Tvorba časových výkazov a stavu úlohy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Skôr ako členovia tímu mohli zaznamenávanie času na ich časového výkazu alebo odoslať stav úlohy, musíte nastaviť časové výkazy a stav úlohy.

Nastavenie časových výkazov

Nastavenie stavu úlohy

Vytvorenie účtovné obdobie

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera kliknite na položku Účtovné obdobie.

 3. V časti Spravovať fiškálne obdobie kliknite na položku, ktorú chcete definovať ako fiškálne obdobie roka a potom kliknite na položku definovať.

 4. V časti Definovať počiatočný dátum fiškálneho obdobia zadajte dátum, Kedy by mal začať fiškálneho roka pomocou výberu dátumu kalendár .

 5. V časti Nastaviť Model vytvárania fiškálneho roku vyberte spôsob formátovania fiškálne obdobie:

  • 4,5,4 metódy      Táto metóda nastaví štvortýždňových fiškálne obdobie nasleduje päť-týždňový fiškálne obdobie a iného štvortýždňových fiškálne obdobie.

  • 4,4,5 metódy      Táto metóda nastaví štvortýždňových fiškálne obdobie, nasleduje iného štvortýždňových fiškálne obdobie a päť-týždňový fiškálne obdobie.

  • 5,4,4 metódy      Táto metóda nastaví päť-týždňový fiškálne obdobie nasledujú štvortýždňových fiškálne obdobie a iného štvortýždňových fiškálne obdobie.

  • 13 mesiacov      Táto metóda nastaví každé obdobie ako štyri týždne.

  • Štandardný kalendárny rok      Táto metóda nastaví každé obdobie podľa začiatku roka štandardné 12-mesačné v januári 1.

 6. V časti Definovať obdobie Naming Convention vytvoriť jedinečný názov období zadaním:

  • Predponu najviac 15 znakov.

  • Poradové číslo šesť číslic.

  • Prípona až 15 znakov, napríklad štvrťrok. # "08.

 7. Kliknite na položku vytvoriť a uložiť.

Na stránke Fiškálne obdobia fiškálne obdobie zobrazí s jednotlivých období, ktoré sú zobrazené v mriežke Upraviť fiškálne mesiace.

Po definovaní fiškálne obdobie, môžete upraviť pomocou mriežky. Ak chcete nastaviť dátum ukončenia pre rozsah dátumov v fiškálne obdobie v stĺpci Dátum ukončenia riadka fiškálneho obdobia zadajte alebo vyberte nový dátum pomocou výberu dátumu kalendár . Dátumy nasledujúce obdobia sa automaticky upraví tak, aby všetky obdobia súvislé.

Tip: Ak chcete opätovne definovať fiškálne obdobie ďalej z dôvodu chybu ste vykonali, musíte najprv vyberte obdobie, a potom odstráňte kliknutím na položku odstrániť, a potom znovu definovať kliknutím na položku definovať.

Na začiatok stránky

Nastavenie obdobia časového výkazu

Ak chcete vytvoriť obdobia časového výkazu, ktorú nastavujete období, ktoré členovia tímu vybrať a vykazovať čas voči.

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera kliknite na položku Obdobia časového výkazu.

 3. V časti Zadefinovať parametre hromadného obdobia zadajte počet období, ktoré chcete vytvoriť, dátum začatia prvého obdobia časového výkazu a štandardná dĺžka obdobia v dňoch.

 4. V časti Definovať dávku Naming Convention určite konvenciu každého obdobia časového výkazu tak, aby členovia tímu mohli jednoducho identifikovať.

  • V poli Typ predponu zadajte jedinečný predponu možné použiť ako začiatok konvenciu.

  • Ak chcete vytvoriť viac ako jedno obdobie, v poli Ďalší poradové číslo, zadajte poradové číslo, ktoré možno použiť na identifikáciu každé jedinečné obdobie.

  • V poli typ prípony zadajte jedinečný prípony ako koniec konvenciu.

 5. Kliknite na položku Vytvoriť hromadné vytvorenie období, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 6. V časti Vytvorenie období možno upraviť období.

