Uloženie zošita v inom formáte súboru

Uloženie zošita v inom formáte súboru

Väčšinou budete chcieť uložiť svoje zošity v aktuálnom formáte súboru (.xlsx). Niekedy však môže byť potrebné uložiť zošit v inom formáte, napríklad vo formáte súboru staršej verzie Excelu alebo ako textový súbor, súbor PDF alebo XPS. Nezabúdajte však na to, že kedykoľvek uložíte zošit v inom formáte, niektoré z formátovaní, údajov alebo funkcií sa nemusia uložiť.

Zoznam formátov súborov (tzv. typov súborov), ktoré je alebo nie je možné otvoriť a uložiť v programe Excel 2013, nájdete v časti Formáty súborov podporované v Exceli na konci tohto článku.

 1. Otvorte zošit, ktorý chcete uložiť.

 2. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako.

Možnosť Uložiť ako na karte Súbor

 1. V časti Miesta si vyberte miesto, kam chcete zošit uložiť. Pomocou služby OneDrive ho uložíte na webovú lokalitu a kliknutím na položku Počítač ho uložíte do lokálneho priečinka, napríklad do priečinka Dokumenty.

Možnosť Vybrať umiestnenie

 1. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte požadované miesto.

Dialógové okno Uložiť ako

 1. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na požadovaný formát. Kliknite na šípku a prejdite k formátom, ktoré nie sú zobrazené v zozname.

  Poznámka : Ponuka formátov závisí od toho, aký typ hárka je aktívny v zošite (hárok, hárok s grafom alebo iný typ hárka).

 2. Do poľa Názov súboru napíšte nový názov zošita alebo použite navrhnutý názov.

Konverzia zošita Excelu 97 – 2003 na aktuálny formát

Ak otvoríte zošit Excelu 97 – 2003, ale nechcete zachovať jeho formát, jednoducho ho konvertujte na súčasný formát súboru (.xlsx).

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Informácie.

 2. Kliknite na položku Konvertovať.

Tlačidlo konverzie

Formáty súborov podporované v Exceli

V programe Excel 2013 môžete otvárať a ukladať súbory v týchto formátoch:

Formáty súborov Excelu

Formáty textových súborov

Iné formáty súborov

Formáty súborov, ktoré používajú Schránku

Formáty súborov, ktoré nie sú podporované v Exceli 2013

Formáty súborov Excelu

Formát

Prípona

Popis

Zošit programu Excel

.xlsx

Predvolený formát súborov Excelu 2007 – 2013 založený na formáte XML. Neumožňuje uloženie kódov makra jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ani hárkov s makrami Microsoft Office Excelu 4.0 (.xlm).

Tabuľkový hárok vo výhradnom formáte Open XML

.xlsx

Výhradná verzia ISO formátu súboru excelového zošita (.xlsx).

Zošit Excelu (kód)

.xlsm

Formát súborov Excelu 2010 – 2013, ktorý je založený na formáte XML a podporuje makrá. Umožňuje uloženie kódov makier jazyka VBA alebo hárkov s makrami Excelu 4.0 (.xlm).

Binárny zošit Excelu

.xlsb

Binárny formát súboru (BIFF12) Excelu 2007 – 2013.

Šablóna

.xltx

Predvolený formát súboru pre šablónu Excelu v Exceli 2007 – 2013. Neumožňuje uloženie kódov makier jazyka VBA ani hárkov s makrami Excelu 4.0 (.xlm).

Šablóna (kód)

.xltm

Formát súboru pre šablónu Excelu v Exceli 2007 – 2013, ktorý podporuje makrá. Umožňuje uloženie kódov makier jazyka VBA alebo hárkov s makrami Excelu 4.0 (.xlm).

Zošit Excelu 97 – Excelu 2003

.xls

Formát binárneho súboru programu Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Šablóna programu Excel 97- Excel 2003

.xlt

Formát binárneho súboru programu Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) pre šablóny programu Excel.

Zošit programu Microsoft Excel verzia 5.0/95

.xls

Formát binárneho súboru programu Excel 5.0/95 (BIFF5).

Tabuľka vo formáte XML 2003

.xml

Formát súboru tabuľkového hárka XML 2003 (XMLSS).

