Technológia Klikni a spusti: Úvod

Technológia Klikni a spusti nie je novým produktom balíka Office. Ide o nový spôsob doručovania a aktualizovania programov, ktoré už poznáte. Obsahuje plnú jazykovú podporu a je vhodný pre 32-bitové aj 64-bitové operačné systémy, hoci na obidvoch platformách sa v skutočnosti používa 32-bitová verzia balíka Office. Technológia je optimalizovaná pre používateľov v domácnosti, ktorí disponujú širokopásmovým pripojením (minimálne 1 Mb/s).

Dôvodov, prečo používať technológiu Klikni a spusti, je niekoľko:

  • Rýchlosť. Stiahnutie balíka Microsoft Office a spustenie programov balíka Office je možné vykonať už za 90 sekúnd (v priemere za menej ako päť minút), čo je približne iba 10 % času potrebného na inštaláciu vydania balíka Office prostredníctvom inštalátora MSI. Programy sú stále spustené vo vašom počítači, pričom používajú zdroje počítača, a nie sú spustené pomocou technológie typu cloud.

  • Technológia Klikni a spusti používateľovi umožňuje používať najnovšie a najdokonalejšie zabezpečené verzie balíka Office. Pomocou technológie Klikni a spusti sa najnovšia verzia stiahne okamžite, a nie je potrebné získavať aktualizácie, čo prostredníctvom internetu môže trvať aj 60 minút. Používatelia technológie Klikni a spusti majú aktualizácie produktu automaticky k dispozícii a nemusia ich sami sťahovať ani inštalovať. Technológia Klikni a spusti sa bezproblémovo aktualizuje sama na pozadí.

  • Táto technológia neovplyvňuje ani neohrozuje ďalšie aplikácie nainštalované v počítači. Programy nainštalované prostredníctvom technológie Klikni a spusti sú virtualizované, takže nevznikajú konflikty medzi nimi a inými aplikáciami.

  • Programy nainštalované pomocou technológie Klikni a spusti zaberajú na disku iba polovicu miesta oproti programom inštalovaným pomocou inštalátora MSI.

  • Programy nainštalované pomocou technológie Klikni a spusti je možné dôslednejšie opraviť.

Na začiatok stránky

Ako funguje technológia Klikni a spusti?

Programy doručené prostredníctvom technológie Klikni a spusti sa spúšťajú v prostredí virtuálnej aplikácie vo vašom počítači. To znamená, že programy majú súkromnú kópiu svojich súborov a nastavení a že všetky vykonané zmeny sú zachytené vo virtuálnom prostredí. Výsledkom je, že nemenia žiadne iné aplikácie nainštalované v počítači. Do virtuálneho prostredia vášho počítača prechádzajú, až na pár výnimiek, len používateľské údaje.

Programy doručené prostredníctvom technológie Klikni a spusti podporujú aj prenos prúdu údajov. Funguje to podobne ako vysielanie prúdu údajov videa. Prvú časť videa si môžete pozrieť skôr ako sa stiahne celý súbor. S technológiou Klikni a spusti môžete začať používať Office ešte skôr, ako sa stiahne celý balík alebo produkt, vďaka čomu môžete pracovať omnoho rýchlejšie. Počas spustenia jedného programu stiahnutého pomocou technológie Klikni a spusti na pozadí prebieha sťahovanie ďalších programov. Úvodný proces inštalácie sa značne líši od toho, ktorý pravdepodobne používate. Priebeh získavania balíka Office prostredníctvom technológie Klikni a spusti pripomína skôr sťahovanie veľkého webového ovládacieho prvku ako tradičnú inštaláciu balíka Office.

Platí pre: Office Shared 2013, Excel 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2013, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2013, Word 2010, OneNote 2013, PowerPoint 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk