Uloženie súboru vo formáte PDF

Ak máte súbor balíka Microsoft Office 2007, ktorý chcete zdieľať s ostatnými, no nechcete, aby menili jeho formátovanie, môžete súbor uložiť vo formáte PDF.

Obsah tohto článku

Čo je formát PDF?

Uloženie súboru programu Office vo formáte PDF

Čo je formát PDF?

Formát PDF (Portable Document Format) zabezpečuje, že vytlačený alebo zobrazený súbor si zachováva požadované formátovanie. Formát PDF je vhodný aj v prípade, ak plánujete využiť služby komerčnej tlače.

Dôležité : 

  • Nezobrazuje sa vám možnosť uloženia súboru vo formáte PDF? Prevezmite a nainštalujte program Acrobat od spoločnosti Adobe Systems.

  • Ak chcete zobraziť súbor PDF, prevezmite a nainštalujte do počítača program Adobe Acrobat Reader od spoločnosti Adobe Systems. Kliknite na položku Získať program Adobe Reader.

  • Ak chcete vytvárať súbory PDF, prevezmite a nainštalujte program Acrobat od spoločnosti Adobe Systems.

Uloženie súboru programu Office vo formáte PDF

V nasledujúcom zozname vyhľadajte používaný program, ktorý obsahuje balík Microsoft Office 2007, a prečítajte si ďalšie informácie o ukladaní súborov vo formáte PDF.

Ktorý program balíka Microsoft Office 2007 používate?

Access

Excel

InfoPath

OneNote

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Access

  1. Otvorte tabuľku alebo zostavu, ktorú chcete publikovať vo formáte XPS.

  2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , ukážte na šípku vedľa položky Uložiť ako a potom kliknite na položku PDF alebo XPS.

  3. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov súboru.

  4. V zozname Uložiť ako kliknite na položku PDF.

  5. Ak chcete otvoriť súbor ihneď po uložení, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii, len ak máte vo svojom počítači nainštalovaný program na čítanie súborov vo formáte PDF.

  6. Vedľa položky Optimalizovať na vyberte jednu z nasledujúcich možností v závislosti od toho, či je pre vás dôležitejšia veľkosť súboru alebo kvalita tlače:

    • Ak tabuľka alebo zostava vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

    • Ak je kvalita tlače menej dôležitá ako veľkosť súboru, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

  7. Ak chcete pre daný súbor zadať možnosti, kliknite na položku Možnosti. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.) Kliknite na tlačidlo OK.

  8. V dialógovom okne Publikovať vo formáte PDF alebo XPS kliknite na položku Publikovať.

Ak chcete v súbore PDF vykonať zmeny po jeho uložení, prejdite do pôvodného súboru balíka Microsoft Office 2007, pomocou ktorého ste vytvorili súbor PDF, a súbor znova uložte vo formáte PDF. Ďalšie informácie získate v časti Ďalšie informácie o formátoch súborov typu PDF a XPS.

Na začiatok stránky

Excel

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , ukážte na šípku vedľa položky Uložiť ako a potom kliknite na položku PDF alebo XPS.

  2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov zošita.

  3. V zozname Uložiť ako kliknite na položku PDF.

  4. Ak chcete otvoriť súbor ihneď po uložení, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii, len ak máte vo svojom počítači nainštalovaný program na čítanie súborov vo formáte PDF.

  5. Vedľa položky Optimalizovať na vyberte jednu z nasledujúcich možností v závislosti od toho, či je pre vás dôležitejšia veľkosť súboru alebo kvalita tlače:

    • Ak zošit vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

    • Ak je kvalita tlače menej dôležitá ako veľkosť súboru, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

  6. Ak chcete pre daný súbor zadať možnosti, kliknite na položku Možnosti. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.) Kliknite na tlačidlo OK.

  7. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ak chcete v súbore PDF vykonať zmeny po jeho uložení, prejdite do pôvodného súboru balíka Microsoft Office 2007, pomocou ktorého ste vytvorili súbor PDF, a súbor znova uložte vo formáte PDF. Ďalšie informácie získate v časti Ďalšie informácie o formátoch súborov typu PDF a XPS.

Na začiatok stránky

InfoPath

Pri vyplňovaní formulára v programe Office InfoPath 2007 postupujte nasledovne:

  1. V ponuke Súbor ukážte na príkaz Exportovať do programu a kliknite na položku PDF alebo XPS.

  2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov formulára.

  3. V zozname Uložiť ako kliknite na položku PDF.

  4. Ak chcete otvoriť súbor ihneď po uložení, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii, len ak máte vo svojom počítači nainštalovaný program na čítanie súborov vo formáte PDF.

