Uloženie dátumu a času pri zmene záznamu

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Pomocou formulára s makrom môžete sledovať čas posledných zmien záznamov v tabuľke. Ak sa záznamy menia prostredníctvom takéhoto formulára, makro uloží dátum a čas do tabuľky. Uloží sa len dátum a čas poslednej zmeny.

Poznámka : Postup popísaný v tomto článku sa vzťahuje na počítačové databázy programu Access. Ak chcete pridávať časové známky pre polia vo webovej databáze, nepoužívajte tento postup. Namiesto toho môžete na sledovanie zmien údajov použiť stĺpce Zmenené na lokalite SharePoint. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi lokality SharePoint.

Tip : Ak chcete sledovať čas vytvorenia záznamov, ale nezaujíma vás čas ich poslednej zmeny, vytvorte v sledovanej tabuľke pole a použite vlastnosť Predvolená hodnota tohto poľa na pridávanie časovej známky k záznamom pri ich vytvorení. Ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

Obsah tohto článku

Prehľad

Skôr než začnete

Krok 1: Pridanie polí časových známok do tabuľky

Krok 2: Vytvorenie makra na zaznamenávanie dátumu a času

Krok 3: Pridanie polí a makra do formulára na zadávanie údajov

Prehľad

Ak chcete zaznamenávať dátum a čas zmien záznamov v tabuľke, použite na to nasledujúci postup:

Krok 1: Pridanie polí do tabuľky    Pred samotným zaznamenávaním dátumu a času zmien potrebujte vytvoriť priestor na ukladanie týchto informácií. Najprv musíte vytvoriť polia v tabuľke obsahujúcej záznamy, ktoré chcete sledovať. Ak chcete zaznamenávať dátum a čas, vytvorte jedno pole pre dátum a druhé pole pre čas. Ak chcete zaznamenávať len jednu z týchto hodnôt, vytvorte len jedno pole.

Krok 2: Vytvorenie makra na zaznamenávanie dátumu a času    V závislosti od toho, či chcete zaznamenávať dátum, čas alebo oboje bude makro obsahovať jednu alebo dve akcie. Pri vytváraní makra určite len polia, v ktorých sa budú ukladať údaje o dátume a čase, a nie tabuľku obsahujúcu tieto polia. Takýmto spôsobom budete môcť makro jednoducho opakovane použiť pre iné tabuľky a formuláre.

Krok 3: Pridanie makra do formulára na zadávanie údajov    Pridajte makro do vlastnosti Pred aktualizáciou formulára, ktorý sa používa na úpravu záznamov v tabuľke. Ak na úpravu záznamov v tabuľke používate aj iné formuláre, môžete makro pridať aj do týchto formulárov. Takto budete môcť zaznamenávať dátum a čas bez ohľadu na to, ktorý formulár použijete na úpravu záznamu.

Na začiatok stránky

Skôr ako začnete

Skôr než začnete zvážte nasledujúce fakty:

 • Používatelia musia v databáze povoliť makrá. Ak používateľ otvorí databázu a nepovolí makrá, makro nebude môcť pridať časovú známku k záznamom. Ak uložíte databázu do dôveryhodné umiestnenie, makrá sa povolia automaticky.

 • Ak používateľ upraví záznamy, ale nepoužije na to formulár na zadávanie údajov, ktorý obsahuje makro na pridávanie časových známok pre záznamy, k upraveným záznamom sa nepridajú časové známky.

 • Vzhľadom na to, že dátum a čas sa ukladá do polí tabuľky, hodnoty v týchto poliach sa automaticky prepíšu pri každej zmene záznamu. Inými slovami, môžete uložiť dátum a čas len poslednej úpravy.

 • Ak chcete zaznamenávať dátum a čas vytvorenia záznamu, len pridanie poľa do tabuľky a nastaviť vlastnosti daného poľa Predvolená hodnotaNow() alebo Date().

  Ďalšie informácie nájdete v časti Pozrite tiež.

 • Ak je databázový súbor v staršom formáte a používa zabezpečenie na úrovni používateľa, musíte mať povolenia na zmenu návrhu tabuľky a formulárov, ktoré sa používajú na úpravu jej záznamov.

Na začiatok stránky

Krok 1: Pridanie polí časových známok do tabuľky

Vytvorte polia na ukladanie informácií.

 1. Otvorte tabuľku v návrhovom zobrazení.

 2. Použite jeden alebo oba z nasledujúcich postupov:

  • Vytvorenie poľa na ukladanie dátumu.    V stĺpci Názov poľa v okne návrhu zadajte Dátum úpravy do nového riadka, a potom vyberte Dátum a čas v stĺpci Typ údajov.

  • Vytvorenie poľa na ukladanie času.    V stĺpci Názov poľa v okne návrhu zadajte Čas úpravy do nového riadka, a potom vyberte Dátum a čas v stĺpci Typ údajov.

 3. Uložte zmeny stlačením klávesov CTRL+S.

Na začiatok stránky

Krok 2: Vytvorenie makra na zaznamenávanie dátumu a času

Po vytvorení polí vytvorte makro určené na zaznamenávanie časovej známky polí. Ak chcete, aby sa dalo makro opakovane používať aj pre iné tabuľky, použite v makre iba názvy polí, a nie názvy tabuliek.

Poznámka : Ak chcete zaznamenávať len dátum alebo len čas, vynechajte akciu makra, ktorú nepotrebujete.

 1. Na karte Vytvorenie kliknite v skupine Iné na položku Makro. Ak tento príkaz nie je k dispozícii, kliknite na šípku pod tlačidlom Modul alebo Modul triedy a potom kliknite na položku Makro.

 2. Na karte Návrh kliknite v skupine Zobraziť alebo skryť na položku Zobraziť všetky akcie.

 3. V okne makra otvorte zoznam akcií makra a vyberte akciu NastaviťHodnotu.

  1. Karta Návrh makier programu Access 2010.

  2. 1. Najprv zobrazte všetky dostupné akcie makra. Akcia NastaviťHodnotu je považovaná za potenciálne nebezpečnú a predvolene je skrytá, pretože dokáže zmeniť údaje.

  3. 2. Potom zo zoznamu vyberte akciu NastaviťHodnotu.

 4. V poli akcie NastaviťHodnotu, do poľa Položka zadajte alebo prilepte [Dátum úpravy].

 5. Do poľa výraz zadajte výraz Date().

 6. Otvorte ďalší zoznam akcií makra a vyberte akciu NastaviťHodnotu.

 7. V poli akcie NastaviťHodnotu, do poľa Položka zadajte alebo prilepte [Čas úpravy].

 8. Do poľa výraz zadajte výraz Time().

 9. Stlačte kombináciu klávesov CTRL + S a potom v dialógovom okne Uložiť ako zadajte názov Naposledy upravené.

Na začiatok stránky

Krok 3: Pridanie polí a makra do formulára na zadávanie údajov

Keď vytvoríte makro, pridajte ho do všetkých formulárov na zadávanie údajov, pomocou ktorých budú používatelia zadávať údaje do príslušnej tabuľky.

 1. Otvorte formulár na zadávanie údajov v návrhovom zobrazení.

 2. Na karte Návrh, v časti Nástroje, kliknite na položku Pridať existujúce polia.

 3. Prejdite na tablu Zoznam polí a myšou presuňte polia Dátum úpravy a Čas úpravy z časti Polia dostupné pre toto zobrazenie do formulára. Podľa potreby upravte veľkosť a umiestnenie polí na formulári.

 4. Ak sa hárok vlastností ešte nezobrazuje, zobrazte ho stlačením klávesu F4.

 5. Na hárku vlastností skontrolujte, či je Typ výberu nastavený na hodnotu Formulár.

  Tip : Ak chcete zmeniť Typ výberu, kliknite v rozbaľovacom zozname na požadovaný typ výberu.

 6. Na hárku vlastností kliknite na kartu Udalosť.

 7. Na karte Udalosť kliknite na šípku v poli Pred aktualizáciou a potom kliknite na položku Naposledy upravené.

 8. Ak na úpravu záznamov používate viac formulárov, zopakujte tento postup pre každý formulár.

 9. Ak chcete overiť, či makro funguje správne, otvorte formulár vo formulárovom zobrazení, upravte záznam a potom stlačte kombináciu klávesov SHIFT+F9. Mal by sa zobraziť dátum a čas úpravy záznamu.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×