Uloženie dokumentu vo Worde

Na uloženie práce môžete použiť príkazy Uložiť a Uložiť ako a môžete prispôsobiť aj nastavenie, ktoré Microsoft Word používa na ukladanie dokumentov.

Ak napríklad chcete dokument používať iba vy sami a nepredpokladáte, že by ste ho niekedy chceli otvoriť v staršej verzii Microsoft Wordu, môžete použiť príkaz Uložiť.

Ak chcete dokument zdieľať s používateľmi, ktorí používajú iný softvér ako Microsoft Word 2010 alebo Microsoft Office Word 2007, alebo ak plánujete dokument niekedy otvoriť v inom počítači, treba sa rozhodnúť, ako a kde uložíte svoj dokument.

Poznámka : Ak bežne ukladáte dokumenty na určitom mieste alebo v určitom formáte, môžete upraviť nastavenie tak, aby ich Word vyberal ako predvolené.

Dôležité : Ak plánujete zdieľanie dokumentu s inými používateľmi, pred uložením dokumentu kliknite na kartu Súbor, potom na položku Overiť výskyt problémov vedľa položky Pripraviť na zdieľanie a nakoniec na položku Skontrolovať dokument. Možnosť Skontrolovať dokument poskytuje príkazy, ktoré rozširujú možnosti ochrany osobných údajov, zabezpečenia a zachovania autenticity dokumentu.

Čo vás zaujíma?

Prvé uloženie dokumentu

Uloženie existujúceho dokumentu ako nového dokumentu (príkaz Uložiť ako)

Uloženie dokumentu na CD disk

Uloženie dokumentu na pamäťové zariadenie USB

Uloženie dokumentu do umiestnenia umožňujúceho vzdialený prístup

Uloženie dokumentu umožňujúce jeho otváranie v staršej verzii Wordu

Uloženie dokumentu v alternatívnych formátoch súborov

Úprava nastavení pri ukladaní dokumentov

Prvé uloženie dokumentu

 1. Na paneli s nástrojmi Rýchly prístup kliknite na tlačidlo Uložiť Obrázok tlačidla alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + S.

 2. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Word uloží dokument do predvoleného umiestnenia. Ak chcete dokument uložiť do iného umiestnenia, vyberte iný priečinok v zozname priečinkov, ak je v počítači nainštalovaný Windows 7, v zozname Obľúbené prepojenia, ak je v počítači nainštalovaný Windows Vista, alebo v zozname Uložiť do, ak je v počítači nainštalovaný Microsoft Windows XP. Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie, do ktorého Word ukladá dokumenty, upravte nastavenia na ukladanie dokumentov.

Na začiatok stránky

Uloženie existujúceho dokumentu ako nového dokumentu (príkaz Uložiť ako)

Ak chcete zabrániť prepísaniu pôvodného dokumentu, hneď po otvorení pôvodného dokumentu použite na vytvorenie nového súboru príkaz Uložiť ako.

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete uložiť ako nový súbor.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Kliknite na položku Uložiť ako.

 4. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Word uloží dokument do predvoleného umiestnenia.

  Ak chcete dokument uložiť do iného umiestnenia, kliknite na iný priečinok v zozname Uložiť do, ktorý sa zobrazí v dialógovom okne Uložiť ako. Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie, do ktorého Word ukladá dokumenty, upravte nastavenia na ukladanie dokumentov.

Ak chcete zjednodušiť používanie jedného dokumentu ako základu pre iné dokumenty, uložte tento dokument medzi šablóny. V dialógovom okne Uložiť ako kliknite na položku Šablóny, ak je v počítači nainštalovaný Windows Vista, alebo kliknite na položku Dôveryhodné šablóny, ak je v počítači nainštalovaný Windows XP. Potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Keď budete chcieť vytvoriť nový dokument, v dialógovom okne Nový dokument dvakrát kliknite na položku Nový z existujúceho.

Ak chcete dokument použiť ako základ pre iné dokumenty, ďalšou možnosťou je uložiť ho ako šablónu.

