Tlač prezentácie čiernobielo alebo v odtieňoch sivej

Väčšina prezentácií je navrhnutá na farebné zobrazovanie, ale snímky a podklady sa obyčajne tlačia ako čiernobiele alebo v odtieňoch sivej. Pri tlači v odtieňoch sivej získate obrázok, ktorý obsahuje variácie sivých odtieňov medzi čiernou a bielou farbou.

Celá prezentácia, teda snímky, prehľad, strany s poznámkami a podklady pre divákov, sa dá vytlačiť farebne, odtiene sivej alebo len čiernobielo.

Nastavenie prezentácie na čiernobielu tlač

 1. Na karte Zobraziť v skupine Farba a odtiene sivej kliknite na položku Čiernobiele.

 2. Vyberte snímku alebo objekt na snímke, ktorého vlastnosti chcete zmeniť. Na karte Čiernobiele v skupine Zmeniť vybratý objekt potom kliknite na požadované nastavenia.

  zobrazí ponuku Zmeniť vybratý objekt v PowerPointe

Poznámka: Pre rôzne objekty (a pozadie) možno v rámci jednej snímky použiť odlišné nastavenia odtieňov sivej alebo čiernobiele nastavenia.

Nastavenie vlastností pre tlač v odtieňoch sivej

 1. Na karte Zobraziť v skupine Farba a odtiene sivej kliknite na položku Odtiene sivej.

 2. Vyberte snímku alebo objekt na snímke, ktorého vlastnosti chcete zmeniť. Na karte Odtiene sivej v skupine Zmeniť vybratý objekt potom kliknite na požadované nastavenia.

Tlač prezentácie čiernobielo alebo v odtieňoch sivej

 1. Prejdite na položky Súbor > Tlačiť.

 2. V časti Nastavenia kliknite v ponuke Farba na položku Len čiernobielo alebo na položku V odtieňoch sivej.

  • Nastavenie V odtieňoch sivej podklad vytlačí v odtieňoch sivej. Na zlepšenie čitateľnosti sa niektoré farby, ako napríklad výplň pozadia, zobrazujú ako biele. (Niekedy to vyzerá rovnako ako pri nastavení Len čiernobielo.)

  • Nastavenie Len čiernobielo vytlačí podklady bez akýchkoľvek sivých výplní.

 3. Po výbere požadovaného nastavenia kliknite na položku Tlačiť.

Príprava tlačiarne na čiernobielu tlač alebo tlač v odtieňoch sivej

Keď sa rozhodnete pre tlač, v PowerPoint 20136 a novších verziách sa farby v prezentácii nastavia tak, aby zodpovedali možnostiam vybratej tlačiarne.

Ak chcete skontrolovať vzhľad výtlačku pred jeho vytlačením, zobrazte ho v ukážka pred tlačou ukážke pred tlačou. Tá vám umožní zistiť, ako budú snímky, poznámky a podklady vyzerať po vytlačení len čiernobielo alebo v odtieňoch sivej, a umožňuje vám upraviť vzhľad objektov pred ich vytlačením.

Ak chcete ukážku pred tlačou zobraziť, prejdite na položky Súbor > Tlačiť. Ukážka pred tlačou sa zobrazí na pravej strane obrazovky.

V ukážke pred tlačou tiež možno vykonať určité zmeny. Prejdite na položky Súbor > Tlačiť a potom v časti Nastavenia vyberte niektorú z týchto možností:

 • čo chcete tlačiť (prezentáciu, podklady, strany s poznámkami alebo len prehľad) a či chcete tlačiť všetky alebo len niektoré snímky,

 • rozloženie pre podklady,

 • aké majú mať vytlačené strany poradie alebo ako sa majú zoraďovať,

 • či sa má tlačiť jednostranne alebo obojstranne (pokiaľ je vaša tlačiareň nastavená na obojstrannú tlač),

 • či sa má tlačiť farebne, v odtieňoch sivej alebo len čiernobielo,

 • možnosti pre hlavičku a pätu.

