Tok hovor pomocou ExpressRoute

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok vám pomôže vysvetliť základné princípy tok hovorov pre Skype for Business Online a ExpressRoute a vám podrobné príklady tokov hovoru, aby ste mohli pochopiť a plánovanie správne.

Pri nasadzovaní Skype for Business Online v rámci služieb Office 365, Skype for Business Server hybridné nasadenie alebo Skype for Business Cloud konektor Edition, budete musieť tak porozumieť komunikácie medzi klienta Skype for Business klienta a servery a tok hovorov môžete efektívne plánovanie, nasadenie, fungujú a riešenie problémov s Skype for Business Online služby.

Prehľad toku hovoru

Tento dokument popisuje sieťové segmenty, ktoré môžete vykonávať údajov pre tieto hovoru pretekal a vám pomôže pochopiť, ktorý prenos ostane lokálne v porovnaní s prevádzky, ktorý prejde cez internet alebo prostredníctvom ExpressRoute siete. Znalosť, ktorý prenos používa ExpressRoute vám pomôže posúdiť výhody, ktoré vaša spoločnosť dostane pomocou ExpressRoute, ako aj pomôže pochopiť ExpressRoute nasadenie pokyny na overenie a riešenie problémov s nasadenie, keď ste sa rozhodli Ak chcete použiť ExpressRoute.

Hovor tokov postupu uvedeného nižšie môžete ovplyvnený rôzne faktory, ktoré sú pod kontrolou, vrátane pravidlá brány firewall, NAT konfigurácie proxy a konfiguráciu smerovača. Tento dokument predpokladá použitými Odporúčané nastavenia. Tieto Odporúčané nastavenia sú uvedené v:

Nastavenie a konfigurácie, ktoré majú nasledovať nastavovacích krokov, ktoré sa nachádzajú v dokumentácii vyššie môže obsahovať rôzne hovoru tokov ako sme sa tu popísané. Okrem toho môžu nájsť sami s konfigurácie, ako je napríklad sieť asymetrické a -optimálne trasy alebo -optimálne prenosu protokoly. Asymetrické smerovanie je dôležité zvážiť pri každom ExpressRoute sa to týka, pretože ExpressRoute zavádza druhá cesta do služieb Office 365, ktorá vytvára možnosť trasu pomocou internetu v jednom smere, že prevádzka a ďalšie smerovanie ExpressRoute sa používa v opačnom smere. Môže to mať za následok prenosy blokované vo vrátenej smer ak prechádza stavovej brány firewall.

Sieťové segmenty a typy prenosov

Sieťové segmenty

Pred môžeme vysvetliť tok hovorov, treba definovať niektoré výrazy, ktoré vám pomôžu pochopiť sieťové segmenty a typy médií, ktoré sa používajú v Skype for Business Online.

Diagramy hovorov nižšie vám ukážu štyri rôzne sieťové segmenty, z ktorých každá riadi rôzne organizácie (internej siete, poskytovateľa služieb a ich internet peering partnermi a Microsoft), ktoré majú rôzne vlastnosti. Pokyny na výkon siete ciele, označovať kvalitu médií a výkon siete pripojenie v Skype for Business Online.

Nižšie môžete vidieť každý segment siete, ktoré budeme hovoriť o.

Zavolajte na tok sieťové segmenty.

Siete Toto je v časti sieť, ktorá je súčasťou celkového siete, ktoré môžete ovládať a spravovať. Patria sem aj všetky pripojenia v rámci vašej kancelárie či káblového alebo bezdrôtového medzi kancelárskych budov centrám lokálne a pripojení poskytovateľov internetových služieb alebo ExpressRoute partnerov.

Zvyčajne okrajom siete má jedného alebo viacerých DMZ s brány firewall alebo servera proxy servery ktoré presadzovať politiky zabezpečenia vašej organizácie a umožňujúce len niektoré sieťové prenosy, ktoré ste nastavili a nakonfigurovaný. Keďže ste správcom tejto siete, máte priamu kontrolu nad výkon siete, čím sa dôrazne odporúča dokončenie siete hodnotenia na overenie výkonu v rámci lokalít vo vašej sieti a zo siete do Skypu for Business Online. Požiadavky na výkon nájdete v Media kvality a výkonu siete pripojenie v Skype for Business Online.

