Uloženie súborov programu Publisher vo formátoch, ktoré môžu zobraziť iní používatelia

Vytvorili ste publikácie a chcete, aby si ich mohli zobraziť iní používatelia, ktorí nemajú program Microsoft Office Publisher 2007? Publikácie je možné zdieľať ich uložením vo formáte PDF (Portable Document Format) alebo vo formáte XPS (XML Paper Specification).

Poznámka : V programoch balíka systém Microsoft Office 2007 môžete ukladať súbory typu PDF alebo XPS len po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete na stránke Umožnenie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

Obsah tohto článku

Formáty PDF a XPS

Uloženie publikácie vo formáte PDF

Uloženie publikácie vo formáte XPS

Odoslanie súboru PDF alebo súboru XPS určeného na zobrazenie inými používateľmi

Formáty PDF a XPS

Keď publikácie uložíte vo formáte súboru PDF alebo vo formáte XPS, obsah publikácie môžu zobraziť iní používatelia v e-mailovej pošte alebo na webe aj v prípade, že nemajú program Microsoft Office Publisher 2007.

Oba formáty súborov sú navrhnuté tak, aby poskytovali dokumenty iba na čítanie s optimálnou kvalitou pre tlač. Zahŕňajú aj všetky potrebné písma, uchovávajú metaúdaje a môžu obsahovať hypertextové prepojenia.

Príjemcovia potrebujú na zobrazenie súborov príslušný zobrazovač pre daný formát súboru.

Zobrazovač súborov PDF je k dispozícii na webovej lokalite http://www.Adobe.com.

Zobrazovač súborov XPS je k dispozícii na webovej lokalite http://www.Microsoft.com.

Poznámka : Tieto formáty poskytujú iným používateľom iba možnosť zobrazenia publikácie. Výsledné súbory nie je možné v programe Publisher meniť.

Formát súboru

Výhody

Poznámky

Formát PDF (.pdf)

 • Uloží farbu CMYK, priamu farbu a základnú farbu, ako aj základnú farbu vo formátoch CMYK a PANTONE® , ktoré sú preferované komerčnými tlačiarňami.

 • Vytvára dokumenty, ktoré je možné vytlačiť vo vysokej kvalite.

 • Obsahuje alternatívny text pre obrázky alebo text s obrázkami.

 • Pred vytlačením vloží do súboru všetky potrebné písma.

 • Poskytuje text, ktorý je možné prehľadávať, a hypertextové prepojenia.

 • Uchováva všetky metaúdaje priradené k súboru.

Je potrebný správny zobrazovač  , ktorý je dostupný online na prevzatie.

Formát XPS (.xps)

 • K dispozícii je funkcia Správa prístupových práv k informáciám, ktorá umožňuje vlastníkovi kontrolovať tých, ktorí môžu otvárať súbor. Príjemcovia, ktorým neboli priznané práva, nemôžu súbor XPS zobraziť.

 • Vytvára dokumenty, ktoré je možné vytlačiť vo vysokej kvalite.

 • Obsahuje alternatívny text pre obrázky alebo text s obrázkami.

 • Pred vytlačením vloží do súboru všetky potrebné písma.

 • Poskytuje text, ktorý je možné prehľadávať, a hypertextové prepojenia.

 • Uchováva všetky metaúdaje priradené k súboru.

Je potrebný správny zobrazovač  , ktorý je ako doplnok k dispozícii na prevzatie.

Na začiatok stránky

Uloženie publikácie vo formáte PDF

Túto možnosť vyberte, ak chcete publikáciu uložiť vo formáte, ktorý sa dá jednoducho zdieľať, a ktorý používajú mnohé komerčné tlačiarne.

 1. V programe Publisher otvorte publikáciu, ktorú chcete zobraziť ostatným používateľom.

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať ako súbor PDF alebo XPS.

 3. V zozname Typ súboru vyberte možnosť PDF.

  Publikácia sa v predvolenom nastavení uloží v tvare názov publikácie.pdf a bude optimalizovaná na tlač vo vysokej kvalite.

  Nastavenie môžete zmeniť kliknutím na položku Zmeniť, čím sa otvorí dialógové okno Publikovanie - možnosti. V časti Pozrite tiež vyhľadajte prepojenia na ďalšie informácie o dialógovom okne Publikovanie - možnosti.

 4. Kliknite na príkaz Publikovať.

Poznámka : Súbor je možné uložiť ako súbor .pdf aj pomocou dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Uloženie publikácie vo formáte XPS

Túto možnosť vyberte, ak chcete publikáciu uložiť s vyššou kompresiou ako pri formáte PDF.

 1. V programe Publisher otvorte publikáciu, ktorú chcete zobraziť ostatným používateľom.

 2. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Publikovať ako súbor PDF alebo XPS.

 3. V zozname Typ súboru vyberte možnosť XPS.

  Publikácia sa v predvolenom nastavení uloží v tvare názov publikácie.xps a bude optimalizovaná na tlač vo vysokej kvalite.

  Nastavenie môžete zmeniť kliknutím na položku Zmeniť, čím sa otvorí dialógové okno Publikovanie - možnosti. V časti Pozrite tiež vyhľadajte prepojenia na ďalšie informácie o dialógovom okne Publikovanie - možnosti.

 4. Kliknite na príkaz Publikovať.

Poznámka : Súbor je možné uložiť ako súbor .xps aj pomocou dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Odoslanie súboru PDF alebo súboru XPS určeného na zobrazenie inými používateľmi

Po vytvorení súboru vo formáte PDF alebo XPS ho môžete pripojiť k e-mailovej správe alebo skopírovať do zdieľaného umiestnenia tak, aby iní používatelia mohli publikáciu otvárať a zobrazovať aj v prípade, že nemajú program Publisher.

Výsledný súbor .pdf alebo súbor .xps nie je možné v programe Publisher meniť. Tieto súbory sú iba snímkou publikácie.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×