Uloženie správy

Outlook ponúka niekoľko možností, ako uložiť e-mailovú správu. Prijatú správu môžete napríklad uložiť ako súbor do počítača. Správu, ktorú vytvárate, môžete uložiť ako koncept a dokončiť neskôr.

Tip: Chcete uložiť e-mailovú správu vo formáte PDF? Vo Windowse 10 pomocou príkazu Tlačiť môžete vytlačiť správu do súboru PDF. Ak chcete zobraziť ďalšie pokyny alebo pokyny pre iné verzie Windowsu, z možností uvedených nižšie vyberte svoju verziu Outlooku.

Uloženie správy vo forme súboru

 1. Otvorte správu, ktorú chcete uložiť, a na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

  Existujúcu e-mailovú správu môžete uložiť ako súbor.
 2. V dialógovom okne Uložiť ako na table Priečinok vyberte priečinok a potom vyberte umiestnenie v priečinku, do ktorého chcete súbor uložiť.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor.

 4. V zozname Uložiť vo formáte použite predvolený typ súboru alebo si zo zoznamu vyberte iný typ súboru

Čo by ste chceli urobiť?

V Outlooku formát PDF nepatrí medzi predvolené typy súborov. Pomocou pomôcky Microsoft Tlač do PDF, ktorá je súčasťou Windowsu 10, môžete vytlačiť všetky e-mailové správy priamo do súboru PDF. Ak nemáte Windows 10, môžete e-mailovú správu uložiť ako súbor vo formáte HTML, otvoriť súbor vo Worde a potom e-mail vo Worde uložiť ako súbor PDF pomocou funkcie Uložiť ako.

Uloženie vo formáte PDF (alebo Tlačenie do PDF) vo Windowse 10
 1. Otvorte správu, ktorú chcete uložiť, a na karte Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. Z rozbaľovacieho zoznamu Tlačiareň vyberte možnosť Microsoft Tlač do PDF.

  Pomocou príkazu Tlačiť vytlačte e-mail ako PDF súbor.
 3. Vyberte položku Tlačiť.

 4. V poli Uložiť tlačový výstup ako vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor PDF uložiť, a zadajte názov súboru. Potom vyberte položku Uložiť.

Uloženie vo formáte PDF v iných verziách Windowsu
 1. Otvorte správu, ktorú chcete uložiť, a na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako na table Priečinok vyberte priečinok a potom vyberte umiestnenie v priečinku, do ktorého chcete súbor uložiť.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor.

 4. V zozname Uložiť vo formáte vyberte formát HTML a potom vyberte položku Uložiť.

 5. Otvorte Word a vyberte položky Súbor > Otvoriť.

 6. Vyberte súbor vo formáte HTML, ktorý ste uložili v kroku 4.

 7. Vyberte položky Súbor > Uložiť ako, z rozbaľovacieho zoznamu s typmi súborov vyberte formát PDF (*.pdf) a potom vyberte položku Uložiť.

Outlook nedokáže správu uložiť priamo ako súbor vo formáte Dokument programu Word. Môžete však správu uložiť ako súbor vo formáte HTML a potom ho otvoriť vo Worde. Ak e-mailovú správu uložíte ako súbor vo formáte HTML, zachová sa všetko formátovanie, obrázky a prepojenia vrátane informácií o hlavičke, ku ktorým patria polia Od, Komu, Kópia a Predmet.

 1. Otvorte správu, ktorú chcete uložiť, a na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 2. V dialógovom okne Uložiť ako na table Priečinok vyberte priečinok a potom vyberte umiestnenie v priečinku, do ktorého chcete súbor uložiť.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov pre súbor.

 4. V zozname Uložiť vo formáte vyberte formát HTML a potom vyberte položku Uložiť.

 5. Otvorte Word a vyberte položky Súbor > Otvoriť.

 6. Vyberte súbor vo formáte HTML, ktorý ste uložili v kroku 4.

 7. Vyberte položky Súbor > Uložiť ako, z rozbaľovacieho zoznamu s typmi súborov vyberte formát Dokument programu Word (*.docx) a potom vyberte položku Uložiť.

Šablóny e-mailových správ môžete použiť na odoslanie správ, ktoré obsahujú takmer rovnaké informácie. Môžete vytvoriť správu, uložiť ju ako šablónu a túto šablónu potom používať. Pred odoslaním šablóny ako správy pridáte do šablóny nové informácie.

