Umožňuje prehľadávanie a navigáciu lokality SharePoint Online pomocou čítačky obrazovky

Umožňuje prehľadávanie a navigáciu lokality SharePoint Online pomocou čítačky obrazovky

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite SharePoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu hlavného zobrazenia aplikácie a prvky a presun medzi zobrazeniami a funkciami. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Prechádzať medzi hlavnými oblasťami

Navigácia v SharePoint Online a môžete prepínať medzi prvkami na obrazovke, stlačte kláves Tab (preposlať) a klávesy Shift + Tab (dozadu), sú hlavnými oblasťami:

 • Transparent a lokality hlavičky

 • Snímka obrazovky s panelom vyhľadávania

 • Panel s nástrojmi

 • Navigačná tabla

 • Oblasť hlavného obsahu:

Prejdite na navigačnej table

Po prihlásení, otvorí sa SharePoint Online do hlavného okna. V hlavnom okne na navigačnej table zobrazí zoznam prepojení na, napríklad lokality, ktoré sledujete a naposledy použité lokality. Stláčaním klávesu Tab na prechod medzi sekciami na navigačnej table a pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami a prehľadajte zoznam v rámci každej sekcii. Stlačením klávesu Enter vykonajte výber.

Prejdite na panel s nástrojmi

V hlavnom okne SharePoint Online panel s nástrojmi umožňuje, napríklad vytvoriť nový príspevok lokality alebo správy. Pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava na prehľadávanie panel s nástrojmi a stlačte kláves Enter, vykonajte výber.

Pozrite tiež

Preskúmanie zoznamu sledovaných a naposledy navštívených lokalít v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Informácie o navigácii v SharePointe Online pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v SharePointe Online

Vytvorenie lokality SharePoint so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Použite SharePoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu hlavného zobrazenia aplikácie a prvky a presun medzi zobrazeniami a funkciami. Máme skúšať s moderátorom, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Prechádzať medzi hlavnými oblasťami

Navigácia v SharePoint Online a môžete prepínať medzi prvkami na obrazovke, stlačte kláves Tab (preposlať) a klávesy Shift + Tab (dozadu), sú hlavnými oblasťami:

 • Transparent a lokality hlavičky

 • Snímka obrazovky s panelom vyhľadávania

 • Navigačná tabla

 • Panel s nástrojmi

 • Oblasť hlavného obsahu:

Prejdite na navigačnej table

Po prihlásení, otvorí sa SharePoint Online do hlavného okna. V hlavnom okne na navigačnej table zobrazí zoznam prepojení na, napríklad lokality, ktoré sledujete a naposledy použité lokality. Stláčaním klávesu Tab na prechod medzi sekciami na navigačnej table a pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami a prehľadajte zoznam v rámci každej sekcii. Stlačením klávesu Enter vykonajte výber.

Na lokalite SharePoint navigačnou tablou zoznam prepojení na, napríklad Domovská stránka, dokumenty stránok a obsahu lokality. Pomocou nahor a nadol klávesy so šípkami a prehľadajte zoznam, a stlačte kláves Enter, vykonajte výber.

Prejdite na panel s nástrojmi

V SharePoint Online panel s nástrojmi umožňuje, napríklad vytvoriť novú lokalitu, stránku alebo súbor a zmeny publikovať. Pomocou klávesov so šípkou doľava a doprava na prehľadávanie panel s nástrojmi a stlačte kláves Enter, vykonajte výber. Ak nástroj má vedľajšia ponuka, vyhľadať vo vedľajšej ponuke, použite nahor a nadol klávesy so šípkami.

Osobitosti SharePointu Online moderné používateľské prostredie

Ak chcete nájsť dokumenty a stránky čo najskôr môžete použiť stránke obsah lokality.

