Ukončenie jediného prihlásenia (SSO) a synchronizácie adresárov (DSync) služby Yammer – najčastejšie otázky

Poskytovanie jediného prihlásenia (SSO) a synchronizácie adresárov (DSync) služby Yammer sa ruší a po 1. decembri 2016 tieto funkcie prestanú fungovať. Ďalšie informácie o zrušení poskytovania a kroky, pomocou ktorých môžete prejsť z používania funkcií SSO a DSync služby Yammer na známe nástroje služieb Office 365 a nastaviť jediné prihlásenie (prihlásenie cez Office 365 pomocou federovanej identity) a synchronizáciu adresárov (Azure Active Directory Connect), nájdete v téme Plán ukončenia jediného prihlásenia prostredníctvom Yammera a nástroja DSync.

Otázka: Aké funkcie sa odstraňujú z Yammera?

A: Zo služby Yammer sa odstraňujú funkcie SSO služby Yammer a DSync služby Yammer. Ide o staršie nástroje, ktoré boli v službe Yammer vyvinuté skôr, než ju získal Microsoft. Keďže sa Yammer čoraz viac integruje so službami Office 365, chceme, aby zákazníci nemuseli zvládať samostatné nástroje a udržiavať ich. Zákazníci by mali začať používať známe nástroje služieb Office 365 a nastaviť si pomocou nich jediné prihlásenie (prihlásenie cez Office 365 prostredníctvom federovanej identity) a synchronizáciu adresárov (Azure Active Directory Connect). Ďalšie informácie nájdete v téme Plán ukončenia jediného prihlásenia prostredníctvom Yammera a nástroja DSync.

Otázka: Ako sa táto zmena oznamuje zákazníkom?

Odpoveď: Na základe politiky podnikovej servisnej komunikácie v Yammeri bola táto zmena odkomunikovaná zákazníkom pomocou každého z nasledujúcich kanálov:

 1. Aktualizácia dokumentácie: Plán ukončenia jediného prihlásenia prostredníctvom Yammera a nástroja DSync.

 2. Príspevok na blogu o službe Yammer: Vynútenie identity v Office 365 je teraz k dispozícii v Yammeri

 3. Príspevky v centre správ služieb Office 365 pre správcov

 4. E-maily pre správcov služby Yammer

 5. Oznámenie na sieti služieb Office 365 v Yammeri: Vynútenie identity v Office 365 je teraz k dispozícii v Yammeri!

Otázka: Kedy prestanú funkcie SSO a DSync služby Yammeri fungovať?

Odpoveď: Funkcie SSO a DSync služby Yammer prestanú fungovať 1. decembra 2016. Od 1. apríla 2016 nebudú môcť siete služby Yammer nastavovať nové konfigurácie ani vykonávať výrazné zmeny v konfiguráciách funkcií SSO a DSync. Ďalšie informácie nájdete v téme Plán ukončenia jediného prihlásenia prostredníctvom Yammera a nástroja DSync.

Otázka: Aký je odporúčaný časový rámec na prechod na prihlásenie cez Office 365?

Odpoveď: Na to, aby prechod prebehol hladko, odporúčame prejsť na prihlásenie cez Office 365 čo najskôr, keď je to vhodné pre vašu organizáciu, avšak za predpokladu, že nespadáte do niektorej z kategórií uvedených nižšie. Ak nechcete, aby mal prechod vplyv na používateľov, mali by ste ho zrealizovať do 1. decembra 2016 podľa krokov uvedených v téme Ako prejsť na používanie prihlásenia cez Office 365 na vykonanie synchronizácie Yammera a služby Azure Active Directory. Používatelia funkcií uvedených nižšie by si mali pozrieť plán nasadenia služieb Office 365, kde zistia, kedy budú tieto funkcie k dispozícii:

 • Licencie pre jednotlivých používateľov:    Možnosť využiť priraďovanie licencií na zablokovanie prístupu používateľov služieb Office 365 k službe Yammer.

 • Synchronizácia vlastností používateľa:    Synchronizácia vlastností používateľa prejde zo služieb Office 365 do služby Yammer.

  Poznámka : V súčasnosti je pre nových používateľov k dispozícii jednorazové vyplnenie vlastností používateľa.

 • Životný cyklus používateľa:    Vylepšenia existujúcich funkcií životného cyklu používateľa na odstavenie alebo zablokovanie prístupu používateľa pre používateľov, ktorých kontá v Office 365 sú zablokované.

