Tlač kontaktov, správy alebo iné položky programu Outlook

Tlač kontaktov, správy alebo iné položky programu Outlook

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Vykonanie tlače nemusí byť len kliknutie a vytlačenie akcie. Môže však byť až takto jednoduché. Pri tlači e-mailovej správy, kalendára, zoznamu kontaktov alebo úlohy môžete v programe Outlook použiť ako východiskový bod jednu z troch ciest.

Vo všetkých aplikáciách programu Outlook sa štruktúra a formát možností tlače zhodujú. Líšia sa len možnosti štýlu tlače. Preskúmajte možnosti a nájdite štýl, ktorý budete v jednotlivých kategóriách uprednostňovať.

Tlač jedného kontaktu

 1. Kliknite na položku Ľudia.

  Ľudia

 2. Na tabla Priečinok kliknite v časti Kontakty na priečinok kontaktov obsahujúci kontakt, ktorý chcete vytlačiť.

 3. Otvorte kontakt tak, že naň dvakrát kliknete.

 4. Kliknite na kartu Súbor.

 5. Kliknite na položku Tlačiť.

 6. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite na položku Tlačiť.

  • Vyberte požadované štýly a možnosti.

   • V časti Nastavenie kliknite na požadovaný štýl. Na table Ukážka sa zobrazí ukážka. Ak ste pripravení tlačiť, kliknite na položku Tlačiť.

   • Ak chcete zmeniť písmo, nadpis alebo iné požadované nastavenia štýlu, kliknite v časti Tlačiareň na položku Možnosti tlače a potom v dialógovom okne Tlač v časti Štýl tlače kliknite na položku Definovať štýly. Kliknite na položku Tlačiť.

   • Ak chcete zadať tlač jednotlivých strán alebo množiny strán, v časti Tlačiareň kliknite na položku Možnosti tlače a potom v dialógovom okne Tlač v časti Rozsah tlače kliknite na požadované položky. Kliknite na položku Tlačiť.

Ak chcete vytlačiť niektoré, nie však všetky zoznamu kontaktov najprv filtrovať kontaktov tak, aby zobrazovali len kontakty, ktoré chcete. Po kontaktov sú filtrované, tlače postup je rovnaký ako pri tlači všetky kontakty tu uvedené.

 1. Kliknite na položku Ľudia.

  Ľudia

 2. Na tabla Priečinok kliknite v časti Moje kontakty na priečinok kontaktov obsahujúci kontakt, ktorý chcete vytlačiť.

 3. Kliknite na kartu Súbor.

 4. Kliknite na položku Tlačiť.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite na položku Tlačiť.

  • Vyberte požadované štýly a možnosti.

   • V časti Nastavenie kliknite na požadovaný štýl. Na table Ukážka sa zobrazí ukážka. Ak ste pripravení tlačiť, kliknite na položku Tlačiť.

   • Ak chcete zmeniť písmo, nadpis alebo iné požadované nastavenia štýlu, kliknite v časti Tlačiareň na položku Možnosti tlače a potom v dialógovom okne Tlač v časti Štýl tlače kliknite na položku Definovať štýly. Kliknite na položku Tlačiť.

   • Ak chcete zadať tlač jednotlivých strán alebo množiny strán, v časti Tlačiareň kliknite na položku Možnosti tlače a potom v dialógovom okne Tlač v časti Rozsah tlače kliknite na požadované položky. Kliknite na položku Tlačiť.

 1. Vyberte poštu, kalendár, ľudí alebo položku kalendára, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Vyberte položky Súbor > Tlačiť alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P, prípadne vyberte na paneli s nástrojmi Rýchly prístup položku Tlačiť Ikona v Outlooku pre tlač na paneli s nástrojmi Rýchly prístup .

  Poznámky : 

  • Otvorí sa zobrazenie Backstage s ukážkou položky, ktorú ste sa rozhodli vytlačiť. Vďaka tomuto zobrazeniu získate prístup k možnostiam tlačiarne a nastaveniam tlače.

