Tlač zobrazenia alebo zostavy

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tlačená zobrazenie je viac než len príjemný spôsob, ako prezentovať informácie o projekte. Môže byť niekedy najefektívnejší spôsob. Pomocou Project môžete vytlačiť zobrazenia, ktoré predstavujú presnú informácie, ktoré chcete zdieľať.

Čo vás zaujíma?

Tlač zobrazenia

Optimalizácia zobrazenia pre tlač

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy do zobrazenia

Tlač základná zostava

Tlač zobrazenia

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh alebo Zobrazenia zdrojov vyberte zobrazenie, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

 3. Pozrieť sa na zobrazenie alebo úprava pred tlačou, zobrazenie pravej časti stránky.

  Skutočná veľkosť zobrazenia vidieť, ako sa vytlačí, kliknite na ľubovoľné miesto v oblasti Ukážka pred tlačou.

 4. Vyberte položku Tlačiť zobrazenie vytlačiť.

Ak preddefinované zobrazenie nespĺňa vaše presné potrebuje môžete použiť rôzne tabuľky alebo filtre alebo zmeniť spôsob, ako úlohy, zdroje alebo priradenia sú zoskupené alebo zoradené.

Optimalizácia zobrazenia pre tlač

Ak chcete, aby čo najefektívnejšie tlače, môžete určiť požadované možnosti. Môžete napríklad vytlačiť rozsah strán (definované čísel strán alebo dátumy), potlačí prázdne strany a tlač viacerých kópií.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh alebo Zobrazenia zdrojov vyberte zobrazenie, ktoré chcete vytlačiť.

  Tip: Tlač zobrazenia súhrnu alebo vyššiu úroveň vášho projektu, najprv Filtrovanie zobrazenia tiež zobrazením súhrnnej úlohy alebo konkrétne prehľadu úroveň. Môžete tiež vybrať zobrazenie časovej osi pre atraktívny pohľad na tlač rýchlo a jednoducho.

 2. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

 3. V hornej časti stránky zadajte počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

  Tip: Zadajte ďalšie nastavenia tlačiarne výberom Vlastnosti tlačiarne. Zvyčajne môžete zmeniť typ papiera, farbu a ďalšie bežné nastavenia tlačiarne, ale typ nastavenia sa líši v závislosti od typu tlačiarne, ktorú používate.

 4. V časti Nastavenie zvoľte aká časť projektu, ktorú chcete vytlačiť.

  Môžete vybrať všetky úroveň podrobností, ktoré chcete z konkrétnych dátumov na celý projekt.

  Môžete tiež určiť, či sa majú vytlačiť projektu s orientácia na šírku (čiže orientovaná vodorovne) alebo na výšku, (ktorá je orientovaná zvislo).

 5. Vyberte položku Tlačiť.

Poznámka: Ak informácie na stránke (alebo stĺpci stránok) končí 3 palce alebo menej od ľavého okraja strany a potom zobrazenie časovej osi sa prispôsobujú na predchádzajúcu stránku (alebo stĺpec strán). Ak sú informácie viac ako 3 palce od ľavého okraja strany, zobrazenie je zložené vyplniť aktuálnej strany (alebo stĺpec strán).

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy do zobrazenia

Tieto postupy použiť rovnako, či už meníte hlavička, päta alebo legenda.

 1. Vyberte súbor > Tlačiť > Nastavenie strany.

 2. Hlavičky, päty alebo legendy kartu, vyberte kartu doľava, na stred alebo vpravo.

 3. Do textového poľa zadajte alebo prilepte text, pridať informácie o dokumente alebo projektu alebo vložiť alebo grafický objekt Prilepiť.

  Môžete vytvoriť viac riadkov hlavičky, päty a legendy. Na konci prvého riadka textu alebo informácie, stlačte kláves ENTER. Ak chcete pridať riadky po obrázka, vyberte obrázok, umiestnite kurzor po obrázok a potom stlačte kláves ENTER. Hlavičky môžu mať až do piatich riadkov informácií. Päty a legendy môžu mať až tri riadky.