  • Kliknite na položku Vložiť pred alebo Vložiť za vložiť ďalšie časový výkaz období.

  • Ak chcete premenovať obdobia časového výkazu, kliknite na názov obdobia časového výkazu v stĺpci Obdobie označenia a potom zadajte nový názov.

  • Ak chcete zmeniť stav obdobia, kliknite na položku otvorené alebo zavreté v stĺpci stav.

   Poznámka: Ak chcete Otvoriť nastavení stavu všetky nové obdobia časového výkazu. Iba správca servera môžete zavrieť v období. Je možné obmedziť budúce časové výkazy od odosielaný pomocou stránky nastavenia časového výkazu a predvolených hodnôt.

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na začiatok stránky

Definovanie klasifikácií osí časového výkazu

Klasifikácie sú kategórie, ktoré definujete na prácu, ktoré vaša organizácia vykoná. Vaša organizácia môže napríklad majú rôzne klasifikácie platené a nonbillable fungujú.

Všetky riadky časového výkazu sa predvolene používajú klasifikácie riadka štandardný (alebo predvolené).

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenia servera kliknite na položku Klasifikácií časového výkazu.

 3. V časti Úprava, zadajte klasifikáciu čiary, kliknite na položku Nová klasifikácia.

 4. V mriežke, zadajte nový názov a popis, ktorý identifikuje časového výkazu klasifikácie riadka pre členov tímu.

 5. Na základe predvoleného nastavenia stĺpec stav nastavený na aktívne. Nastaviť stav na hodnotu neaktívny deaktivovať klasifikácie tak, že už nebudú vzťahovať. Klasifikácia zostane v Project Web Access na účely historických správ.

Na začiatok stránky

Určenie nastavenia časového výkazu a predvolených hodnôt

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera, kliknite na položku nastavenia časového výkazu a predvolených hodnôt.

 3. V časti Zobrazenie programu Outlook zadajte ako chcete zobraziť naplánované, skutočné, nadčasy platené a nefakturovateľný čas v Microsoft Office Outlook 2007.

 4. V časti Zobrazenie webovej aplikácie Project Web Access vyberte časový hárok bude používať štandardné sledovanie práce nadčas a nefakturovateľného času políčko povoliť členom tímu Odoslať nadčasy a nefakturovateľný čas. Členovia tímu budú môcť pri odosielaní pre ich naplánovanej práce.

 5. V časti Predvolený režim vytvárania časového výkazu určiť, ktoré údaje by mali byť zahrnuté do predvoleného časového výkazu:

  • Kliknite na položku Aktuálne úlohy nasadenia vopred zadať časové výkazy s informáciami o nasadení úloh členov tímu.

  • Vyberte Aktuálne projekty vopred zadať časové výkazy s informáciami o aktuálne projekty členov tímu.

  • Vyberte položku žiadne Predvyplnenie vytvoriť prázdny časové výkazy pre členov tímu.

 6. V časti Jednotky v stĺpci mriežky časového výkazu určite, či predvolené jednotky časového výkazu sledovanie sú dni alebo týždne.

 7. V časti Predvolené jednotky Reporting určite, či jednotiek času v rámci časové úseky sú zaznamenané v hodinách alebo dňoch.

  Ak chcete zadať počet hodín predstavujú celý deň je hodnote práce, zadajte hodín v poli počet hodín denne, štandardného časového výkazu.

 8. V časti V limity hodinového vykazovania zadať maximálne a minimálne hodiny povolené do časového výkazu, ako aj maximálny počet hodín, ktoré sa budú zobrazovať v deň. Ak členovia tímu vykazovať čas presahujúce tieto obmedzenia, chyby sa zobrazia vo svojich časových výkazoch pri odosielaní budú ich.

  Ak nechcete nastaviť maximálne alebo minimálne hodinové prehľady limit, typ 999 zastupovať neobmedzený hodín alebo zadajte hodnotu 0 obsahovať minimálny čas. Efektívne písať 0 vypne hlásenia obmedzenia.