Internet Toto je v časti sieť, ktorá je súčasťou siete celkové používaných používateľmi, ktorí sa pripájate Skype for Business Online z mimo siete a používa sa pre všetky pripojenia pri ExpressRoute nie je nakonfigurovaný. Internetové a všetky jeho pripojenia nie sú spravované vami alebo spoločnosťou Microsoft, tak, aby výkon a smerovanie cesty nie je možné určiť, a to bude mať najväčší vplyv na celkový tok hovor a kvalitu.

ExpressRoute Toto je v časti sieť, ktorá je súčasťou celkového siete, ktoré vám poskytne Vyhradený, súkromné pripojenie k sieti spoločnosti Microsoft. Toto je odporúčaný spôsob pripojenia siete Microsoft network (Office 365 údajových centrách) pre všetky zaťažení, ktoré závisia od rýchlosti siete a výkonu, ako je Skype for Business Online komunikácie v reálnom čase. ExpressRoute zapojenia medzi sieť a používanie siete Microsoft ExpressRoute pripojenia poskytovateľov poskytnúť sieti súkromné a spravované 99,9 a technickej podpory pre kvalitu služby (QoS), môžete zvýšiť výkon médií v reálnom čase počas obdobia preťaženia siete.

Microsoft network Toto je v časti sieť, ktorá je súčasťou celkového siete, ktoré podporuje služieb Office 365. Tento zoznam obsahuje všetky komunikácie medzi serverom Online pre služby Office 365. Môže ísť o prenos údajov, ktoré prechádza základ siete Microsoft a prenose medzi geografických oblastí.

Typy údajov

Sieťový prenos pre Skype for Business Online patrí do dvoch hlavných kategórií – každý, ktorá sa zobrazuje ako samostatné cesty toku hovoru:

V reálnom čase médiá sú údaje, ktoré sú zabudované do RTP (v reálnom čase prenosu Protocol) a podporuje zvuk, video, zdieľanie aplikácií a pracovných zaťažení prenos súborov. Vo všeobecnosti médium prenosu je veľmi oneskorenie citlivé, takže budete chcieť tento prenosy sa najjednoduchšie cesta k dispozícii a použiť UDP protokol prenosu vrstvy, pretože pomocou TCP zavádza vyššiu latenciu.

Signalizačné predstavuje prepojenie komunikácie medzi klientom a v časti server alebo inými klientmi, ktorý sa používa na kontrolu činností (napríklad, keď sa začne hovoru) a doručenie okamžitých správ. Väčšina signalizačné prenosy používa protokolu SIP však niektorí klienti pomocou rozhrania typu http REST. Ak chcete, aby jednoduché, sme sú vzhľadom rôznych signalizácia, ktoré môžu prechádzať cez HTTP a HTTPS alebo TLS pripojenia v tomto type prenosy. Je dôležité pochopiť, že tento prenos údajov je omnoho menej citlivé na oneskorenie, ale môže spôsobiť služby výpadky alebo volať časové limity, ak oneskorenie medzi koncové body prekročiť niekoľko sekúnd.

Cieľov pre tento prenos údajov sa nachádzajú v Office 365 adresy a rozsahy IP adries pre všetky služby Office 365. Pre každú adresu URL, znamená to, či tú časť prevádzky môžu prechádzať ExpressRoute pre Office 365. Diagramy, ktoré ukážu, že internet stále sa používa pre niektoré dopravné po zapnutí ExpressRoute, nájdete v téme Azure ExpressRoute pre Office 365. Je dôležité pochopiť, že aj URL adresy, ktoré sú uvedené ako smerovať v priebehu ExpressRoute sú smerovať aj cez internet. Znamená to, že v niektorých prípadoch určenie, či sa použije z internetu alebo ExpressRoute, závisí od umiestnenia klienta a konfigurácia proxy servery a brány firewall. Tiež je dôležité pochopiť, pretože nie všetky URL adresy priradené služieb Office 365 môžu naďalej používať ExpressRoute, pripojením na internet sa vyžaduje aj vtedy, ak máte zakúpené ExpressRoute prostredníctvom partnera ExpressRoute.

