Tvorba a tlač vlastných vizitiek v programe Publisher

Publisher zjednodušuje vytvorenie kvalitných vizitiek, pričom môžete použiť vlastný návrh alebo jeden z návrhov v programe Publisher. Pomocou farebných schém a schém písiem môžete vybrať farby a písma, ktoré vyjadrujú imidž vašej spoločnosti. Vizitky môžete takisto prispôsobiť pre špecifické segmenty trhu alebo lokality a pridávať mená a názvy pracovných pozícií nových zamestnancov, ktorí prichádzajú do vašej spoločnosti.

Čo vás zaujíma?

Návrh vizitiek

Vytvorenie vizitky

Tlač vizitiek na stolovej tlačiarni

Po vytvorení vizitky

Návrh vizitiek

Keď začínate s návrhom vizitiek, je vhodné najskôr vybrať spôsob tlače - napríklad pomocou priamych farieb alebo základných farieb, ak chcete tlačiť v komerčnej tlačiarni - takže sa môžete vopred pripraviť na okolnosti súvisiace s tlačou, ktoré môžu ovplyvniť návrh dokumentu. Na tlač vizitiek navrhnutých v programe Publisher možno podľa vašich potrieb použiť stolovú tlačiareň alebo ich vytlačiť v komerčnej tlačiarni:

 • Pre tlač návrhu v komerčnej tlačiarni sa môžete rozhodnúť, ak potrebujete presné podanie farieb, veľký počet výtlačkov alebo presné zarovnanie a preloženie. Komerčné tlačiarne využívajú zložité vybavenie a ponúkajú rôzne druhy papiera, farieb, lakov a iných možností tlače. V časti Pozrite tiež nájdete prepojenia na ďalšie informácie o tlači súboru v komerčnej tlačiarni.

 • Skvelé výsledky môžete dosiahnuť aj pomocou stolovej tlačiarne. Vďaka jej flexibilite môžete vizitky kedykoľvek upraviť, aby lepšie vyhovovali vašim potrebám. Väčšina predajní s kancelárskymi potrebami ponúka vopred pripravené hárky s vizitkami v rôznych farbách a špeciálne papiere s predtlačenými motívmi.

Bez ohľadu na to, ako budete vizitky tlačiť, nezabudnite na nich uviesť nasledujúce hlavné prvky:

 • názov a logo spoločnosti,

 • meno a funkciu,

 • poštovú adresa a číslo telefónu a faxu,

 • e-mailovú adresu,

 • adresu webovej lokality (URL).

Na začiatok stránky

Vytvorenie vizitky

Začať možno jednoducho výberom jedného z návrhov vizitiek, ktoré sú súčasťou programu Publisher.

Vytvorenie jednostrannej vizitky

 1. Kliknite na položky Súbor > Nové a vyberte položku Vstavané, ak chcete použiť niektorú zo šablón, ktoré má Publisher nainštalované.

  Snímka obrazovky s kategóriami vstavaných šablón v programe Publisher.

 2. V katalógu Vizitky v časti Nainštalované šablóny kliknite na požadovaný návrh.

  Poznámka : Ak viete, že budete tlačiť na produkt konkrétneho výrobcu, prejdite k časti, v ktorej sú uvedené produkty tohto výrobcu, a kliknite na požadovaný produkt. Ak tento produkt nie je uvedený, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

 3. V časti Prispôsobiť postupujte nasledovne:

  • Vyberte možnosti Farebná schéma a Schéma písiem.

  • Na automatické vyplnenie rovnakých informácií v každej vizitke kliknite na rozbaľovaciu ponuku v časti Informácie o zamestnaní a potom na položku Vytvoriť nové....

  • V dialógovom okne Vytvoriť novú množinu informácií o zamestnaní zadajte informácie do polí vrátane poľa Názov množiny informácií o zamestnaní.

   Snímka obrazovky s oknom Vytvoriť nové informácie o zamestnaní.

  • Ak máte nejaké logo, kliknite na položku Pridať logo.

  • Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 4. V časti Možnosti vykonajte nasledovné kroky:

  • V časti Veľkosť strany vyberte možnosť Na šírku alebo Na výšku.

  • Ak chcete zahrnúť logo, začiarknite políčko Zahrnúť logo.

  • Kliknite na položku Vytvoriť.

  Tip : Používate program Publisher 2007 alebo Publisher 2010? Na pracovnej table Typy publikácií kliknite na položku Vizitky a potom v katalógu Vizitky kliknite na požadovaný návrh. Vyberte akékoľvek požadované možnosti, napríklad farebnú schému, množinu informácií o zamestnaní alebo orientáciu na šírku či na výšku. Potom kliknite na položku Vytvoriť.

Nastavenie vizitiek pre produkt konkrétneho výrobcu

Ak ste si zakúpili hárky s vizitkami od konkrétneho výrobcu, môžete vizitky v programe Publisher nastaviť tak, aby ich rozmery pri tlači presne zodpovedali rozmerom hárkov.

 1. Na karte Návrh strany kliknite na položku Veľkosť a potom na položku Ďalšie predvolené veľkosti strany.

  Snímka obrazovky s možnosťou Ďalšie predvolené veľkosti strany na karte Návrh strany v programe Publisher.

 2. V dialógovom okne Predvolená veľkosť strany prejdite nižšie na časť Vizitky, vyhľadajte požadovaného výrobcu a kliknite na jeho názov.

  Poznámka : Ak nemôžete nájsť konkrétneho výrobcu alebo produkt, starostlivo zmerajte rozmery vizitky, na ktorú budete tlačiť, pričom vynechajte tú časť vizitky, na ktorú sa nedá tlačiť. Kliknite na položku Vytvoriť vlastnú veľkosť strany a zadajte rozmery vizitky v dialógovom okne Vlastná veľkosť strany. Ďalšie informácie o nastavení vlastnej veľkosti strany nájdete v téme Dialógové okno Vlastná veľkosť strany.

  Tip : Používate program Publisher 2007 alebo Publisher 2010? Na pracovnej table Formátovať publikáciu v časti Vizitka – možnosti kliknite na tlačidlo Zmeniť veľkosť strany. V dialógovom okne Nastavenie strany prejdite nižšie do časti Vizitky, vyhľadajte požadovaného výrobcu a kliknite na jeho názov.

 3. Kliknite na požadovanú veľkosť strany a potom na tlačidlo OK.

 4. Skôr, ako začnete tlačiť na hárky s vizitkami, skúste vytlačiť niekoľko testovacích hárkov na obyčajný papier, aby ste si overili, či sa vizitky vytlačili požadovaným spôsobom.

Pridanie vlastného textu

 • Zástupný text nahradíte tak, že naň kliknete a zadáte vlastný text.

Poznámka : Ak ste si uložili svoje údaje obchodných kontaktov do množiny informácií o zamestnaní a takúto množinu vyberiete, údaje sa automaticky vložia do vizitky. Ak chcete upraviť kontaktné informácie alebo nahradiť informácie obchodných kontaktov inou množinou informácií o zamestnaní, kliknite na položku Obchodné informácie v ponuke Úpravy. Prepojenia na ďalšie informácie o množinách informácií o zamestnaní nájdete v časti Pozrite tiež.

Zmena veľkosti textu

Vo väčšine prípadov sa veľkosť textu automaticky prispôsobí bloku so zástupným textom. Veľkosť textu však možno upraviť aj ručne.

 1. Kliknite na textové pole.

 2. Na karte Nástroje textových polí – Formát ukážte na položku Prispôsobenie textu a kliknite na položku Neprispôsobovať automaticky.

 3. Vyberte text a zvoľte novú veľkosť písma z rozbaľovacej ponuky Veľkosť písma na karte Nástroje textových polí – Formát.

Tip : Používate program Publisher 2007 alebo Publisher 2010? V ponuke Formát ukážte na položku Prispôsobiť text a potom kliknite na príkaz Neprispôsobovať automaticky. Vyberte text a zvoľte novú veľkosť písma zo zoznamu Veľkosť písma na paneli s nástrojmi.

