Tipy na navrhovanie vo funkcii Power View

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Uvádzame niekoľko tipov na prácu vo funkcii Power View v Exceli a v SharePointe s cieľom pomôcť vám vytvoriť interaktívne zobrazenia údajov z dátových modelov v excelových zošitoch alebo tabuľkových modeloch nasadených v inštanciách servera služieb SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1) Analysis Services (SSAS).

Obsah tohto článku

Vytvorenie zostavy Power View

Power View v Exceli

Power View v SharePointe

Prispôsobenie zostavy Power View veľkosti okna

Prečo sa ikony grafu zobrazujú sivou farbou?

Čo znamenajú ikony v zozname polí?

Polia v časti Polia

Názvy tabuliek

Polia s označeniami riadkov

Časť Rozloženie

Zobrazenie zostavy Power View v SharePointe v režime čítania a v režime zobrazenia na celú obrazovku

Prekrývanie a umiestňovanie položiek na seba

Rozbalenie vizualizácie

Zmena veľkosti vizualizácie

Späť

Ľutujeme, vaše údaje nie je možné zobraziť, pretože úzko súvisiace polia sa nachádzajú na iných osiach

Riešenie 1: Odstránenie poľa

Riešenie 2: Vytvorenie duplicitného poľa v dátovom modeli

Pozrite tiež

Vytvorenie zostavy Power View

Power View v Exceli

Spustenie funkcie Power View v Microsoft Exceli 2013 je jednoduché.

V Exceli kliknite na kartu Vložiť > položku Power View.

Prečítajte si ďalšie informácie na tému spustenie funkcie Power View v Exceli 2013.

Power View v SharePointe

Spustite funkciu Power View z modelu údajov v súbore Excelu (XLSX), súbore zdieľaného zdroja údajov (RSDS) alebo súbore pripojenia BISM (BISM) na serveri SharePoint Server 2013.

Modely môžu byť v štandardnej knižnice dokumentov SharePoint Server 2013 alebo v Galérii doplnku PowerPivot. Prostredie návrhu Power View otvorí a zobrazí zobrazenie, podľa ktorého chcete umiestniť vaše vizualizácie.

Prečítajte si ďalšie informácie v článku Vytváranie, ukladanie, export a tlač zostáv funkcie Power View.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie zostavy Power View veľkosti okna

Veľkosť zostavy Power View v Microsoft Exceli (alebo zobrazenia v SharePointe) je nemenná. Zobrazenie sa na rozdiel od iných excelových hárkov podobá sa na snímku programu Microsoft Office PowerPoint.

Zmena veľkosti zostavy Power View

Hárok sa predvolene prispôsobuje veľkosti okna a ak otvoríte viaceré tably, jeho veľkosť sa mení. Ak napríklad zobrazíte oblasť filtrov, hárok sa zmenší tak, aby sa veľkosťou prispôsobil zmenšenému oknu. Toto nastavenie je možné vypnúť.

Ak chcete zastaviť prispôsobovanie veľkosti hárka veľkosti okna, zrušte začiarknutie políčka Prispôsobiť oknu.

To vám umožní posúvať zobrazený obsah a prezerať si rôzne časti hárka.

Na začiatok stránky

Prečo sa ikony grafu zobrazujú sivou farbou?

Ak je určitá položka na páse s nástrojmi neaktívna (zobrazuje sa sivou farbou), znamená to, že táto akcia nie je k dispozícii bez ohľadu na to, čo ste vybrali v hárku alebo v zobrazení. Ak napríklad tabuľka nemá agregované čísla, napríklad súčty alebo priemery, nemôžete ju skonvertovať na graf, a preto budú všetky ikony grafov na karte Návrh neaktívne.

Pridajte číselné pole do tabuľky.

Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena súčtu na priemer alebo na inú agregáciu vo funkcii Power View.

Na začiatok stránky

Čo znamenajú ikony v zozname polí?

Tabla napravo od zobrazenia obsahuje zoznam polí.

V časti Polia v hornej polovici sa zobrazujú tabuľky a polia v dátovom modeli, na ktorom je zostava Power View založená. Toto sú polia, ktoré sú k dispozícii na vloženie do zostavy.

V dolnej polovici sa nachádza časť Rozloženie. Zobrazujú sa v nej možnosti rozloženia polí pre vizualizáciu, ktorú ste vybrali v zobrazení.

Polia v časti Polia

Ak kliknete na určité pole, toto pole sa pridá do zobrazenia. Ak je v zobrazení vybratá určitá vizualizácia, nové pole sa pridá do tejto vizualizácie. Ak nie, nové pole vytvorí v zobrazení novú vizualizáciu.

Na presunutie poľa do zobrazenia môžete použiť aj myš. Môžete vytvoriť novú tabuľku alebo pridať pole do existujúcej tabuľky.

Názvy tabuliek

Ak chcete zobraziť polia v určitej tabuľke, rozbaľte názov tabuľky v časti Polia.

Kliknite na názov tabuľky a funkcia Power View pridá predvolené polia tabuľky do zobrazenia. Predvolené polia sú definované v modeli údajov, na ktorom je zostava založená.