Prenos údajov, ktoré sa môžu odoslať iba cez internet zahŕňa bežné internet závislosti ako zoznamy zrušených certifikátov (CRL), DNS dotazy a názvov, URL adresy pre zdieľaných služieb Office 365 služby, ako napríklad centra spravovania služieb Office 365 a niektoré iné ako v reálnom čase komunikačných funkciách aplikácie Skype for Business Online, napríklad telemetrie a federáciu interoperability s Skype spotrebiteľa, ako aj médiá, ktoré je prenášaný vysielanie schôdze cez Skype. Pomoc pri rozhodovaní, v téme smerovanie s ExpressRoute pre Office 365 pre ďalšie úvahy pri plánovaní vašej siete smerovanie.

Zásady pre hovor pretekal so Skypom for Business

Ako sa dostaneme do detailov špecifických volať scenárov toku, existuje šesť všeobecných zásad, ktoré vám pomôžu pochopiť hovoru tokov pre Skype for Business.

  1. Skype for Business konferencie je umiestnený v tom istom regióne, kde ako konferencii organizátor je v rámci systému. Toto je v cloud služieb Office 365, ak organizátorom je Online používateľ alebo do lokálneho údajového centra, ak organizátor schôdze je s lokálnym používateľom.

  2. Mediálnu komunikáciu odoslaný z klienta na konferenciu hosťovanej vždy prejde na server kde je hostiteľom konferencie. To môže byť lokálneho servera do údajového centra, ktoré spravujete, alebo na serveri Online v rámci cloud služieb Office 365. Však Edge servera sa vždy používa pre tok médií Online konferencií.

  3. Médiá prevádzky na hovory prostredníctvom technológie peer-to-peer trvať trasu, je k dispozícii. Uprednostňovanej trasy je priamo do vzdialeného peer (klienta), ale ak túto cestu nie je dostupná v dôsledku firewall blokuje prenosy alebo niečo podobné, jedného alebo viacerých serverov Edge bude relé prenosy.

  4. Signalizácia prenosy vždy prejde na server, kde sa v rámci systému používateľa, online a lokálnych. Ak klientskym serverom nie je pripojený k priamo sa použije Edge servera.

  5. Používatelia pripojenie ku konferencii hosťované Online bude vždy používať Edge servera (alebo dve v prípade potreby z dôvodu konfigurácie brány firewall).

  6. Používatelia pripojenie ku konferencii hosťované v lokálnom zvyčajne nepoužívať Edge servera Ak pripojenie v rámci rovnakej siete, ktoré obsahuje lokálne nasadenie a používať jednu alebo dve serverov Edge pri pripájaní z mimo siete.

Ďalšie informácie o Podrobnosti o médií cestu, ktorá je vybraná, nájdete v téme ICE - okraj médií Connectivity. Keď v tomto videu hovorí o Lync Server 2013, zásady a protokoly vzťahujú sa na Skype for Business.

Hovor cez Skype for Business tokov s ExpressRoute

Teraz, keď máte pochopenie o štyri rôzne sieťové segmenty a niektoré všeobecné zásady pre Skype for Business hovor tokov, môžete použiť, že informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť, ktoré Skype for Business prenosy bude prechádzať ExpressRoute segment siete.

Vo všeobecnosti sieťový prenos bude prechádzať ExpressRoute pripojenia, ak jedného koncového bodu je vo vašej sieti a iné koncový bod je v údajovom centre služieb Office 365. Bude obsahovať signalizácia prenos údajov medzi klientom a serverom, médium prenosu používa počas konferenčných hovorov alebo prostredníctvom technológie peer-to-peer hovory, ktoré používajú Online Edge servera.

Prenosy nebude prechádzať ExpressRoute pripojenia, ak sú oba koncové body komunikovať priamo na internete alebo sa nachádzajú v rámci siete. Bude obsahovať médií prostredníctvom technológie peer-to-peer hovory, prenosy z internetu určený na lokálnom nasadení alebo všetky prenosy medzi internet a Office 365 serverov Edge. Ako príklad bude používateľ pripojenie k Online konferencie v hoteli.

Základné Skypu for Business hovor tok

Ak chcete použiť všeobecné princípy týkajúce sa Skypu for Business hovor tokov, ktoré sú popísané vyššie, ďalšej časti tohto článku obsahuje niekoľko diagramov pre odkaz. Toto nie je úplný zoznam všetkých volania do tokov, ale je určené ako pomôcka pri princípy uvedených vyššie. Okrem toho sa vybrali scenáre v diagramoch tak, aby pokryl bežné nasadenie typy vrátane Online, hybridné nasadenie, Cloud konektor a v prípade jednej špeciálne vysielanie schôdze cez Skype.