  • Ak chcete pridať čísla strán do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku Vložiť číslo strany Obrázok Vložiť číslo strany , Vložiť celkový počet strán Obrázok Vložiť celkový počet strán alebo oboje.

  • Pridanie aktuálnej dátumu alebo času do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku Vložiť aktuálny dátum Obrázok Vložiť aktuálny dátum , Vložiť aktuálny čas Obrázok Vložiť aktuálny čas alebo oboje.

  • Ak chcete pridať názov súboru do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku Vložiť názov súboru Obrázok Vložiť názov súboru .

  • Ak chcete pridať obrázok hlavičky, päty alebo legendy, vyberte možnosť Vložiť obrázok Obrázok Vložiť obrázok .

  • Ak chcete formátovať predvolené informácie, vyberte znak (& ) alebo vyberte text, ktorý chcete formátovať, vyberte položku Formátovať písmo textu Tlačidlo Formátovať písmo textu , a potom vyberte požadované možnosti formátovania, ktoré chcete pre hlavičky, päty alebo legendy.

  • Ak chcete pridať informácie špecifické pre projekt, vyberte údaje, ktoré chcete v poliach Všeobecné a polia projektu a potom vyberte položku Pridať pre každú položku.

Poznámky: 

 • Hlavičky a päty, ktoré ste nastavili sa zobrazia na každej strane. Môžete zadať, inak sa zobrazia na prvej strane verzus ďalších stranách, zobraziť odlišne na nepárne alebo párne strany alebo zobraziť odlišne na jednotlivé strany.

 • Po pridaní do hlavičky, päty alebo legendy výberom grafický prvok a presuňte jej orámovanie, môžete zmeniť veľkosť grafického prvku. Ak chcete presunúť obrázok, vyberte ho a presuňte na požadované miesto. Nie je možné orežte obrázok.

Tlač základná zostava

V tejto časti nemá diskutovať, ako môžete vytlačiť vizuálnych zostáv v Project. Pretože vizuálne zostavy vytvorené v programe Excel a Visio, použite tieto programy na tlač vizuálne zostavy.

 1. Na karte Správa v skupine Zobraziť zostavy výber na šípku pod položkou ľubovoľný typ zostavy a potom vyberte Viac zostáv.

 2. V dialógovom okne zostáv vyberte zostavu, vyberte požadovaný typ zostavy a vyberte vyberte možnosť znova. Zobrazí sa ukážka vytlačená zostava.

 3. Vyberte súbor > tlač vyberte položky Nastavenie a tlač zostavy.

Čo vás zaujíma?

Tlač zobrazenia

Optimalizácia zobrazenia pre tlač

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy do zobrazenia

Tlač základná zostava

Pridanie hlavičky alebo päty základná zostava

Riešenie problémov

Tlač zobrazenia

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh alebo Zobrazenia zdrojov vyberte zobrazenie, ktoré chcete vytlačiť.

  (Project 2007, vyberte úlohu alebo zdroj zobrazenia v ponuke Zobraziť.)

 2. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

 3. Pozrieť sa na zobrazenie alebo úprava pred tlačou, zobrazenie pravej časti stránky.

  (Project 2007, kliknite na tlačidlo Ukážka.)

  Skutočná veľkosť zobrazenia vidieť, ako sa vytlačí, kliknite na ľubovoľné miesto v oblasti Ukážka pred tlačou.

 4. Vyberte položku Tlačiť zobrazenie vytlačiť.

Ak preddefinované zobrazenie nespĺňa vaše presné potrebuje môžete použiť rôzne tabuľky alebo filtre alebo zmeniť spôsob, ako úlohy, zdroje alebo priradenia sú zoskupené alebo zoradené.

Optimalizácia zobrazenia pre tlač

Ak chcete, aby čo najefektívnejšie tlače, môžete určiť požadované možnosti. Môžete napríklad vytlačiť rozsah strán (definované čísel strán alebo dátumy), potlačí prázdne strany a tlač viacerých kópií.

