Typy údajov SQL

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Typy údajov SQL databázy programu Microsoft Access nástroj pozostávať z 13 typov primárnych údajov definovaný databázový stroj programu Microsoft Access a niekoľko platné synonymá rozpoznala pre nasledujúce typy údajov.

V nasledovnej tabuľke sú uvedené primárne typy údajov.

Typ údajov

Veľkosť ukladacieho priestoru

Popis

BINARY

1 bajt na znak

V poli tohto typu sa môže uložiť ľubovoľný typ údajov. Preklad údajov (napríklad textu) sa nevykoná. Vstup údajov v poli Binary predpíše spôsob zobrazenia výstupu.

BIT

1 bajt

Hodnoty Áno a Nie a polia, ktoré obsahujú iba jednu z dvoch hodnôt.

TINYINT

1 bajt

Celočíselná hodnota medzi 0 a 255.

MONEY

8 bajtov

Škálovaný celočíselný typ medzi
–922 337 203 685 477,5808 a 922 337 203 685 477,5807.

DATETIME
(Pozrite DOUBLE)

8 bajtov

Hodnota dátumu alebo času medzi rokmi 100 a 9999.

UNIQUEIDENTIFIER

128 bitov

Jedinečné identifikačné číslo používané pri volaniach vzdialených procedúr.

REAL

4 bajty

Hodnota pohyblivej rádovej čiarky jednoduchej presnosti s rozsahom –3,402823E38 až –1,401298E-45 pre záporné hodnoty, 1,401298E-45 až 3,402823E38 pre kladné hodnoty a 0.

FLOAT

8 bajtov

Hodnota pohyblivej rádovej čiarky dvojitej presnosti s rozsahom –1,79769313486232E308 až –4,94065645841247E-324 pre záporné hodnoty, 4,94065645841247E-324 až 1,79769313486232E308 pre kladné hodnoty a 0.

SMALLINT

2 bajty

Krátky celočíselný typ medzi –32 768 a 32 767.

INTEGER

4 bajty

Dlhý celočíselný typ medzi –2 147 483 648 a 2 147 483 647.

DECIMAL

17 bajtov

Presný číselný typ údajov, ktorý uchováva hodnoty od 1028 - 1 po - 1028 - 1. Môžete definovať presnosť (1 - 28) a mierku (0 - definovaná presnosť). Predvolená presnosť a mierka je 18 a 0.

TEXT

2 bajty na znak (Pozrite Poznámku)

Nula až maximálne 2,14 gigabajtov.

IMAGE

Podľa požiadaviek

Nula až maximálne 2,14 gigabajtov. Používa sa pre objekty OLE.

CHARACTER

2 bajty na znak (Pozrite Poznámku)

Nula až 255 znakov.


Poznámka : Znaky v poliach definovaných ako TEXT (známych tiež ako MEMO) alebo CHAR (známych tiež ako TEXT(n) s konkrétnou dĺžkou) sa ukladajú vo formáte Unicode. Všetky znaky Unicode vyžadujú dva bajty na uloženie každého znaku. Pre existujúcu databázu programu Microsoft Access, ktorá väčšinou obsahuje znakové údaje, to môže znamenať, že databázový súbor by sa dvojnásobne zväčšil, ak by sa konvertoval na formát programu Microsoft Access. Zobrazenie Unicode mnohých množín znakov, pôvodne označovaných ako jednobajtové tabuľky znakov (SBCS), môže byť však jednoducho komprimované na jeden bajt. Ak sa definuje stĺpec CHAR s atribútom COMPRESSION, údaje sa automaticky komprimujú, keď sa uložia, a dekomprimujú pri načítaní zo stĺpca.Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×