Na začiatok stránky

Uloženie dokumentu na CD disk

 1. Pomocou príkazu Uložiť alebo Uložiť ako uložte dokument do priečinka, ktorý ľahko nájdete.

 2. Do napaľovačky diskov CD vložte prázdny zapisovateľný CD disk. Použite niektorý z týchto typov diskov:

  • zapisovateľný CD disk (CD-R),

  • prepisovateľný CD disk (CD-RW).

   Prepisovateľné CD disky umožňujú opakovane kopírovať údaje na CD disky a vymazávať ich.

 3. Kliknite na tlačidlo Štart a potom v závislosti od operačného systému v počítači použite niektorý z týchto postupov:

  Windows 7

  1. Kliknite na položku Počítač.

  2. Kliknutím na šípku vedľa položky Počítač v zozname priečinkov rozbaľte zoznam diskových jednotiek.

  3. Kliknite na súbory alebo priečinky, ktoré chcete kopírovať na CD disk, a presuňte ich na položku jednotky na zápis na CD disky v zozname priečinkov.

   Ak chcete vybrať viaceré súbory, stlačte a podržte kláves CTRL a postupne klikajte na požadované súbory.

  4. V závislosti od formátu CD disku, ktorý chcete použiť, kliknite v dialógovom okne Napáliť disk na položku Ako jednotka USB flash alebo na položku V prehrávači diskov CD/DVD. Ak pri tom potrebujete pomoc, kliknite na položku Ktorý formát mám zvoliť?

  5. Do poľa Názov disku zadajte názov CD disku a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Windows Vista

  1. Kliknite na položku Počítač.

  2. Kliknutím na položku Priečinky rozbaľte zoznam priečinkov a potom kliknutím na šípku vedľa položky Počítač rozbaľte zoznam diskových jednotiek.

  3. Kliknite na súbory alebo priečinky, ktoré chcete kopírovať na CD disk, a presuňte ich na položku jednotky na zápis na CD disky v zozname priečinkov.

   Ak chcete vybrať viaceré súbory, stlačte a podržte kláves CTRL a postupne klikajte na požadované súbory.

  4. V závislosti od formátu CD disku, ktorý chcete použiť, kliknite v dialógovom okne Napáliť disk na položku Live File System alebo Mastered. Ak pri tom potrebujete pomoc, kliknite na položku Ktorý formát disku CD alebo DVD mám zvoliť?

  5. Do poľa Názov disku zadajte názov CD disku a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Windows XP

  1. Kliknite na položku Tento počítač.

  2. V ponuke Zobraziť ukážte na položku Panel prehľadávača a potom kliknite na položku Priečinky.

  3. Kliknite na súbory alebo priečinky, ktoré chcete kopírovať na CD disk, a presuňte ich na položku jednotky na zápis na CD disky v zozname priečinkov.

   Ak chcete vybrať viaceré súbory, stlačte a podržte kláves CTRL a postupne klikajte na požadované súbory.

  4. Dvakrát kliknite na jednotku na zápis na CD disky. Windows XP zobrazí dočasnú oblasť, v ktorej sú súbory uložené pred skopírovaním na CD disk. Overte, či sa súbory a priečinky, ktoré chcete skopírovať na CD disk, nachádzajú v časti Súbory pripravené na zápis na disk CD.

  5. V časti Zápis na disk CD kliknite na položku Zapísať tieto súbory na disk CD. Windows spustí Sprievodcu zápisom na disk CD. Postupujte podľa pokynov v tomto sprievodcovi.

 • Nepokúšajte sa na CD disk kopírovať viac údajov, než umožňuje jeho kapacita. Informácie o kapacite CD disku nájdete na jeho obale. Súbory, ktoré sú príliš veľké na zápis na CD disk, môžete skopírovať na zapisovateľný DVD disk (DVD-R alebo DVD+R) alebo na prepisovateľný DVD disk (DVD-RW alebo DVD+RW). Windows XP však nepodporuje kopírovanie na DVD disky, preto musíte použiť softvér umožňujúci zápis na DVD disky.

