Tlač súboru programu Publisher v komerčnej tlačiarni

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak stolná tlačiareň nemá požadované možnosti tlače, odneste publikáciu do komerčnej tlačiarne, ktorá môže dielo reprodukovať v ofsetovej tlačiarni alebo kvalitnej digitálnej tlačiarni.

Môžete napríklad chcieť tlačiť veľké množstvo kópií, tlačiť na špeciálne papiere (napríklad pergamen alebo štítkový kartón) alebo použiť špeciálne viazanie, orezanie či možnosti dokončenia.

Ak potrebujete stovky alebo tisíce kópií, je komerčná tlačiareň najekonomickejším a najvhodnejším riešením na tlač publikácie.

Čo chcete urobiť?

Najprv konzultovať s komerčnej tlačiarne

Balenie a prejdite na sprievodcu

Použitie kontroly návrhu na zistenie prípadných problémov v publikácii

Konzultácia v komerčnej tlačiarni

Najdôležitejší krok spolupráce s komerčnou tlačiarňou je rokovanie pred doručením súboru programu Microsoft Office Publisher do tlačiarne. Skôr ako projekt začnete, načrtnite tlačiarni projekt a jeho ciele a zistite jej požiadavky. Ak chcete ušetriť čas a neskôr aj peniaze, pokračujte v konzultáciách s komerčnou tlačiarňou počas procesu návrhu.

Pred vytvorením publikácie prediskutujte nasledujúce skutočnosti:

 • Zistite, či tlačiareň prijíma súbory programu Publisher. Ak nenájdete komerčnú tlačiareň, ktorá to robí, môžete sa spýtať na iné spôsoby vydania publikácie. Mnohé komerčné tlačiarne prijímajú súbory typu PostScript alebo PDF a poskytujú informácie, ako tieto súbory z publikácie vytvoriť.

  Poznámka: V programoch balíka systém Microsoft Office 2007 môžete ukladať súbory typu PDF alebo XPS len po nainštalovaní doplnku. Ďalšie informácie nájdete na stránke Umožnenie podpory iných formátov súborov, ako napríklad PDF a XPS.

 • Poskytnite tlačovej službe všetky potrebné informácie týkajúce sa projektu – údaje o množstve, kvalite, type a veľkosti papiera, odporúčanom type farby, väzbe, zložení, orezaní, rozpočte, obmedzeniach veľkosti súboru a termínoch. Vždy sa tlačovej služby spýtajte, či má požadované položky k dispozícii.

 • Oznámte tlačovej službe, či sa do publikácie budú vkladať naskenované obrázky a či ich naskenujete vy sami, komerčná tlačová služba alebo stredisko služieb.

 • Informujte sa o prípadných predtlačových úlohách, akou je napríklad sútlač a umiestnenie stránky.

 • Informujte sa o všetkých možnostiach, ktoré by mohli ušetriť náklady.

Prečo komerčná tlačiareň požaduje súbory programu Publisher alebo súbory PDF

Ak predložíte súbor programu Publisher, služba poskytujúca komerčnú tlač získa kontrolu nad tým, ako bude publikácia vytlačená. Tlač v osvitová jednotka je oveľa komplexnejšia a špecializovanejšia ako tlač v stolnej tlačiarni. Aby sa zabezpečila kvalita tlače a zabránilo sa zlyhaniu tlačových úloh, uprednostňujú komerčné tlačiarne vlastné nastavenie možností tlače. Komerčná tlačiareň môže urobiť aj všetky potrebné úpravy publikácie, napríklad prepojenie obrázka.

Ak predložíte súbor PDF, Služba poskytujúca komerčnú tlač nepotrebuje mať program Publisher, ale tlačiareň musia dôverovať, správne nastavte požadované možnosti tlače pri ukladaní súboru. Tlačiareň môžete stiahnuť PDF súboru na osvitová jednotka rastrový obrázok procesor (SKONVERTUJTE) a extrahovať obrázky a ich zmenu, ak je to potrebné. Však tlačiareň môže mať niekoľko ďalších zmien alebo úprav súboru. Napríklad tlač služba nie je možné vykonať zmeny textu alebo písma.

Keď predložíte súbory v oboch formátoch, formáte PDF aj formáte programu Publisher, poskytnete komerčnej tlačiarni možnosť výberu najlepšieho spôsobu na dokončenie tlačovej úlohy.