V závislosti od toho, či ste sa rozhodli pre tlač alebo zobrazenie v odtieňoch sivej alebo len čiernobielo, budú objekty zobrazené alebo vytlačené tak, ako sú uvedené v tabuľke.

Poznámka: Bitové mapy, obrázky ClipArt a grafy sa zobrazia a vytlačia v odtieňoch sivej, a to aj v prípade, ak nastavíte vlastnosti tlačiarne na čiernobielu tlač.

Objekt

V odtieňoch sivej

Len čiernobielo

Text

Čierna

Čierna

Tlačidlo Zmeniť pracovný čas na karte Projekt

Odtiene sivej

Skryté

Plastický vzhľad

Odtiene sivej

Skryté

Výplne

Odtiene sivej

Biela

Rám

Čierna

Čierna

Vzorkové výplne

Odtiene sivej

Biela

Čiary

Čierna

Čierna

Tiene objektu

Odtiene sivej

Čierna

Bitové mapy

Odtiene sivej

Odtiene sivej

Clip art

Odtiene sivej

Odtiene sivej

Pozadia snímok

Biela

Biela

Grafy

Odtiene sivej

Odtiene sivej

Nastavenie vlastností pre čiernobielu tlač

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Farba a odtiene sivej na položku Čiernobiele. Karta Čiernobiele sa zobrazí na páse s nástrojmi v hornej časti PowerPointu.

 2. V skupine Zmeniť vybratý objekt kliknite na požadované nastavenia.

Poznámka: Pre každý objekt na snímke (aj pozadie) môžete použiť iné nastavenia čiernobielej alebo odtieňov sivej. Vyberte objekt, pre ktorý chcete použiť nastavenia čiernobielej alebo odtieňov sivej, a potom nastavte vlastnosti v ponuke Zobraziť. Ak chcete zadať nastavenia čiernobielej a odtieňov sivej pre pozadie, nič nevyberajte a potom vlastnosti nastavte v ponuke Zobraziť.

Nastavenie vlastností pre tlač v odtieňoch sivej

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Farba a odtiene sivej na položku Odtiene sivej. Karta Odtiene sivej sa zobrazí na páse s nástrojmi v hornej časti PowerPointu.

 2. V skupine Zmeniť vybratý objekt kliknite na požadované nastavenia.

Poznámka: Každému objektu na snímke (a aj samotnému pozadiu) môžete priradiť iné nastavenia pre tlač v odtieňoch sivej a čiernobielu tlač. Vyberte objekt, pre ktorý chcete nastaviť vlastnosti pre tlač v odtieňoch sivej alebo čiernobielu tlač, a potom nastavte vlastnosti na karte Zobraziť. Ak chcete nastaviť vlastnosti pre pozadie snímky, nevyberajte žiadny objekt na snímke.

Tlač prezentácie čiernobielo alebo v odtieňoch sivej

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V časti Nastavenia kliknite v ponuke Farba na položku Len čiernobielo alebo na položku V odtieňoch sivej.

  • V odtieňoch sivej     Pri tomto nastavení sa podklad vytlačí v odtieňoch sivej. Na zlepšenie čitateľnosti sa niektoré farby, ako napríklad výplň pozadia, zobrazujú ako biele. (Niekedy to vyzerá rovnako ako pri nastavení Len čiernobielo.)

  • Len čiernobielo     Toto nastavenie vytlačí podklady bez akýchkoľvek sivých výplní.

   Kliknite na položku Tlačiť v hornej časti galérie.

Príprava tlačiarne na čiernobielu tlač alebo tlač v odtieňoch sivej

Väčšina prezentácií je navrhnutá na farebné zobrazovanie, ale snímky a podklady sa obyčajne tlačia ako čiernobiele alebo v odtieňoch sivej. Pri tlači v odtieňoch sivej získate obrázok, ktorý obsahuje variácie sivých odtieňov medzi čiernou a bielou farbou.

Keď sa rozhodnete pre tlač, v PowerPointe 2010 sa farby v prezentácii nastavia tak, aby zodpovedali možnostiam vybratej tlačiarne.

