Udelenie prístupu na portálovú lokalitu

Čo chcete urobiť?

Informácie o skupinách a úrovniach povolení

Nastavenie skupín

Pridanie používateľov do skupín

Vytvorenie novej skupiny

Zmena úrovne povolení skupiny

Informácie o skupinách a úrovniach povolení

Jednou zo základných úloh správcu lokality je určenie používateľov, ktorí majú prístup k portálovej lokalite, ktorí môžu pracovať s obsahom portálovej lokality a ktorí môžu meniť funkcie a stránky portálovej lokality. Správca lokality môže povoliť prístup na čítanie a zápis určitým osobám a zároveň iným osobám povoliť prístup len na čítanie.

Príklad: správca lokality popisujúcej zamestnanecké výhody chce, aby na lokalite mohli pridávať alebo aktualizovať informácie len ľudia z personálneho oddelenia. Vo veľkej organizácii by však mali mať všetci možnosť prezerať informácie na lokalite. Udelenie konkrétneho povolenia skupinám používateľov umožňuje správcovi lokality určiť, kto môže údaje zobraziť, kto pridávať alebo meniť informácie a kto môže spravovať obsah lokality.

Efektívna kontrola prístupu k lokalite vyžaduje, aby správcovia lokalít určili, kto potrebuje prístup k lokalite, akú úroveň prístupu potrebuje a ktoré časti portálovej lokality sa majú zahrnúť do týchto povolení. Existujú tri základné skupiny povolení a ich predvolené úrovne povolení:

 • Vlastníci     Táto skupina má povolenia Úplný prístup, ktoré členom skupiny umožňujú vykonávať zmeny obsahu lokality, stránok alebo funkcií. Úplný prístup by mali mať len správcovia lokalít.

 • Členovia     Táto skupina má úroveň povolení Prispieť, ktoré umožňujú členom skupiny zobraziť stránky, upravovať položky, odosielať zmeny na schválenie a odstraňovať položky zo zoznamu.

 • Návštevníci     Táto skupina má úroveň povolení Čítať, ktoré umožňujú členom skupiny zobraziť stránky, položky zoznamov a dokumenty.

Okrem týchto základných skupín môže správca lokality vytvoriť nové skupiny, upraviť úroveň povolení ktorejkoľvek skupiny alebo použiť ľubovoľnú kombináciu nasledovných skupín na vytvorenie presnejších úrovní prístupu vo väčších a zložitejších organizáciách:

 • Schvaľovatelia     Členovia tejto skupiny majú povolenie publikovať hlavnú verziu položky zoznamu (akou je napríklad stránka) od konceptu až po konečnú verziu a môžu ju sprístupniť anonymným používateľom a používateľom s obmedzeniami.

 • Návrhári     Táto skupina má podobné povolenia na prístup ako správcovia lokalít. Návrhári môžu meniť výkon, vzhľad a prostredie lokality, ako aj pridávať kód do galérie strán predlohy. Prístup na úrovni návrhára má zvyčajne malá skupina webových vývojárov, správcov lokalít alebo obe skupiny.

 • Správca hierarchie     Členovia tejto skupiny majú povolenia na premenovanie lokalít alebo premiestňovanie lokalít v rámci kolekcie lokalít s cieľom zmeniť hierarchiu kolekcie lokalít. Hierarchia ovplyvňuje navigačnú štruktúru lokality a tieto zmeny sa prejavia na všetkých stránkach lokality, ktoré používajú navigáciu portálovej lokality. Táto skupina má nahradiť skupinu správcov kanálov v systéme Microsoft Content Management Server (CMS) 2000. Ak inovujete zo systému CMS 2000, správcovia kanálov budú migrovaní na správcov hierarchie.

 • Používatelia rýchleho nasadenia     Táto skupina je určená na rýchle aktualizácie obsahu pre lokality, ktoré majú oddelené vrstvy vytvárania a nasadenia. Členom skupiny umožňuje jednoducho plánovať a rozširovať údaje z vrstvy vytvárania do vrstvy produkcie.

 • Obmedzení čitatelia     Členovia tejto skupiny majú prístup k lokalite a celému jej obsahu s povoleniami len na čítanie hlavných verzií každého zoznamu alebo položky. Táto úroveň prístupu sa zvyčajne udeľuje osobám, ktoré informácie na lokalite zobrazujú a čítajú, ale nikdy na ňu priamo neprispievajú.

Poznámka: Jednotliví používatelia a skupiny môžu mať rôzne úrovne povolení pre rôzne objekty s možnosťou zabezpečenia. Rôznym používateľom a skupinám možno priradiť napríklad rozličné úrovne povolení pre určitú lokalitu, zoznam, knižnicu, priečinok v zozname alebo knižnici, položku zoznamu alebo dokument.

