Ukončenie zdieľania vyrovnávacej pamäte údajov medzi zostavami kontingenčnej tabuľky

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zostavy kontingenčných tabuliek, ktoré sú založené na rovnakom zdroji údajov (rozsah buniek v hárku alebo údajové pripojenie), predvolene zdieľajú vyrovnávaciu pamäť údajov. Zdieľanie tejto vyrovnávacej pamäte údajov však môžete ukončiť viacerými spôsobmi.

Čo vás zaujíma?

Ďalšie informácie o vyrovnávacej pamäti údajov kontingenčných tabuliek

Ukončenie zdieľania vyrovnávacej pamäte údajov medzi zostavami kontingenčných tabuliek

Ďalšie informácie o vyrovnávacej pamäti údajov kontingenčných tabuliek

Vyrovnávacia pamäť údajov zostavy kontingenčnej tabuľky je oblasť vnútornej pamäte v počítači, ktorú Microsoft Office Excel používa na ukladanie údajov pre zostavu. S cieľom zvýšiť výkon a zmenšiť veľkosť zošita Excel automaticky zdieľa vyrovnávaciu pamäť údajov kontingenčných tabuliek medzi dvomi alebo viacerými zostavami kontingenčných tabuliek, ktoré sú založené na rovnakom rozsahu buniek alebo pripojení údajov. Ak sa rozsah buniek alebo pripojenie údajov pre minimálne dve zostavy kontingenčných tabuliek líši, medzi týmito zostavami nie je možné zdieľať vyrovnávaciu pamäť údajov.

Môžu ale nastať prípady, kedy nebudete chcieť zdieľať vyrovnávaciu pamäť údajov medzi dvomi alebo viacerými zostavami kontingenčných tabuliek, ktoré sú založené na rovnakom zdroji údajov. Príklady:

 • Nechcete, aby sa vypočítavané polia a položky zobrazovali vo všetkých zostavách kontingenčných tabuliek.

 • Nechcete, aby sa polia vo všetkých zostavách kontingenčných tabuliek zoskupili rovnakým spôsobom.

 • Nechcete, aby sa všetky zostavy kontingenčných tabuliek obnovovali v tom istom čase.

 • Chcete používať funkciu, ktorá nie je podporovaná pri používaní zdieľanej vyrovnávacej pamäte údajov, napríklad funkciu na načítanie údajov v zostave pre vybraté položky, keď použijete filter zostavy.

Poznámka : Vyrovnávacia pamäť údajov pre zostavu kontingenčnej tabuľky, ktorá je pripojená k zdroju údajov OLAP (Online Analytical Processing), sa nedá zdieľať, pretože tento zdroj údajov sa používa iným spôsobom než zdroje údajov iné ako OLAP.

Na začiatok stránky

Ukončenie zdieľania vyrovnávacej pamäte údajov medzi zostavami kontingenčných tabuliek

Zdieľanie vyrovnávacej pamäte údajov možno ukončiť viacerými spôsobmi, napríklad takto:

 • Pomocou Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a Sprievodcu kontingenčným grafom môžete vytvoriť novú zostavu kontingenčnej tabuľky, ktorá je založená na rovnakom rozsahu buniek ako iná zostava, bez zdieľania vyrovnávacej pamäte údajov.

 • Zdieľanie vyrovnávacej pamäte údajov medzi zostavami kontingenčných tabuliek, ktoré sú založené na rozsahu buniek, môžete ukončiť dočasným predefinovaním rozsahu údajov, čím Excel prinútite ukončiť zdieľanie vyrovnávacej pamäte údajov.

 • Zdieľanie vyrovnávacej pamäte údajov medzi dvomi alebo viacerými zostavami kontingenčných tabuliek, ktoré sú založené na rovnakom pripojení údajov, môžete ukončiť vytvorením jedinečného pripojenia údajov pre každú zostavu kontingenčnej tabuľky v zošite.

