Tvorba, úprava a správa pripojení k externým údajom

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Program Microsoft Office Excel môžete použiť na vytvorenie a úpravu pripojení k zdrojom externých údajov, ktoré sú uložené v pracovnom zošite alebo v pripojenom súbore. V dialógovom okne Pripojenia k zošitu môžete tieto pripojenia jednoducho spravovať, vrátane vytvárania, upravovania alebo odstraňovania údajov.

Poznámka k zabezpečeniu: Pripojenie k externým údajom môže vypnutá vo vašom počítači. Ak chcete pripojiť k údajom pri pokuse o otvorenie zošita, musíte povoliť pripojenie údajov pomocou panela Centrum dôveryhodnosti alebo umiestnením zošita do dôveryhodného umiestnenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, odstránenie, alebo zmena dôveryhodného umiestnenia pre vaše súbory, pridať, odstrániť, alebo zobrazenie dôveryhodného vydavateľaa zobrazenie nastavenia zabezpečenia v Centre dôveryhodnosti.

Čo vás zaujíma?

Získajte informácie o pripojení údajov

Spravovanie pripojení pomocou dialógového okna pripojenia k zošitu

Vytvorenie súboru pripojenia údajov balíka Office (ODC)

Oboznámenie sa s pripojením údajov

Údaje v zošite programu Excel môžu pochádzať z dvoch rozličných umiestnení. Údaje môžu byť uložené priamo v zošite, alebo môžu byť uložené v externom zdroji údajov, ako je napríklad textový súbor, databáza alebo kocka OLAP (Online Analytical Processing). Externý zdroj údajov je pripojený k zošitu cez údajové pripojenie, ktoré je množinou informácií popisujúcich spôsob vyhľadania, prihlásenia, dotazovania a prístupu k zdroju externých údajov.

Keď ste pripojení k externému zdroju údajov, môžete uskutočnením operácie obnovy získať aktualizované údaje. Po každom obnovení údajov sa zobrazia najnovšie verzie údajov vrátane všetkých zmien, ktoré sa vykonali od posledného obnovenia.

Informácie o pripojení môžu byť uložené buď v zošite, alebo v súbore pripojenia, napríklad v súbore ODC (.odc) alebo v súbore UDC (.udcx). Súbory pripojenia sú užitočné najmä vtedy, keď zdieľate pripojenia permanentne alebo na zjednodušenie spravovania zdroja údajov.

Ak na pripojenie k zdroju údajov používate súbor pripojenia, program Excel skopíruje informácie o pripojení zo súboru pripojenia do pracovného zošita programu Excel. Keď urobíte zmeny v dialógovom okne Pripojenie - vlastnosti, upravíte informácie o pripojení údajov, ktoré sú uložené v aktuálnom zošite programu Excel, a nie v pôvodnom súbore údajového pripojenia, ktorý bol pravdepodobne použitý na vytvorenie pripojenia určeného názvom súboru vo vlastnostiach Súbor pripojenia . Po úprave informácií o pripojení (okrem vlastností Názov pripojeniaa Popis pripojenia) sa odkaz na súbor pripojenia odstráni a zruší sa vlastnosť Súbor pripojenia.

Na začiatok stránky

Spravovanie pripojení pomocou dialógového okna Pripojenia k zošitu

Dialógové okno Pripojenia k zošitu môžete použiť na spravovanie viacerých pripojení k externým zdrojom údajov v pracovnom zošite. Toto dialógové okno môžete použiť na vykonanie nasledovných činností:

 • Vytvorenie, úpravu, obnovenie alebo odstránenie pripojení, ktoré sú v zošite použité.

 • Overenie pôvodu externých údajov, pretože pripojenie mohlo byť napríklad definované iným používateľom.

 • Zobrazenie miesta použitia každého pripojenia v aktuálnom zošite.

 • Diagnostiku chybových hlásení o pripojeniach k externých údajom.

 • Presmerovanie pripojenia na iný server alebo zdroj údajov, alebo nahradenie súboru pripojenia existujúcim pripojením.

 • Zobrazenie dialógového okna Existujúce pripojenia na vytvorenie nových pripojení. Ďalšie informácie nájdete v téme pripojenie (Import) externých údajov.