 1. Na karte Zobraziť v skupine Zobrazenia úloh alebo Zobrazenia zdrojov vyberte zobrazenie, ktoré chcete vytlačiť.

  (Project 2007, vyberte úlohu alebo zdroj zobrazenia v ponuke Zobraziť.)

  Tip: Tlač zobrazenia súhrnu alebo vyššiu úroveň vášho projektu, najprv Filtrovanie zobrazenia tiež zobrazením súhrnnej úlohy alebo konkrétne prehľadu úroveň. Môžete tiež vybrať zobrazenie časovej osi pre atraktívny pohľad na tlač rýchlo a jednoducho.

 2. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

 3. Zadajte počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

  Tip: Zadajte ďalšie nastavenia tlačiarne výberom Vlastnosti tlačiarne. Zvyčajne môžete zmeniť typ papiera, farbu a ďalšie bežné nastavenia tlačiarne, ale typ nastavenia sa líši v závislosti od typu tlačiarne, ktorú používate.

 4. Určiť, aká časť projektu, ktorú chcete vytlačiť.

  Môžete vybrať všetky úroveň podrobností, ktoré chcete z konkrétnych dátumov na celý projekt.

  Môžete tiež určiť, či sa majú vytlačiť projektu s orientácia na šírku (čiže orientovaná vodorovne) alebo na výšku, (ktorá je orientovaná zvislo). (Vykonáte Project 2007, vyberte položku Vlastnosti v dialógovom okne Tlačiť.)

 5. Vyberte položku Tlačiť.

  (Project 2007, kliknite na tlačidlo OK.)

Poznámka: Ak informácie na stránke (alebo stĺpci stránok) končí 3 palce alebo menej od ľavého okraja strany a potom zobrazenie časovej osi sa prispôsobujú na predchádzajúcu stránku (alebo stĺpec strán). Ak sú informácie viac ako 3 palce od ľavého okraja strany, zobrazenie je zložené vyplniť aktuálnej strany (alebo stĺpec strán).

Pridanie hlavičky, päty alebo legendy do zobrazenia

Tieto postupy použiť rovnako, či už meníte hlavička, päta alebo legenda.

 1. Vyberte súbor > Tlačiť > Nastavenie strany.

  (Project 2007, vyberte súbor > Nastavenie strany.)

 2. Na hlavičky, päty alebo legendy kartu, kliknite na kartu doľava, na stred alebo vpravo.

 3. Do textového poľa zadajte alebo prilepte text, pridať informácie o dokumente alebo projektu alebo vložiť alebo grafický objekt Prilepiť.

  Môžete vytvoriť viac riadkov hlavičky, päty a legendy. Na konci prvého riadka textu alebo informácie, stlačte kláves ENTER. Ak chcete pridať riadky po obrázka, vyberte obrázok, umiestnite kurzor po obrázok a potom stlačte kláves ENTER. Hlavičky môžu mať až do piatich riadkov informácií. Päty a legendy môžu mať až tri riadky.

  • Ak chcete pridať čísla strán do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku Vložiť číslo strany Obrázok Vložiť číslo strany , Vložiť celkový počet strán Obrázok Vložiť celkový počet strán alebo oboje.

  • Pridanie aktuálnej dátumu alebo času do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku Vložiť aktuálny dátum Obrázok Vložiť aktuálny dátum , Vložiť aktuálny čas Obrázok Vložiť aktuálny čas alebo oboje.

  • Ak chcete pridať názov súboru do hlavičky, päty alebo legendy, vyberte položku Vložiť názov súboru Obrázok Vložiť názov súboru .

  • Ak chcete pridať obrázok hlavičky, päty alebo legendy, vyberte možnosť Vložiť obrázok Obrázok Vložiť obrázok .

  • Ak chcete formátovať predvolené informácie, vyberte znak (& ) alebo vyberte text, ktorý chcete formátovať, vyberte položku Formátovať písmo textu Tlačidlo Formátovať písmo textu , a potom vyberte požadované možnosti formátovania, ktoré chcete pre hlavičky, päty alebo legendy.