Ak chcete skontrolovať vzhľad výtlačku pred jeho vytlačením, zobrazte ho v ukážka pred tlačou. Ukážka pred tlačou vám umožňuje zistiť, ako budú snímky, poznámky a podklady vyzerať po vytlačení len čiernobielo alebo v odtieňoch sivej, a umožňuje vám upraviť vzhľad objektov pred ich vytlačením. Ak chcete zobraziť ukážku pred tlačou, na karte Súbor kliknite na položku Tlač. Na pravej strane obrazovky sa zobrazí ukážka pred tlačou.

Počas zobrazovania ukážky pred tlačou je tiež možné vykonávať určité zmeny. Znova na karte Súbor kliknite na položku Tlačiť. V časti Nastavenia môžete vybrať:

 • čo chcete tlačiť – prezentáciu, podklady, strany s poznámkami alebo len prehľad a či chcete tlačiť všetko alebo len určitú časť,

 • rozloženie pre podklady,

 • aké majú mať vytlačené strany poradie alebo ako sa majú zoraďovať,

 • či sa má tlačiť jednostranne alebo obojstranne (ak je tlačiareň nastavená na obojstrannú tlač),

 • či sa má tlačiť farebne, v odtieňoch sivej alebo len čiernobielo,

 • možnosti pre hlavičku a pätu.

Objekty v odtieňoch sivej a čiernobiele objekty v prezentácii sa na obrazovke a vo výtlačkoch zobrazia tak, ako je uvedené v tabuľke.

Poznámka: Bitové mapy, obrázky ClipArt a grafy sa zobrazia a vytlačia v odtieňoch sivej, a to aj v prípade, ak nastavíte vlastnosti tlačiarne na čiernobielu tlač.

Objekt

V odtieňoch sivej /
len

čiernobielo

Text

čierny/čierny

Tiene textu

v odtieňoch sivej/skryté

Plastický vzhľad

v odtieňoch sivej/skrytý

Výplne

v odtieňoch sivej/biele

Rám

čierny/čierny

Vzorkové výplne

v odtieňoch sivej/biele

Riadky

čierne/čierne

Tiene objektu

v odtieňoch sivej/čierne

Bitové mapy

v odtieňoch sivej/v odtieňoch sivej

Obrázky ClipArt

v odtieňoch sivej/v odtieňoch sivej

Pozadia snímok

biele/biele

Grafy

v odtieňoch sivej/v odtieňoch sivej

Nastavenie vlastností pre čiernobielu tlač

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Farba a odtiene sivej na položku Len čiernobielo.

 2. V hornej časti okna PowerPointu kliknite na páse s nástrojmi na kartu Čiernobiele.

 3. V skupine Zmeniť vybratý objekt kliknite na požadované nastavenia.

Poznámka: Pre každý objekt na snímke (aj pozadie) môžete použiť iné nastavenia čiernobielej alebo odtieňov sivej. Vyberte objekt, pre ktorý chcete použiť nastavenia čiernobielej alebo odtieňov sivej, a potom nastavte vlastnosti na ponuke Zobraziť. Ak chcete zadať nastavenia čiernobielej a odtieňov sivej pre pozadie, nič nevyberajte a potom vlastnosti nastavte na ponuke Zobraziť.

Nastavenie vlastností pre tlač v odtieňoch sivej

 1. Na karte Zobraziť v skupine Farba a odtiene sivej kliknite na položku Odtiene sivej.

 2. V hornej časti okna PowerPointu kliknite na páse s nástrojmi na kartu Odtiene sivej.

 3. V skupine Zmeniť vybratý objekt kliknite na požadované nastavenia.

Poznámka: Každému objektu na snímke (a aj samotnému pozadiu) môžete priradiť iné nastavenia pre tlač v odtieňoch sivej a čiernobielu tlač. Vyberte objekt, pre ktorý chcete nastaviť vlastnosti pre tlač v odtieňoch sivej alebo čiernobielu tlač, a potom nastavte vlastnosti na karte Zobraziť. Ak chcete nastaviť vlastnosti pre pozadie snímky, nevyberajte žiadny objekt na snímke.

