Tlač a ukážka pred tlačou vo Worde 2010

V programoch balíka Microsoft Office 2010 si teraz zobrazujete ukážku aj tlačíte súbory balíka Office na jednom mieste – na karte Tlačiť v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Ďalšie informácie o zobrazení Backstage nájdete v téme Čo je zobrazenie Backstage a kde sa nachádza?

Dôležité : Ak potrebujete riešiť problémy s tlačiarňou alebo získať informácie o ovládačoch, pozrite si:

Čo vás zaujíma?

Zobrazenie pri tlači pre každú stranu

Tlač dokumentu

Tlač časti dokumentu

Tlač na šírku

Tlač viacerých kópií dokumentu

Zobrazenie pri tlači pre každú stranu

Ukážka pred tlačou sa automaticky zobrazí po kliknutí na kartu Tlačiť v zobrazení Backstage. Vždy, keď vykonáte zmenu v nastavení týkajúcom sa tlače, ukážka sa automaticky aktualizuje.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Tlačiť.

  Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, kliknite na kartu Súbor.

 2. Ukážka dokumentu sa zobrazí automaticky. Na listovanie po jednotlivých stranách použite šípky, ktoré sa nachádzajú pod ukážkou.

  Pod ukážkou sa nachádza aj jazdec priblíženia, ktorý môžete použiť na priblíženie dokumentu.

Tlač dokumentu

Na karte Tlačiť v zobrazení Backstage skontrolujete, či idete vytlačiť to, čo ste chceli.

Nastavenie tlače v zobrazení Backstage

Kliknutím na kartu Súbor sa otvorí zobrazenie Backstage.

Ak chcete vytlačiť dokument, zmeniť nastavenie tlače alebo automaticky zobraziť ukážku dokumentu, kliknite na kartu Tlačiť

Ak chcete dokument vytlačiť, kliknite na tlačidlo Tlačiť.

V rozbaľovacom zozname sa zobrazuje vybratá tlačiareň. Kliknutím na rozbaľovací zoznam sa zobrazia ostatné dostupné tlačiarne.

V týchto rozbaľovacích ponukách sa zobrazujú aj aktuálne Nastavenia. Nezobrazuje sa v nich len názov vlastnosti, ale aj jej aktuálny stav a popis. Vďaka tomu sa môžete rozhodnúť, či je potrebné zmeniť nastavenie, ktoré aktuálne používate.

Ak chcete vytlačiť dokument, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Tlačiť.

  Ak sa pred tlačou chcete vrátiť do dokumentu a vykonať v ňom zmeny, kliknite na kartu Súbor.

 2. Vlastnosti predvolenej tlačiarne sa automaticky zobrazia v prvej časti. Keď vám vlastnosti tlačiarne a dokumentu vyhovujú, kliknite na tlačidlo Tlačiť a dokument sa vytlačí.

  Ak chcete vlastnosti tlačiarne zmeniť, kliknite na položku Vlastnosti tlačiarne, ktorá sa nachádza pod jej názvom.

Tlač časti dokumentu

Vytlačiť môžete celý dokument alebo len jeho časť. Na karte Tlačiť v zobrazení Backstage si môžete vybrať, ktorú časť dokumentu chcete vytlačiť. V časti Nastavenia kliknite na položku Tlačiť všetky strany a zobrazia sa dostupné možnosti.

Kalendáre, ktoré s vami zdieľajú ostatní, sa zobrazia v časti Kalendáre používateľov.

V prípade možnosti Tlačiť všetky strany sa vytlačí celý dokument.

V prípade možnosti Tlačiť výber sa vytlačí len vybratý obsah.

V prípade možnosti Tlačiť aktuálnu stranu sa vytlačí iba aktuálna strana.

V prípade možnosti Tlačiť vlastný rozsah sa vytlačí zadaný rozsah strán. Kurzor sa automaticky presunie do poľa Strany. Zadajte čísla strán alebo rozsahy strán oddelené čiarkami a zoradené od začiatku dokumentu alebo sekcie, napríklad 1, 3, 5-12. Ak chcete nastaviť rozsah strán v rámci sekcie, zadajte pčíslo stranysčíslo sekcie, napríklad p1s2, p1s3-p8s3. Ak chcete vytlačiť celú sekciu, zadajte sčíslo sekcie, napríklad s3.

Ak chcete vytlačiť len nepárne strany dokumentu, vyberte možnosť Tlačiť iba nepárne strany.

6. Ak chcete vytlačiť všetky párne strany dokumentu, vyberte možnosť Tlačiť iba párne strany.

Ak chcete vytlačiť časť dokumentu, postupujte takto.

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Tlačiť.

  Ak sa pred tlačou chcete vrátiť do dokumentu a vykonať v ňom zmeny, kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Nastavenia kliknite na tlačidlo Tlačiť všetky strany a vyberte časť dokumentu, ktorá sa má vytlačiť.

 3. Vlastnosti predvolenej tlačiarne sa automaticky zobrazia v prvej časti. Keď vám vlastnosti tlačiarne a dokumentu vyhovujú, kliknite na veľké tlačidlo Tlačiť a dokument sa vytlačí.

  Ak chcete vlastnosti tlačiarne zmeniť, kliknite na položku Vlastnosti tlačiarne, ktorá sa nachádza pod jej názvom.

Tlač na šírku

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Tlačiť.

  Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, kliknite na kartu Súbor.

 2. V časti Nastavenia kliknite na tlačidlo Orientácia na výšku a vyberte možnosť Orientácia na šírku.

  Toto nastavenie môžete zmeniť aj na karte Rozloženie strany. Kliknite na položku Orientácia a potom na možnosť Na šírku.

 3. Kliknite na veľké tlačidlo Tlačiť.

Tlač viacerých kópií dokumentu

 1. Kliknite na kartu Súbor a potom na položku Tlačiť.

  Ak sa chcete vrátiť do dokumentu, kliknite na kartu Súbor.

 2. Vedľa veľkého tlačidla Tlačiť v poli Kópie zadajte požadovaný počet kópií.

 3. Kliknite na veľké tlačidlo Tlačiť.

Ak chcete najprv vytlačiť všetky strany jednej kópie a následne zvyšné kópie, v časti Nastavenia vyberte možnosť Zoradené. Ak chcete najprv vytlačiť prvé strany všetkých kópií a potom ostatné strany, vyberte možnosť Nezoradené.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×