 • Uistite sa, že na pevnom disku je dostatok voľného miesta na uloženie dočasných súborov, ktoré sa vytvárajú počas procesu zápisu na CD disk. V prípade štandardného CD disku Windows vyhradzuje až 700 megabajtov (MB) voľného miesta. V prípade vysokokapacitného CD disku Windows vyhradzuje až 1 gigabajt (GB) voľného miesta.

 • Po skopírovaní súborov alebo priečinkov na CD disk si môžete obsah CD disku prezrieť, aby ste sa uistili, že sa údaje skopírovali.

Na začiatok stránky

Uloženie dokumentu na pamäťové zariadenie USB

 1. Vložte pamäťové zariadenie do USB portu.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Kliknite na položku Uložiť ako.

 4. Použite niektorý z týchto postupov:

  Windows 7

  1. Kliknite na položku Počítač.

  2. V časti Zariadenia s vymeniteľným ukladacím priestorom dvakrát kliknite na pamäťové zariadenie USB.

  Windows Vista

  1. Kliknite na položku Počítač.

  2. V časti Zariadenia s vymeniteľným ukladacím priestorom dvakrát kliknite na pamäťové zariadenie USB.

  Windows XP

  1. Kliknite na položku Tento počítač.

  2. Dvakrát kliknite na pamäťové zariadenie USB.

 5. Do poľa Názov súboru zadajte názov dokumentu.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Uloženie dokumentu do umiestnenia umožňujúceho vzdialený prístup

Dokument môžete uložiť do sieťového priečinka alebo na webový server.

Uloženie dokumentu do sieťového priečinka

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Vyhľadajte sieťový priečinok.

 4. Ak je k počítaču pripojený sieťový priečinok, v zozname umiestnení kliknite na položku Počítač, ak je v počítači nainštalovaný Windows 7 alebo Windows Vista, alebo na položku Tento počítač, ak je v počítači nainštalovaný Windows XP. Potom kliknite na názov priečinka.

  K sieťovému priečinku môžete jednoducho získať prístup tak, že ho pripojíte k svojmu počítaču. Ak ešte nie je priečinok pripojený, môžete v dialógovom okne Uložiť ako kliknúť na položku Nástroje, potom na položku Pripojiť sieťovú jednotku a potom postupovať podľa pokynov v dialógovom okne Pripojenie sieťovej jednotky.

 5. Ak poznáte názov a umiestnenie zdieľaného sieťového priečinka, zadajte ho do poľa Názov súboru s dvomi opačnými lomkami na začiatku a stlačte kláves ENTER.

 6. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie dokumentu na webový server

Windows 7

Ak dokument ukladáte do knižnice SharePoint, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť a odoslať a potom na položku Uložiť na lokalitu SharePoint.

 3. Vyhľadajte sharepointové umiestnenie, do ktorého chcete súbor uložiť, a kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 4. V dialógovom okne Uložiť ako kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak dokument ukladáte do služby OneDrive, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Uložiť a odoslať.

 2. Kliknite na položku Uložiť na web.

 3. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa, zadajte konto Windows Live ID a heslo a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak používate Hotmail, Messenger alebo Xbox Live, konto Windows Live ID už máte. Ak ho nemáte, kliknutím na tlačidlo Zaregistrovať sa vo OneDrive vytvoríte nové konto Windows Live ID.

 4. Vo OneDrive vyberte priečinok a kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 5. Zadajte názov svojho súboru a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Dokument je odteraz uložený vo OneDrive. Vo OneDrive môžete ostatným povoliť zobrazenie a upravovanie obsahu svojich priečinkov. Keď chcete niektorý dokument zdieľať, odošlite prepojenie na priečinok.

Windows Vista

Ak dokument ukladáte do knižnice dokumentov na lokalite Windows SharePoint Services 3.0, postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Vyhľadajte webový server.