 • Priradenie viacerých sietí Yammer k jednému predplatnému na Office 365:    Podpora pripojenia jedného predplatného na Office 365 k viacerým sieťam Yammer na prihlásenie a spravovanie životného cyklu používateľov.

Otázka: Čo mám používať namiesto funkcií SSO a DSync služby Yammer?

Odpoveď: Používatelia môžu používať známe nástroje služieb Office 365 a nastaviť si pomocou nich jediné prihlásenie (prihlásenie cez Office 365 prostredníctvom federovanej identity) a synchronizáciu adresárov (Azure Active Directory Connect) namiesto funkcií SSO a DSync služby Yammer. Podľa krokov v téme Ako prejsť na používanie prihlásenia cez Office 365 na vykonanie synchronizácie Yammera a služby Azure Active Directory prejdite na používanie týchto nástrojov.

Otázka: Aké sú náhradné možnosti za rôzne scenáre a správania, na ktoré sa používajú funkcie SSO a DSync služby Yammer?

Odpoveď: Ak používate funkcie SSO a DSync služby Yammer na rôzne scenáre a správania, pozrite si nasledujúce témy: Scenáre pre jediné prihlásenie prostredníctvom Yammera a ich náhradyScenáre pre nástroj DSync a ich náhrady.

Otázka: Čo musím spraviť, keď chcem prejsť na používanie prihlásenia cez Office 365 na vykonanie synchronizácie Yammera a služby Azure Active Directory?

Odpoveď: Postupujte podľa krokov v téme Ako prejsť na používanie prihlásenia cez Office 365 na vykonanie synchronizácie Yammera a služby Azure Active Directory. Nástroj služieb Office 365 na prihlásenie môže nakonfigurovať zákazník (samoobslužne), zatiaľ čo funkcia SSO služby Yammer vyžaduje kontaktovanie tímu podpory služby Yammer. Siete služby Yammer, ktoré aktuálne používajú funkciu SSO služby Yammer, budú musieť prejsť na používanie prihlásenia cez Office 365 pre Yammer. Pred začatím skontrolujte, či majú všetci aktuálni používatelia služby Yammer zodpovedajúcu identitu v Office 365 (v opačnom prípade by ste mali prerušiť prístup používateľov k službe Yammer).

Otázka: Ako v Yammeri vynútim identitu v Office 365?

Odpoveď: Pred začatím skontrolujte, či majú všetci aktuálni používatelia služby Yammer zodpovedajúcu identitu v Office 365 (v opačnom prípade by ste mali prerušiť prístup používateľov k službe Yammer). Odporúčame oznámiť používateľom túto zmenu pomocou komunikačnej šablóny uvedenej v téme Začatie vynucovania identity v Office 365 v Yammeri. Na začatie vynucovania identity v Office 365 v službe Yammer potom stačí len niekoľko krokov. Tieto kroky nájdete v článku: Vynútenie identity v Office 365 pre používateľov Yammera.

Otázka: Musím kontaktovať Yammer, keď chcem prejsť na prihlásenie cez Office 365 alebo Azure Active Directory Connect?

Odpoveď: Nie, správcovia môžu nástroj služieb Office 365 na prihlásenie nakonfigurovať sami a nemusia kontaktovať tím podpory služby Yammer.

Otázka: Dá sa nejakým spôsobom vyjadriť explicitný nesúhlas s prechodom na prihlásenie cez Office 365 alebo na Azure Active Directory Connect?

Odpoveď: Nie, keďže Yammer je užšie prepojený so službami Office 365, odstraňujeme nadbytočné nástroje, ktoré sú pre Yammer jedinečné.

Otázka: Čo sa stane, keď do 1. decembra 2016 nič nespravím?

Odpoveď: Ak do 1. decembra 2016 nič nespravíte, nebudú fungovať nasledujúce funkcie:

 • Jediné prihlásenie prostredníctvom služby Yammer: Jediné prihlásenie prostredníctvom služby    Yammer prestane fungovať. Sieť začne používať identitu služieb Office 365 (ak je sieť priradená k nájomníkovi služieb Office 365) alebo staršiu identitu služby Yammer (prihlásenie pomocou mena používateľa a hesla určených pre Yammer).

 • Yammer DSync: Synchronizácia adresárov služby    Yammer prestane fungovať. Zmeny vykonané v lokálnej službe Active Directory sa neprejavia v službe Yammer.

Otázka: Na koho sa mám v prípade problémov obrátiť?

Odpoveď: Spôsobom bežným pre svojho nájomníka otvorte žiadosť o technickú podporu služieb Office 365. Pozrite si tému Kontakt na oddelenie technickej podpory služieb Office 365 for business.