Údaje XML

.xml

Formát údajov XML.

Doplnok programu Excel

.xlam

Formát doplnku Excelu 2007 – 2013 založený na formáte XML, ktorý podporuje makrá. Je to doplnkový program určený na spúšťanie doplnkového kódu. Podporuje používanie projektov jazyka VBA a hárkov s makrami Excelu 4.0 (.xlm).

Doplnok Excelu 97 – 2003

.xla

Doplnok programu Excel 97-2003. Doplnkový program, ktorý je určený na spúšťanie doplnkového kódu. Podporuje používanie projektov jazyka VBA.

Zošit programu Excel 4.0

.xlw

Formát súborov Excelu 4.0, v ktorom sa ukladajú iba hárky, hárky s grafmi a hárky s makrami. Zošit v tomto formáte súborov môžete otvoriť v programe Excel 2013, ale nemôžete uložiť súbor Excelu v tomto formáte súborov.

Formáty textových súborov

Formát

Prípona

Popis

Formátovaný text (oddelený medzerami)

.prn

Formát programu Lotus s medzerami ako oddeľovacími znakmi. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text (oddelený tabulátormi)

.txt

Zošit sa ukladá ako textový súbor s tabulátormi ako oddeľovacími znakmi na použitie v inom operačnom systéme Microsoft Windows. Zabezpečuje sa správna interpretácia znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text (systém Macintosh)

.txt

Zošit sa ukladá ako textový súbor s tabulátormi ako oddeľovacími znakmi pre použitie v operačnom systéme Macintosh. Zabezpečuje sa správna interpretácia znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text (systém MS-DOS)

.txt

Zošit sa ukladá ako textový súbor s tabulátormi ako oddeľovacími znakmi na použitie v operačnom systéme MS-DOS. Zabezpečuje sa správna interpretácia znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

Text Unicode

.txt

Zošit sa ukladá ako text v kódovaní Unicode, čo je kódovací štandard, ktorý vyvinulo konzorcium Unicode.

CSV (oddelený čiarkami)

.csv

Zošiť sa ukladá ako textový súbor s čiarkami ako oddeľovacími znakmi pre použitie v inom operačnom systéme Windows. Zabezpečuje sa správna interpretácia znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

CSV (systém Macintosh)

.csv

Zošit sa ukladá ako textový súbor s čiarkami ako oddeľovacími znakmi pre použitie v operačnom systéme Macintosh. Zabezpečuje sa správna interpretácia znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

CSV (systém MS-DOS)

.csv

Zošit sa ukladá ako textový súbor s čiarkami ako oddeľovacími znakmi pre použitie v operačnom systéme MS-DOS. Zabezpečuje sa správna interpretácia znakov tabulátora, zlomov riadka a ďalších znakov. Ukladá sa len aktívny hárok.

DIF

.dif

Formát výmeny údajov. Ukladá sa len aktívny hárok.

SYLK

.slk

Formát Symbolic Link. Ukladá sa len aktívny hárok.

Poznámka : Pri uložení zošita v akomkoľvek textovom formáte sa stratí celé formátovanie.

Iné formáty súborov

Formát

Prípona

Popis

DBF 3, DBF 4

.dbf

Súbory vo formáte dBase III a IV. Tieto formáty súborov môžete otvoriť v programe Excel, ale súbor programu Excel nemôžete uložiť vo formáte dBase.

Tabuľkový hárok vo formáte OpenDocument

.ods

Tabuľkový hárok vo formáte OpenDocument. Súbory Excelu 2010 môžete uložiť tak, aby ich bolo možné otvoriť v aplikáciách, ktoré používajú formát tabuľkového hárka OpenDocument, ako napríklad Dokumenty Google alebo OpenOffice.org Calc. Hárky vo formáte .ods môžete otvoriť aj v Exceli 2010. Pri ukladaní a otváraní súborov .ods sa môže formátovanie stratiť.

PDF

.pdf

Formát PDF (Portable Document Format). Tento formát súborov zachováva formátovanie dokumentov a umožňuje zdieľanie súborov. Pri zobrazovaní súboru PDF v režime online alebo pri tlači sa zachováva požadovaný formát. Údaje v súbore nie je možné jednoducho zmeniť. Formát PDF je vhodný aj pre dokumenty určené na rozmnoženie komerčnými tlačiarenskými metódami.

