Určenie nastavenia kompatibility pre šablónu formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pri návrhu šablóny formulára, môžete vytvoriť šablónu formulára, ktoré možno otvoriť alebo vyplniť v programe InfoPath alebo webového prehliadača. Ak šablóna formulára možno otvoriť a vyplniť pomocou prehliadača, potom sa nazýva šablóna formulára kompatibilná s prehliadačom. Tento typ šablóny formulára môžu potom byť otvárania pri publikovaní na serveri aplikácie InfoPath Forms Services.

Tento článok popisuje spôsob výberu nastavenia kompatibility pre šablónu formulára. Tento výber urobíte pri vytváraní šablóny formulára, alebo až po jej vytvorení. Ak máte pochybnosti o aktuálnom nastavení kompatibility šablóny formulára, môžete ho zistiť v oblasti Kompatibilita v stavovom riadku programu InfoPath, ktorý sa nachádza v pravom spodnom rohu okna programu InfoPath.

Obsah tohto článku

Prehľad kompatibility prehľadávača

Určenie nastavenia kompatibility pri vytváraní šablóny formulára

Zmena nastavenia kompatibility pre existujúcu šablónu formulára

Prehľad kompatibility prehľadávača

Všetky šablóny formulára sú kompatibilné s programom InfoPath , čo znamená, že ak majú používatelia vo svojom počítači nainštalovaný program InfoPath, môžu v ňom otvárať a upravovať formuláre.

Ak máte prístup na server so službou InfoPath Forms Services, môžete navrhnúť jednu šablónu formulára, ktorá bude vyhovovať dvom druhom používateľov . Tým, ktorí majú v počítačoch nainštalovaný program InfoPath, aj tým, ktorí ho nemajú. V tom druhom prípade používatelia vyplnia formuláre v podporovanom webovom prehľadávači, nie v programe InfoPath. Ak používatelia majú program InfoPath nainštalovaný, môžu otvoriť formulár v programe InfoPath a môžu využívať plný rozsah funkcií formulára. Používatelia, ktorí formulár vyplnia v prehľadávači, majú prístup iba k obmedzenému množstvu funkcií, ale výhodou je možnosť použitia formulára aj pre tých používateľov, ktorí nemajú program InfoPath vo svojich počítačoch nainštalovaný. Ak plánujete publikovať svoju šablónu formulára na server so službou InfoPath Forms Services, musíte na tieto obmedzenia pamätať.

Súčasťou procesu navrhovania šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom je určenie nastavenia kompatibility, buď na začiatku, keď začínate vytvárať šablónu formulára, alebo neskôr počas navrhovania šablóny formulára. Po vytvorení šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom môžete šablónu otestovať, publikovať a umožniť podporu prehľadávača, aby používatelia mohli formulár vyplniť v prehľadávači.

Na začiatok stránky

Určenie nastavenia kompatibility pri vytváraní šablóny formulára

V dialógovom okne Návrh formulára môžete v šablóne formulára povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom. Ak tak urobíte, ovládacie prvky alebo funkcie programu InfoPath, ktoré nie sú podporované v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom, budú buď skryté alebo zakázané, aby ste ich nemohli použiť vo svojej šablóne formulára.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Návrh šablóny formulára.

 2. V časti Vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára kliknite na položku Šablóna formulára.

 3. V galérii Založené na vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete pri navrhovaní šablóny formulára definovať zdroj údajov, kliknite na možnosť Prázdne.

  • Ak chcete použiť webovú službu alebo databázu ako zdroj údajov pre šablónu formulára, kliknite na možnosť Webová služba alebo Databáza. Táto možnosť umožní prijímanie alebo odosielanie údajov do externého zdroja údajov.

  • Ak chcete použiť dokument súboru XML (.xml), alebo niektorý súbor schéma XML (.xsd) ako zdroj údajov, kliknite na možnosť XML alebo schéma.

  • Ak chcete použiť informáciu pripojenia údajov v súbor pripojenia údajov ako základ pre zdroj údajov, kliknite na možnosť Knižnica pripojení.

 4. Ak chcete zaručiť kompatibilitu šablóny formulára so službou InfoPath Forms Services, začiarknite políčko Povoliť len funkcie kompatibilné s prehľadávačom a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Nastavenie kompatibility v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára

  Nová šablóna formulára sa otvorí v programe InfoPath. V pravom dolnom rohu okna programu InfoPath sa v stavovom riadku zobrazia slová Kompatibilita: Program InfoPath a služba InfoPath Forms Services. Tu môžete zistiť, či šablóna formulára bude fungovať vo webovom prehľadávači, ako aj v programe InfoPath.