Poznámka : Podmnožinu prenosy používané v Skype for Business nie je smerovať cez ExpressRoute a budete mať vždy internet materiály. Informácie nájdete v Office 365 adresy a rozsahy IP adries na určenie URL adresy, ktoré môžu ovplyvniť.

Peer peer hovorov pre používateľov služieb Office 365 z v rámci siete zákazníka

Prostredníctvom technológie peer-to-peer hovorov mediálnu komunikáciu trvá vždy trasu do cieľového. Však signalizačné prenosy prechod údajového centra služieb Office 365 miesto, kde sa v rámci systému Online používateľ. Keďže oboch používateľov na rovnakom WAN a nič nebráni klientov komunikovať priamo, médií tokov priamo medzi nimi. Signalizácia prenosy pre obe používateľov prechádza ExpressRoute pripojenia, ktorý je určený pre každú organizáciu údajového centra. Ak chcete zobraziť tok hovorov v tomto scenári, vidieť.

Tok hovor prostredníctvom technológie peer-to-peer

Zavolajte na tok s Peer to Peer hovor.

Online používateľ vo vašej sieti pripojenie ku konferencii, ktorá je hosťovaná Online

V príklade prostredníctvom technológie peer-to-peer prenos médií vždy trvá trasu na jeho cieľ však Online konferencie s cieľom je v cloud služieb Office 365. To znamená, že médium prenosu pre všetkých používateľov pripojenie ku konferencii z v rámci siete bude prechádzať ExpressRoute pripojenia a signalizačné prenosy premiestňuje do cloud služieb Office 365. Obrázok nižšie zobrazuje sa bude prechádzať pripojenia ExpressRoute pre používateľa v rámci siete médiá a signalizácia a bude priamo prechádzať internet pre používateľov, ktorí sú pripojení na internet z mimo vašej siete. Napríklad v kaviarni alebo hoteli.

Nezabudnite, že umiestnenie konferencie je definovaný organizátor schôdze, a nie účastníkom na. To znamená, že ak schôdze boli naplánovaným zákazníkom lokálneho, médium prenosu nebudete toku cloud služieb Office 365 nad ExpressRoute, ale namiesto toho by prechádzať internet k lokálnemu údajovému centru organizátor schôdze.

Miesto určenia pre médiá Online konferencií bude údajovému centru v rámci cloud služieb Office 365, ale údajovom centre môže byť v rôznych geografickú oblasť ako používateľov, ktorí sú pripojenie ku konferencii. Môže sa to stať jedným z dvoch spôsobov:

  • Ak organizátor schôdze je od inej spoločnosti ako účastníkov alebo účastníkov a organizácie na organizátora je umiestnený v iné geografické umiestnenie alebo krajinu alebo oblasť.

  • Ak používateľ je spojenie z inej krajiny alebo oblasti ako miesto, kde sa nachádza organizácia spoločnosti, buď z dôvodu nadnárodných spoločnosti alebo používateľ je na cestách.

Dobré správy o používaní ExpressRoute v tomto scenári je, že sa s ExpressRoute premium doplnku, údajov, ktorý sleduje cestu ExpressRoute prejde automaticky celej spoločnosti Microsoft základ na bez ohľadu na geografickú oblasť organizátor schôdze organizácie údajového centra.

Online používateľ s Online schôdze zavolať tok

Tok hovor online hosťovaná konferenčný hovor.

Pripojenie ku konferencii hostiteľom lokálnych používateľov v hybridnom nasadení

Nezabudnite, že konferencie serverom podporujúcim hosťovanej konferencií sú určené miesto, kde sa v rámci systému organizátorom schôdze. V tomto scenári médií pre všetkých používateľov pripojenie ku konferencii naplánovaným lokálnych používateľov v hybridnom nasadení tok do lokálneho údajového centra.  Signalizácia Online nastaviť ako domovskej používatelia budú stanovené prostredníctvom svojej organizácie v cloude Office 365, počas médií sa pokúsi priame spojenie. V tomto scenári keďže sa pripájate oboch používateľov v rámci siete, priamu médiá pripojenie je možné, aby ExpressRoute sa použijú iba na signalizácia prenosy Online používateľ nastaviť ako domovskej. Ak Online nastaviť ako domovskej používateľ pripojí z internetu, médií mohol prejsť ExpressRoute Online Edge servera sa používa na pripojenie.