Dokument vo formáte XPS

.xps

Formát XPS (XML Paper Specification). Tento formát súborov zachováva formátovanie dokumentov a je vhodný na zdieľanie súborov. Pri zobrazovaní súboru XPS v režime online alebo pri tlači sa presne zachováva požadovaný formát a údaje v súbore sa nedajú ľahko zmeniť.

Formáty súborov, ktoré používajú Schránku

Ak ste skopírovali údaje do schránky v nasledujúcich formátoch, môžete ich prilepiť do Excelu pomocou príkazu Prilepiť alebo Prilepiť špeciálne (Domov > Schránka > Prilepiť).

Formát

Prípona

Identifikátory typu Schránky

Obrázok

.wmf alebo .emf

Obrázky vo formáte metasúboru Windows (WMF) alebo vo formáte rozšíreného metasúboru Windows (EMF).

Poznámka :  Ak kopírujete obrázok vo formáte metasúboru Windows (WMF) z iného programu, Excel obrázok vloží vo formáte rozšíreného metasúboru (EMF).

Bitová mapa

.bmp

Obrázky uložené vo formáte bitovej mapy (BMP).

Formáty súborov programu Microsoft Excel

.xls

Formáty binárnych súborov pre verzie Excel 5.0/95 (BIFF5), Excel 97-2003 (BIFF8) aExcel 2013 (BIFF12).

SYLK

.slk

Formát Symbolic Link.

DIF

.dif

Formát výmeny údajov.

Text (oddelený tabulátormi)

.txt

Textový formát s tabulátormi ako oddeľovacími znakmi.

CSV (oddelený čiarkami)

.csv

Formát s hodnotami oddelenými čiarkami.

Formátovaný text (oddelený medzerami)

.rtf

Formát RTF. Len z programu Excel.

Vložený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls alebo .bmp

Objekty Microsoft Excelu, objekty zaregistrovaných programov podporujúcich formát OLE2.0 (OwnerLink) a formát Picture alebo iný prezentačný formát.

Prepojený objekt

.gif, .jpg, .doc, .xls alebo .bmp

Formát OwnerLink, ObjectLink, Link, Picture alebo iný formát.

Kresba typu Office

.emf

Formát kresby alebo obrázka typu Microsoft Office (formát rozšíreného metasúboru Windows, EMF).

Text

.txt

Text displeja, text OEM.

Jednosúborová webová stránka

.mht, .mhtml

Jednosúborová webová stránka (MHT alebo MHTML). Tento formát súborov integruje vloženú grafiku, aplety, prepojené dokumenty a iné podporné položky, na ktoré sa odkazuje v dokumente.

Webová stránka

.htm, .html

HTML (Hypertext Markup Language).

Poznámka : Pri kopírovaní textu z iného programu ho Excel prilepí vo formáte HTML bez ohľadu na formát pôvodného textu.

Formáty súborov, ktoré nie sú podporované v programe Excel 2013

Nasledujúce formáty súborov už nie sú podporované. Súbory v týchto formátoch nie je možné otvárať ani ukladať.

Ak chcete pracovať s údajmi zo zošita v programe, ktorý už nie je podporovaný, skúste toto:

 • Vyhľadajte na webe výrobcu konvertorov pre formáty súborov, ktoré Excel nepodporuje.

 • Uložte zošit v inom formáte, ktorý sa dá otvoriť v inom programe, napríklad do tabuľkového hárka XML alebo textového súboru, ktorý iný program môže podporovať.

Formát

Prípona

Identifikátory typu schránky

Graf programu Excel

.xlc

Formáty súborov programu Excel 2.0, 3.0 a 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Formáty súborov programu Lotus 1-2-3 (všetky verzie)

Microsoft Works

.wks

Formát súborov programu Microsoft Works (všetky verzie)

DBF 2

.dbf

Formát súborov DBASE II

WQ1

.wq1

Formát súborov programu Quattro Pro for MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Program Quattro Pro, verzia 5.0 a 7.0 pre Windows.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×