Tip

Ak chcete zistiť, koľko vyrovnávacích pamätí údajov existuje v zošite, otvorte okamžité okno programu Visual Basic Editor stlačením kombinácie klávesov ALT + F11 a klávesov CTRL + G a potom zadajte nasledujúci reťazec:

?ActiveWorkbook.PivotCaches.Count

Vytvorenie zostavy kontingenčnej tabuľky, ktorá je založená na rovnakom rozsahu buniek ako iná zostava, bez zdieľania vyrovnávacej pamäte údajov

 1. Uistite sa, že existuje zostava kontingenčnej tabuľky, ktorá je založená na rovnakom rozsahu, ktorý chcete použiť pre novú zostavu kontingenčnej tabuľky.

 2. Kliknite na ľubovoľnú prázdnu bunku v hárku mimo zostavy kontingenčnej tabuľky.

 3. Ak chcete spustiť Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a grafom, stlačte kombináciu klávesov ALT + D + P.

  Tip

  Ak chcete pridať Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a grafom na panel s nástrojmi Rýchly prístup, postupujte takto:

  1. Kliknite na šípku vedľa panela s nástrojmi a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

  2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

  3. V zozname vyberte položku Sprievodca kontingenčnou tabuľkou a grafom, kliknite na položku Pridať a potom na tlačidlo OK.

 4. Na stránke sprievodcu Krok 1 kliknite na položku Zoznam programu Microsoft Office Excel alebo databáza a potom kliknite na položku Ďalej.

 5. Na stránke sprievodcu Krok 2 vyberte rozsah údajov, na ktorom chcete založiť novú zostavu kontingenčnej tabuľky, a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. Keď Sprievodca kontingenčnou tabuľkou a grafom zobrazí hlásenie s otázkou, či chcete zdieľať vyrovnávaciu pamäť údajov, kliknite na položku Nie.

 7. Na stránke sprievodcu Krok 3 vyberte umiestnenie novej zostavy kontingenčnej tabuľky a potom kliknite na položku Dokončiť.

Ukončenie zdieľania vyrovnávacej pamäte údajov medzi zostavami kontingenčných tabuliek, ktoré sú založené na rozsahu buniek

 1. Uistite sa, že na rovnakom rozsahu buniek sú založené aspoň dve zostavy kontingenčných tabuliek a že tieto zostavy zdieľajú rovnakú vyrovnávaciu pamäť údajov.

 2. Kliknite na bunku v zostave kontingenčnej tabuľky, pre ktorú chcete ukončiť zdieľanie vyrovnávacej pamäte údajov.

 3. Ak chcete spustiť Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a grafom, stlačte kombináciu klávesov ALT + D + P.

  Tip

  Ak chcete pridať Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a grafom na panel s nástrojmi Rýchly prístup, postupujte takto:

  1. Kliknite na šípku vedľa panela s nástrojmi a potom kliknite na položku Ďalšie príkazy.

  2. V časti Vybrať príkazy z vyberte položku Všetky príkazy.

  3. V zozname vyberte položku Sprievodca kontingenčnou tabuľkou a grafom, kliknite na položku Pridať a potom na tlačidlo OK.

 4. Na stránke sprievodcu Krok 3 sa kliknutím na položku Späť vráťte na stránku Krok 2.

 5. Na stránke sprievodcu Krok 2 skontrolujte, či je vybratý ten istý rozsah údajov, na ktorom chcete založiť zostavu kontingenčnej tabuľky, a či je do výberu zahrnutých aspoň o jeden riadok menej.

  Ak je napríklad rozsah $A$1:$E$286, zmeňte ho na $A$1:$E$285.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na stránke sprievodcu Krok 3 sa uistite, že je vybratá položka Existujúci pracovný hárok a že je umiestnenie rovnaké, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zostava kontingenčnej tabuľky má teraz inú vyrovnávaciu pamäť údajov a je založená na inom rozsahu údajov.

 8. Uistite sa, že je vybratá bunka v zostave kontingenčnej tabuľky, pre ktorú chcete ukončiť zdieľanie vyrovnávacej pamäte údajov.

 9. Ak chcete znovu spustiť Sprievodcu kontingenčnou tabuľkou a grafom, stlačte kombináciu klávesov ALT + D + P.

 10. Na stránke sprievodcu Krok 3 sa kliknutím na položku Späť vráťte na stránku Krok 2.

 11. Na stránke sprievodcu Krok 2 zmeňte rozsah údajov späť na pôvodný rozsah.

  Ak je napríklad aktuálny rozsah $A$1:$E$285, zmeňte ho späť na $A$1:$E$286.

 12. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 13. Na stránke sprievodcu Krok 3 sa uistite, že je vybratá položka Existujúci pracovný hárok a že je umiestnenie rovnaké, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Nová zostava kontingenčnej tabuľky je teraz založená na tom istom rozsahu údajov ako druhá zostava, má ale inú vyrovnávaciu pamäť údajov.

Ukončenie zdieľania vyrovnávacej pamäte údajov medzi dvomi alebo viacerými zostavami kontingenčných tabuliek, ktoré sú založené na rovnakom pripojení údajov

 1. Uistite sa, že na rovnakom pripojení údajov sú založené aspoň dve zostavy kontingenčných tabuliek a že tieto zostavy zdieľajú rovnakú vyrovnávaciu pamäť údajov.

  Potvrdenie, že sa medzi zostavami kontingenčných tabuliek používa rovnaké pripojenie údajov

  1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Pripojenia.

  2. V dialógovom okne Pripojenia k zošitu vyberte pripojenie zostavy kontingenčnej tabuľky.

  3. V časti Miesta, na ktorých sa v tomto zošite používajú pripojenia kliknite na prepojenie Ak chcete zistiť, kde sa vybraté pripojenia používajú, kliknite sem.

   Zobrazia sa zostavy kontingenčných tabuliek, ktoré používajú toto pripojenie údajov.

 2. Uistite sa, že pre pripojenie údajov existuje v počítači alebo sieti súbor pripojenia.

  Vytvorenie súboru pripojenia pre pripojenie údajov v zošite

  1. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Pripojenia.

  2. V dialógovom okne Pripojenia k zošitu vyberte pripojenie zostavy kontingenčnej tabuľky.

  3. Kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

  4. V dialógovom okne Pripojenie - vlastnosti kliknite na kartu Definícia a potom kliknite na položku Exportovať súbor pripojenia.

  5. V dialógovom okne Uloženie súboru uložte informácie o aktuálnom pripojení ako súbor .odc.

  6. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Zavrieť.

 3. Kliknite na ľubovoľnú bunku v zostave kontingenčnej tabuľky, pre ktorú chcete ukončiť zdieľanie vyrovnávacej pamäte údajov.

 4. Na karte Možnosti kliknite na skupinu Údaje, potom kliknite na položku Zmeniť zdroj údajov a potom kliknite na položku Zmeniť zdroj údajov.

  Zobrazí sa dialógové okno Zmeniť zdroj kontingenčnej tabuľky.

 5. Ak chcete použiť iné pripojenie údajov, vyberte položku Použiť externý zdroj údajov a potom kliknite na položku Vybrať pripojenie.

  Zobrazí sa dialógové okno Existujúce pripojenia.

 6. Vyberte pripojenie údajov v zozname Vyberte pripojenie v kategórii Súbory pripojenia v sieti alebo Súbory pripojenia v tomto počítači a potom kliknite na položku Otvoriť.

  Poznámka : Na vyhľadanie požadovaného súboru pripojenia bude možno nutné kliknúť na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Zostava kontingenčnej tabuľky má teraz rozdielnu vyrovnávaciu pamäť údajov.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×