Otázka: Ako zistím, či na mňa bude mať táto zmena nejaký vplyv?

Odpoveď: Overení správcovia v službe Yammer dostanú e-mail s informáciami o tom, že sú identifikovaní ako aktuálni používatelia funkcie SSO alebo DSync služby Yammer. Boli tiež odoslané správy z centra správ služieb Office 365.

Otázka: Je potrebné vedieť o nejakých špeciálnych scenároch?

Odpoveď: Áno, niektorí zákazníci budú musieť vykonať dodatočné kroky v závislosti od nastavenia ich aktuálnej siete služby Yammer. Správcovia služby Yammer budú môcť určiť, ktorý scenár sa vzťahuje na ich sieť. Scenáre:

 1. K vašej sieti služby Yammer nie je priradený žiaden nájomník služieb Office 365.

 2. K viacerým sieťam služby Yammer je priradený jeden nájomník služieb Office 365.

 3. K jednej sieti služby Yammer je priradených viacero nájomníkov služieb Office 365.

Sieť služby Yammer je k nájomníkovi služieb Office 365 priradená vtedy, ak bola doména v sieti overená v nájomníkovi služieb Office 365. V ďalšej otázke vás prevedieme krokmi, ktoré je potrebné vykonať, ak sa na vaše prostredie vzťahuje niektorý z vyššie uvedených scenárov.

Otázka: Ak sa ma týka niektorý zo špeciálnych scenárov, aké ďalšie kroky musím vykonať?

Odpoveď: Na základe toho, ktorý scenár sa vás týka, budete musieť vykonať nasledujúce kroky:

 1. K vašej sieti služby Yammer nie je priradený žiaden nájomník služieb Office 365.

  Vytvorte nájomníka a pripojte ho k službe Yammer podľa krokov v sprievodcovi aktiváciou Yammera.

 2. K viacerým sieťam služby Yammer je priradený jeden nájomník služieb Office 365.

  Ak máte jedného nájomníka pripojeného k viacerým sieťam Yammera, dôrazne odporúčame zlúčiť siete. Všetky pripojené siete nájdete na stránke migrácie siete. Ak v podniku z určitého dôvodu nemôžete zlúčiť siete, môžete aspoň prejsť s niektorou zo sietí Yammer na ekvivalenty jediného prihlásenia a nástroja DSync v službách Office 365 aktivovaním služby Yammer v doméne priradenej k sieti dovtedy, kým budú služby Office 365 podporovať priradenie viacerých sietí Yammer k jednému predplatnému na Office 365.

 3. K jednej sieti služby Yammer je priradených viacero nájomníkov služieb Office 365.

  • Domény vo vašej sieti služby Yammer boli priradené viac než jednému nájomníkovi služieb Office 365. Nájomník služieb Office 365 je k sieti služby Yammer priradený vtedy, keď bola doména v sieti pridaná ako overená doména v nájomníkovi služieb Office 365.

  • Ak chcete prejsť z funkcií SSO a DSync služby Yammer na prihlásenie cez Office 365 pre Yammer, najskôr sa musíte pomocou špeciálneho kroku dostať do stavu, kedy sú všetky domény v každej sieti služby Yammer priradené presne jednému nájomníkovi služieb Office 365. V rámci tohto kroku si pre každú sieť služby Yammer treba vybrať z týchto dvoch možností:

   • Premiestnenie všetkých domén v sieti služby Yammer do jedného nájomníka služieb Office 365.

   • Odstránenie domén zo siete služby Yammer tak, aby zdieľala domény iba s jedným nájomníkom služieb Office 365. Všetci používatelia s e-mailovými adresami v odstránených doménach získajú vlastnú samostatnú sieť služby Yammer.

Otázka: Môžem prejsť na používanie možnosti vynútenia identity v Office 365 v sieti a aj naďalej používať starší nástroj DSync v Yammeri na synchronizáciu používateľských profilov?

Odpoveď: Microsoft odporúča prestať používať technológiu DSync v službe Yammer, ktorá sa už neposkytuje a od 1. decembra 2016 prestane fungovať. Ak chcete funkciu DSync v službe Yammer prestať používať, no v tomto okamihu ju vo svojej firme ešte potrebujete, môžete aj naďalej (do 1. decembra 2016) používať starší nástroj DSync v službe Yammer na synchronizáciu používateľských profilov zároveň s prihlásením cez Office 365 a prepínačom na vynútenie identity v Office 365.

Otázka: Stanú sa po vynútení identity v Office 365 pre Yammer všetci naši správcovia nájomníkov služieb Office 365 aj správcami Yammera?