Tlač prezentácie čiernobielo alebo v odtieňoch sivej

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office , ukážte na položku Tlačiť a potom kliknite na položku Ukážka pred tlačou.

 2. V skupine Tlačiť kliknite na šípku pod položkou Možnosti, ukážte na položku Farba a odtiene sivej a potom kliknite na položku Len čiernobielo alebo na položku V odtieňoch sivej.

  • V odtieňoch sivej     Pri tomto nastavení sa podklad vytlačí v odtieňoch sivej. Na zlepšenie čitateľnosti sa niektoré farby, ako napríklad výplň pozadia, zobrazujú ako biele. (Niekedy to vyzerá rovnako ako pri nastavení Len čiernobielo.)

  • Len čiernobielo     Toto nastavenie vytlačí podklady bez akýchkoľvek sivých výplní.

 3. V skupine Tlačiť kliknite na položku Tlačiť.

  Poznámky: 

  • Pre rôzne objekty možno v rámci jednej snímky použiť odlišné nastavenia odtieňov sivej alebo čiernobiele nastavenia.

  • Tento proces nijako neovplyvní farby ani návrh v pôvodnej farebnej prezentácii.

  • Pri tlači v odtieňoch sivej alebo pri čiernobielej tlači sa pozadie nemusí vytlačiť, ak je v konflikte s kontrastom snímky.

Príprava tlačiarne na čiernobielu tlač alebo tlač v odtieňoch sivej

Väčšina prezentácií je navrhnutá na farebné zobrazovanie, ale snímky a podklady sa obyčajne tlačia ako čiernobiele alebo v odtieňoch sivej. Pri tlači v odtieňoch sivej získate obrázok, ktorý obsahuje variácie sivých odtieňov medzi čiernou a bielou farbou.

Keď sa rozhodnete pre tlač, v PowerPointe sa farby v prezentácii nastavia tak, aby zodpovedali možnostiam vybratej tlačiarne.

Ak chcete skontrolovať vzhľad výtlačku pred jeho vytlačením, zobrazte ho v ukážke pred tlačou. Tá vám umožní zistiť, ako budú snímky, poznámky a podklady vyzerať po vytlačení len čiernobielo alebo v odtieňoch sivej, a umožňuje vám upraviť vzhľad objektov pred ich vytlačením.

V ukážke pred tlačou tiež možno vykonať určité zmeny. Môžete si vybrať:

 • čo chcete tlačiť – prezentáciu, podklady, strany s poznámkami alebo len prehľad,

 • rozloženie pre podklady,

 • orientáciu (na výšku alebo na šírku) podkladov, strán s poznámkami alebo prehľadu,

 • možnosti pre hlavičku a pätu.

Objekty v odtieňoch sivej a čiernobiele objekty v prezentácii sa na obrazovke a vo výtlačkoch zobrazia tak, ako je uvedené v tabuľke.

Objekt

V odtieňoch sivej/
len

čiernobielo

Text

čierny/čierny

Tiene textu

v odtieňoch sivej/skryté

Plastický vzhľad

v odtieňoch sivej/skrytý

Výplne

v odtieňoch sivej/biele

Rám

čierny/čierny

Vzorkové výplne

v odtieňoch sivej/biele

Riadky

čierne/čierne

Tiene objektu

v odtieňoch sivej/čierne

Bitové mapy

v odtieňoch sivej/v odtieňoch sivej

Pozadia snímok

biele/biele

Grafy

v odtieňoch sivej/v odtieňoch sivej

Poznámka: Bitové mapy, obrázky ClipArt a grafy sa zobrazia a vytlačia v odtieňoch sivej, a to aj v prípade, ak nastavíte vlastnosti tlačiarne na čiernobielu tlač.

Pozrite tiež

Zobrazovanie poznámok lektora iba pre seba počas premietania prezentácie na viacerých monitoroch

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×