 • Zobraziť dialógové okno Vlastnosti pripojenia na úpravu vlastnosti pripojenia údajov, úpravu dotazov a zmenu parametrov. Ďalšie informácie nájdete v téme Vlastnosti pripojenia.

 • Zjednodušenie vytvorenia a zdieľania súborov pripojenia s používateľmi.

Ak chcete spravovať pripojenia v aktuálnom zošite, vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

Identifikácia pripojenia

V hornej časti dialógového okna sa automaticky zobrazia všetky pripojenia v zošite s nasledujúcimi informáciami:

Stĺpec

Poznámka

Názov

Názov pripojenia podľa zadania v dialógovom okne Pripojenie - vlastnosti.

Popis

Voliteľný popis pripojenia zadaný v dialógovom okne Pripojenie - vlastnosti.

Naposledy obnovené

Dátum a čas posledného úspešného obnovenia. Ak je údaj prázdny, pripojenie nebolo nikdy obnovované.

Pridanie pripojenia

Zobrazenie informácií o pripojení

 • Vyberte pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti sa zobrazí dialógové okno Vlastnosti pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Vlastnosti pripojenia.

Obnova externých údajov

 • Kliknite na šípku vedľa tlačidla Obnoviť a potom zvoľte jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete obnoviť určité pripojenia, vyberte ich a kliknite na možnosť Obnoviť.

  • Ak chcete obnoviť všetky pripojenia v pracovnom zošite, zrušte všetky pripojenia a potom kliknite na možnosť Obnoviť všetko.

  • Ak chcete získať informácie o operácii obnovenia, vyberte jedno alebo viac pripojení a kliknite na možnosť Obnoviť stav.

  • Ak chcete aktuálnu operáciu obnovenia zastaviť, kliknite na možnosť Zrušiť obnovenie.

Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie pripojených (importovaných) údajov.

Odstránenie jedného alebo viacerých pripojení

 • Vyberte pripojenie alebo pripojenia, ktoré chcete zo zošita odstrániť, a kliknite na tlačidlo Odstrániť.

  Poznámky: 

  • Toto tlačidlo nie je k dispozícii, keď je zošit chránený alebo ak je chránený objekt, ktorý používa pripojenie, napríklad zostava kontingenčnej tabuľky.

  • Odstránením pripojenia odstránite iba pripojenie. Neodstránite žiadny objekt ani údaje zo zošita.

Dôležité: Odstránenie pripojenia zruší pripojenie k zdroju údajov a môže spôsobiť neočakávané následky, napríklad iné výsledky vzorca a možné problémy s ďalšími funkciami programu Excel.

Zobrazenie umiestnení jedného alebo viacerých pripojení v zošite

 • Vyberte pripojenia a v časti Miesta, na ktorých sa v tomto zošite používajú pripojenia kliknite na prepojenie Ak chcete zistiť, kde sa vybraté pripojenia používajú, kliknite sem.

  Zobrazia sa nasledujúce informácie

Stĺpec

Poznámka

Hárok

Hárok s použitým pripojením.

Názov

Názov dotazu programu Excel.

Umiestnenie

Odkaz na bunku, rozsah alebo objekt.

Hodnota

Hodnota bunky alebo prázdny rozsah buniek.

Vzorec

Vzorec bunky alebo rozsahu buniek.

Výber iného pripojenia v hornej časti dialógového okna zruší zobrazenie aktuálnych informácií.

Na začiatok stránky

Vytvorenie súboru pripojenia údajov balíka Office (ODC)

Pomocou dialógového okna Pripojenie - vlastnosti alebo Sprievodcu pripojením údajov, môžete použiť program Excel na vytvorenie súboru ODC (.odc).

 1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

 2. Uložiť informácie o pripojení k súboru pripojenia kliknutím na tlačidlo Exportovať súbor pripojenia na kartu definícia dialógového okna Vlastnosti pripojenia sa zobrazí dialógové okno Uložiť súbor, a potom uložte aktuálne informácie o pripojení k súboru ODC. Ďalšie informácie nájdete v téme Vlastnosti pripojenia.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×