 4. Do poľa Názov súboru zadajte URL adresu danej lokality a stlačte kláves ENTER.

 5. Dvakrát kliknite na názov knižnice dokumentov.

 6. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak dokument ukladáte na webovú lokalitu v sieti MSN, postupujte takto:

 1. Do poľa Názov súboru zadajte URL adresu lokality MSN a stlačte kláves ENTER.

 2. Zadajte meno používateľa a heslo a prihláste sa na lokalitu.

Ak dokument ukladáte do vopred nakonfigurovanej lokality FTP (File Transfer Protocol), postupujte takto:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako rozbaľte zoznam Priečinky a kliknite na položku Počítač.

 4. Dvakrát kliknite na lokalitu FTP v zozname Sieťové umiestnenie.

  FTP je jedným zo spôsobov otvárania a ukladania súborov na webových serveroch. Ak poznáte názov a prihlasovacie poverenia pre určitý server, môžete tento server pridať do sieťových umiestnení tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom v dialógovom okne Uložiť ako kliknete na položku Pridať sieťové umiestnenie.

Windows XP

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Vyhľadajte webový server.

  • Ak dokument ukladáte do knižnice dokumentov na lokalite Windows SharePoint Services 3.0, do poľa Názov súboru zadajte URL adresu lokality a stlačte kláves ENTER. Dvakrát kliknite na názov knižnice dokumentov.

  • Ak dokument ukladáte na webovú lokalitu v sieti MSN, kliknite na položku Miesta v sieti a potom dvakrát kliknite na položku Webové lokality v sieti MSN. Ak je to potrebné, zadajte heslo. Potom dvakrát kliknite na názov lokality.

  • Ak dokument ukladáte do vopred nakonfigurovanej lokality FTP (File Transfer Protocol), v zozname Uložiť do kliknite na položku Lokality FTP a potom dvakrát kliknite na lokalitu FTP.

   FTP je jedným zo spôsobov otvárania a ukladania súborov na webových serveroch. Ak poznáte názov a prihlasovacie poverenia pre určitý server, môžete tento server pridať medzi lokality FTP tak, že v dialógovom okne Uložiť ako kliknete na položku Pridať alebo zmeniť lokalitu FTP.

 4. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Uloženie dokumentu umožňujúce jeho otváranie v staršej verzii Wordu

Ak dokument uložíte v predvolenom formáte súboru .docx, používatelia Microsoft Wordu 2003, Wordu 2002 a Wordu 2000 si musia nainštalovať Balík kompatibility Microsoft Office Compatibility Pack pre súbory vo formáte programu Word, Excel a PowerPoint 2007, aby mohli dokument otvoriť. Dokument tiež môžete uložiť vo formáte, ktorý je možné otvoriť priamo v starších verziách Wordu, ale formátovanie a rozloženie, ktoré je závislé od nových funkcií programu Word 2010, nemusí byť v starších verziách k dispozícii. Ďalšie informácie o funkciách dostupných v starších verziách Wordu nájdete v téme Vytvorenie dokumentu na používanie v predchádzajúcich verziách programu Word.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov dokumentu a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Dokument programu Word 97-2003. Formát súboru sa tak zmení na formát .doc.

 5. Zadajte názov dokumentu a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Ak chcete často ukladať dokumenty vo formáte Wordu 97 – 2003, pozrite si tému Ukladanie dokumentov vo formáte súborov predchádzajúcich verzií v predvolenom nastavení.

Na začiatok stránky

Uloženie dokumentu v alternatívnych formátoch súborov

Ak vytvárate dokumenty pre iných používateľov, môžete ich vytvoriť tak, aby sa dali čítať, ale aby sa nedali upravovať, alebo ich môžete vytvoriť tak, aby sa dali čítať aj upravovať. Ak chcete, aby dokument bolo možné čítať, ale nie upravovať, uložte ho vo formáte PDF alebo XPS, alebo ho uložte ako webovú stránku. Ak chcete, aby dokument bolo možné čítať aj upravovať, ale nechcete použiť formát súborov .docx ani .doc, môžete použiť napríklad formáty, ako je obyčajný text (.txt), formát RTF (.rtf), text vo formáte OpenDocument (.odt) alebo formát súborov balíka Microsoft Works (.wps).

PDF a XPS    Formáty PDF a XPS môžu používatelia zobraziť v zobrazovacom softvéri, ktorý je verejne k dispozícii. Tieto formáty uchovávajú rozloženie strany dokumentu.