  5. Vedľa položky Optimalizovať na vyberte jednu z nasledujúcich možností v závislosti od toho, či je pre vás dôležitejšia veľkosť súboru alebo kvalita tlače:

    • Ak formulár vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

    • Ak je kvalita tlače menej dôležitá ako veľkosť súboru, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

  6. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ak chcete v súbore PDF vykonať zmeny po jeho uložení, prejdite do pôvodného súboru balíka Microsoft Office 2007, pomocou ktorého ste vytvorili súbor PDF, a súbor znova uložte vo formáte PDF. Ďalšie informácie získate v časti Ďalšie informácie o formátoch súborov typu PDF a XPS.

Na začiatok stránky

OneNote

  1. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať vo formáte PDF alebo XPS.

  2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov súboru.

  3. V zozname Uložiť ako kliknite na položku PDF.

  4. Vedľa položky Rozsah strán kliknite na možnosť odpovedajúcu časti poznámkového bloku, ktorú chcete uložiť ako súbor PDF.

  5. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ak chcete v súbore PDF vykonať zmeny po jeho uložení, prejdite do pôvodného súboru balíka Microsoft Office 2007, pomocou ktorého ste vytvorili súbor PDF, a súbor znova uložte vo formáte PDF. Ďalšie informácie získate v časti Ďalšie informácie o formátoch súborov typu PDF a XPS.

Na začiatok stránky

PowerPoint

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , ukážte na šípku vedľa položky Uložiť ako a potom kliknite na položku Formát PDF alebo XPS.

  2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov prezentácie.

  3. V zozname Uložiť ako kliknite na položku PDF.

  4. Ak chcete otvoriť súbor ihneď po uložení, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii, len ak máte vo svojom počítači nainštalovaný program na čítanie súborov vo formáte PDF.

  5. Vedľa položky Optimalizovať na vyberte jednu z nasledujúcich možností v závislosti od toho, či je pre vás dôležitejšia veľkosť súboru alebo kvalita tlače:

    • Ak prezentácia vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

    • Ak je kvalita tlače menej dôležitá ako veľkosť súboru, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

  6. Ak chcete pre daný súbor zadať možnosti, kliknite na položku Možnosti. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.) Kliknite na tlačidlo OK.

  7. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ak chcete v súbore PDF vykonať zmeny po jeho uložení, prejdite do pôvodného súboru balíka Microsoft Office 2007, pomocou ktorého ste vytvorili súbor PDF, a súbor znova uložte vo formáte PDF. Ďalšie informácie získate v časti Ďalšie informácie o formátoch súborov typu PDF a XPS.

Na začiatok stránky

Publisher

Uloženie vo formáte PDF pre zdieľanie alebo publikovanie na webe

Ak chcete publikáciu zdieľať v pevnom formáte na webe alebo v sieti, postupujte nasledovne:

  1. V ponuke Súbor kliknite na položku Publikovať vo formáte PDF alebo XPS.

  2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov publikácie.

  3. V zozname Uložiť ako kliknite na položku PDF.

  4. Vedľa položky Optimalizovať pre kliknite na možnosť Zmeniť.

  5. V dialógovom okne Možnosti publikovania kliknite na optimalizáciu v zozname Určite, ako bude táto publikácia vytlačená alebo rozmiestnená, ktorá odpovedá potrebám publikovania. Ak bude publikácia distribuovaná napríklad online a kvalita tlače je menej dôležitá ako malá veľkosť súboru, kliknite na možnosť Minimálna veľkosť. Ak je kvalita tlače dôležitejšia ako veľkosť súboru, kliknite na možnosť Vysoko kvalitná tlač.

  6. Kliknutím na položku Spresniť zobrazte celé dialógové okno a vyberte požadované nastavenia. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.)

  7. Kliknite na tlačidlo OK.

  8. Ak chcete otvoriť súbor ihneď po uložení, v dialógovom okne Uložiť ako začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii, len ak máte vo svojom počítači nainštalovaný program na čítanie súborov vo formáte PDF a ak políčko Komerčná tlač nie je v dialógovom okne Možnosti publikovania začiarknuté.