Konferencia hosťovaných tok hovor používateľa hybridné nasadenie

Tok hovorov hosted onprem.

Lokálny server Edge so službami Office 365 hosťované konferencie

Keď hybridné používateľa spojenia, hosťované Online konferencie sme vedieť, že signalizácia a mediálne súbory budú určené pre cloud služieb Office 365, a od používateľa je spojenie z internetu, zapnete internet by prijaté. Však v niektorých prípadoch, napríklad z dôvodu obmedzení brány firewall zapnete internet nie je k dispozícii. V tomto prípade Edge lokálneho servera môžete relé médií prevádzky, čo spôsobuje médií prenosy sa vrátite do vašej lokálnej sieti pred prechádzajúce ExpressRoute plošných cloud služieb Office 365.

Lokálny používateľ pripojenie k online konferenčného hovoru pomocou lokálneho servera Edge

Zavolajte na tok konferenčného hovoru cez edge servera.

PSTN hovor cez Skype for Business Cloud konektor Edition

Pomocou Skypu for Business Online Cloud konektor Edition poskytuje pripojenie PSTN pomocou lokálnych zdrojov, napríklad SIP kanál alebo PSTN brány alebo pomocou minimálne hardvérové zariadenie na integráciu so Skypom for Business. Cloud konektor Edition, používatelia sú spravovaní Online a bude fungovať ako normálny Online, keď sa nezahŕňajú volanie plány. Signalizácia pre PSTN situáciách sa medzi klientom a cloudu prechádzania ExpressRoute pripojenia, ak je k dispozícii, a médiá prevádzky zostane v rámci vašej WAN. V tomto prípade signalizácia otočí v cloud služieb Office 365 a končí v cloude spojnica.

PSTN hovor cez telefón systému v rámci služieb Office 365 a Cloud konektor

Zavolajte na tok PSTN hovoru v cloude Pobočková Ústredňa cloudu spojnice.

Vysielanie schôdze cez Skype s používateľmi pripojení sa k sieti zákazníkov

Vysielanie schôdze cez Skype je špeciálna použiť veci, ktoré sa skladá z dvoch častí schôdze s každá časť má iný sieťový prenosu profily. Prvá časť a ten, ktorý je dôležité z hľadiska výkonu siete je vnútorné schôdze. Toto je v reálnom čase časť schôdze, ktoré zahŕňajú jedného alebo viacerých klientov koncové body pripojenia k serveru konferencie v cloud služieb Office 365. Údaje pomocou tejto časti schôdze je presne tak, ako v príklade vyššie boli pripojenie k používateľa služieb Office 365 a Online konferencie.

Čo robí Skype vysielanie schôdze jedinečné je, že veľký počet účastníkov konferencie pomocou vysielanie streamovanie distribuovaný schôdze. Vysielanie streamovanie nie je smerovať cez ExpressRoute, ale namiesto toho používa internet podpore služieb Content Delivery siete (CDN). To je užitočné rozpoznať, že vysielania vysielanie je jednosmerný médií toku, pretože účastníci vypočuť, ale nie je hovoriť a podporuje vyrovnávacej pamäte, takže je oveľa menej citlivé na problémy s výkonom siete latencia a straty paketov meškanie. Namiesto optimalizácia vysielanie týchto problémov, je optimalizovaný pre využitie šírky pásma, pretože neexistujú potenciálne veľký počet účastníkov prijímať prúd údajov médií.

Vysielanie schôdze cez Skype s používateľmi z zákazníkov siete

Zavolajte na tok vysielanie schôdze cez Skype.

Zavolať tok vzory podľa typu nasadenia

V spoločnom volať tok príklady vyššie, a rozumiete všeobecných zásad, ktorými sa ovláda prenosy, prenosy pre kombináciu veľkých nasadenie a používanie scenáre súhrn v nasledujúcej tabuľke. Tieto tabuľky nie zachytiť všetky možné kombinácie tokov hovoru, ale pomôcť vám pochopiť, ďalej všeobecné zásady tok hovor.