  Tip: Predvolený počet hodín denne, môžete zadať maximálne 999 hodín na hlásenie hodiny potrebné pre tím.

 9. V časti Zásady časového výkazu zadajte nasledujúce hodnoty:

  • Vyberte možnosť povoliť členom tímu zaznamenávať čas v budúcnosti období vykazovania času v budúcnosti povoliť.

  • Začiarknite políčko Povoliť neoverených časový výkaz riadkové položky povoliť členom tímu vytvoriť položky projektov alebo úlohy, ktoré sa nenachádzajú v Microsoft Office Project Server 2007 časový výkaz.

   Poznámka: Musí byť začiarknuté toto políčko, ak používate iba časového výkazu a nesledujú projektové úlohy pomocou stav úlohy.

 10. V časti Kontrola vzorca kliknite na položku Povoliť auditovanie časového výkazu začiarkavacie políčko na vytvorenie záznamu podrobné všetky zmeny vykonané do časového výkazu.

  Tip: Kliknite na položku Vymazať denník vymazať denník.

 11. V časti Smerovanie schválenia začiarknite políčko Pevné smerovanie schválenia zabrániť členovia tímu manuálne zadanie ďalšieho schvaľovateľa pri odosielaní budú ich časový výkaz.

Na začiatok stránky

Nastavenie stavu úlohy

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Nastavenie servera.

 2. Na stránke Nastavenie servera, kliknite na položku nastavenia a zobrazenie úlohy.

 3. V časti Spôsob sledovania vyberte metóda sledovania, ktoré najlepšie zodpovedá spôsobu členovia tímu vytvoriť zostavu priebehu projektové úlohy.

  Tip: Ak chcete projektoví manažéri mať možnosť určiť rôzne spôsoby hlásenia pre svoje projekty, zrušte začiarknutie políčka vynútiť projektoví manažéri používať priebehu nahlasovanie metóda vyššie uvedené pre všetky projekty. Však vyžaduje tú istú funkčné zabezpečuje konzistencie v zostavách, ktoré sa zobrazujú pre celú organizáciu.

 4. V časti Používateľské aktualizácie projektu určuje spôsob aktualizácie v blogu o skutočnú prácu výskyt:

  • Ak chcete obmedziť projektovému manažérovi stav úlohy členom tímu, začiarknite políčko obmedziť aktualizácie Project Web Access.

  • Vyžadovať, aby členovia tímu zaznamenávať skutočnú prácu podľa prvého synchronizáciu sa ich stav úlohy s jeho časový výkaz, začiarknite políčko zadávaním čas podľa časového výkazu iba, používatelia budú synchronizovať na aktualizáciu úloh. Ak je začiarknuté toto políčko, stav úlohy je možné zadať iba kliknutím na položku Importovať časový výkaz. Po dokončení importu údajov časového výkazu, čas nemožno upravovať v rámci stránky stav úlohy.

 5. V časti Definovať aktuálne úlohy zadajte počet dní, v rámci ktorých musí byť naplánované úlohy na dokončenie v prípade zobrazovať v predvolenom nastavení a považovať za aktuálne v zozname úloh člen tímu.

 6. V časti Povoliť tímu člena Ganttovo zobrazenie začiarknite políčko Povoliť ActiveX Ganttovo zobrazenie pre všetkých používateľov , ak chcete povoliť používateľom ovládacie prvky ActiveX, ktoré sú potrebné na používanie zobrazenie Ganttovho grafu úlohy na stránke Centrum úlohy.

Prečo nie je možné vykonať niektoré akcie v aplikácii Project Web Access?

V závislosti od nastavení povolení, ktoré ste použili na prihlásenie k službe Project Web Access sa niektoré funkcie nemusia zobraziť alebo nemusia byť dostupné. Obsah zobrazený na niektorých stránkach sa okrem toho môže odlišovať od zadokumentovaného obsahu, ak správca servera prispôsobil službu Project Web Access, no neprispôsobil príslušným spôsobom aj Pomocníka.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×