Webové stránky    Webové stránky sa zobrazujú vo webovom prehliadači. Tento formát neuchováva rozloženie strany dokumentu. Rozloženie dokumentu sa zmení vždy, keď používateľ zmení veľkosť okna prehliadača. Dokument môžete uložiť ako zvyčajnú webovú stránku (formát HTML) alebo ako jednosúborovú webovú stránku (formát MHTML). Pri formáte HTML sa všetky podporné súbory (napríklad obrázky) uložia do osobitného priečinka, ktorý je priradený k dokumentu. Pri formáte MHTML sa všetky podporné súbory uložia spolu s dokumentom do jedného súboru. Formát MHTML podporuje Microsoft Internet Explorer 4.0.

Dokument môžete uložiť aj v iných formátoch, ktoré sa dajú otvoriť v rôznych programoch na úpravu textu. Medzi tieto formáty patrí obyčajný text (.txt), formát RTF (.rtf), text vo formáte OpenDocument (.odt) a formát balíka Microsoft Works (.wps). Pri uložení dokumentu programu Office Word 2007 alebo novšej verzie v týchto formátoch však nedochádza k spoľahlivému zachovaniu formátovania, rozloženia alebo iných funkcií dokumentu. Tieto formáty používajte len v prípade, že vám prípadná strata týchto aspektov dokumentu neprekáža. Tieto formáty môžete vybrať v zozname Uložiť vo formáte v dialógovom okne Uložiť ako.

Uloženie dokumentu ako súboru vo formáte PDF alebo XPS

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru.

 4. V zozname Uložiť vo formáte kliknite na položku Dokument formátu PDF alebo Dokument formátu XPS.

 5. Ak je dokument určený len na prezeranie online, môžete veľkosť súboru komprimovať kliknutím na položku Minimálna veľkosť (publikovanie online) vedľa položky Optimalizovať na.

 6. Ak chcete uložiť iba časť dokumentu, zahrnúť značky revízií alebo vlastnosti dokumentu, prípadne chcete automaticky vytvoriť hypertextové prepojenia na nadpisy alebo záložky v dokumente, kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na požadované možnosti.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie dokumentu ako webovej stránky

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Ak chcete dokument publikovať na webový server, vyhľadajte názov servera a kliknite naň (nie dvakrát).

 4. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru.

 5. V poli Uložiť vo formáte kliknite na položku Webová stránka alebo Jednosúborová webová stránka.

  Ak dokument uložíte ako webovú stránku (formát HTML) a neskôr ho chcete premiestniť alebo odoslať ako prílohu e-mailovej správy, nezabudnite zahrnúť priečinok obsahujúci podporné súbory. Tento priečinok má rovnaký názov ako dokument. Ak dokument uložíte vo formáte jednosúborovej webovej stránky, všetky informácie budú obsiahnuté v dokumente.

 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Uloženie dokumentu ako textu vo formáte OpenDocument

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Kliknite na položku Uložiť ako.

 3. Do poľa Názov súboru zadajte názov súboru.

 4. V poli Uložiť vo formáte kliknite na položku Text vo formáte OpenDocument.

  Ak chcete zachovať verziu súboru vo formáte wordového dokumentu, musíte ho pred zatvorením Wordu uložiť ako wordový dokument (napríklad vo formáte súboru .docx).

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Úprava nastavení pri ukladaní dokumentov

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Pomocník kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. V poli Ukladať súbory vo formáte kliknite na formát súboru, ktorý chcete použiť.

 5. Kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa poľa Predvolené umiestnenie súborov a potom kliknite na priečinok, do ktorého chcete ukladať súbory.

  Tieto možnosti ovládajú predvolené správanie príkazov Otvoriť, Uložiť alebo Uložiť ako pri prvom použití týchto príkazov po otvorení Wordu. Pri ukladaní dokumentov môžete tieto nastavenia kedykoľvek prepísať tak, že v dialógovom okne Otvoriť, Uložiť alebo Uložiť ako zadáte iné umiestnenie alebo iný formát.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×