Nahradenie zástupného loga vlastným logom

 1. Kliknite na zástupné logo, počkajte, a potom naň znova kliknite, čím sa zobrazí panel s nástrojmi Vložiť obrázok.

 2. V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte umiestnenie, v ktorom sa nachádza logo, ktoré chcete vložiť do publikácie, a dvakrát naň kliknite. Program Publisher automaticky upraví obrázok na požadovanú veľkosť.

Poznámka : Ak je súčasťou množiny informácií o zamestnaní aj vaše logo, pri výbere tejto množiny sa logo automaticky pridá do novej publikácie.

Tip : Používate program Publisher 2007 alebo Publisher 2010? Kliknite na zástupné logo, počkajte, a potom naň znova kliknite, čím sa zobrazí panel s nástrojmi Obrázok. Na paneli s nástrojmi Obrázok kliknite na tlačidlo Vložiť obrázok Vzhľad tlačidla . V dialógovom okne Vložiť obrázok vyhľadajte umiestnenie, v ktorom sa nachádza logo, ktoré chcete vložiť do publikácie, a dvakrát naň kliknite. Program Publisher automaticky upraví obrázok na požadovanú veľkosť.

Vytvorenie obojstrannej vizitky

Zadná strana vizitky ponúka vhodný priestor, kam možno pridať informácie, ktoré uľahčia zákazníkom kontakt s vami pri podnikateľských aktivitách. Možno sem napríklad uviesť:

 • mapu sídla spoločnosti,

 • navigačné pokyny,

 • kupón,

 • špeciálnu zľavu za odporúčanie ďalším zákazníkom,

 • motto spoločnosti,

 • zoznam produktov,

 • preklad prvej strany do cudzieho jazyka.

Pridanie informácií na zadnú stranu vizitky

 1. Vykonajte postup na vytvorenie jednostrannej vizitky.

 2. Na navigačnej table Strany kliknite pravým tlačidlom myši na existujúcu stranu a vyberte položku Vložiť stranu.

  Položka Vložiť stranu na navigačnej table Strany v programe Publisher.

  Tip : Používate program Publisher 2007 alebo Publisher 2010? V ponuke Vložiť kliknite na položku Strana.

 3. V dialógovom okne Vloženie strany kliknite na políčko Za aktuálnu stranu a vyberte požadované možnosti.

  Ak sa na druhej strane vizitky bude nachádzať napríklad logo spoločnosti, môžete kliknúť na políčko Vytvoriť jedno textové pole na každej strane. Ak bude druhá strana obsahovať preklad v cudzom jazyku, môžete začiarknuť políčko Zdvojiť všetky objekty na strane, takže na druhej strane budú k dispozícii všetky farby, grafika a text.

 4. Pridajte text, obrázky a iné informácie, ktoré sa majú zobraziť na zadnej strane vizitky.

 5. Keď zadná strana vizitky zodpovedá vašim požiadavkám, uložte súbor.

Pred tlačou obojstranných vizitiek

Ak tlačíte obojstranné vizitky na vlastnej stolovej tlačiarni, skúste svoj návrh najskôr vytlačiť na obyčajný papier z nasledujúcich dôvodov:

 • Stolné tlačiarne často presne nezarovnajú dokumenty pri obojstrannej tlači. Platí to najmä v prípade, ak tlačiareň nepodporuje duplexnú tlač a papier je potrebné ručne vložiť pri tlači na druhú stranu.

 • Aby sa správne vytlačila predná aj zadná strana vizitky, okraje strany v rozložení vizitky musia byť na oboch stranách rovnaké (ako pri predvolenom rozložení s 10 kópiami na jednom hárku). Ak ste upravili rozloženie okrajov alebo medzier alebo zmenili nastavenie položky Počet kópií, dosiahnuť správne zarovnanie prednej a zadnej strany bude náročnejšie.

Na začiatok stránky

Tlač vizitiek na stolovej tlačiarni

 1. Otvorte dokument s vizitkami, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Vložte do tlačiarne papier, na ktorý chcete vytlačiť skúšobný hárok.