  • Ukážka pred tlačou e-mailovej správy v Outlooku

 3. (Voliteľné) V dialógovom okne Tlačiť môžete podľa potreby tieto možnosti zmeniť.

  Možnosti tlačiarne v dialógovom okne Outlooku Tlač

  • Tabla Tlačiareň
   Pomenovanie tlačiarne, vykonanie tlače do súboru alebo prostredníctvom položky Vlastnosti, nastavenie orientácie rozloženia a zmena papiera alebo výstupu.

  • Tabla Štýl tlače
   Určená pre položku Nastavenie strany a slúži na výber iných písiem, prechod na detaily týkajúce sa špecifických vlastností papiera a formátu alebo pridanie hlavičky alebo päty. Určená pre položku Definovať štýly a slúži na prijatie zobrazených predvolených možností alebo na úpravu špecifického štýlu.

   Tip : V ďalšej časti môžete zobraziť obrázky štandardných štýlov tlače, ktoré sú dostupné pre aplikácie Pošta, Kalendár, Ľudia a Úlohy.

  • Tabla Rozsah strán
   Slúži na tlač všetkých strán pre vybraté položky alebo určenie strany, ktorá sa má tlačiť.

  • Tabla Možnosti tlače
   Slúži na tlač všetkých príloh.

  • Tabla Kópie
   Slúži na nastavenie počtu strán a počtu kópií, ktoré sa majú tlačiť, a indikuje, či boli kópie zoradené.

 4. Vyberte položku Tlačiť.

Tlač jedného kontaktu

 1. V časti kontakty v navigačná tabla, kliknite na priečinok kontaktov obsahujúci kontakt, ktorý chcete vytlačiť.

 2. Otvorte kontakt tak, že naň dvakrát kliknete.

 3. Kliknite na kartu Súbor.

 4. Kliknite na položku Tlačiť.

 5. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite na položku Tlačiť.

  • Vyberte požadované štýly a možnosti.

   • V časti Nastavenie kliknite na požadovaný štýl. Na table Ukážka sa zobrazí ukážka. Ak ste pripravení tlačiť, kliknite na položku Tlačiť.

   • Ak chcete zmeniť písmo, nadpis alebo iné požadované nastavenia štýlu, kliknite v časti Tlačiareň na položku Možnosti tlače a potom v dialógovom okne Tlač v časti Štýl tlače kliknite na položku Definovať štýly. Kliknite na položku Tlačiť.

   • Ak chcete zadať tlač jednotlivých strán alebo množiny strán, v časti Tlačiareň kliknite na položku Možnosti tlače a potom v dialógovom okne Tlač v časti Rozsah tlače kliknite na požadované položky. Kliknite na položku Tlačiť.

Ak chcete vytlačiť niektoré, nie však všetky zoznamu kontaktov najprv filtrovať kontaktov tak, aby zobrazovali len kontakty, ktoré chcete. Po kontaktov sú filtrované, tlače postup je rovnaký ako pri tlači všetky kontakty tu uvedené.

 1. V časti kontakty na navigačnej table kliknite na priečinok kontaktov, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Kliknite na položku Tlačiť.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite na položku Tlačiť.

  • Vyberte požadované štýly a možnosti.

   • V časti Nastavenie kliknite na požadovaný štýl. Na table Ukážka sa zobrazí ukážka. Ak ste pripravení tlačiť, kliknite na položku Tlačiť.

   • Ak chcete zmeniť písmo, nadpis alebo iné požadované nastavenia štýlu, kliknite v časti Tlačiareň na položku Možnosti tlače a potom v dialógovom okne Tlač v časti Štýl tlače kliknite na položku Definovať štýly. Kliknite na položku Tlačiť.

   • Ak chcete zadať tlač jednotlivých strán alebo množiny strán, v časti Tlačiareň kliknite na položku Možnosti tlače a potom v dialógovom okne Tlač v časti Rozsah tlače kliknite na požadované položky. Kliknite na položku Tlačiť.

