Tvarovanie údajov (Power Query)

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Poznámka: Power Query sa v Exceli 2016 nazýva Získať a transformovať. Informácie uvedené v tejto téme sa týkajú oboch funkcií. Ďalšie informácie nájdete v téme Časť Získať a transformovať v Exceli 2016.

Pomocou Power Query môžete tvarovať údaje z viacerých zdrojov údajov úpravou krokov dotazu s cieľom dosiahnuť zhodu s požiadavkami na analýzu údajov.

Začíname

Zdroje informácií, ktoré informácie o tvarovanie údajov

V týchto témach vám pomôžu zoznámiť sa s Doplnkom Power Query.

Úvod do doplnku Microsoft Power Query for Excel

Pomocou editora dotazov môžete prechádzať na údaje, definovať údaje a vykonávať operácie transformácie údajov v rámci zdroja údajov.

Postup

Import údajov z externých zdrojov údajov

Pomocou doplnku Microsoft Power Query for Excel môžete importovať údaje do Excelu z rôznych zdrojov údajov. Na tvarovanie údajov úpravou krokov dotazu môžete použiť editor dotazov.

Tvarovanie alebo transformácia dotazu

Tvarovanie údajov z viacerých zdrojov údajov pridaním, odstránením alebo úpravou krokov dotazu s cieľom dosiahnuť zhodu s požiadavkami na analýzu údajov.

Obnovenie dotazu

Obnovenie dotazu na importovanie najnovších údajov do tabuľky bez potreby opätovného vytvorenia dotazu.

Kombinovanie údajov z viacerých zdrojov údajov

Kombinovanie údajov z viacerých zdrojov údajov.

Filtrovanie tabuľky

Filtrovanie tabuľky s cieľom zmenšiť veľkosť výsledkov dotazu vylúčením riadkov alebo stĺpcov na základe veľkosti, hodnoty alebo podmienky.

Usporiadanie tabuľky

Zoradenie riadkov tabuľky vo výsledkoch dotazu podľa kritérií, napríklad abecedne alebo podľa číselnej hodnoty jedného alebo viacerých stĺpcov, a v zostupnom alebo vzostupom poradí.

Zoskupenie riadkov v tabuľke

Zoskupenie hodnôt vo viacerých riadkoch do jednej hodnoty zoskupením riadkov na základe hodnôt v jednom alebo viacerých stĺpcoch.

Rozbalenie stĺpca obsahujúceho priradenú tabuľku

Rozbalenie stĺpca obsahujúceho priradenú tabuľku, čím sa zobrazia súvisiace údaje. Môžete rozbaliť všetky hodnoty stĺpca alebo vybraté hodnoty stĺpca v rámci súvisiacej tabuľky.

Agregácia údajov zo stĺpca

Agregácia údajov z akéhokoľvek stĺpca obsahujúceho priradenú tabuľku s cieľom získať výsledky skupinovej operácie, napríklad súčtu, počtu, priemeru a minimálnej a maximálnej hodnoty.

Vloženie vlastného stĺpca do tabuľky

Vloženie stĺpca Index alebo vlastného stĺpca (definujete vzorec) do aktuálneho dotazu.

Úprava nastavení krokov dotazu

Pomocou tably Kroky môžete pridať, upraviť alebo odstrániť kroky dotazu či zmeniť ich poradie tak, aby sa zmenila transformácia údajov.

Kombinovanie viacerých dotazov

Kombinovanie viacerých dotazov zlúčením alebo pripojením. Operácie Zlúčiť a Pripojiť sa vykonajú na každom dotaze s tabuľkovým tvarom, a to bez ohľadu na zdroj údajov, z ktorého tieto údaje pochádzajú.

Zlúčenie stĺpcov

Zlúčenie stĺpcov do dvoch alebo viacerých stĺpcov v dotaze.

Odstránenie stĺpcov

Odstránenie vybratých stĺpcov alebo odstránenie ostatných stĺpcov z dotazu.

Odstránenie riadkov s chybami

Odstránenie riadkov s chybami údajov z dotazu.

Zvýšenie úrovne riadka na hlavičky stĺpcov

Zvýšenie úrovne riadka na hlavičky stĺpcov.

Rozdelenie stĺpca textu

Rozdelenie stĺpca textu do viacerých stĺpcov dvomi spôsobmi: podľa oddeľovača alebo podľa počtu znakov.

Vloženie dotazu do hárka

Vloženie údajov z dotazu do excelového hárka. Po vložení údajov z dotazu môžete dotaz načítať do excelového dátového modelu.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×