Údaje sa prenášajú a je uvedený ako lokálnej organizácii, jeho nezanechal zákazníckej siete, internetu alebo ExpressRoute. Vzorce, ktoré sú uvedené nižšie, sú založené na najčastejšie používané nastavenia siete, ako je napríklad brány firewall, federácie a internet, a Predpokladajme, že všetky organizácie zapojené viacerými účastníkmi alebo externý tokov majú ExpressRoute. V praxi majú rôzne nastavenia môže spôsobiť rôzne prenosy než tie, ktoré sú uvedené nižšie.

Volanie tokov pre Skype for Business Online

Skype for Business Online scenáre použitia zahŕňajú používateľov, ktorí sú spravovaní Online a môže byť volá z internej siete alebo z internetu. Lokálne servery nie sú súčasťou týchto scenároch, takže všetky konferencie alebo PSTN súvisiacich médií bude tok Online používateľov Edge servera bude aj v cloude a cloud služieb Office 365.

Súhrn tok hovorov pre Skype for Business Online

Používanie scenár

Koncové body

Signalizačný materiály

Médiá materiály

Príklad toku

Poznámky

Hovoru prostredníctvom technológie peer-to-peer

Dve klientov, ako vo vašej sieti.

ExpressRoute

lokálne

Peer peer hovorov pre používateľov služieb Office 365 z v rámci siete zákazníka

Hovoru prostredníctvom technológie peer-to-peer

Dva klientov, jednej siete (interné) a klientovi na internete (externé).

Interného používateľa: ExpressRoute

Externý používateľ: Internet

Interného používateľa: ExpressRoute

Externý používateľ: Internet pre Office 365 Edge servera.

Online používateľ vo vašej sieti pripojenie ku konferencii, ktorá je hosťovaná Online

Predpokladá, že brána firewall blokuje priame spojenie medzi klientmi, ktorá si vyžaduje Online Edge servera. Prenosy z interného používateľa do online edge servera nasleduje podobné cesta ako konferencie server na konferenčný hovor.

Prostredníctvom technológie peer-to-peer hovor používateľa v externej organizácie

Dva klientov vo vašej sieti (interné) a v Online používateľ v sieti externej organizácie (externé).

ExpressRoute

ExpressRoute

Online používateľ vo vašej sieti pripojenie ku konferencii, ktorá je hosťovaná Online

Predpokladá, že brána firewall blokov priame spojenie medzi klientmi, ktoré si vyžadujú Online Edge servera. Prenosy z interného používateľa do Online Edge servera nasleduje podobné cesta ako konferencie serveri pre konferenčný hovor.

Pripojenie konferenčného hovoru používateľom v sieti zákazníkov

Klienta na server siete a konferencie v cloud služieb Office 365.

ExpressRoute

ExpressRoute

Online používateľ vo vašej sieti pripojenie ku konferencii, ktorá je hosťovaná Online

Pripojenie ku konferenčnému hovoru používateľom v internet

Klient je na serveri internet a konferencie v cloud služieb Office 365.

Internet

Internet

Online používateľ vo vašej sieti pripojenie ku konferencii, ktorá je hosťovaná Online

Pripojenie sa ku konferencii hostiteľom inej spoločnosti lokálny Server

Klienta na server siete a konferencie v dátovom centre tretej strany.

Internet

Internet

Nedá sa použiť

Pretože konferencie servera, ktorý hosťuje konferencie je na lokálnej siete rôznych zákazníkov, žiadne údaje bude prechádzať spoločnosti Microsoft využívajúcich cloud.

PSTN hovor

Klient v sieti zákazníkov a telefónnym systémom serverov v cloud služieb Office 365

ExpressRoute

ExpressRoute

Online používateľ vo vašej sieti pripojenie ku konferencii, ktorá je hosťovaná Online

PSTN hovor

Klienta na internete a telefónnym systémom servery v cloud služieb Office 365

Internet

Internet

Nedá sa použiť

Médiá a signalizácia bude tok do údajového centra služieb Office 365. Pretože koncový bod klienta je na internete, všetky údaje bude tok údajovom centre spoločnosti Microsoft na internete (aj v prípade Online Edge servera je potrebné v prípade pripojenia).

Poznámka : ExpressRoute sa použije na ceste médií od používateľa, ktorý sa nachádza v podnikovej sieti na online Edge servera, ale nebudete možno použiť, ak sa používa Edge servera pre lokálne nasadenie iného zákazníka.

