Tlač snímok s poznámkami lektora alebo bez nich

Tlačiť snímok bez poznámok lektora je vlastne jednoduchšie ako s nimi. V skutočnosti existuje iba jeden spôsob, ako vytlačiť snímky spolu s poznámkami lektora.

  1. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť.

  2. V časti Nastavenia kliknite do druhého políčka (podľa predvoleného nastavenia sa v ňom zobrazuje text Snímky na celú stranu), potom v časti Rozloženie pri tlači kliknite na položku Strany s poznámkami.
    snímka obrazovky s možnosťou tlače poznámok
    Pomocou možnosti Strany s poznámkami môžete vytlačiť každú snímku na jednej strane s poznámkami lektora pod snímkou. Na table Náhľad môžete vidieť, ako konkrétne možnosti rozloženia vyzerajú.

  3. Zadajte ostatné nastavenia, napríklad požadované snímky, počet kópií a podobne.

  4. Kliknite na položku Tlačiť.

Všetky možnosti v časti Rozloženie pri tlači a všetky možnosti v časti Podklady umožňujú len tlač snímok a obsahu snímok bez poznámok lektora.

Ďalšie informácie o tlači powerpointových snímok nájdete v téme Čiernobiela tlač prezentácie alebo tlač prezentácie v odtieňoch sivej.

Platí pre: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk