Tvarovanie alebo transformácia dotazu

Tvarovanie údajov je v Exceli bežnou úlohou, ktorá zahŕňa zmenšenie a zmenu usporiadania minimálne jednej tabuľky do objektovej tabuľky, ktorá zodpovedá požiadavkám na analýzu údajov. Power Query poskytuje intuitívne používateľské rozhranie na pomoc pri definovaní krokov tvarovania a transformácie údajov pomocou jednoduchých akcií používateľov vo vzorke údajov. Tieto kroky sa spustia automaticky pri každom obnovení dotazu a neskôr sa môžu upraviť tak, aby zodpovedali zmenám v údajoch alebo potrebách analýzy. Tvarovať môžete údaje z viacerých zdrojov údajov pridaním, odstránením alebo úpravou krokov dotazu. Kroky dotazu nahradia potrebu manuálneho získavania údajov v Exceli a zmeny ich tvaru.

Power Query vám umožňuje importovať údaje do Microsoft Excelu z najrôznejších zdrojov údajov vrátane ďalších zošitov Microsoft Excelu, SQL Servera, Oracle, IBM DB2, SharePointu a iných štruktúrovaných údajov. Ďalšie informácie o pripojení k zdroju údajov nájdete v téme Pripojenie k zdroju údajov. Po pripojení k zdroju údajov môžete použiť na tvarovanie údajov do užitočného formátu editor dotazov. Počas tvarovania zdroja údajov Power Query automaticky vytvorí postupnosť krokov dotazu priradených ku konkrétnej aktivite editora. Postupnosť krokov dotazu sa napríklad vytvorí počas práce v editore dotazov s cieľom pripojiť sa k zdroju údajov, zvýšiť úroveň riadka na hlavičky stĺpcov, usporiadať riadky a filtrovať tabuľku. Ďalšie informácie o tvarovaní údajov nájdete v téme Tvarovanie údajov.

Príklad krokov dotazu

Aktivita editora dotazov

Krok dotazu

Pripojenie k zdroju údajov

Source (Zdroj)

Rozbalenie stĺpca obsahujúceho súvisiacu tabuľku

Expand NewColumn (Rozbaliť nový stĺpec)

Premenovanie stĺpca

RenamedColumns (Premenované stĺpce)

Usporiadanie tabuľky

SortedRows (Usporiadané riadky)

Rozbalenie prepojenia tabuľky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×