáva sa automaticky.

Používateľ má možnosť nastaviť automatické prispôsobenie tvarov.

Čiastočne automatické (veľkosť písma sa nemení).

Štandardné rozloženie.

Štandardné rozloženie organizačnej schémy

Áno.

Áno.

Áno.

Rozloženie Na obidvoch stranách.

Organizačná schéma s rozložením Na obidvoch stranách

Áno.

Áno.

Áno.

Rozloženie Na ľavej strane.

Organizačná schéma s rozložením Na ľavej strane

Áno.

Áno.

Áno.

Rozloženie Na pravej strane.

Organizačná schéma s rozložením Na pravej strane

Áno.

Áno.

Áno.

Co-Manager.

Organizačná schéma s rozložením Co-manager

Nie.

Nie.

Áno.

Vertical.

Organizačná schéma s rozložením Vertical

Nie.

Nie.

Áno.

Multiple Managers.

Organizačná schéma s rozložením Multiple Managers

Nie.

Nie.

Áno.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×