 1. Kliknite na položku alebo priečinok v programe Outlook, ktoré chcete vytlačiť.

 2. Kliknite na kartu Súbor.

 3. Kliknite na položku Tlačiť.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Kliknite na položku Tlačiť.

  • Vyberte požadované štýly a možnosti.

   • V časti Nastavenie kliknite na požadovaný štýl. Na table ukážky sa zobrazí ukážka za predpokladu, že netlačíte viaceré položky. Ak tlačíte viaceré položky, zobrazí sa výzva na kliknutie na položku Ukážka na table ukážky. Po dokončení nastavenia tlače kliknite na tlačidlo Tlačiť.

   • Ak chcete zmeniť písmo, nadpis alebo iné požadované nastavenia štýlu, v časti Tlačiareň kliknite na položku Možnosti tlače a v dialógovom okne Tlač kliknite v časti Štýl tlače na položku Definovať štýly. V dialógovom okne Definovanie štýlov tlače kliknite na položku Upraviť alebo dvakrát kliknite na niektorý zo štýlov. V dialógovom okne Nastavenie strany môžete aktualizovať písmo, nadpis alebo iné nastavenia. V dialógovom okne Tlač kliknite na položku Tlačiť.

   • Ak chcete určiť tlač jednotlivých strán alebo množín strán, v časti Tlačiareň kliknite na položku Možnosti tlače a v dialógovom okne Tlač kliknite v časti Rozsah tlače na požadované možnosti. Kliknite na položku Tlačiť.

Tip : Zobrazenie formátovania a popis rozloženia strán a možností pre jednotlivé štýly v dialógovom okne Tlačiť, kliknite na položku Nastavenie strany a Definovať štýly.

Tlač všetkých kontaktov z adresára

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť.

 2. V dialógovom okne štýl tlače kliknite na požadovaný štýl tlače.

  Ak chcete štýl prispôsobiť, kliknite na položku Definovať štýly.

  Ďalšie informácie o nastavení a štýly tlače nájdete v téme tlač položiek v Outlooku.

 1. V ponuke Zobraziť ukážte na skupinu Aktuálne zobrazenie a potom kliknite na položku Prispôsobiť aktuálne zobrazenie.

 2. Kliknite na položku Filter a potom použite možnosti na zobrazenie iba tých kontaktov, ktoré chcete vytlačiť.

  Ďalšie informácie o nastavení a štýly tlače nájdete v téme tlač položiek v Outlooku

Poznámka : Ak používate 2007 Microsoft Office balík Service Pack 2 (SP2), môžete určiť jednotlivé strany zo zoznamu kontaktov, ak chcete vytlačiť. V dialógovom okne tlač v časti Tlačiť, zadajte konkrétne strany, ktoré chcete vytlačiť v poli Rozsah strán. Kliknutím na položku Ukážka pred tlačou môže pomôcť pri rozhodovaní, ktoré strany sa majú.

 1. V časti pošta, kontakty alebo úlohy, v ponuke súbor kliknite na položku Tlačiť.

  Poznámka : Otvoriť dialógové okno tlač z otvorenej položky zoznamu. Len ponúka Štýl oznam, ktorý sa vytlačí ako jednej položky, nie zobrazenie alebo zoznam.

 2. Ak chcete vytlačiť zoznam nájdete v časti štýl tlače, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Pre správy, kliknite na položku Štýl tabuľky.

  • Úlohy, kliknite na položku Štýl tabuľky.

  • Kontakty, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete vytlačiť tabuľku jednotlivé kontakty v mriežke riadkov a stĺpcov, kliknite na položku Štýl telefónny zoznam.

   • Ak chcete vytlačiť kontaktné informácie v zozname jednotlivé karty, podobne ako vizitky, kliknite na položku Štýl Vizitka.

 3. Kliknite na položku Tlačiť.

Dôležité : Z dôvodu početných tlačiarne k dispozícii pre zákazníkov, nie je možné pomôcť pri riešení problémov s tlačiarňou. Informácie o riešení problémov nájdete v príručke alebo na webovej lokalite výrobcu. Môžete tiež klásť otázky v Komunitách balíka Microsoft Office.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×