Na začiatok stránky

Použitie Sprievodcu Zbaľ a choď

Sprievodca Zbaľ a choď veľmi zjednodušuje proces prípravy súboru na komerčnú tlač. Sprievodca Zbaľ a choď vytvorí zabalený súbor programu Publisher, ktorý obsahuje všetky prvky potrebné na komerčnú tlač, a v prípade potreby aj súbor PDF.

Sprievodca Zbaľ a choď vytvorí v publikácii prepojené grafické prvky a vložené písma. Služba poskytujúca komerčnú tlač takto získa prístup k týmto grafickým prvkom a typom písma. Okrem toho Sprievodca zobrazí všetky písma, ktoré nemôžu byť vložené, a oznámi všetky problémy s prepojenými grafickým prvkami.

Zbalenie publikácie použitím Sprievodcu Zbaľ a choď

 • V ponuke Súbor ukážte na príkaz Zbaliť a ísť a potom kliknite na príkaz Vziať do komerčnej tlačiarne.

  Zbaľ a choď vás prevedie každý krok procesu balenia. Podrobnosti o Zbaľ a choď nájdete v téme Použitie Sprievodcu Zbaľ a choď na zbalenie alebo rozbalenie publikácií určených na komerčnú tlač.

  Poznámka: Ak po zbalení súborov vykonáte v publikácii zmeny, musíte znova spustiť Sprievodcu Zbaľ a choď, aby sa zmeny zahrnuli do publikácie, ktorú odovzdáte v komerčnej tlačiarenskej službe.

Na začiatok stránky

Použitie kontroly návrhu na zistenie prípadných problémov v publikácii

Funkcia Kontrola návrhu sa spúšťa ako súčasť Sprievodcu Zbaľ a choď a je nastavená iba na kontrolu publikácií pre komerčnú tlač. Kontrolu návrhu môžete spustiť aj pri vytváraní publikácie.

Kontrola návrhu zobrazí všetky zistené výskyty problémov. Týka sa chýb, ako napríklad prvok, ktorý je čiastočne mimo strany, pretečenie časť príbeh alebo obrázok, ktorý nemá vyvážený pomer strán. V niektorých prípadoch budete mať možnosť výberu automatickej opravy týchto problémov. V ostatných prípadoch budete musieť opraviť problémy manuálne.

Kontrola návrhu zobrazí problémy spadajúce do istej množiny. Môžete vybrať množinu na kontrolu publikácie pre komerčnú tlač, niekoľko ďalších množín kontrol alebo všetky kontroly.

Po spustení funkcie Kontrola návrhu sa kontroly spúšťajú priebežne. Po vyriešení problému príslušná položka prestane byť zobrazená v zozname problémových položiek. Všetky nové problémy sa automaticky zobrazia v zozname.

Spustenie kontroly návrhu na kontrolu problémov v publikácii

Funkcia Kontrola návrhu predvolene spúšťa kontroly v závislosti od nastaveného typu publikácie. Ak sa rozhodnete pre kontrolu pripravenosti publikácie na komerčnú tlač, niektoré z predvolených kontrol nebudú potrebné.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Kontrola návrhu.

 2. Ak chcete spustiť kontrolu návrhu iba na kontrolu pripravenosti na komerčnú tlač, začiarknite políčko Spustiť kontroly pre komerčnú tlač a zrušte začiarknutie ostatných políčok.

 3. Na pracovnej table Kontrola návrhu v časti Výber položky na opravu kliknite na šípku vedľa položky, ktorú chcete opraviť, a potom vykonajte jednu z nasledovných činností:

  • Vyberte možnosť Prejsť na túto položku, ak chcete prejsť na stranu, na ktorej sa problém vyskytuje.

  • Vyberte položku opraviť návrh automatickej opravy automaticky vyriešiť problém s položkou.

   Poznámka: Automatické opravy môžu byť rôzne v závislosti od problému. V mnohých prípadoch automatická oprava nie je k dispozícii.

  • Kliknite na možnosť Túto kontrolu už nespúšťať, ak chcete kontrolu vypnúť. Táto možnosť ovplyvní všetky inštancie problému.

  • Kliknite na možnosť Vysvetliť, ak chcete otvoriť tému Pomocníka, ktorá podrobnejšie vysvetlí problém a ponúkne návrhy na jeho vyriešenie.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×