 5. Štandardným spôsobom navrhnite šablónu formulára.

  Ak určitá funkcia nie je podporovaná na serveri so spustenou službou InfoPath Forms Services, táto funkcia sa v používateľskom rozhraní zobrazí ako nedostupná a do šablóny ju nebudete môcť pridať. Rovnako sa na pracovnej table Ovládacie prvky nezobrazí ani nepodporovaný ovládací prvok.

Na začiatok stránky

Zmena nastavenia kompatibility pre existujúcu šablónu formulára

Aktuálne nastavenie kompatibility pre existujúcu šablónu formulára môžete zmeniť kedykoľvek počas procesu návrhu. Ak ste napríklad od spolupracovníka dostali platnú šablónu formulára navrhnutú iba pre program InfoPath a chcete, aby bola kompatibilná s prehľadávačom, môžete zmeniť existujúce nastavenie kompatibility pre túto šablónu formulára.

Šablóna formulára určená iba pre program InfoPath môže obsahovať funkcie, ktoré nie sú podporované v šablónach formulárov kompatibilných s prehľadávačom, napríklad roly používateľov, vlastné pracovné tably, alebo ovládacie prvky predlohy a podrobností. Po určení nového nastavenia kompatibility môžete zobraziť zoznam problémov s kompatibilitou, ktoré sú dôsledkom zmeny nastavenia, na pracovnej table Kontrola návrhu.

 1. Otvorte šablónu formulára.

 2. Ak chcete otvoriť pracovnú tablu Kontrola návrhu, kliknite na položku Kontrola návrhu v ponuke Nástroje.

 3. V hornej časti pracovnej tably Kontrola návrhu kliknite na možnosť Zmeniť nastavenie kompatibility.

  Zmena nastavenia kompatibility prepojenia na pracovnej table Kontrola návrhu

 4. V dialógovom okne Formulár - možnosti v časti Kompatibilita prehľadávača kliknite na možnosť Vytvoriť návrh šablóny formulára, ktorý možno otvoriť v prehľadávači alebo v programe InfoPath a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: V niektorých prípadoch môžete uvidieť chybu, ak ste napríklad použili funkciu Správa prístupových práv k informáciám (IRM) na obmedzenie povolenia pre existujúcu šablónu formulára. Ak chcete úspešne zmeniť nastavenie kompatibility, musíte toto nastavenie najskôr odstrániť.

  Pracovná tabla Kontrola návrhu bude teraz zobrazovať chyby a hlásenia, ktoré sú dôsledkom zmeny nastavenia kompatibility.

  The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

  Icon

  Typ

  Popis

  Vzhľad ikony

  Error

  The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

  Vzhľad ikony

  Message

  The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

 5. Na pracovnej tableKontrola návrhu v časti Kompatibilita prehľadávača kliknite na text chyby alebo hlásenia, ktorý chcete skontrolovať. Keď to urobíte, vo väčšine prípadov nastane jedna z nasledujúcich možností:

  • Ak je príčinou problému nepodporovaný ovládací prvok alebo iný objekt v šablóne formulára, program InfoPath automaticky vyberie tento ovládací prvok alebo objekt. Ďalšie podrobnosti o probléme získate kliknutím pravým tlačidlom na ovládací prvok alebo objekt v šablóne formulára a následným kliknutím na položku Ďalšie podrobnosti v kontextovej ponuke.

  • Ak je problém spôsobený nepodporovaným nastavením , napríklad ak šablóna formulára určuje roly používateľov, ktoré nefungujú v šablóne formulára kompatibilnej s prehľadávačom , program InfoPath zobrazí podrobnejšiu výstrahu s vysvetlením problému.

 6. Skontrolujte chyby kompatibility prehľadávača a opravte ich.

  Poznámka: Ak chyby neopravíte, môžete pokračovať v publikovaní šablóny formulára kompatibilnej s prehľadávačom na server so službou InfoPath Forms Services. Nebudete však môcť pre šablónu formulára nastaviť na serveri podporu prehľadávača. Znamená to, že používatelia nebudú môcť vo webovom prehľadávači formulár zobraziť, ani vyplniť.

 7. Skontrolujte hlásenia kompatibility prehľadávača a rozhodnite o potrebe ich opravy.

 8. Ak chcete aktualizovať zoznam chýb a hlásení počas ich riešenia, kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×