Tlač a ukážka dokumentov

Nemôžete nájsť tlačidlo Ukážka pred tlačou? V programoch balíka Microsoft Office nájdete funkcie tlače a ukážky v tom istom okne – kliknite na položky Súbor> Tlačiť. Dokument uvidíte napravo.

Kliknutím na šípky v dolnej časti ukážky môžete zobraziť jednotlivé strany. Ak je text príliš malý a nedá sa prečítať, upravte jeho veľkosť jazdcom lupy.

Ukážka strany a jazdce lupy v okne tlače a ukážky pred tlačou

Vyberte požadovaný počet kópií a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Tlačidlá Tlačiť a Späť

Kliknutím na tlačidlo Šípka Späť sa vrátite do dokumentu.

Ak chcete vytlačiť len niektoré strany, vytlačiť niektoré vlastnosti dokumentu alebo vytlačiť sledované zmeny a komentáre, v časti Nastavenia kliknite na šípku vedľa predvolenej možnosti Tlačiť všetky strany a zobrazia sa možnosti.

Zmena nastavení tlače dokumentu

Ak tlačíte dokument, v ktorom sa nachádzajú sledované zmeny, vyberte množstvo značiek, ktoré sa majú vo výtlačku zobraziť. Ak chcete vypnúť všetky značky, kliknite na položku Revízia. V skupine Sledovanie vyberte položku Žiadne označenie revízie nachádzajúcu sa v poli Zobraziť na revíziu.

vypnutie značky revízie pri tlači

Pri tlači alebo zobrazení ukážky sa niekedy môžu vyskytnúť problémy. Tu je niekoľko zdrojov, ktoré môžu pomôcť:

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×