Polia s označeniami riadkov

∑ Agregácie v tabuľke sú polia označené symbolom sigmy (∑). Agregácia je číselná hodnota, ktorá označuje veľkosť, množstvo, mierku, dôležitosť alebo rozsah určitej veličiny. Agregácie sú definované v modeli, na ktorom je zostava založená. Na vytvorenie vizualizácie grafu potrebujete aspoň jednu agregáciu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia vlastností správania tabuľky pre zostavy Power View.

Ako agregáciu môžete použiť aj iné než agregované pole. Ak napríklad máte pole Názov produktu, môžete ho pridať do tabuľky a potom ho môžete nastaviť na počet. Prečítajte si tému Zmena súčtu na priemer alebo na inú agregáciu vo funkcii Power View.

Ikona kalkulačky vo funkcii Power View Vypočítavané polia v tabuľke sú označené Ikona kalkulačky vo funkcii Power View symbol kalkulačky. Toto sú niekedy označované vypočítané miery. Každý vypočítavané pole má svoj vlastný vzorec vytvorené pomocou jazyka DAX. Nie je možné zmeniť agregácie, napríklad, ak sa súčet, len bude súčet.

Prečítajte si ďalšie informácie na tému Vytváranie vizualizácií vo funkcii Power View.

Na začiatok stránky

Časť Rozloženie

Prvky v časti Rozloženie sa líšia v závislosti od druhu vizualizácie vybratej v zobrazení. Ak ste napríklad vybrali graf, zobrazia sa polia v poliach Hodnota, Os a Rad. Tu sú niektoré z akcií dostupných v časti Rozloženie:

Presúvanie polí myšou z časti Polia zoznamu polí do polí v časti Rozloženie (takto sa polia pridajú do vybratej vizualizácie v zobrazení).

Odstránenie polí z časti Rozloženie (polia sa tak neodstránia z modelu)

Zmena agregácie v časti rozloženie. Väčšinu agregácií tvoria predvolene súčty Predvolenú agregáciu môžete natrvalo zmeniť pomocou doplnku Power Pivot alebo ju môžete zmeniť na základe používania kliknutím na šípku vedľa názvu poľa v poli Hodnoty a následne výberom možnosti Priemer, Minimum, Maximum alebo Počet.

Zmena poľa, ktoré nie je agregáciou, na agregáciu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena súčtu na priemer alebo na inú agregáciu vo funkcii Power View.

Vytvorenie kontajnera dlaždíc. Napríklad po výbere grafu, môžete vytvoriť dlaždice tak, že presuniete pole do dlaždice podľa. Ďalšie informácie nájdete v téme dlaždice vo funkcii Power View.

Vytvorenie viacnásobných položiek presunutím poľa myšou do zvislých alebo vodorovných polí viacnásobných položiek v časti Rozloženie. Ďalšie informácie nájdete v téme Vizualizácie viacnásobných položiek vo funkcii Power View.

Na začiatok stránky

Zobrazenie zostavy Power View v SharePointe v režime čítania a v režime zobrazenia na celú obrazovku

V režime čítania zostava zaberie celé okno prehliadača. V režime zobrazenia na celú obrazovku zostava podobne ako pri powerpointovej prezentácii zaberie celú obrazovku (ako to už naznačuje aj samotný názov tejto funkcie). Toto je režim na použitie pri prezentácii s využitím funkcie Power View.

Kliknite na kartu Domov > položky Režim čítania alebo Celá obrazovka.

Pás s nástrojmi aj zoznam polí sú v oboch režimoch skryté, a tak je pre vizualizácie v zobrazení k dispozícii viac miesta. Oblasť filtrov si zachováva svoj stav z režimu návrhu – ak bola viditeľná v režime návrhu, je viditeľná aj v režime čítania alebo v režime zobrazenia na celú obrazovku.

V režime čítania a v režime zobrazenia na celú obrazovku môžete prechádzať medzi jednotlivými zobrazeniami pomocou klávesov so šípkami alebo kliknutím na ikonu viacerých zobrazení v ľavom dolnom rohu obrazovky. Interakcia s vizualizáciami zostáv je k dispozícii na rovnakej úrovni ako v režime návrhu.

V režime čítania ani v režime zobrazenia na celú obrazovku však nemôžete vykonávať žiadne úpravy – nemôžete napríklad presúvať vizualizácie, odstraňovať ich ani meniť ich veľkosť, a nemôžete ani kopírovať, znova zoraďovať a odstraňovať zobrazenia.

Ak chcete ukončiť zobrazovanie na celú obrazovku a vrátiť sa do režimu, ktorý ste používali predtým (či už ide o režim čítania alebo režim návrhu), stlačte kláves ESC.

Na začiatok stránky

Prekrývanie a umiestňovanie položiek na seba

Položky v zobrazení sa môžu prekrývať alebo sa môžu navzájom úplne zakrývať. Môžete napríklad umiestniť menší graf na väčší graf. Ak chcete rozšíriť možnosti rozhrania návrhu, môžete presúvať objekty dopredu alebo úplne do popredia, prípadne dozadu alebo úplne do pozadia.