Na začiatok stránky

Nastavenie skupín

Ak chcete určiť, ktorá skupina úrovne povolení sa má priradiť návštevníkom, členom a vlastníkom lokality, postupujte nasledovne:

 1. Na domovskej stránke portálovej lokality kliknite na ponuku Akcie lokality, ukážte kurzorom na položku Nastavenie lokality a kliknite na položku Osoby a skupiny.

 2. Na stránke Osoby a skupiny kliknite na paneli pre rýchly prístup na položku Skupiny.

 3. Na stránke Osoby a skupiny: Všetky skupiny, v ponuke Nastavenia kliknite na položku Nastaviť skupiny.

 4. Na stránke Nastaviť skupiny pre túto lokalitu vyberte skupinu úrovne povolení pre každú množinu používateľov, ktorú chcete zmeniť. Ak chcete k množine používateľov priradiť vlastnú skupinu, kliknite na položku Vytvoriť novú skupinu.

Na začiatok stránky

Pridanie používateľov do skupín

 1. Na domovskej stránke portálovej lokality kliknite na položku Akcie lokality, ukážte kurzorom na položku Nastavenie lokality a kliknite na položku Osoby a skupiny.

 2. Na stránke Osoby a skupiny kliknite v časti Rýchle spustenie na položku Skupiny.

 3. Kliknite na názov skupiny, do ktorej chcete pridať používateľov.

 4. V ponuke Nové kliknite na položku Pridať používateľov a potom zadajte názvy kont, ktoré chcete pridať, alebo kliknutím na položku Prehľadávať vyhľadajte používateľov v adresárovej službe Active Directory.

 5. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Pridať používateľov do skupiny SharePoint a či je zobrazená správna skupina. Potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Vo výnimočných prípadoch môže byť potrebné pridať jednotlivé povolenia používateľovi kliknutím na položku Povolenie používateľom poskytnúť priamo. Priraďovanie jednotlivých úrovní povolení veľkému počtu používateľov sa však môže stať zložité a časovo náročné. Na riadenie prístupu k lokalite sa odporúča v čo najväčšej miere používať skupiny.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Vytvorenie novej skupiny

Nemusíte používať iba predvolené skupiny programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Ak máte konkrétnu požiadavku, ktorú predvolená skupina nespĺňa, môžete upraviť existujúcu skupinu alebo vytvoriť vlastnú skupinu. Ak chcete zabrániť prístupu určitých skupín k lokalite, použite nasledovný postup:

 1. Na domovskej stránke portálovej lokality kliknite na položku Akcie lokality, ukážte kurzorom na položku Nastavenie lokality a kliknite na položku Osoby a skupiny.

 2. V ponuke Nové kliknite na položku Nová skupina.

 3. Zadajte názov skupiny a krátky popis jej atribútov.

 4. Ak chcete zmeniť vlastníka skupiny, zadajte nový názov konta alebo kliknutím na tlačidlo Prehľadávať vyhľadajte názov konta používateľa v službe Active Directory.

 5. Ak chcete určiť, či je skupina súkromná alebo verejná, a zadať používateľov, ktorí môžu vykonávať zmeny v členstve skupiny, kliknite na príslušné možnosti v časti Nastavenie skupiny.

 6. Ak chcete určiť, či budete prijímať žiadosti na pridanie alebo odstránenie zo skupiny a ak chcete pridať e-mailovú adresu, na ktorú môžu používatelia posielať žiadosti, kliknite na príslušné možnosti v časti Žiadosti o členstvo. Ak vyberiete možnosť Povoliť automatické odsúhlasenie žiadostí, používatelia sa automaticky pridajú alebo odstránia pri odoslaní žiadosti.

 7. V časti Poskytnúť skupine povolenia k tejto lokalite vyberte úroveň povolení, ktorú chcete skupine prideliť.

  Ak chcete vytvoriť skupinu, ktorá má blokovaný prístup k lokalite, zrušte začiarknutie všetkých políčok pre úrovne povolení.

 8. Kliknite na položku Vytvoriť.

 9. Ak chcete do skupiny pridať jednotlivcov, postupujte podľa krokov v časti Pridanie používateľov do skupín.

Na začiatok stránky

Zmena úrovne povolení skupiny

 1. Na domovskej stránke portálovej lokality kliknite na ponuku Akcie lokality, ukážte kurzorom na položku Nastavenie lokality a kliknite na položku Osoby a skupiny.

 2. Na stránke Osoby a skupiny kliknite v časti Rýchle spustenie na položku Skupiny.

 3. Na stránke Osoby a skupiny: Všetky skupiny kliknite na názov skupiny, ktorej úroveň povolení chcete zmeniť.

 4. Na stránke Osoby a skupiny: Názov skupiny kliknite na ponuku Nastavenie a potom kliknite na položku Nastavenie skupiny.

 5. Na stránke Zmena nastavenia skupiny v časti Poskytnúť skupine povolenia k tejto lokalite začiarknite políčko vedľa úrovne povolení, ktorú chcete skupine prideliť, a zrušte začiarknutie políčka vedľa úrovne povolení, ktorá už pre skupinu neplatí.

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×