 3. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 4. V časti Tlačiareň vyberte tlačiareň, na ktorej chcete tlačiť.

 5. V časti Nastavenie prejdite na položku Strany a vyberte možnosť Jedna strana na hárok alebo Viacero kópií na list.

  Dôležité : Ak ste vybrali veľkosť strany pre produkt od konkrétneho výrobcu, možnosti pre daný produkt sú už nastavené.

  Tip : Používate program Publisher 2007 alebo Publisher 2010? V ponuke Súbor kliknite na príkaz Tlačiť. Na karte Nastavenie papiera a publikácie vyberte tlačiareň, na ktorej chcete tlačiť. V časti Možnosti tlače kliknite na položku Jedna strana na hárok alebo Viacero kópií na list. V okne Ukážka kliknite na položku Zobraziť spôsob vloženia papiera a potom na položku Spustí Sprievodcu nastavením obojstrannej tlače. Sprievodca zhromažďuje informácie o tlačiarni, aby vám pomohol určiť, akým spôsobom by ste mali vložiť papier a otestovať publikáciu. Toto je užitočné aj vtedy, ak tlačíte len jednu stranu publikácie.

 6. Kliknutím na tlačidlo Tlačiť vytlačíte skúšobný hárok, a potom môžete vykonať potrebné úpravy.

 7. Vložte do tlačiarne papier alebo materiál na tlač vizitiek od príslušného výrobcu, na ktorý chcete tlačiť.

Poznámka : 

 • Program Publisher automaticky nastaví tlač vizitiek tak, aby sa vytlačili správne, bez ohľadu na to, či sú orientované na šírku alebo na výšku.

 • Pokiaľ nezmeníte veľkosť vizitky alebo nevyberiete konkrétny produkt od určitého výrobcu, program Publisher podľa predvoleného nastavenia použije štandardnú veľkosť vizitky 5,08 x 8,89 cm.

Zmena počtu kópií na hárok

Ak chcete zmeniť počet kópií vytlačených na jednom hárku, postupuje nasledovne:

 1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti Strany vyberte možnosť Jedna strana na hárok alebo Viacero kópií na list.

  Ak vyberiete možnosť Viacero kópií na list, môžete zmeniť počet kópií na hárok úpravou nastavenia Kópie každej strany.

Tip : Používate program Publisher 2007 alebo Publisher 2010? V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na kartu Nastavenie papiera a publikácie. Vyberte možnosť Jedna strana na hárok alebo Viacero kópií na list. Ak vyberiete možnosť Viacero kópií na list, môžete zmeniť počet kópií na hárok úpravou nastavenia okrajov a medzier v časti Ďalšie možnosti tlače.

Na začiatok stránky

Po vytvorení vizitky

Úspešný marketing vyžaduje, aby potenciálni zákazníci získali správny obraz o vašej spoločnosti  a aby sa vzájomný vzťah aj naďalej rozvíjal. Pri tomto úsilí zohrávajú vizitky kľúčovú úlohu. Slúžia nielen ako pohodlný prostriedok na pripomenutie kontaktných informácií, ale aj predstavujú vašu spoločnosť a podporujú jej imidž. Vizitka je neoceniteľná aj pri budovaní a využívaní marketingu založeného na osobných odporúčaniach.

Vizitky však nie sú prínosom, ak sú uložené v zásuvke, je preto dôležité ich rozdávať.

 • Ponúknite vizitku zákazníkom vždy, keď ich stretnete, nielen pri prvom stretnutí,

 • dajte vizitku všetkým ľuďom v určitej skupine, nielen najvyššie postavenej osobe v skupine,

 • rozdávajte naraz dve vizitky, nielen jednu. Požiadajte príjemcu, aby druhú vizitku dal niekomu inému,

 • priložte dve vizitky ku každému listu, blahoželaniu k narodeninám, pohľadnici z dovolenky alebo k poďakovaniu,

 • vložte dve vizitky do každého balenia médií.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×