  9. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie súboru vo formáte PDF pre komerčnú tlač

Ak sa publikácia odosiela do komerčnej tlačiarne, postupujte nasledovne:

  1. V ponuke Súbor ukážte na položku Zbaliť a ísť a kliknite na položku Vziať do komerčnej tlačiarne.

  2. Na table na ľavej strane v zozname Ako sa táto publikácia vytlačí? kliknite na požadovanú možnosť. Ak sa bude používať ofsetová tlač, kliknite na položku Komerčná tlač. Ak využijete kopírovaciu službu vybavenú špičkovou technikou, kliknite na položku Vysoko kvalitná tlač.

  3. Kliknite na položku Možnosti tlače.

  4. V dialógovom okne Možnosti tlače vyberte požadované možnosti. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.) Kliknite na tlačidlo OK.

  5. V časti Výber položky na opravu opravte všetky problémy zistené programom Publisher.

  6. V časti Export začiarknite políčko Vytvoriť súbor PDF.

  7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

  8. V Sprievodca „Zbaľ a choď“ vyberte umiestnenie, do ktorého chcete súbor exportovať a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Ak chcete v súbore PDF vykonať zmeny po jeho uložení, prejdite do pôvodného súboru balíka Microsoft Office 2007, pomocou ktorého ste vytvorili súbor PDF, a súbor znova uložte vo formáte PDF. Ďalšie informácie získate v časti Ďalšie informácie o formátoch súborov typu PDF a XPS.

Na začiatok stránky

Visio

  1. V ponuke File kliknite na položku Publish as PDF or XPS.

  2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov kresby.

  3. V zozname Uložiť ako kliknite na položku PDF.

  4. Ak chcete otvoriť súbor ihneď po uložení, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii, len ak máte vo svojom počítači nainštalovaný program na čítanie súborov vo formáte PDF.

  5. Vedľa položky Optimalizovať na vyberte jednu z nasledujúcich možností v závislosti od toho, či je pre vás dôležitejšia veľkosť súboru alebo kvalita tlače:

    • Ak kresba vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardne (publikovanie online a tlač).

    • Ak je kvalita tlače menej dôležitá ako veľkosť súboru, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovanie online).

  6. Ak chcete tlačiť len výber strán alebo zadať iné možnosti publikovania, kliknite na položku Možnosti a vyberte požadované nastavenia. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.) Kliknite na tlačidlo OK.

  7. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ak chcete v súbore PDF vykonať zmeny po jeho uložení, prejdite do pôvodného súboru balíka Microsoft Office 2007, pomocou ktorého ste vytvorili súbor PDF, a súbor znova uložte vo formáte PDF. Ďalšie informácie získate v časti Ďalšie informácie o formátoch súborov typu PDF a XPS.

Na začiatok stránky

Word

  1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office , ukážte na šípku vedľa položky Uložiť ako a potom kliknite na položku PDF alebo XPS.

  2. V zozname Názov súboru zadajte alebo vyberte názov dokumentu.

  3. V zozname Uložiť ako kliknite na položku PDF.

  4. Ak chcete otvoriť súbor ihneď po uložení, začiarknite políčko Otvoriť súbor po publikovaní. Toto začiarkavacie políčko je k dispozícii, len ak máte vo svojom počítači nainštalovaný program na čítanie súborov vo formáte PDF.

  5. Vedľa položky Optimalizovať pre vyberte jedno z nasledujúcich začiarkavacích políčok v závislosti od toho, či je pre vás dôležitejšia veľkosť súboru alebo kvalita tlače:

    • Ak dokument vyžaduje vysokú kvalitu tlače, kliknite na políčko Štandardné (publikovanie v režime online a tlač).

    • Ak kvalita tlače je menej dôležitá ako veľkosť súboru, kliknite na políčko Minimálna veľkosť (publikovať v režime online).

  6. Ak chcete nastaviť rozsah tlačených strán, vybrať, či sa majú tlačiť značky a vybrať možnosti výstupu, kliknite na položku Možnosti. (Prepojenia na ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v časti Pozrite tiež.) Kliknite na tlačidlo OK.

  7. Kliknite na tlačidlo Publikovať.

Ak chcete v súbore PDF vykonať zmeny po jeho uložení, prejdite do pôvodného súboru balíka Microsoft Office 2007, pomocou ktorého ste vytvorili súbor PDF, a súbor znova uložte vo formáte PDF. Ďalšie informácie získate v časti Ďalšie informácie o formátoch súborov typu PDF a XPS.

Poznámka : Produkty iných výrobcov popísané v tomto článku vyrábajú dodávatelia, ktorí pracujú nezávisle od spoločnosti Microsoft, preto spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadnu predpokladanú ani inú záruku týkajúcu sa výkonu alebo spoľahlivosti týchto produktov.

Na začiatok stránky

Boli tieto informácie užitočné?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!