  • Ak chcete pridať informácie špecifické pre projekt, vyberte údaje, ktoré chcete v poliach Všeobecné a polia projektu a potom vyberte položku Pridať pre každú položku.

Poznámky: 

 • Hlavičky a päty, ktoré ste nastavili sa zobrazia na každej strane. Môžete zadať, inak sa zobrazia na prvej strane verzus ďalších stranách, zobraziť odlišne na nepárne alebo párne strany alebo zobraziť odlišne na jednotlivé strany.

 • Po pridaní do hlavičky, päty alebo legendy výberom grafický prvok a presuňte jej orámovanie, môžete zmeniť veľkosť grafického prvku. Ak chcete presunúť obrázok, vyberte ho a presuňte na požadované miesto. Nie je možné orežte obrázok.

Tlač základná zostava

V tejto časti nemá diskutovať, ako môžete vytlačiť vizuálnych zostáv v Project. Pretože vizuálne zostavy vytvorené v programe Excel a Visio, použite tieto programy na tlač vizuálne zostavy.

 1. Na karte projekt v skupine zostavy, vyberte položku správy.

  Obrázok skupiny zostáv

  (V prípade, že Project 2007, vyberte v ponuke Správazostáv.)

 2. V dialógovom okne zostáv vyberte zostavu a potom vyberte položku vybrať.

 3. V dialógovom okne Ďalšie vyberte požadovaný typ zostavy a potom vyberte vyberte možnosť. Správa sa zobrazia v režime Ukážky pred tlačou.

 4. Vyberte položku Tlačiť.

Pridanie hlavičky alebo päty základná zostava

Poznámka: V tejto časti nemá diskutovať o vytváraní hlavičky, päty alebo legendy funkcie Vizuálne zostavy v Project. Pretože vizuálne zostavy vytvorené v programe Excel a Visio, použite tieto programy zmeniť hlavičky, päty alebo legendy.

 1. Na karte projekt v skupine zostavy, vyberte položku správy.

  Obrázok skupiny zostáv

  (V prípade, že Project 2007, vyberte v ponuke Správazostáv.)

 2. V dialógovom okne správy vyberte možnosť vlastné a potom vyberte položku vybrať.

 3. V dialógovom okne Vlastné zostavy, vyberte správu v zozname správ a potom vyberte položku vybrať.

  (Project 2007, vyberte položku Tlačiť.)

  Zoznam zostáv obsahuje všetky správy, ktoré je možné vytlačiť.

 4. Vyberte položku Nastavenie strany.

  (Project 2007, vyberte Preview > Nastavenie strany.)

 5. Na karte Hlavička SS Päta vyberte kartu doľava, na stred alebo vpravo.

 6. Do textového poľa zadajte alebo prilepte text, pridať informácie o dokumente alebo projektu, alebo vložiť alebo grafický objekt Prilepiť.

  • Ak chcete pridať čísla strán, vyberte položku Vložiť číslo strany Obrázok Vložiť číslo strany , Vložiť celkový počet strán Obrázok Vložiť celkový počet strán alebo oboje.

  • Ak chcete pridať aktuálny dátum alebo čas, vyberte položku Vložiť aktuálny dátum Obrázok Vložiť aktuálny dátum , Vložiť aktuálny čas Obrázok Vložiť aktuálny čas alebo oboje.

  • Ak chcete pridať názov súboru, vyberte položku Vložiť názov súboru Obrázok Vložiť názov súboru .

  • Ak chcete pridať obrázok, vyberte možnosť Vložiť obrázok Obrázok Vložiť obrázok .

  • Ak chcete formátovať predvolené informácie, vyberte znak (& ) alebo vyberte text, ktorý chcete formátovať, vyberte položku Formátovať písmo textu Tlačidlo Formátovať písmo textu a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

  • Ak chcete pridať informácie špecifické pre projekt, vyberte údaje, ktoré chcete v poliach Všeobecné a polia projektu a potom vyberte položku Pridať pre každú položku. Zopakujte tento krok pridať viac informácií o projekte.