Usporiadanie poradia vizualizácie vo funkcii Power View

Vyberte vizualizáciu v oblasti návrhu.

Na karte Návrh vyberte niektorú z položiek

O jeden dopredu

Dopredu

O jeden dozadu

Dozadu

Tip:  Ak sa vizualizácia nachádza pred pravým horným rohom inej vizualizácie, výber filtra alebo kontextovej ikony vizualizácie, ktorá je vzadu, môže byť problematické. V takom prípade presuňte vizualizáciu dopredu, vyberte filter a potom vizualizáciu znova presuňte dozadu.

Ak už je zobrazenie plné a pridáte ďalšiu vizualizáciu, Power View ju umiestni na existujúce položky v zobrazení.

Na začiatok stránky

Rozbalenie vizualizácie

Všetky vizualizácie sa "" tlačidlo Rozbaliť Ikona rozbaľovacieho tlačidla funkcie Power View v pravom hornom rohu. Keď naň kliknete, zobrazí vizualizácia rozbaľte zobrazenie celého Power View, alebo ak ste v režime čítania alebo celej obrazovky režim na vyplnenie celého režim. Toto je len dočasné. Zvyšok správy je stále pod ním, a keď kliknete na ikonu kontextové znova, vizualizácie vráti na miesto v zostave.

Poznámka: Dlaždice nemajú kontextové tlačidlo.

Zmena veľkosti vizualizácie

Po pridaní nových polí do vizualizácie sa jej veľkosť automaticky zmení. Veľkosť vizualizácie môžete zmeniť aj manuálne.

  1. Vyberte vizualizáciu.

  2. Podržte kurzor myši na niektorej z rukovätí na zmenu veľkosti vizualizácie (rukoväť na zmenu veľkosti sa zobrazí, keď podržíte kurzor myši v strede niektorej zo sivých bodkovaných čiar, ktoré ohraničujú vizualizáciu). Kurzor myši sa zmení na obojstrannú šípku Kurzor na zmenu veľkosti v tvare obojsmernej šípky vo funkcii Power View .

  3. Posuňte obojsmernú šípku tak, aby ste dosiahli požadovanú veľkosť vizualizácie.

Poznámka: Po manuálnej zmene veľkosti vizualizácie sa už nebudú automaticky meniť veľkosti na prispôsobenie novým poliam. Namiesto toho sa zobrazia posúvače, aby ste sa vedeli presunúť na obsah vizualizácie. Ak sa chcete vrátiť do režimu automatickej zmeny veľkosti, dvakrát kliknite na rukoväte na zmenu veľkosti.

Späť

Jednou zo skvelých výhod navrhovania vo funkcii Power View je, že môžete vrátiť späť takmer všetko, čo vykonáte. Táto funkcia vám poskytuje slobodu experimentovať a učiť sa, pretože zmenu môžete kedykoľvek jednoducho vrátiť späť. Späť môžete vrátiť viacero krokov v tom poradí, v akom ste ich uskutočnili.

Späť, Znova vo funkcii Power View

Poznámka:  V Exceli obsahujú hárky Power View vlastné tlačidlá SpäťZnova. Ide o veľké šípky vpred a vzad na karte Power View.

Ľutujeme, vaše údaje nie je možné zobraziť, pretože úzko súvisiace polia sa nachádzajú na iných osiach

Táto správa sa vo funkcii Power View zobrazí, ak má vizualizácia to isté pole vo viacerých oblastiach, napríklad v oblastiach Os aj Legenda.

Ak vytvárate zostavu Power View v SharePointe pomocou viacrozmerného modelu služieb SQL Server Analysis Services, táto správa sa môže zobraziť aj pri rozličných poliach, v prípade, že tieto polia spolu „úzko súvisia“ (ak zdieľajú niektoré kľúčové polia). Toto obmedzenie je spôsobené pridaním podpory pre viacrozmerné modely.

Riešenie 1: Odstránenie poľa

Odstráňte pole zo všetkých oblastí, v jednej ho ponechajte. Ak máte napríklad stĺpcový graf s tým istým poľom v oblasti Os aj Legenda, odstráňte toto pole v oblasti Legenda a ponechajte ho v oblasti Os.

Riešenie 2: Vytvorenie duplicitného poľa v dátovom modeli

Ak máte prístup k dátovému modelu zostavy Power View, vytvorte kópiu tohto poľa. Povedzme napríklad, že máte stĺpcový graf s poľom Country v oblasti Os aj Legenda. V dátovom modeli vytvorte vypočítavaný stĺpec pomocou vzorca =[Country] a pomenujte ho názvom Country2. Vo funkcii Power View potom presuňte stĺpec Country do oblasti Os a Country2 do oblasti Legenda.

Pozrite tiež

Power View a Power Pivot – videá

Kurz: Importovanie údajov do Excelu a vytvorenie dátového modelu

Power View: skúmanie, vizualizácia a prezentovanie údajov

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×