Tlač obálok

Trik pri tlačení obálok spočíva vo vložení obálky do tlačiarne tou správnou stranou. Word vám s tým pomôže tak, že získa informácie z tlačiarne a ukáže vám správny spôsob vloženia obálky.

 1. Kliknite na položky Súbor > Nové > Prázdny dokument.

 2. Kliknite na položky Korešpondencia > Obálky.

  Zvýraznená možnosť Obálky na karte Korešpondencia.

 3. Do poľa Adresa doručenia zadajte adresu.

  Pole Adresa doručenia obálok

 4. Do poľa Spiatočná adresa zadajte svoju spiatočnú adresu.

  Pole Spiatočná adresa

 5. V časti Informačný kanál načítajte obálku tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

  Diagram podávania zobrazuje, ako vložiť obálku do tlačiarne

  Word získa informáciu o správnom vložení obálky od tlačiarne.

 6. Kliknite na tlačidlo Tlačiť.

 7. Keď sa vo Worde zobrazí výzva na uloženie spiatočnej adresy, kliknite na tlačidlo Áno.

Poznámka:  Word nezahŕňa vstavané funkcie na generovanie amerických poštových čiarových kódov.

Zmena veľkosti, písma alebo rozloženia

 1. Na karte Obálky dialógového okna Obálky a menovky kliknite na položky Možnosti > Možnosti obálky.

 2. Ak chcete zmeniť veľkosť obálky, kliknite na šípku vedľa zoznamu Veľkosť obálky a vyberte možnosť zodpovedajúcu veľkosti vašich obálok.

  Karta Možnosti obálky na nastavenie veľkosti obálky a písma adries

 3. Ak chcete zmeniť písmo, v časti Adresa doručenia alebo Spiatočná adresa kliknite na položku Písmo a vyberte požadované písmo.

 4. Ak chcete zmeniť umiestnenie adries, kliknite na šípky nahor alebo nadol vedľa polí Zľava alebo Zhora. V oblasti Ukážka sa zobrazuje nové rozloženie.

Uloženie nastavení obálky na opakované použitie

Všetky nastavenia vytvorené na tomto mieste môžete uložiť pre budúce použitie: V tom istom dialógovom okne (Korešpondencia > Obálky) kliknite na položku Pridať do dokumentu. Zobrazí sa obálka pridaná do dokumentu ako prvá strana. Kliknite na položky Súbor > Uložiť ako, vyberte umiestnenie, zadajte názov obálky a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Na tlač ďalšej obálky je stačí niekoľko krokov.

 1. Otvorte uložený dokument.

 2. Kliknite na položky Korešpondencia > Obálky.

 3. Zadajte požadovanú adresu doručenia a kliknite na položku Zmeniť dokument.

 4. Kliknite na položky Súbor > Tlačiť. Presvedčte sa, či sa obálka zobrazuje napravo v časti ukážky.

 5. V časti Nastavenia kliknite na šípku vedľa položky Tlačiť všetky strany a vyberte možnosť Tlačiť aktuálnu stranu.

Tip:  Ak chcete vytlačiť viac obálok s rovnakou adresou, do poľa Kópie napíšte požadovaný počet obálok.

Použitie adries z adresára

Namiesto písania adries môžete použiť adresu uloženú v počítači.

 1. Kliknite na položky Pošta > Obálky > Vložiť adresu.

  Tlačidlo Vložiť adresu vo Worde

 2. Kliknite do poľa pod položkou Adresár a vyberte adresár, ktorý chcete použiť.

 3. Vyberte požadované meno a adresu a kliknite na tlačidlo OK.

Meno a adresu môžete zobraziť buď posúvaním sa v zozname, alebo vyhľadaním mena.

Tlač obálok pre hromadnú korešpondenciu

Ak chcete vytlačiť dávku obálok s rôznymi adresami, pozrite si tému Tlač menoviek alebo obálok pomocou hromadnej korešpondencie s použitím e-mailových kontaktov.

Poznámka: Keďže čiarový kód POSTNET vytváraný Wordom už pre zľavy na hromadné odosielanie USPS neplatí, Word už čiarové kód POSTNET negeneruje.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×