Odpoveď: Áno, všetci globálni správcovia služieb Office 365 sa po priradení siete služby Yammer k nájomníkovi služieb Office 365 stanú správcami služby Yammer. Správcovia služby Yammer sa však automaticky nestanú globálnymi správcami služieb Office 365.

Otázka: Aký vplyv bude mať na hostí v našej sieti povolenie prepínača na vynútenie identity v Office 365 pre Yammer?

Odpoveď: Hostia a externí používatelia používajú metódu overovania zo svojej domácej siete, nie z hosťovskej siete, ktorej sú tiež súčasťou. Funkcia SSO služby Yammer sa správala rovnako, takže by nemalo prísť k žiadnemu prerušeniu poskytovania. Nastavenie na vynútenie identity v Office 365 vo vašej sieti bude mať vplyv len na používateľov, pre ktorých je domovskou sieťou vaša sieť.

Otázka: Používame funkciu SSO v Yammeri a Active Directory Federation Services (ADFS) na overenie používateľov a máme pravidlo, ktoré blokuje konkrétnych používateľov na základe atribútov služby Active Directory. Ak by sme vynútili identity v Office 365, mohli by sme aj naďalej brániť konkrétnym používateľom v prístupe k Yammeru?

Odpoveď: V pláne nasadenia služieb Office 365 si pozrite, kedy budeme dodávať licencie podľa používateľa na Yammer. V kombinácii s vynucovaním identity v Office 365 budú licencie podľa používateľa umožňovať blokovanie používateľov zo služby Yammer rovnakým spôsobom ako v ostatných službách Office 365. Ďalšie podrobnosti o licenciách podľa používateľa budú uverejnené, až keď sa priblíži čas vydania.

Otázka: Ako rýchlo sa uskutoční zmena nastavení pri prechode na prihlásenie cez Office 365 s federovanou identitou?

Odpoveď: Kompletná migrácia je okamžitá, bez akýchkoľvek oneskorení a výpadkov. Ak je vybratá možnosť odhlásenia všetkých aktuálnych používateľov, aj táto možnosť sa použije okamžite a používatelia sa pri návrate do Yammera budú musieť znova prihlásiť s identitami v Office 365.

Otázka: Zmení sa v prípade kompletnej migrácie synchronizácia údajov medzi Yammerom a službou Active Directory?

Odpoveď: Nie. Pri zriaďovaní nových používateľov sa ich vlastnosti zo služieb Azure Active Directory a Office 365 prenesú do služby Yammer.

Otázka: Je možné, že niektorí používatelia nebudú môcť používať Yammer?

Odpoveď: Používatelia v službách Office 365 môžu získať prístup do služby Yammer priamo alebo pomocou služieb Office 365, ak majú priradenú licenciu. V prvom štvrťroku 2016 ponúkne Yammer správcom možnosť zablokovať prístup používateľov bez licencie k službe Yammer. Po zapnutí tohto režimu nebudú môcť používatelia, ktorí nebudú mať vo svojom nájomníkovi služieb Office 365 priradenú licenciu na Yammer Enterprise, používať Yammer. Licencie sú k dispozícii s mnohými plánmi, ako napríklad: Office 365 Enterprise E3, Yammer Enterprise Standalone atď.

Otázka: Môžu správcovia prispôsobovať e-mailové pozvánky do sietí, keď je povolené prihlasovanie cez Office 365?

Odpoveď: Nie. Správcovia nemôžu prispôsobovať e-mailové pozvánky odoslané používateľom. Funkcia DSync služby Yammer umožňovala prispôsobiť obsah e-mailových pozvánok odoslaných týmto nástrojom, všetky ostatné pozvánky však používali systémový formát. S prihlasovaním cez Office 365 a zriaďovaním pomocou služby Azure Active Directory sa všetky e-mailové pozvánky odosielajú v systémovom formáte a všetky prispôsobenia z funkcie DSync služby Yammer už nie sú platné, ak nebol používateľ pozvaný cez DSync.

Funkcia DSync služby Yammer podporovala vlastnú uvítaciu správu, ktorá sa používateľom zobrazila na lokalite Yammer pri prijatí pozvánky z funkcie DSync. Prihlásenie cez Office 365 má vylepšené úvodné možnosti pre používateľov a táto vlastná uvítacia správa sa zobrazuje, len keď používateľ klikne na pozvánku z funkcie DSync.

Otázka: Kde môžem získať ďalšie informácie?

Ďalšie informácie nájdete v týchto témach:

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×