Prejdite do knižnice dokumentov

Identifikácia knižnice dokumentov na navigačnej table môžu byť ťažké čítačiek obrazovky nie oznámiť typy položiek, pri posúvaní dovnútra tably. Stránka obsah lokality môžete použiť na prehľadávanie zoznamu položiek a ich typy, uistite sa, že si vyhľadanie toho správneho súboru.

 1. Na domovskej stránke lokality, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Zadanie ovládací prvok navigácie," nasleduje aktuálne vybratú možnosť v zozname.

 2. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Obsah lokality" a stlačte kláves Enter. Otvorí sa stránka obsah lokality.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Zoznam obsahu v rámci tejto lokality", a stlačte kláves SR klávesu doprava alebo doľava, šípka prehľadať. Budete počuť každú položku názov, úpravy dátum a čas a typ položky.

 4. Keď budete počuť knižnicu dokumentov, ktoré chcete, stlačte kláves Enter. Knižnica dokumentov sa otvorí na novej karte vo webovom prehliadači.

Poznámka: Ak poznáte meno časť názvu alebo predmet knižnice dokumentov, môžete použiť vyhľadávanie. Pokyny nájdete v téme vyhľadávanie lokality, knižnice dokumentov alebo strany.

Prejdite na stranu

 1. Na domovskej stránke lokality, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť "Zadanie ovládací prvok navigácie," nasleduje aktuálne vybratú možnosť v zozname.

 2. Stlačením klávesu šípka nadol, kým sa počuť "Stránok", a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa stránka Stránky lokality. Sa zameriava na prvú položku v zozname strán.

 3. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým nebudete počuť stránky má, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Keď budete počuť požadovanú stránku, stlačte kláves Enter. Otvorí sa stránka na novej karte vo webovom prehliadači.

Poznámka: Ak poznáte meno časť názvu alebo predmet stránky, môžete použiť vyhľadávanie. Pokyny nájdete v téme vyhľadávanie lokality, knižnice dokumentov alebo strany.

Pozrite tiež

Vytvorenie tímovej lokality alebo komunikačnej lokality v SharePointe pomocou čítačky obrazovky

Pridanie obrázkov a mediálneho obsahu na stránku služby SharePoint pomocou čítačky obrazovky

Pridanie obsahu a textu na stránku služby SharePoint prispôsobenej na zjednodušenie ovládania pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v SharePointe Online

Vytvorenie lokality SharePoint so zjednodušeným ovládaním pre osoby so zdravotným postihnutím

Používajte aplikáciu SharePoint Online pre iOS pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, umožňuje prehľadávanie a navigáciu hlavného zobrazenia aplikácie a prvky a presun medzi zobrazeniami a funkciami.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Na prístup k službe SharePoint Online so systémom iOS je potrebné nainštalovať a použiť aplikáciu Microsoft SharePoint z obchodu App Store.

Obsah tohto článku

Prechádzať medzi hlavnými oblasťami

Ak chcete prejsť SharePoint Online aplikácie pre iOS, potiahnite prstom doprava (preposlať) a doľava (dozadu). Okno hlavného zobrazenia obsahuje nasledujúce prvky:

 • Oblasť hlavného obsahu:

 • Panel s kartami

Panel s kartami sa nachádza v dolnej časti obrazovky a obsahuje nasledovné karty:

 • Novinky: Zobraziť najnovšie články z lokality, ktoré sledujete a často navštíviť.

 • Vyhľadanie: vyhľadajte nedávno prístupné súbory a lokality a vyhľadávať SharePoint obsah.

 • Ja: vyhľadajte nedávno zobrazili a uloženej správy a prístup k nastaveniam aplikácie.

Prechádzať obsahu

Po spustení SharePoint Online aplikácie pre iOS, sa dostanete na karte nájsť.

 • Ak chcete prechádzať medzi jednotlivými prvkami obrazovky, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete niektorú položku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Medzi ponukami alebo zoznamami prechádzate tak, že ťaháte prstom doľava alebo doprava, a výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v SharePointe Online

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×