Volanie tokov pre Skype for Business, hybridné nasadenie

Hybridné hovoru tokov použitie pripravenými cez Skype for Business nasadenia, ktorá zahŕňa aspoň niektorých používateľov, ktoré sú nastaviť ako domovskej lokálneho. Hovor tokov v tejto časti obsahujú lokálne konferencií, ako aj prostredníctvom technológie peer-to-peer alebo hovory PSTN aspoň jedno nastaviť ako domovskej používateľa lokálneho.

Používanie scenár

Koncové body

Signalizačný materiály

Médiá materiály

Príklad toku

Poznámky

Hovoru prostredníctvom technológie peer-to-peer

Dva klientov na sieť zákazníkov a nastaviť ako domovskej lokálne aj

Lokálne

lokálne

Peer peer hovorov pre používateľov služieb Office 365 z v rámci siete zákazníka

Keďže používatelia môžu nastaviť ako domovskej lokálne, lokálne hlásiacej tokov údajovému centru lokálneho namiesto služieb Office 365 do cloudu.

Hovoru prostredníctvom technológie peer-to-peer

Dva klientov, obe pripojenie zo siete zákazníka. Jeden je spravovaní online, na druhej strane je nastaviť ako domovskej lokálneho.

Online používateľ: ExpressRoute

Lokálny používateľ: miestne

lokálne

Peer peer hovorov pre používateľov služieb Office 365 z v rámci siete zákazníka

Len Online nastaviť ako domovskej používateľ odošle signalizácia komunikáciu s cloudom služieb Office 365.

Peer peer hovor používateľa v externej organizácie

Dve klientov na používateľské prostredie v zákazníkov siete (interné) a online používateľ v podnikovej sieti (externý) ako externé kontakty.

Interného používateľa: miestne

Externý používateľ: ExpressRoute

Internet alebo ExpressRoute (závisí od či už online alebo lokálneho servera edge sa používa)

Online používateľ vo vašej sieti pripojenie ku konferencii, ktorá je hosťovaná Online a časť Edge lokálneho servera so službami Office 365 hosťované konferencií (pre mediálnu komunikáciu).

Predpokladá, že brána firewall blokov priame spojenie medzi klientmi, ktoré si vyžadujú Online edge servera. ICE vyjednávanie ponúkne Online (podľa online používateľ) a lokálnych serverov Edge (podľa lokálneho používateľa) na pripojenie.

Pripojenie ku konferenčnému hovoru používateľom v zákazníckej siete (konferencia naplánovaným Online používateľom)

Lokálny používateľ na serveri siete a konferencie cloud služieb Office 365.

ExpressRoute

ExpressRoute

Online používateľ vo vašej sieti pripojenie ku konferencii, ktorá je hosťovaná Online

Organizátor schôdze je definovaná prostriedkov servera pre konferenčný hovor. V tomto prípade bola naplánovaná Online používateľom, takže zdroje sú v cloud služieb Office 365.

PSTN hovor

Lokálny používateľ vo vašej sieti a lokálne Skype for Business údajového centra.

Lokálne

Lokálne

PSTN hovor cez Skype for Business Cloud konektor Edition

Podobný scenár používať Cloud konektor vydania, okrem tohto používateľa je nastaviť ako domovskej lokálne, takže signalizácia zostane v rámci siete.

Hovor tokov pre Skype for Business so službou Cloud konektor

Používatelia, ktorí sa pripojí k Cloud konektor Edition sú všetky spravovaní Online. Znamená to, či konferencie bude online a signalizácia nasleduje rovnaké vzorce ako pre používateľov Online. V prípade scenárov ako hovory PSTN hovor tok bude presne vyššie popísaným postupom pre Skype for Business Online.

Používanie scenár

Koncové body

Signalizačný materiály

Médiá materiály

Príklad toku

Poznámky

PSTN hovor

Online používateľ vo vašej sieti pomocou Cloud konektor Edition.

lokálne

lokálne

PSTN hovor cez Skype for Business Cloud konektor Edition

PSTN hovor

Online používateľ pomocou internetu pomocou Cloud konektor Edition.

Internet

Internet

Kombinácia Edge lokálneho servera so službami Office 365 hosťované konferencie a PSTN hovoru cez Skype for Business Cloud konektor Edition.

Internet používatelia pripojiť cez Edge servera, ktorý je súčasťou operačných systémov Cloud konektor a Cloud konektor pripojí k sieti PSTN.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×