Môžete vytvoriť viac riadkov hlavičky a päty. Na konci prvého riadka textu alebo informácie, stlačte kláves ENTER. Ak chcete pridať riadky po obrázka, vyberte obrázok, umiestnite kurzor po obrázok a potom stlačte kláves ENTER. Hlavičky môžu mať až do piatich riadkov informácií. Päty a legendy môžu mať až tri riadky.

 • Hlavičky a päty, ktoré ste nastavili sa zobrazia na každej strane. Môžete zadať, inak sa zobrazia na prvej strane verzus ďalších stranách, zobraziť odlišne na nepárne alebo párne strany alebo zobraziť odlišne na jednotlivé strany.

 • Po pridaní do hlavičky, päty alebo legendy výberom grafický prvok a presuňte jej orámovanie, môžete zmeniť veľkosť grafického prvku. Ak chcete presunúť obrázok, vyberte ho a presuňte na požadované miesto. Nie je možné orežte obrázok.

Riešenie problémov

Ak váš materiál nezobrazuje vytlačené aj to, že na obrazovke alebo iné neočakávané problémy vyskytnúť pri tlači, tu sú niektoré možné resoutions.

 • Môže sa zobraziť rôzne informácie na obrazovke ako tlače z dôvodu nastavenia tlačiarne. Ak zmeníte nastavenia okrajov na tlačiarni, Project nie môže zmeniť tieto nastavenia. Napríklad, ak nastavíte okraje tlačiarne na 1 palec a okraje v Project 0,5 palca, potom časť každej strany môže prerušiť pri tlači projektu.

 • Ak máte orámovania na obrazovke, ale sa netlačia, zvýšte okrajov strán na 0,5 palca alebo viac (v ponuke súbor kliknite na položku Nastavenie strany a potom kliknite na kartu okraje ).

 • Keď zobrazíte ukážku zobrazenia (kliknite na položku Ukážka pred tlačou v ponuke súbor ), môže sa zobraziť prázdne strany, ktoré nie sú k dispozícii. Ak chcete vytlačiť prázdne strany, kliknite na položku Nastavenie strany v ponuke súbor, kliknite na kartu Zobraziť a potom začiarknite políčko Tlačiť prázdne strany.

 • Ak pruhy Ganttovho grafu alebo sieťový diagram polí sa nevytlačia tak, ako sa zobrazujú na obrazovke, skontrolujte vlastnosti tlačiarne.

 • Ak legendu nevytlačí, ako sa zobrazujú na obrazovke, začiarknite políčko tlačiarne alebo plotra ovládače.

 • Ak nechcete vytlačiť mriežku, skontrolujte, či farbu mriežky je tmavý dostatočne jasne tlač. Svetlosivá, zjednodušenej modrej, žltej alebo bielej čiary nemusí vytlačiť jasne na čiernobiele alebo farebné tlačiarne. Na karte Podrobnosti v dialógovom okne zostavy môžete nastaviť možnosti mriežky pre úlohy alebo zdroja zostavy. V ponuke Správa kliknite na položku zostavy, vyberte zostavu a potom kliknite na položku Upraviť.

 • Ak nie všetkých stĺpcov sa vytlačia, môžete zahrnúť ďalšie stĺpce zadaním počet stĺpcov, ktoré chcete vytlačiť na každej strane, alebo vyberte položku Tlačiť všetky stĺpce na prvej strane, aj keď len málo sa zobrazia na obrazovke.

  • Ak chcete vytlačiť stĺpcov na ďalších stranách, je nutné zadať, ktoré chcete vytlačiť, a zadajte požadovaný počet stĺpcov, ktoré chcete vytlačiť.

  • Ak nezadáte požadovaný počet stĺpcov, tri stĺpce vytlačiť na ďalších stranách. Môžete zadať maximálne 116 stĺpcov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×