Tip: Ďalšie informácie o používaní šablón nájdete v téme Odoslanie e-mailovej správy vytvorenej zo šablóny.

 1. Na karte Domov kliknite na položku Nový e-mail.

 2. Zadajte do tela správy požadovaný obsah.

 3. V okne správy kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 4. V okne Uložiť ako kliknite v zozname Uložiť vo formáte na položku Šablóna aplikácie Outlook.

 5. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 1. Na karte Domov kliknite v skupine Nový na položku Nový e-mail alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + M.

 2. Zadajte do tela správy požadovaný obsah.

 3. V okne správy na karte Súbor kliknite na položku Uložiť ako.

 4. V dialógovom okne Uložiť ako vyberte v zozname Uložiť vo formáte položku Šablóna aplikácie Outlook.

 5. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Šablóny sa v predvolenom nastavení ukladajú do nasledovných priečinkov:

 • Windows 7 a Vista    
  C:\Používatelia\Meno používateľa\Appdata\Roaming\Microsoft\Templates

 • Windows XP   
  C:\Documents and Settings\Meno používateľa\Application Data\Roaming\Microsoft\Templates

Outlook podporuje kódovanie Unicode, štandard kódovania znakov, ktorý umožňuje vyjadriť väčšinu písaných jazykov sveta pomocou jednej množiny znakov. Ak pracujete v nadnárodnej organizácii alebo ak zdieľate správy a položky s ľuďmi, ktorí používajú Outlook v počítačoch používajúcich iné jazyky, môžete v programe Outlook využívať podporu kódovania Unicode.

Zmena predvoleného kódovania pri ukladaní správ na kódovanie Unicode

 1. Na karte Súbor vyberte položky Možnosti > Pošta.

 2. V časti Ukladanie správ začiarknite políčko Použiť formát Unicode.

Všetky vytvorené správy, ktoré neodošlete, sa automaticky ukladajú do priečinka Koncepty. Neskôr sa môžete do programu Outlook vrátiť a vyhľadať neodoslané správy.

Manuálne uloženie konceptu správy

 • Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Uložiť.

  • Na karte Súbor kliknite na položku Uložiť.

Návrat k uloženému konceptu správy

 • V zobrazení Pošta kliknite na table priečinkov na priečinok Koncepty a potom dvakrát kliknite na správu.

V predvolenom nastavení sa nedokončené správy každé tri minúty ukladajú do priečinka Koncepty. Tento časový interval a miesto ukladania môžete zmeniť.

 1. Na karte Súbor kliknite na položky Možnosti > Pošta.

 2. V časti Ukladanie správ vykonajte niektorý z nasledovných postupov:

  • Ak chcete zmeniť miesto ukladania konceptov, v zozname Uložiť do tohto priečinka kliknite na položky Koncepty, Doručená pošta, Odoslaná pošta alebo Pošta na odoslanie.  

  • Ak chcete zmeniť frekvenciu ukladania konceptov, do poľa Automaticky ukladať položky, ktoré sa neodoslali ani po uplynutí nasledujúceho počtu minút zadajte číslo od 1 do 99.

Čo by ste chceli urobiť?

Outlook podporuje kódovanie Unicode, štandard kódovania znakov, ktorý umožňuje vyjadriť väčšinu písaných jazykov sveta pomocou jednej množiny znakov. Ak pracujete v nadnárodnej organizácii alebo ak zdieľate správy a položky s ľuďmi, ktorí používajú Outlook v počítačoch používajúcich iné jazyky, môžete v programe Outlook využívať podporu kódovania Unicode.

Zmena predvoleného kódovania pri ukladaní správ na kódovanie Unicode

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Na karte Ďalšie kliknite na tlačidlo Rozšírené možnosti.

 3. Začiarknite políčko Použiť formát správy Unicode pri ukladaní správ.

Outlook nedokáže správu uložiť priamo ako súbor vo formáte Dokument programu Word. Môžete však skopírovať obsah správy do dokumentu programu Word.

Môžete skopírovať iba telo správy. Môžete však zahrnúť aj informácie hlavičky správy, ku ktorým patria polia Od, Komu, Kópia a Predmet.

Skopírovanie tela správy

 1. Otvorte správu alebo kliknite na telo správy na table na čítanie.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberte celé telo správy.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C skopírujte obsah správy do schránky systému Windows.

 4. Otvorte dokument programu Word.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V prilepte obsah zo schránky systému Windows do dokumentu.

 6. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Uložiť.

Uloženie hlavičky a tela správy

V tomto kroku sa informácie hlavičky správy umiestnia do tela správy, takže môžete obidve tieto časti skopírovať v ďalších krokoch. Správu neprepošlete.

 1. Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Ak správa nie je otvorená vo vlastnom okne, na karte Domov kliknite v skupine Reagovať na tlačidlo Preposlať.

  • Ak je správa otvorená vo vlastnom okne, na karte Správa kliknite v skupine Reagovať na tlačidlo Preposlať.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A vyberte celé telo správy.

 3. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + C skopírujte obsah správy do schránky systému Windows.

 4. Otvorte dokument programu Word.

 5. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + V prilepte obsah zo schránky systému Windows do dokumentu.

 6. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Uložiť.

 7. Okno programu Outlook so správou, ktorú ste skopírovali, môžete zatvoriť.

V programe Outlook 2007 nie je možné e-mailovú správu uložiť priamo ako súbor vo formáte PDF. Pomocou informácií v časti Uloženie prijatej správy ako dokumentu programu Microsoft Office Word však môžete správu uložiť vo formáte programu Microsoft Office Word 2007 a potom nový dokument uložiť ako súbor PDF.

Systém produktov Microsoft Office 2007 ponúka bezplatný doplnok na uloženie alebo exportovanie tohto typu súboru, ktorý však musíte pred jeho použitím nainštalovať. Ďalšie informácie o povolení podpory formátu súborov PDF a XPS v programe Office Word 2007 získate v článku Povolenie podpory pre iné formáty súborov, napríklad PDF a XPS.

Šablóny e-mailových správ môžete použiť na odoslanie správ, ktoré obsahujú takmer rovnaké informácie. Môžete vytvoriť správu, uložiť ju ako šablónu a túto šablónu potom používať. Pred odoslaním šablóny ako správy pridáte do šablóny nové informácie.

Tip: Ďalšie informácie o používaní šablón nájdete v téme Odoslanie e-mailovej správy vytvorenej zo šablóny.

 1. V ponuke Súbor ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Poštová správa.

  Poznámka: Nový e-mail môžete vytvoriť aj stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + M.

 2. Zadajte požadovaný obsah do tela správy.

 3. V okne správy kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom kliknite na položku Uložiť ako.

 4. V dialógovom okne Uložiť ako kliknite v zozname Typ súboru na položku Šablóna programu Outlook (*.oft).

 5. Do poľa Názov súboru zadajte názov šablóny a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Šablóny sa v predvolenom nastavení ukladajú do nasledovných priečinkov:

 • Windows Vista    
  c:\používatelia\meno používateľa\appdata\roaming\microsoft\templates

 • Microsoft Windows XP   
  c:\documents and settings\meno používateľa\application data\roaming\microsoft\templates 

Program Microsoft Office Outlook sa v predvolenom nastavení pokúša automaticky uložiť e-mailové správy, ktoré ste vytvorili, no neodoslali. Neskôr sa môžete vrátiť do programu Outlook a vyhľadať neodoslané správy.

Manuálne uloženie konceptu správy

 • Vykonajte jeden z nasledovných krokov:

  • Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na položku Uložiť.

   Obrázok panela s nástrojmi Rýchly prístup

  • Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Vzhľad tlačidla Office a potom na položku Uložiť.

Návrat k uloženému konceptu a zostavovaniu správy

 • V zobrazení Pošta kliknite na navigačnej table na priečinok Koncepty a potom dvakrát kliknite na správu.

V predvolenom nastavení sa nedokončené správy každé tri minúty ukladajú do priečinka Koncepty. Tento časový interval a miesto ukladania môžete zmeniť.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti.

 2. Kliknite na tlačidlo Možnosti pošty a potom na tlačidlo Rozšírené možnosti pošty.

 3. Urobte aspoň jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť miesto ukladania konceptov, v časti Ukladanie správ kliknite v zozname Uložiť neodoslané správy do na položky Koncepty, Doručená pošta, Odoslaná pošta alebo Pošta na odoslanie.

  • Ak chcete zmeniť frekvenciu ukladania konceptov, v časti Ukladanie správ zadajte do poľa Automaticky ukladať neodoslané každých n minút číslo od 1 do 99.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×